Hồng triều lạc

Phiên âm:

Hồng triều lạc (từ)

Hồng triều mạt vận hoa dĩ lạc
Bại tượng cánh hiển tà đảng ác
Vi quyền hậu trước kiểm
Tham quan tại tẩu hiểm
Nhân tâm vô thiện niệm
Cao áp việt chưng oán
Thuỳ hài tại bách hại
Thanh toán nhật bất viễn

Lý Hồng Chí
2005 niên 10 nguyệt 19 nhật

Diễn nghĩa:

Hết thời làn sóng đỏ

(thể thơ từ)

Làn sóng đỏ đã hết thời như hoa tàn rơi rụng
Dấu hiệu suy bại càng lộ rõ ác Đảng tà ma
Bám quyền bính mà mang bộ mặt dày
Quan tham tiền mà lao vào hung hiểm
Lòng người không thiện niệm
Chèn ép càng oán hờn
Những kẻ vẫn đang đàn áp kia
Ngày bị thanh toán sẽ không còn xa nữa đâu

Lý Hồng Chí
Ngày 19 tháng Mười năm 2005

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Như với các bài thơ khác của Sư phụ, đọc giả nên đọc phần phiên âm để hiểu rõ nghĩa, phần diễn nghĩa chỉ để tham khảo.

Bản tiếng Hán: https://minghui. Ca/mh/articles/2005/10/19/112766.html.
Bản tiếng Anh: https://clearwisdom. Net/emh/articles/2005/10/19/66050.html.
Dịch từ tiếng Hán 25-10-2005. Bản dịch có thể được chỉnh sửa để sát hơn với nguyên tác.

Share