Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 26-01-2021] Trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc có một điển cố “Nghi người trộm rìu”, ngay cả những người không tu luyện cũng biết về câu chuyện này. Nhận thức chủ quan không chính xác của bản thân sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và cảm xúc của chính mình, có thể tạo thành phán đoán sai lầm và ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh.

Sư phụ giảng:

“Mỗi cá nhân đều giải thể hết các nhân tố bất hảo trong phạm vi mà mình đảm nhận, vậy toàn thế giới chẳng phải đều biến đổi rồi ư? Kỳ thực thế nhân cũng có phạm vi của mình, chỉ là một trường rất nhỏ bé mà thôi, không bao gồm người khác; tâm tình của tự thân một người cũng sẽ dẫn đến kết quả của một số việc. Người thường không biết được tầng ý nghĩa này của “tướng do tâm sinh”; thực ra chính là: nhân tố của mình cải biến hoàn cảnh của mình. ‘Tu chính mình’, ‘hướng nội tìm’, những lời ấy tôi đã nói hết sức minh bạch rồi, hết sức rõ ràng rồi, (cười) nhưng không có được bao nhiêu người có thể coi trọng điều này; kể cả các việc mà đệ tử Đại Pháp làm cũng là tình huống này.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009], Giảng Pháp tại các nơi X)

Trong giảng Pháp, Sư phụ nhiều lần giảng về “hướng nội tìm”. Trong tu luyện suốt 25 năm qua, mặc dù tôi cũng biết mình nên hướng nội tìm khi gặp mâu thuẫn thị phi với người khác, bao gồm với cả đồng tu. Nhưng thực tế, tôi biết mình làm không tốt phương diện hướng nội tìm này, đây cũng là một trong những lý do khiến tôi không hài lòng với bản thân khi thường xuyên xem xét lại trạng thái tu luyện của mình.

Trong quá trình học Pháp, vào một lần cách đây không lâu, tôi đột nhiên cảm thấy mình tiến thêm một bước liễu giải được câu Pháp mà Sư phụ giảng: “tướng do tâm sinh” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009], Giảng Pháp tại các nơi X)

Là một người tu luyện, trong môi trường tu luyện của bản thân mà cảm thấy thị thị phi phi hoặc khi vượt quan như thế nào đó, thì đều là phản ứng nơi tâm tính và trạng thái tu luyện của bản thân. Tôi nhận thức rằng, Pháp là viên dung, Pháp lý “tướng do tâm sinh” có thể giúp bản thân hướng nội tìm trong rất nhiều tình huống, chỉ cần muốn tìm, thì có thể tìm được nguyên nhân trạng thái không tốt là từ đâu.

Từ “tướng do tâm sinh”, khiến tôi liên tưởng đến sự tuyển chọn của Quốc hội và tổng thống Mỹ hiện nay.

Vào ngày 20 tháng 1, tân tổng thống Mỹ đã nghiễm nhiên ngồi trong Nhà Trắng, mặc dù từ trên hình thái nhìn thấy bầu cử Mỹ đã kết thúc. Nhưng chúng ta đều biết, kết quả giao tranh giữa Thiện-ác được bộc lộ trong cuộc bầu cử này là không như mong đợi; Tổng thống Trump, người được Thần chọn, và đội ngũ của ông ấy không chỉ là không ứng tuyển, mà còn có thể phải đối diện với cái gọi là “thanh toán” và bao vây từ các chính trị gia tham nhũng biến chất bị thao túng bởi tà ác.

Thế nhân đều biết, bầu cử công bằng là nền tảng của dân chủ, và thể chế dân chủ của nước Mỹ là ngọn hải đăng trên thế giới. Tuy nhiên, bầu cử Mỹ lần này cho thấy ngay cả cái gọi là thể chế dân chủ và thể chế tư pháp trưởng thành nhất trên thế giới cũng đã bất lực trước sự hủ bại của nhân tâm. Không khó để tưởng tượng rằng trong giai đoạn sắp tới, xã hội Mỹ và thậm chí toàn thế giới có thể sẽ tăng tốc trượt dốc. Tổng thống Trump đã bất lực trong nhiệm kỳ tổng thống và đánh mất quyền lực của tổng thống, xã hội Mỹ có thể đang trong quá trình trượt dốc không phanh. Xét từ quan điểm bên ngoài của con người, thì sự trở lại của Tổng thống Trump về cơ bản là không có tính khả thi, cá nhân ông ấy và người nhà có thể bình an vô sự là một kết quả rất tốt rồi. Trừ khi sau này Thần có an bài khác, thì đó là chuyện về sau.

Vì vậy, quá trình bầu cử Mỹ 2020 và một kết quả mập mờ khó phân biệt, ngoại trừ cuộc giao tranh Chính-tà xuyên suốt từ trên xuống dưới ra, thì chẳng phải cũng là có liên quan đến tâm thái và trạng thái của đệ tử Đại Pháp hay sao?

Sư phụ giảng:

“Tôi nói rằng trên thực tế hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Từ trong Pháp, chúng ta biết rằng, cho đến hôm nay, tất cả mọi chuyện trên thế gian đều nằm trong quá trình đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cứu người, trong quá trình chứng thực Pháp mà tu tốt bản thân, là giai đoạn thành tựu bản thân. Cái mê tại thế gian vẫn chưa phá bỏ, con đường tu luyện của đệ tử Đại Pháp vẫn chưa đi hết, thế nhân vẫn cần trong mê mà chọn lựa Thiện-ác.

Tuy nhiên không thể phủ nhận một điều, trong quá trình bầu cử Mỹ lần này, vô luận là chúng ta công tác ở mảng truyền thông hay là chỉnh thể đệ tử Đại Pháp, cũng bao gồm chính tôi trong đó, đều biểu hiện hoặc ít hoặc nhiều rằng bản thân vẫn chưa hoàn toàn tu bỏ nhân tâm. Nó bộc lộ thông qua sự dẫn động của nhân tâm và chấp trước vào kết quả bề mặt của bầu cử. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, nhìn từ góc độ tu luyện của đệ tử Đại Pháp, loại bỏ đi nhân tâm và chấp trước của đệ tử Đại Pháp là điều quan trọng hơn so với kết quả bầu cử.

Sư phụ giảng:

“Chư vị không cải biến cái Lý của con người vốn được hình thành vào tận xương cốt cả trăm nghìn năm ở người thường ấy, thì chư vị vẫn không bỏ đi được cái tầng xác bề mặt của con người, nên không cách nào viên mãn.” (Lời cảnh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta cũng biết kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trên thực tế là gì, cùng những quanh co khúc khuỷu và thăng trầm trong quá trình này, tất cả đều trong tầm kiểm soát của Sư phụ, điều đó phụ thuộc vào việc cứu độ chúng sinh có lợi như thế nào, làm sao có thể thức tỉnh người dân Mỹ và con người thế gian ở mức độ lớn nhất, để họ có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn cho bản thân mình.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta ở thế gian trong thời mạt của mạt hậu này, trong giai đoạn hiện nay, sứ mệnh duy nhất của chúng ta vẫn là cứu người, trong chứng thực Pháp mà đi hết và đi cho chính con đường tu luyện cuối cùng này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/26/从相由心生看个人修炼与美国大选-419080.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/1/27/190120.html

Đăng ngày 30-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share