Gửi Pháp hội Đài Loan [2020]

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội Đài Loan: Chào tất cả!

Đại Pháp là tu luyện. Mục đích tu luyện của đệ tử Đại Pháp là viên mãn. Hiện nay trên thế gian con người đã đến cuối cùng của thời mạt thế rồi, loạn tượng trong loạn thế gây can nhiễu đến xã hội càng gay gắt hơn. Tuy là giao tranh chính-tà, nhưng chư vị phải trụ vững bản thân đừng bị can nhiễu, đồng thời làm tốt hơn nữa việc giảng chân tướng cứu con người thế gian. Khi giảng chân tướng không được đặt mình vào trong người thường, [hãy] sắp xếp vị trí của mình cho tốt, đừng bị cuốn nhập vào đó, thì mới thực hiện được tốt hơn.

Chúc Pháp hội của chư vị thành công viên mãn!

Thầy: Lý Hồng Chí
Năm 2020


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú và chú thích là của người dịch Trung-Việt, chỉ để tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2020/12/5/415553.html.
Có tham khảo bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/5/188628.html, https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/5/188629.html.
Dịch ngày: 7-12-2020; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

chính-tà chi tranh: trong bài tạm dịch là giao tranh chính-tà.

loạn tượng là biểu hiện ra sự rối loạn, thường là dấu hiệu của loạn thế, thế gian loạn rồi. Người ta thường có nhận thức rằng, nếu nhìn một cách chung chung tổng quan, thì phe “chính” là thường biểu hiện “trật tự”, còn phe “tà” là thường đem lại “rối loạn”.

mạt thế chi mạt: trong bài tạm dịch là cuối cùng của thời mạt thế; bản thân từ mạt là để nói về thời cuối cùng, sa sút không còn tốt nữa.