Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân

Chỉnh thể các đệ tử Đại Pháp đã vượt qua giai đoạn tu luyện cá nhân; giờ đây, vì sự thúc đẩy cấp tốc của Chính Pháp hồng thế, [nên] giai đoạn chứng thực Pháp của các đệ tử Đại Pháp cũng gần đến [bước] hoàn thành, [và] lịch sử sẽ mau chóng tiến nhập sang giai đoạn mới. Bắt đầu từ nay [trở đi], nhất là [với] các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, học viên mới và cũ, [cần phải] vứt bỏ tâm chấp trước của người thường vốn vẫn giữ từ lâu, và bắt đầu toàn diện khẩn [cấp] cứu độ thế nhân. Một khi giai đoạn hiện nay này qua đi, thì sẽ bắt đầu đợt đại đào thải chúng sinh lần thứ nhất. Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ. Các đệ tử Đại Pháp không được cô phụ trách nhiệm vĩ đại đã được giao phó cho chư vị trong Chính Pháp, càng không được để bộ phận chúng sinh đó phải thất vọng; chư vị đã là hy vọng duy nhất cho việc họ có thể tiến nhập sang tương lai được hay không; vậy nên, tất cả các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, đều phải có hành động; bắt đầu toàn diện giảng thanh chân tướng. Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, ai ai cũng cần bước ra để giảng [chân tướng]; [như] hoa nở khắp nơi; hễ địa phương nào có người thì đều phải đến. Sau khi giảng chân tướng mà có người muốn học công, thì phải mau chóng an bài [cho họ] học Pháp học công; họ sẽ là các đệ tử tu luyện của lô sau.

Khi giảng thanh chân tướng, thì đồng thời phải coi trọng [việc] học Pháp, không được tiếp tục đọc và [lưu] truyền những thứ kinh văn giả của lạn quỷ loạn Pháp được lưu truyền bởi các học viên đang bị tà ác lợi dụng vì còn mang nặng tâm con người và học Pháp sai lệch; phải duy trì chính niệm chính hành, đầu não thanh tỉnh, và toàn diện cứu độ thế nhân một cách có lý trí.

Lý Hồng Chí

Ngày 1 tháng Chín năm 2004

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/1/83121.html;

Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/9/1/52021.html.

Dịch ngày 3-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

chỉnh thể: một thể (thống nhất), một chỉnh thể, một toàn thể; xét cả chỉnh thể chứ không phải theo từng cá thể.

Chính Pháp hồng thế: cái thế lớn, tràn ngập của Chính Pháp.

thế nhân: con người thế gian.

đại đào thải: đào thải lớn, loại bỏ một lượng lớn.

cô phụ: phụ bạc, phụ lòng, không làm trọn, không hoàn thành.

lạn quỷ: bọn quỷ hư nát.

 

Share