Lý Tính

Bản thân ôn dịch là do Thần an bài, là tất nhiên trong phát triển của lịch sử. Nhân tâm không tốt nữa thì sẽ tạo nghiệp, mắc bệnh, gặp nạn. Người lúc ấy mà không tin Thần, thì sẽ chọn dùng cách xử lý gì đó. Bản thân danh từ đồng âm đó đã nói cho chư vị rồi, “cách xử lý” chính là thực thi sai lầm1. Lịch sử từng có rất nhiều bài học giáo huấn chính diện2, [nhưng] đều do tư tưởng vô thần của người Trung Quốc hiện đại sau khi bị tà đảng Trung Cộng tẩy não, khiến người ta không tin Thần, không tin vào bài học lịch sử.

Kỳ thực bản thân ôn dịch chính là đến nhắm vào nhân tâm, đạo đức bại hoại, nghiệp lực to lớn. Nếu ôn dịch này là Thần an bài, thì cách nào có thể hữu hiệu đây? Vì đây là Thần muốn làm. Có những người cũng biết là như thế, cũng đi cầu Thần phù hộ, nhưng có lẽ vẫn không tác dụng. Tại sao? Là vì nhân tâm bất hảo rồi, nghiệp lực lớn đến mức nên bị đào thải đi, thì hỏi cớ gì phù hộ các vị? Người kia phải là thật lòng chân tâm hướng Thần sám hối, bản thân mình chỗ nào không tốt, mong mỏi được cho cơ hội sửa lỗi, [thì] đó mới là biện pháp, đó mới là linh đan diệu dược chứ.

Nhưng mà ôn dịch “virus Trung Cộng” hiện nay (viêm phổi Vũ Hán) như thế này là có mục đích, là có mục tiêu nhắm vào. Nó đến để đào thải phần tử của tà đảng, và những ai cùng đứng với tà đảng Trung Cộng. Không tin thì các vị hãy nhìn xem, hiện nay những nước nghiêm trọng nhất, đều là những [quốc gia] đi lại gần gũi với tà đảng, người cũng như thế. Thế thì làm sao đây? Hãy tránh xa tà đảng Trung Cộng, không đứng cùng phe với tà đảng, vì đằng sau nó là ma quỷ màu đỏ, hành vi bề mặt là lưu manh, hơn nữa là không việc ác nào không làm. Thần sắp bắt đầu trừ sạch nó, hễ đứng cùng đội với nó thì đều bị đào thải. Không tin thì hãy mở to mắt đợi xem.

Trong các đệ tử Đại Pháp [ai] mà không tinh tấn, [ai] đi sang cực đoan, [thì hãy] lập tức quy chính bản thân, chân tâm học Pháp và tu luyện, vì các vị đang ở trong nguy hiểm nhất. Các đệ tử Đại Pháp chân chính đều có năng lượng, bản thân chính là người trừ nghiệp trừ khuẩn, là sứ giả cứu độ [thời] mạt hậu [cuối cùng], trong khi giảng chân tướng cứu người thì đều biết thực thi một cách lý trí. Hiện nay xuất hiện một loại tình huống, các nơi có học viên bảo mọi người phát chính niệm tập thể giải thể lần virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) này. Không phải thế đâu. Chư vị tới đây không phải để cải biến lịch sử, mà là để cứu người vào thời nguy hiểm nhất của lịch sử; ví như giảng chân tướng, tam thoái, thật tâm niệm chân ngôn3, [đó] đều là linh đan diệu dược tốt nhất, biện pháp cứu người [tốt nhất]. Nhân tâm mà cải biến thì sẽ khiến sự việc chuyển biến sang hướng chính diện. Trung Cộng đang giãy chết, vì để hại người mà đảo loạn xã hội. Các đệ tử Đại Pháp không được dao động theo các loạn tượng4 đó, [hãy] giữ vững căn bản, thì mới có thể nhìn rõ loạn tượng ấy.

Lý Hồng Chí
19 tháng Ba, 2020


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú và chú thích là của người dịch Trung-Việt, chỉ để tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2020/3/19/402694.html.
Có tham khảo bản dịch tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/3/20/183715.html, http://en.minghui.org/html/articles/2020/3/20/183716.html.
Dịch ngày: 20-3-2020, chỉnh sửa 23-3-2020; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

1. thố thi: biện pháp, cách xử lý; chữ thố 措 đồng âm với chữ thác 错 (sai lầm); chữ thi 施 là trong từ thực thi.

2. chính diện giáo huấn: bài học chính diện, bài học mang tính tích cực.

3. chân ngôn: theo thiển ý của người dịch, thì đây là nói về “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân-Thiện-Nhẫn Hảo”.

4. loạn tượng: biểu hiện rối loạn.