Đệ tử Đại Pháp đang hoàn thành sứ mệnh

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp hội Úc: Chào tất cả!

Từ [tình hình] trước mắt mà xét, [kể từ] đầu khi các đệ tử Đại Pháp bị bức hại, tà đảng Trung Cộng tuyên truyền bịa đặt tới toàn thế giới, tạo thành ảnh hưởng tiêu cực, [thì nay] đã bị các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới vận dụng các loại hình thức, gồm cả các hoạt động giảng chân tướng qua kênh truyền thông và website tự lập ra, v.v., trong đó có cả việc tiếp xúc chính phủ các nước, [mà] triệt để đánh tan vu khống của tà đảng Trung Cộng, làm chính lại [cục diện] hỗn loạn, khiến các chính phủ và dân chúng toàn thế giới nhận thức được điều thiện lương và tốt đẹp của Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, đồng thời cũng khiến toàn thế giới đều hiểu rõ bản chất tội ác phản nhân loại và hành vi lưu manh xú ác của tà đảng Trung Cộng, xoay chuyển hình thế. Đáng chúc mừng nhất là, trong khi giảng chân tướng, thì một lượng lớn con người thế gian ở quốc tế là được cứu độ, rất nhiều người Trung Quốc đã thoái khỏi các tổ chức của tà đảng và đã có hy vọng.

Đương nhiên, hết thảy điều ấy chỉ có Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp mới có thể làm được. Vậy để có thể làm cho tốt hơn nữa, chỉ có học Pháp thật tốt mới có thể làm được tốt đẹp hơn, hoàn thành sứ mệnh lịch sử này.

Cuối cùng, chúc Pháp hội thành công!

Sư: Lý Hồng Chí
13 tháng Mười, 2019


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú và chú thích là của người dịch Trung-Việt, chỉ để tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2019/10/12/394506.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/10/14/180311.html, http://en.minghui.org/html/articles/2019/10/14/180312.html.
Dịch ngày: 14-10-2019; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Úc Châu: trong bài dịch là Úc (Australia).