Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 9-01-2021] Chiều hôm nay, tôi được biết tin TT Trump đã không giành chiến thắng và chức vị tổng thống đã bị đánh cắp, nhưng tôi không động tâm, trái lại trong tâm tôi nghĩ: Tổng thống Trump hãy nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi, để có đủ sức mạnh còn đi tiếp chính đạo tại nhân gian, mà sự thất bại lần này chỉ là tạm thời, hết thảy đều nằm trong tầm kiểm soát của Sáng Thế Chủ. Một người thiện lương và chính nghĩa như ông Trump cũng có sứ mệnh đặc thù trọng đại, bởi vì ông ấy là người được Thần tuyển chọn. “Tiếp tục phát chính niệm cho Tổng thống Trump – đừng bỏ cuộc,” khi tôi phát xuất niệm này, toàn thân cảm thấy một luồng nhiệt từ đỉnh đầu xuống, toàn thân tôi rất nóng, trán cũng đổ mồ hôi. Tôi hiểu rằng mình đã ngộ đúng rồi, Sư tôn đã làm quán đỉnh tịnh hóa thân thể cho tôi, gia trì chính niệm cho tôi.

Vậy thì tại sao lại xuất hiện tình trạng những kẻ trộm cắp của tà ác đắc thủ? Cá nhân tôi ngộ rằng, một mặt, đó là do tâm của các đệ tử Đại Pháp chúng ta tạo thành. Sư tôn cũng đang theo dõi xem chúng ta đối đãi với kết quả này như thế nào, và xem tâm chúng ta động ra sao. Một mặt khác, chúng ta phải tận dụng tình huống này để sàng lọc và thanh lý những kẻ tà ác, để cả cái tốt và cái xấu đều biểu hiện đầy đủ ra. Cứu con người thế gian, có thể cứu nhiều hơn một người, liền cứu nhiều hơn một người. Thanh lý tà ác, vậy ai là tà ác, cũng sẽ biểu hiện ra khiến con người tín phục.

Sư phụ giảng:

“Từ xưa đến nay, đối với nhân loại, Thần chưa từng bao giờ buông lỏng khống chế với bất kể dân tộc nào, với bất kể cá nhân nào; Thần để xã hội nào loạn thì xã hội ấy sẽ loạn; Thần để con người nào cuồng thì người ấy sẽ cuồng; Thần để xã hội nào ổn định thì xã hội ấy sẽ ổn định. Phe ác đảng cộng sản dẫu lớn đến mấy, [Thần] nói nó giải thể, thì mấy ngày là giải thể xong. (vỗ tay) Là tùy theo chư Thần cần gì hay không cần gì; đó chẳng phải vậy hay sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2005)

Sư tôn đang khống chế hết thảy trong tay, tà không thể áp được chính, mà nhất chính áp bách tà. Nếu như tu luyện của các đệ tử Đại Pháp chúng ta đạt tiêu chuẩn và số lượng người được cứu đã đủ rồi, thì Sư phụ chỉ huơ tay một cái, ma đỏ cộng sản liền giải thể.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/9/继续为川普发正念-不要放弃-418348.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/10/189846.html

Đăng ngày 10-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share