[MINH HUỆ 12-5-2010] Thưa các quý bạn đồng tu ở Việt Nam. Theo chúng tôi được biết, có một số học viên Đại Pháp, có ý định lập ra một tổ chức nào đó mang tính điều phối rộng giữa các đệ tử, tựa như Đại Pháp Học Hội, Hội Sức Khoẻ, Câu Lạc Bộ, v.v. Đồng thời đã yêu cầu các học viên khác ghi tên đăng ký tham gia.

Ngoài ra, tổ chức này được bảo trợ của cơ quan do Đảng Cộng sản Việt Nam chi phối. Sự bảo trợ đó được “trao đổi” với cái giá là: những người tham gia tổ chức sẽ không đi phát tờ rơi, không giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Tại đây, chúng tôi xin chia sẻ với các quý bạn đồng tu về vấn đề này trên cơ sở Pháp Lý của Pháp Luân Đại Pháp chúng ta.

1. Việc thành lập tổ chức mang tính điều phối như vậy là không thể do các cá nhân, hoặc một nhóm học viên tự phong. Ngoài hình thức học nhóm tập thể, tập công tập thể là mang tính tự phát tự giác thì các hoạt động lớn hơn cần được hệ thống Pháp Luân Đại Pháp Học Hội (hoặc cách gọi khác là Phật Học Hội) đồng ý. Ví dụ việc tổ chức Pháp Hội quy mô cũng là phải báo cho Pháp Luân Đại Pháp Học Hội.

Các quý bạn đồng tu ở Việt Nam, nếu muốn thành lập tổ chức như vậy, nhất định phải được Pháp Luân Đại Pháp học hội quốc tế thừa nhận. Nếu không thì đó chính là tổ chức ngoài Đại Pháp nhưng lại mang danh Đại Pháp. Khi đó, các đệ tử chân tu nhất định không được tham gia. Đây cũng là có trách nhiệm với Pháp và với chính bản thân mình.

2. Đại Pháp không có ghi danh. Yêu cầu ghi danh trên diện rộng, mang tính quy định, là vi phạm nguyên tắc của Đại Pháp.

3. Giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc là một trong ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm, như Sư phụ đã chỉ rõ trong các bài giảng và kinh sách. Đánh đổi nguyên tắc của Đại Pháp để lấy được sự bảo trợ và thừa nhận của một tổ chức chính trị nơi xã hội người thường, đó là việc mà các đệ tử Đại Pháp tuyệt đối không làm.

Những sự việc xảy ra ở Việt Nam gần đây, đặc biệt là việc công an đến can nhiễu Pháp Hội Hà Nội tháng 5, 2010 vừa qua, cho thấy, sự “bảo trợ” nói trên đã được diễn ra rồi: ai theo tổ chức kia sẽ được yên ổn, còn ai không theo sẽ bị công an dùng các biện pháp như soát xét giấy tờ, đòi hỏi tra xét giấy phép, v.v. để gây sức ép.

Chúng tôi mong rằng các quý bạn đồng tu ở Việt Nam bảo trì lý trí thanh tỉnh, tập trung vào học Pháp thật tốt, hướng nội tu, làm thật tốt ba việc mà Sư phụ dặn chúng ta làm, đi cho đúng con đường của một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.

BBT Minh Huệ Việt ngữ
12-5-2010

Share