Gửi Pháp hội Israel

Thăm gửi các đệ tử Đại Pháp tới tham dự hội giao lưu tại Israel!

Pháp hội của các đệ tử Đại Pháp là hoàn cảnh giúp nhau học tập của các đệ tử Đại Pháp tại xã hội người thường. Vì quá nhiều thời gian là ở trong cái ‘hiện thực’ của xã hội người thường, nên thời gian các đệ tử Đại Pháp tập hợp với nhau lại càng trân quý; Pháp hội của các đệ tử Đại Pháp cũng là một cơ hội tốt để ‘dung luyện’ các đệ tử Đại Pháp. Sư phụ tin rằng chư vị sẽ có được những thu hoạch thông qua trao đổi [với nhau]. Mong Pháp hội thành công. Mong mọi người làm tốt ba việc, mong chư vị chính niệm chính hành bước đi thật tốt trên con đường tu luyện.

Lý Hồng Chí
Ngày 3 tháng Chạp năm 2005

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Bản gốc tiếng Hán: http://minghui. Ca/mh/articles/2005/12/4/115848.html.

Bản tiếng Anh: http://clearwisdom. Net/emh/articles/2005/12/4/67554.html.

Dịch từ tiếng Hán ngày 7-12-2005. Bản dịch có thể được chỉnh sửa để sát hơn với nguyên tác.

dung luyện [熔炼]: nóng tan, rèn luyện (diễn theo chữ nghĩa).

Share