Cảnh tỉnh

Tu luyện chính là vứt bỏ nhân tâm, vứt bỏ chấp trước của con người. Một số học viên trong quá trình chứng thực Pháp là dùng nhân tâm mà làm các việc, từ đó thoả mãn cái tâm [làm những gì] tự mình ưa thích; khi không được chấp thuận hoặc bị chỉ ra những chỗ thiếu sót thì lại sinh tâm oán hận, thậm chí còn không tiếc làm việc sai trái, cứ như là không làm việc nháo loạn thì không giải được tâm thái oán hận; trái ngược hẳn với yêu cầu của tôi rằng đệ tử Đại Pháp cùng nhau phối hợp cho tốt, chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh. Loại chấp trước của nhân tâm ấy, khiến cho tự mình về hành vi hoặc ở một việc nào đó mà bước sang bên phản diện; đó có còn là hành vi cử chỉ của học viên Đại Pháp nữa không? Đó chẳng phải chính là làm điều mà tà ác muốn làm hay sao? Nếu những việc bất hảo mà chư vị làm ấy đối với chúng sinh, đối với học viên học Pháp chưa sâu tạo thành việc [họ] không thể được cứu độ hoặc mất đi cơ duyên, [thì] tương lai khi đối diện với đại viên mãn của các đệ tử Đại Pháp, chư vị không chịu trách nhiệm, không gánh chịu hậu quả được chăng? Thế còn có thể viên mãn không? Không viên mãn thì tu luyện là vì sao? Tôi vẫn luôn nói rằng, trong vũ trụ này có cái Lý, rằng vô luận là sinh mệnh nào, ai đã làm điều gì thì đều phải đối diện, ai tạo thành tổn thất gì người đó phải bồi thường; đặc biệt là trong thời kỳ Chính Pháp lại càng như thế. Tôi vẫn luôn suy nghĩ, rằng những học viên cho đến tận bây giờ vẫn còn chưa lý trí, chư vị sẽ làm sao đây? Rất nhiều nghiệp lực tôi có thể giúp chư vị tiêu bỏ; nhưng [điều mà] chư vị nhất định phải đối diện thì chư vị phải tự mình đối mặt thôi; đó là người khác và Sư phụ thay thế không được. Tâm mà cần phải bỏ, quan ải mà cần phải qua, thì nhất định bản thân chư vị phải bước qua mới được.

Diễn đàn Thanh Tâm trên Internet mà đệ tử Đại Pháp làm thường xuyên bị đặc vụ loạn quỷ dùi vào sơ hở, [họ] lẫn vào một số học viên có tâm chấp trước, trở thành ‘thị trường’ của họ. Diễn đàn không khởi tác dụng chính diện rồi bị đóng lại thì một số học viên còn tìm đến các website khác để làm ‘thị trường’; chư vị thật sự chấp trước vào làm những việc đó sao? Chư vị thật sự không hiểu rõ rằng ‘nhân tâm câu đích quỷ thượng môn’ hay sao? Những đặc vụ loạn quỷ được gọi là “Đường Kỳ” ấy, chẳng phải chính là vui lòng [với] nhân tâm của chư vị thì mới có chỗ sơ hở mà dùi, mới có thể ở trên mạng lưới Internet mà hống hách đến thế? Họ dám hống hách như thế, chẳng phải chính là vì những đệ tử Đại Pháp có chính niệm không đầy đủ đang cấp ‘thị trường’ cho họ? Thậm chí có người, còn coi họ như “Sư phụ thứ hai”; những người như thế có còn là đệ tử của tôi nữa không? Con gái của tôi vẫn luôn ở bên tôi; đặc vụ lạn quỷ với tên là “Đường Kỳ” biên soạn những điều vu khống, thế mà cũng có người có thể tin đến mức mất cả lý trí mà phụ họa theo; khi vị ấy được đệ tử Đại Pháp khác chỉ ra thì hoàn toàn không nghe theo; thậm chí lại có người truyền bá rộng những vu khống [và] tà thuyết của đặc vụ lạn quỷ, khiến những học viên học Pháp chưa sâu và những học viên mới bị đi sang con đường sai lầm. Nếu những người đó đi vào con đường sai lầm từ đó mất đi cơ duyên được cứu độ, đối mặt trong tương lai chính là bị đào thải; như vậy chư vị bồi thường như thế nào đây? Không chỉ vậy, riêng trách nhiệm vì làm loạn Pháp đã to lớn như trời rồi. Sư phụ không phải là doạ người; đối với những học viên không phấn đấu vươn lên này thì cần cho một gậy ‘bổng hát’. Tu luyện chính là vứt bỏ nhân tâm; lẽ nào có thể bởi vì nhân tâm mà tìm ‘thị trường’? Lẽ nào trong tu luyện vẫn còn chấp trước đến mức quá đi như vậy?

Giúp Sư phụ làm Chính Pháp là tâm nguyện của chư vị, chỉ có dùng chính niệm mới có thể làm được. Đệ tử Đại Pháp trong khi chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh, chủ lưu là tốt đẹp phi thường, là điều mà bất kể tu luyện hoặc hình thức tôn giáo nào trong lịch sử cũng không cách nào sánh được. Đó là vinh diệu của chư vị, cũng là vinh diệu của Sư phụ. Tôi thật sự vui mừng cho đại viên mãn trong tương lai của chư vị. Hãy bước đi thật tốt đoạn đường cuối cùng là nhất định phải làm, cũng là nguyện vọng của Sư phụ.

Lý Hồng Chí
4 tháng Tám, 2009

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2009/8/4/205899.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: https://clearwisdom.net/html/articles/2009/8/5/109792.html.
Dịch ngày: 7-8-2009. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

chủ lưu: dòng chính, dòng chảy chính; nghĩa là thành phần lớn, thành phần chủ lực của một lực lượng, của một cộng đồng nào đó.
nhân tâm: cái tâm con người, tâm người thường, chấp trước (diễn ý).
nhân tâm câu đích quỷ thượng môn: nhân tâm kích thích quỷ đến cửa.
lạn quỷ: quỷ hư nát, hủ lạn, biến dị.
loạn quỷ: quỷ làm loạn, gây rối.
thị trường: trong bài này là chỉ nhóm những người nào nghe, xem, đọc, v.v. Ai đó, website nào đó, hoặc kênh truyền tin nào đó; nhóm người đó được hiểu là ‘thị trường’ của người kia, website, kênh truyền tin kia.

Share