Gửi Pháp hội miền trung Mỹ quốc [2009]

Hãy học Pháp cho tốt, làm tốt việc giảng chân tướng; cứu độ chúng sinh là ở vị trí số một. Chính niệm tròn đầy thì có thể làm tốt những việc đệ tử Đại Pháp cần làm.

Chúc Pháp hội miền trung Mỹ quốc thành công viên mãn!

 

Lý Hồng Chí

27 tháng Chín, 2009

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2009/9/28/209210.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://clearwisdom.net/html/articles/2009/9/28/111165.html.
Dịch ngày: 29-9-2009. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share