Gửi Pháp hội Italy [2023]

Gửi Pháp hội Italy:

Chào tất cả các học viên Đại Pháp tham dự Pháp hội Italy. Các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp đều có sứ mệnh giúp Sư phụ cứu người. Các đệ tử Đại Pháp ở địa phương nào đều trở thành hy vọng được cứu của người tại địa phương nơi mình ở đó. Cho nên chúng ta ắt phải tu cho tốt bản thân [để] gánh được sứ mệnh và trách nhiệm vĩ đại nhất chưa từng có này, [hãy] học Pháp cho nhiều, [hãy] mau trưởng thành, giúp Sư phụ cứu chúng sinh!

Chúc Pháp hội viên mãn!

Thầy: Lý Hồng Chí
23 tháng Bảy, 2023


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú là của người dịch Trung-Việt, chỉ để tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/24/463378.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/24/210461.html, https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/24/210462.html.
Dịch ngày: 27-7-2023; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.