Gửi Pháp hội Ấn Độ [2023]

Gửi các học viên Đại Pháp Ấn Độ: Chào tất cả!

Trước hết chúc Pháp hội của chư vị thành công viên mãn. Tỷ học tỷ tu, tinh tấn không ngừng, như vậy chư vị mới có thể làm tốt các việc mà học viên nên cần làm, bởi vì chư vị là, hoặc sẽ thành, hy vọng được cứu của nhân loại. [Việc] các chúng sinh địa phương chỗ chư vị được cứu sẽ là trách nhiệm của chư vị, vì thế chư vị ắt phải tu cho tốt bản thân mình! Tinh tấn thực tu thành một vị đệ tử Đại Pháp chân chính.

Một lần nữa chúc Đại Pháp hội thành công!

Thầy: Lý Hồng Chí
13 tháng Năm, 2023


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú là của người dịch Trung-Việt, chỉ để tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/12/460504.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/13/208891.html, https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/13/208924.html.
Dịch ngày: 16-5-2023; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.