Chính Pháp ba việc đều cần thiết, không thiên lệch

Tại tiến trình Chính Pháp trước mắt có ba việc là: cần học Pháp thật tốt, giảng rõ chân tướng, và phát chính niệm. Tất cả đều cần thiết, không thiên lệch. Nhấn mạnh vào một việc không có nghĩa là xem nhẹ hai việc còn lại; bởi vì điều căn bản là trợ giúp mọi người có chính niệm và cứu độ chúng sinh.

Học Pháp thật tốt, theo kịp tiến trình Chính Pháp

“Là đệ tử Đại Pháp mà xét, mọi người còn nhiều chỗ chưa làm được tốt; tôi nói với mọi người, thực ra là [vì] lơ là học Pháp. Bởi vì bề mặt của chư vị khi còn đang đồng hoá với Pháp phải là liên tục đề cao; khi chư vị không đề cao một cách liên tục, thì phải cấp cho chư vị những thứ phải tu bỏ đi, tại mỗi hoàn cảnh đều có trạng thái ở hoàn cảnh ấy; nếu như chư vị chững lại ở đó, thì khẳng định sẽ không theo kịp được hình thế của Chính Pháp. Trong Chính Pháp, tôi thấy rằng khi chư vị làm được thật tốt đẹp, đều là những lúc chư vị có thể từ Pháp mà nhận thức Pháp; còn khi thực hiện còn có chỗ chưa tốt, thì tôi thấy rằng chính là không coi trọng học Pháp, không thể từ Pháp mà  nhận thức Pháp” — Giảng Pháp tại Pháp hội Boston 2002.

Đặt Đại Pháp lên vị trí thứ nhất

Khi xử lý bất kể sự việc gì, hãy luôn ghi nhớ đặt Đại Pháp lên vị trí thứ nhất, đặt bản thân làm đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp vào hàng thứ nhì; như vậy có thể xử lý sự việc được tốt. Đồng thời chú ý thanh trừ ức chế và can nhiễu tư đến tưởng chúng ta của cựu thế lực tà ác tại không gian khác.

Giảng rõ chân tướng là việc quan trọng phi thường

Hễ ở đâu gặp vấn đề trong Chính Pháp, thì điều ấy nói lên rằng ở đó cần giảng rõ chân tướng. Khi đã thật sự giảng rõ chân tướng rồi, thì vấn đề gì cũng giải quyết được.

Thuần tịnh hoá chính niệm của bản thân mình

Hãy phát chính niệm thuần tịnh nhất kiên định nhất. Phát chính niệm cự ly gần có cường độ rất lớn, do đó tà ác cũng thao túng cự ly của không gian này. Từ một phương diện khác mà xét, tư tưởng chúng ta càng thuần tịnh, thì trường mà thân thể chúng ta bao phủ cũng càng lớn. Quá trình liên tục thuần tịnh bản thân mình cũng chính là quá trình liên tục rút ngắn cự ly.

Khi đối diện với khảo nghiệm, không quên tự hướng nội mà tìm; quy chính tâm niệm của bản thân mình; không để tà ác và cựu thế lực dùi vào chỗ sơ hở

“Từ Pháp mà phủ định hết thảy những an bài của cựu thế lực; đồng thời đối với việc cựu thế lực chấp trước gia tăng khảo nghiệm tâm tính lên các đệ tử Đại Pháp, thì “cố gắng không để tà ác và cựu thế lực tà ác dùi vào chỗ sơ hở, kiên định chính niệm thì đó là cách tốt nhất. Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” — Giảng Pháp tại Pháp hội Boston 2002.

Chú ý đến hành vi và ngôn từ của bản thân

Bất kể là đang thực hiện công tác trọng yếu đến mấy, cũng phải biết tự coi bản thân là đệ tử Đại Pháp mà chú ý đến hành vi và ngôn từ của mình, xét tới ảnh hưởng đến chung quanh, nếu không “rất có khả năng là chư vị đã phung phí những nỗ lực kia, một số sự việc mà chư vị làm, có thể đã vô ý gây tác hại. Biểu hiện của những người tu luyện như chư vị [cần phải] là thuần chính; có bao nhiêu người đang đang nhìn vào biểu hiện của chư vị mà rằng chư vị chính là tốt. Nếu như lúc bình thường chư vị không chú ý đến hành vi của bản thân, như thế người thường khi thấy biểu hiện của chư vị, [bởi vì] họ không lý giải được chư vị giống như nhờ học Pháp thâm sâu mà có, nên họ nhìn vào hành vi của chư vị. Một câu nói hay một biểu hiện của chư vị có thể làm cho họ không thể độ được nữa, tạo thành ấn tượng không tốt về Đại Pháp. Chúng ta cần suy xét về vấn đề này.” — Giảng Pháp tại Pháp hội Boston 2002.

* * * * *

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/msg_2002_7.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/msg10.html

Dịch ngày 27-7-2002 từ tiếng Hán; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai

Share