Chính niệm trừ hắc thủ

Theo hiện tại mà nói, thì chúng lạn quỷ tham dự vào việc bức hại đệ tử Đại Pháp đã bị thanh trừ [và] còn lại cực kỳ ít, không còn gây tác dụng gì nữa. Trong tình huống này, chúng Thần mà năm xưa cựu thế lực đã đưa vào từ bên ngoài Tam giới — [chúng Thần] đã trở nên [bại] hoại, tầng không cao, mà [cựu thế lực] cũng muốn đào thải; trong đó cũng có một bộ phận mang hình tượng của Phật, Đạo, và Thần khác — đều lẽ ra bị giải thể đào thải từ lâu trong cựu Pháp lý “thành trụ hoại diệt”. Cựu thế lực đã đưa chúng vào trong Tam giới khi Chính Pháp bắt đầu, với mục đích là để chúng can nhiễu Chính Pháp và tham gia bức hại các đệ tử Đại Pháp.

Cựu thế lực biết rằng tội do làm sự việc này rất to lớn. Vì chúng sợ phạm tội trực tiếp đến Chính Pháp [sẽ] bị đánh rớt xuống địa ngục, nên đã ở ngoài Tam giới mà thao túng chúng Thần [bại] hoại [nói trên] (hắc thủ); còn đám hắc thủ ấy chỉ huy lạn quỷ can nhiễu Chính Pháp [và] bức hại các đệ tử Đại Pháp. Mọi bức hại trong những năm qua nhắm vào các đệ tử Đại Pháp thảy đều thực hiện dưới sự chỉ huy trực tiếp của chúng; [tạo] tội to lớn vô biên; chúng đã không thể gánh chịu tội ác mà chúng đã làm ra ấy.

Sự tiêu huỷ toàn thể cựu thế lực và hết thảy các nhân tố tối hậu sẽ cần bị tiêu trừ là có liên quan đến tội ác cực đại của đám hắc thủ. Những hắc thủ ấy đã tham dự vào những tình huống can nhiễu từ khi các đệ tử Đại Pháp nhập môn cho đến hết thảy những việc lớn nhỏ hiện nay cũng như trong tu luyện cá nhân của các đệ tử Đại Pháp; không khe hở nào mà [chúng] không luồn vào. Số lượng hắc thủ rất nhiều; biểu hiện của hình thể [của chúng] tại không gian này rất bé, lớn thì như đồng tiền kim loại, còn nhỏ thì như chấm đầu bút; đa số có kích thước như chấm đầu bút. Pháp mà tôi giảng trong suốt những năm truyền Pháp thì chúng đều nghe được cả, [tôi] vẫn luôn có cơ hội cho chúng; nhưng chúng vẫn luôn một mực làm những việc tà ác nhất. Vì Chính Pháp tiến triển và cũng vì chính niệm của các đệ tử Đại Pháp, nên đám lạn quỷ đã bị tiêu huỷ đến mức không còn đủ để chúng [lợi] dụng nữa, [do đó] đám hắc thủ tự chúng đang làm những việc mà lạn quỷ vẫn làm, trực tiếp bức hại các đệ tử Đại Pháp và can nhiễu Chính Pháp.

Vậy nên, tất cả các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, trong khi phát chính niệm thì ngoài những mục tiêu mà [chư vị] khoá chắc vào, hãy nhắm thẳng vào đám hắc thủ kia, [và] triệt để tiêu trừ chúng. Đồng thời yêu cầu rằng mọi người khi phát chính niệm, tư tưởng cần tập trung hơn, thuần tịnh và bình ổn hơn, điều động năng lượng lớn hơn, [để] giải thể hết thảy đám hắc thủ và lạn quỷ, tiêu trừ can nhiễu cuối cùng từ không gian khác.

Không được để tà ác lại dùi vào chỗ sơ hở nữa, không được để chấp trước của con người can nhiễu nữa. Hãy thực hiện tốt các việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm, hãy đi cho tốt đoạn đường cuối cùng, chính niệm chính hành.

Lý Hồng Chí
Ngày 16 tháng Ba năm 2004

 

Chú thích (của người dịch tự soạn, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Nguyên bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/3/16/70145.html;
Tham khảo bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/3/17/46155.html.
Dịch ngày 18-3-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

hắc thủ: tay đen, nghĩa bóng là bè lũ tay chân xấu xa.

lạn quỷ: quỷ hư nát.

Share