Pháp hội Tân Đường Nhân và Đại Kỷ Nguyên năm 2018

(27 tháng Mười, 2018; Lý Hồng Chí)

Các đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp hội Đài truyền hình Tân Đường Nhân và kênh truyền thông Đại Kỷ Nguyên, chào tất cả!

(Mọi người: Kính chào Sư phụ!)

Trong bức hại ngần ấy năm của tà đảng Trung Cộng đối với đệ tử Đại Pháp, hai kênh truyền thông này của chúng ta đã khởi tác dụng hết sức tốt đẹp, tác dụng rất then chốt. Mạnh mẽ vạch trần bức hại tà ác, đồng thời cũng giảng chân tướng về tình huống Pháp Luân Công cho dân chúng, đồng thời cũng có tác dụng cứu độ chúng sinh.

Trung Cộng chính là một chính quyền tà ác, một chính quyền lưu manh. Nếu những vu khống mà nó nhồi nhét, khiến dân chúng phân biệt không rõ, phân biệt không ra thật giả, thì sẽ thuận theo nó mà đi đến đào thải. Do đó về phương diện này, kênh truyền thông Đại Kỷ Nguyên và Đài truyền hình Tân Đường Nhân là khởi tác dụng rất tốt, quả thật là mạnh mẽ cứu độ chúng sinh.

Đương nhiên, làm kênh truyền thông mà nói, cần làm tốt những việc nên cần làm, đó chính là tu tốt chính mình. Cho nên tu luyện ấy, đối với mọi người mà nói, đối với mỗi từng đệ tử Đại Pháp tham gia kênh truyền thông mà nói, thì tu luyện là ở vị trí số một. Bởi vì tu luyện của chư vị tốt-xấu thế nào là quyết định sức mạnh cứu người của chư vị, chư vị tu luyện tốt-xấu thế nào cũng quyết định hiệu quả công tác của chư vị; đây là nhất định. Trải qua kinh nghiệm bấy nhiêu năm, mọi người đều có thể hội sâu sắc; đệ tử Đại Pháp ở các ngành các nghề, kể cả đệ tử Đại Pháp [làm] kênh thông tấn, đều giống nhau, đang tranh thủ hết sức về [phương diện] tu luyện chính mình, rất nhiều việc đều làm ít công to1. Cho nên chúng ta không thể lơ là tu luyện. Đây là việc ở vị trí số một.

Mọi người biết rằng làm kênh thông tấn là để cứu người, là để giảng chân tướng, vì để chấm dứt cuộc bức hại này. Nhưng mục đích cuối cùng là gì? Mỗi người chư vị [làm] trong kênh truyền thông đều đang trên con đường tu luyện của mình. Những việc chư vị làm chính là con đường tu luyện của chư vị. Đó là nhất định. Dù chư vị ở kênh truyền thông là khởi tác dụng thế nào, phân công [làm] gì, [thì] đó chính là con đường tu luyện của chư vị. Cho nên phải bước đi cho tốt con đường ấy, tức là phải dụng tâm2 vào tu luyện của mình; dù là tới lúc nào cũng không được phóng túng, cuối cùng là cần viên mãn mà.

Bây giờ tôi nhìn qua thì thấy người trẻ nhiều thế này, đa số là khuôn mặt mới. Đương nhiên rồi, nhiều người trẻ, vấn đề mà tôi nghĩ đến đầu tiên chính là, những năm qua ở Trung Quốc Đại Lục, một bộ những thứ của tà đảng Trung Cộng ấy, bộ lý luận ấy, đều là tà ác, là phản truyền thống, là phản nhân loại. Đã vậy những thứ của nó [mà] muốn khiến người ta tiếp thu chúng, [thì điều] đầu tiên nó phải làm được chính là lật đổ văn hóa truyền thống, [lật đổ] giá trị phổ quát3 của nhân loại. Do đó nó vẫn luôn gây tác hại như thế. Ở Trung Quốc qua mỗi lượt vận động, [điều] nó hủy hoại đều là tinh anh văn hóa Trung Quốc. Đại cách mạng văn hóa đã đem văn vật, di tích cổ, sách cổ, tất cả văn vật đều tiêu hủy rồi, khiến con người không biết chứng kiến về những giá trị truyền thừa qua lịch sử. Đồng thời giáo dục ở trường học, không học lịch sử Trung Quốc, [thời đầu] học qua loa, rồi dần dần không học, sau đó học theo cách phê phán, cuối cùng miệt thị lịch sử quá khứ Trung Quốc thành không có gì đáng giá. Nhồi sọ rằng tà đảng Trung Cộng là tốt nhất, là vĩ đại nhất. Dưới nhồi nhét của chúng, hiện nay rất nhiều thanh niên đều không biết văn hóa truyền thống của chính mình, đều không biết lịch sử của mình. Rất nhiều người trẻ đến từ Trung Quốc, xem xong biểu diễn Thần Vận thì, ‘Ồ, hóa ra Trung Quốc chúng ta có văn hóa truyền thống tốt đẹp thế’, dường như [giờ] họ mới biết. Tà đảng Trung Cộng chính là tà ác đến mức độ như thế. Cho nên nó từ khi cướp chính quyền Trung Quốc bao nhiêu năm nay, ngay cả những người cùng lứa tuổi tôi cũng bị nó tẩy não rất nghiêm trọng, tư duy khác rất nhiều so với tư duy của người ở xã hội bình thường, càng khỏi phải nói đến người trẻ hiện nay.

