Bài viết của Tuyết Mai

[MINH HUỆ 20-01-2021] Vào tháng 9 năm 2020, răng của tôi bắt đầu đau trong khi tôi đang ăn. Tôi bắt đầu hướng nội và tìm ra rất nhiều chấp trước, bao gồm chấp trước vào đồ ăn và nói xấu sau lưng người khác. Trước đây, sau khi tìm ra hai chấp trước này, răng tôi đã ngừng đau, nhưng lần này thì không. Tôi đã không thể ăn bất cứ thứ gì và thậm chí còn sụt gần 5 cân.

Tôi đã đọc một bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ về một học viên đã cầu Sư phụ khai thị khi cô ấy gặp khó nạn và thông qua điểm hoá của Sư phụ, cô ấy đã có thể tìm thấy thiếu sót và vượt qua ma nạn. Tôi nghĩ rằng mình cũng nên làm như vậy và cầu xin Sư phụ điểm hoá.

Tôi nhận ra rằng trong khi đang nghe băng giảng Pháp của Sư phụ tôi đã nhẩm lại một cách vô thức những điều mà Sư phụ sắp nói tiếp. Tôi đã nghe băng ghi âm giảng Pháp rất nhiều lần và điều này đã trở thành thói quen. Tôi đột nhiên nhận ra rằng mình đã không kính Sư kính Pháp. Sau khi nhận ra điều này, sáng sớm hôm sau răng của tôi dường như đã bình thường trở lại, buổi trưa ăn cơm răng không còn đau nữa. Con xin đa tạ Sư phụ từ bi đã điểm ngộ, đệ tử biết lỗi rồi.

Tôi lại nghĩ rằng, trước đây ma quỷ lợi dụng người thường để phỉ báng Sư phụ, chúng ta phải hướng nội xem mình có đang thực sự kính Sư kính Pháp. Có phải chúng ta có tồn tại nhân tố không kính Sư, kính Pháp, nên có thể bị tà ác tóm được, viện cớ làm ra những chuyện thương thiên hại lý như vậy? Có phải chúng ta có niệm đầu không tín Sư trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa rồi? Tôi ngộ được rằng, rất nhiều người dân Mỹ đã không thực sự nhận thức được mối nguy hại từ chính quyền mới và từ Đảng Cộng sản Trung Quốc mang đến cho xã hội. Sư phụ đang để cho tà ác bộc lộ nguyên hình bản chất ma quỷ của chúng, thoả thích biểu diễn. Sư phụ đang tiết lộ chân tướng cho chúng sinh để khiến những người chưa minh bạch chân tướng có thể thấy rõ bộ mặt của tà ác, có lựa chọn đúng đắn của lương tâm, lựa chọn chính nghĩa và thiện lương, cuối cùng được cứu độ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/20/418796.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/26/190097.html

Đăng ngày 05-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share