Gửi lời thăm

Cảm ơn các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc và tại các dân tộc trên toàn thế giới đã chúc mừng và [bày tỏ] quan tâm nhân dịp tết Trung Thu; cũng vì vậy Sư phụ có mấy lời nhắn nhủ mọi người: các đệ tử Đại Pháp là đi trên con đường của Thần, không được chịu ảnh hưởng của những biến đổi về hình thế nơi xã hội người thường; hãy tranh thủ thời gian để giảng chân tướng, cứu độ thế nhân, thanh trừ lạn quỷ, chính niệm chính hành. Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, càng cần phải nỗ lực hơn nữa thực thi những việc mỗi người cần làm, tinh tấn không ngừng.

Chúc mọi người Trung Thu thêm chính niệm!

Lý Hồng Chí

Rằm tháng Tám năm Giáp Thân

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/28/85123.html;

Bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/9/29/52956.html.

Dịch ngày 30-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Năm nay ngày rằm là 28-9-2004.

Share