Tổng tuyển cử

大選

朗朗乾坤紅魔亂
泱泱大國弊為患
左右社會人心冷
正義良知幾時還

李洪志
二零二零年十一月八日


Phiên âm:
 
Đại tuyển
 
Lãng lãng càn khôn hồng ma loạn
Ương ương đại quốc tệ vi hoạn
Tả hữu xã hội nhân tâm lãnh
Chính nghĩa lương tri kỷ thời hoàn
 
Lý Hồng Chí
Nhị linh nhị linh niên thập nhất nguyệt bát nhật


Diễn nghĩa:
 
Tổng tuyển cử
 
Ma đỏ làm loạn ngay giữa càn khôn trời đất rộng rãi này
Tệ nạn gian lận gây hại ngay cả ở quốc gia lớn mạnh thế
Thao túng cả xã hội khiến lòng người thờ ơ thất vọng
Đến bao giờ chính nghĩa và lương tri mới trở về
 
Lý Hồng Chí
8 tháng Mười Một, 2020
 
 
Tạm dịch thơ:
 
Tổng tuyển cử
 
Càn khôn sáng tỏ hồng ma loạn
Nước lớn thênh thang họa dối gian
Khống chế xã hội lòng người lạnh
Chính nghĩa, lương tri khi nào hồi
 
Lý Hồng Chí
8 tháng Mười Một, 2020
 


● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2020/11/8/414848.html.
Có tham khảo bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/9/188176.html.
Có tham khảo bản dịch của NTD/ET.
Dịch ngày 9-11-2020. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.