Hãy tỉnh

Pháp Chính Thiên Thể đã kết thúc; nay chính là đang quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian. Phần lớn các đệ tử Đại Pháp sẽ theo Sư [phụ] Pháp Chính Nhân Gian.

Tuy nhiên, trong quá trình này, sẽ có rất nhiều các sinh mệnh mang nghiệp lực cực lớn và các phần tử tà đảng cộng sản sẽ bị đào thải sạch hết; đồng thời, trong các học viên Đại Pháp [thì] [ai] không làm tròn thệ ước được ký bằng sinh mệnh [của mình] khi đến thế gian, ví như, không làm tốt các việc của đệ tử Đại Pháp, không làm việc cứu người, do vậy mà có tâm người thường nặng nề, trường kỳ can nhiễu đến hoàn cảnh tu luyện của học viên; còn có [những người] đi theo kẻ tà ngộ1 hoặc đặc vụ Trung Cộng ngụy trang thành học viên, và [những người] gây ra can nhiễu nghiêm trọng đến các học viên, thì đều sẽ phải gánh chịu hậu quả trong thực hiện2 thệ ước. Nói cụ thể [như], một số bị cái “tình” nặng quá trong thời gian lâu mà không chú trọng, từ đó bị những đặc vụ ngụy trang thành học viên nhắm chốt vào, càng ngày càng lún sâu, ai nói [góp ý] cũng không nghe. Ví như, người phụ nữ từ Singapore chạy tới lui sang Nhật Bản, Sư phụ đã nói rồi mà vẫn có người không ngộ ra. Lúc đó Sư phụ không chỉ tên ra, là [vì] cô ta không xứng. Kẻ này biểu hiện rất tinh tấn, ngụy trang thành rất nhu mì yếu đuối, rất có khả năng mê hoặc người ta. Có một số người vẫn luôn đi theo kẻ tà ngộ. Trong đó một số người [do] hâm mộ công năng nào đó, bị kẻ kia làm mê mẩn. Cô ta thường nói có duyên đời trước với ai đó. Loại lời lẽ công nhiên tán tỉnh đối với học viên nam ấy, có học viên nghe xong còn động tình như vậy, tin theo như vậy. Hiện nay bộ phận những người này là [trong tình cảnh] nguy hiểm nhất.

Còn có một bộ phận các học viên, trong đó gồm cả một số học viên tu lâu, bình thường đều làm các việc Đại Pháp, học Pháp cũng không buông lơi, nhưng đến thời khắc then chốt thì vẫn không vượt qua được. Đại Pháp mà chư vị tu, đã sáng tạo ra hết thảy các sinh mệnh trong vũ trụ, đã thành tựu ra chư Thần vĩ đại, cũng đã tạo ra các virus và vi khuẩn nhỏ bé nhất. Mà chư vị là người tu luyện Đại Pháp [đang] trợ Sư cứu người, khi cứu người thì chư vị giúp rất nhiều người tiêu diệt các virus vi khuẩn mạnh gấp trăm nghìn lần ôn dịch, ấy vậy trong thời dịch bệnh chư vị không đối đãi bản thân cho ngay chính. Có người sợ bị truyền nhiễm, có người kiên quyết không tiêm phòng dịch, những lúc như thế chư vị có xứng với danh hiệu ‘đệ tử Đại Pháp’ chăng? Đương nhiên cũng có một số nữ đệ tử Đại Pháp đang mang thai. Tôi không hề bảo chư vị tiêm hay không tiêm, cũng không phải là nói ôn dịch đối với chư vị là thế này thế kia. Đừng chạy sang cực đoan khác; đó đều là nhân tâm. [Điều] tôi muốn nói chư vị là, chư vị đang dùng tâm người thường để đo lường bản thân mình, chứ không phải đứng tại góc độ của người tu luyện mà xét vấn đề, đây là ‘hữu lậu’3 trong tu luyện.

Hiện nay còn có một số người [trong các học viên] rất chấp trước vào các vấn đề của xã hội [như] chính trị và tranh luận của người thường. Đừng quên chúng ta là làm gì. Chư vị không có nghĩa vụ cải biến xã hội. Xã hội ngày hôm nay đã đến thời cuối cùng rồi, hết thảy những biểu hiện xấu tệ kia đều không tránh khỏi. Tất cả những gì chúng ta làm chỉ là cứu người. Vũ trụ cũ kia thì để Nó ra đi thôi; [còn] cứu các sinh mệnh tới vũ trụ mới mới là trách nhiệm của chư vị. Cứu con người thế gian tới Pháp Chính Nhân Gian, và phục hưng văn hóa truyền thống mới là những gì mà Pháp Chính Nhân Gian cần thiết cho thời kỳ tiếp theo. Tuy một thời gian dài không mở Pháp hội4, thực ra muốn nói đó tất cả đều là vì để chư vị đi cho chính con đường tu luyện, cuối cùng có thể làm tròn thệ ước từ tiền sử của chư vị. [Phần] đường khó khăn gian nan nhất đã qua rồi, đừng bị vấp ngã lúc cuối. Dẫu rằng một số người có lúc làm điều dại dột, nhưng xưng hiệu ‘đệ tử Đại Pháp’ là điều cả chư Thần cũng hâm mộ.

Lý Hồng Chí
18 tháng Mười Một, 2021


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú và chú thích là của người dịch Trung-Việt, chỉ để tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2021/11/18/433764.html
Có tham khảo bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/20/196664.html, https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/20/196665.html
Dịch ngày: 27-11-2021; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

1. kẻ tà ngộ: (i) người hiểu sai quá đi, tà rồi; (ii) trong bối cảnh đàn áp ở Trung Quốc, thì có thể là cách nói về “học viên” chuyển sang ủng hộ tà đảng Trung Cộng, thậm chí quay lại để thuyết phục các học viên khác cũng làm theo như thế.

2. đoái hiện: làm tròn, thực hiện (thệ ước, cam kết); câu này có thể hiểu là phải gánh chịu hậu quả khi kết toán một cam kết, một thệ ước.

3. hữu lậu: còn có thiếu sót; vô lậu: đã hoàn hảo; lậu: → chỗ rò rỉ.

4. Tình hình ôn dịch virus Vũ Hán bùng phát từ cuối năm 2019.