Sư phụ gửi Pháp hội Âu châu, tổ chức tại Viên

Gửi Pháp hội Âu châu tổ chức tại Viên:

Chào tất cả!

Chúng ta cần triển khai Pháp hội thành một đại hội lớn để tổng kết kinh nghiệm, tìm những chỗ thiếu sót, nêu cao những thành quả tốt đẹp, cũng như gây dựng chính niệm cho các đệ tử Đại Pháp. Hãy biết trân quý hết thảy những gì chư vị đang làm, sao cho những bước tiếp trên con đường từ nay về sau càng ngày càng tốt đẹp hơn.

Sư phụ vẫn luôn dõi theo chư vị, và luôn đợi tin tức tốt đẹp từ chư vị.

Cuối cùng, chúc Pháp hội thành công viên mãn!

Lý Hồng Chí
Ngày 20 tháng Sáu năm 2004

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/6/21/77610.html;
Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/6/21/49413.html.
Dịch 22-6-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share