Gửi Pháp hội Châu Âu năm 2005

Gửi toàn thể đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp Hội: Chào tất cả!

Các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đã qua hơn 5 năm chịu bức hại; các đệ tử Đại Pháp tại Châu Âu cũng như các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới cũng đang vạch trần bức hại, giảng thanh chân tướng, và cứu độ chúng sinh, đã thực hiện những gì các đệ tử Đại Pháp cần làm. Nhờ nỗ lực cộng đồng của các đệ tử Đại Pháp, sự thật đã được tỏ rõ khắp thế giới, tà ác cũng sẽ không còn chỗ ẩn núp. Điều ấy cũng thể hiện đầy đủ sự vĩ đại của các đệ tử Đại Pháp của Chính Pháp và chính tín.

Tất cả hãy tiếp tục cố gắng! Lịch sử nhân loại không lấy việc con người sống như thế nào làm mục đích cuối cùng, lịch sử nhân loại cũng không phải là khu vườn cho lạc thú hung tàn của tà ác. Lịch sử nhân loại chính là đã được tạo ra vì Chính Pháp, và chỉ có các đệ tử Đại Pháp mới xứng triển hiện những gì huy hoàng tại nơi đây.

Một lần nữa, chúc các đệ tử Đại Pháp một Pháp hội thành công!

Lý Hồng Chí
Ngày 15 tháng Giêng năm 2005

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/1/16/93632.html;

Bản tiếng Anh: https://clearwisdom. Net/emh/articles/2005/1/17/56703.html.

Dịch ngày 18-1-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share