Gửi Pháp hội Cộng hòa Czech và Slovakia 2022

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội Czech và Slovakia:

Chào tất cả!

Mỗi đệ tử Đại Pháp tại bất kỳ tình huống nào đều phải kiên trì học Pháp cho tốt, chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử của đệ tử Đại Pháp và trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh. Chư vị dù sinh ra tại dân tộc nào, [thì] chư vị đều là hy vọng của chúng sinh nơi đó. Hãy làm tốt những gì chư vị nên làm. Chúc Pháp hội của chư vị triển khai thật tốt đẹp!

Thầy: Lý Hồng Chí
5 tháng Ba, 2022


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú là của người dịch Trung-Việt, chỉ để tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2022/3/6/439753.html.
Có tham khảo bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/6/199426.html, https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/6/199427.html.
Dịch ngày: 6-3-2022; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.