Chúc mừng năm mới đến các đệ tử Đại Pháp năm 2003

Chúc mừng năm mới đến các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
Chúc mừng năm mới đến các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới

Phiên âm:

Hạ trần

Pháp Luân chuyển thời tất hữu cuồng,
Quốc lực khuynh tận vi ngô mang.
Tĩnh quan sửu giác yêu hí tận,
Chỉ thặng tàn thổ phong trung dương.
Luân hồi ngũ thiên vân hoà vũ,
Đản khứ phong trần kiến đoản trường.
Đại hý thuỳ thị phong lưu chủ,
Chỉ vi chúng sinh lai nhất trường.

Lý Hồng Chí
Nhâm Ngọ niên Lạp nguyệt nhị thập bát cửu
2003 niên 1 nguyệt 31 nhật

Diễn nghĩa:

Giáng hạ xuống trần thế (hạ trần)

Khi Pháp Luân [xoay] chuyển thì tất sẽ cuồng,
Tận lực quốc gia vì ta bận tâm.
Lặng lẽ quan sát màn kịch tà ác của tên hề xấu kia kết thúc,
Chỉ còn lại bụi trần tung bay trong gió.
Luân hồi năm nghìn năm trong mây và mưa,
Phủi sạch bụi trần xem hay dở.
Trong màn kịch lớn ấy hỏi ai là chủ đằng sau,
Chỉ vì chúng sinh diễn một màn.

Lý Hồng Chí
Ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Ngọ
31 tháng Giêng năm 2003

Chú thích (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo).
Cũng như các bài thơ khác của Sư phụ, bạn đọc nên đọc thẳng phần nguyên tác để hiểu cho chính xác; phần diễn nghĩa chỉ để tham khảo.

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2003/1/31/43756.html.
Bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2003/1/31/31556.html.

Dịch từ tiếng Hán ngày 3-2-2003. Bản dịch có thể được chỉnh sửa để sát hơn với nguyên tác.

Share