Thế nên chúng ta về phương diện này, về tính phương hướng khi làm kênh thông tấn, về cơ điểm4 văn hóa, và về nắm vững thước đo giá trị phổ quát, thì cần lấy văn hóa truyền thống làm cơ sở. Nhất định phải lấy giá trị truyền thống làm cơ sở. Tại sao tà đảng Trung Cộng sợ biểu diễn của Thần Vận đến thế; chẳng phải chỉ là diễn xuất nghệ thuật thôi sao; bởi vì điều Thần Vận biểu hiện là văn hóa truyền thống của nhân loại; nó muốn phá hoại chính là những điều ấy, nó muốn lật đổ cũng chính là những điều ấy, [chỉ khi ấy] mới có thể khiến những thứ tà ác của nó tràn ngập khắp cả, [mới] hung hăng càn quấy đến thế. Do đó nó cảm thấy ở Trung Quốc làm mấy chục năm, hơn nửa thế kỷ, cảm thấy người Trung Quốc hiện nay đã hoàn toàn đều là con cháu của rồng đỏ5, nó cảm thấy đều là tế bào của nó rồi. Nó có thể không kiêng dè gì6 mà chà đạp người Trung Quốc, không kiêng dè gì mà giết các vị, mổ các vị, bức hại các vị. Thậm chí các vị mắng chửi nó thì cũng là trong văn hóa của nó mà mạ lỵ nó thôi, không phải mạ lỵ thật; nó là đã làm được đến mức đó rồi. Thần Vận rốt cuộc đã lật đổ bộ [những thứ] đó của tà đảng, ác linh kia cảm thấy những gì trăm năm qua làm ra là uổng phí rồi, thật sự như [bị] ngũ lôi oanh đỉnh7, toàn bộ làm phí công rồi. Cho nên nhắm vào vấn đề văn hóa tà đảng, thì cần trước hết có thể nhận ra nó, có thể phân biệt nó được rõ. Không có biện pháp nào khác, chỉ có cách dùng văn hóa truyền thống của nhân loại chân chính, thì mới có thể nhìn rõ ra nó.

Vì thế mọi người làm kênh thông tấn ấy, là người làm tin tức, người làm văn hóa, [thì] mọi người phải lấy văn hóa truyền thống làm cơ điểm, lấy giá trị phổ quát làm cơ sở, thì mới có thể nhìn rõ ra nó, phá trừ nó. Đương nhiên những thứ của phái hiện đại nhiều lắm, không chỉ tà đảng Trung Cộng phá hoại nhắm vào dân tộc Trung Hoa, mà ở xã hội phương Tây cũng có rất nhiều thứ của phái hiện đại. Tôi bảo mọi người này, đó cũng là biểu hiện của tà đảng8 làm hại xã hội phương Tây, đều là nó làm đó. Văn hóa nhân loại, từ một hai trăm năm trước đến nay chính là phát sinh biến hóa; xã hội nhân loại quá khứ là thiện ác đồng tại, chính phụ đồng tại9. Đó là cân bằng âm dương10 mà. Nhưng đến khoảng gần một hai trăm năm trước trở về sau, dần dần biến thành u linh cộng sản tà ác thay thế [phần] ma quỷ kia, tức là trong cân bằng âm dương, [thì phía] phụ [diện], phía ma ấy hoàn toàn bị nó thay thế rồi. Do vậy những năm nay, nó không kiêng dè gì mà làm những việc hủy diệt nhân loại.

Cũng là nói mọi người muốn làm tốt những việc này, thì một là tu luyện cho tốt chính mình, tiếp nữa chính là chư vị phải nhận rõ ra hết thảy những thứ này. Lý niệm, văn hóa, tin tức, dù thế nào đi nữa, những thứ này thì chư vị đều phải lấy giá trị phổ quát để đo lường nó tốt-xấu hay đúng-sai thế nào. Đương nhiên, chư vị qua những năm phong ba sóng gió này, chư vị lập ra kênh truyền thông ấy có xuất phát điểm cũng là để cứu độ chúng sinh, vạch trần tà ác. Ý định ban đầu chính là như thế, mục đích của chư vị cũng là thế, là không thể thay đổi. Đã là như thế rồi, chư vị nhất định phải đi theo phương hướng này. Đương nhiên [như] tôi vừa giảng, không chỉ tà ác của tà đảng Trung Cộng đang làm ở Trung Quốc, mà những thứ của phái hiện đại thì cũng là nó làm đó. Tôi đã nói một hai trăm năm qua ma quỷ của nhân loại đã là tà linh cộng sản rồi, đó không phải là những thứ của cân bằng âm-dương chính-phụ thời quá khứ nữa. Cho nên nó ở toàn thế giới, chứ không chỉ ở Trung Quốc, không chỉ gây tác hại ở toàn bộ phe xã hội tà linh cộng sản, mà nó gây tác hại trên toàn thế giới. Là vì nó đã phân vào đóng vai phụ [diện] toàn nhân loại rồi, tức là [tất cả] vai diễn phụ [diện] toàn nhân loại. Nostradamus chẳng phải từng nói “Marx thống trị thế giới”11 sao; quả thực phía phụ diện là nó thống trị. Đương nhiên, phía chính diện thì là Thần thống trị; đó là cân bằng âm dương. Nhưng đến hiện nay, cơ sở đạo đức nhân loại xuống dốc, nó đang dẫn động nhân loại, làm ra những việc tà ác ấy, đã khiến mất cân bằng rồi, nghĩa là âm dương không cân bằng nữa. Ác nhiều hơn Thiện, nên biến thành tình huống này.

Đương nhiên, tình huống này, nếu trong tình huống bình thường, Thần nhìn thấy thì sẽ điều chỉnh trở lại, là không cho phép [thế]. Nhưng mà, là vì toàn thể nhân [loại] đang trượt xuống dốc, là tự bản thân nhân loại muốn thế. Tuy nhiên con người lại không phải là rất thanh tỉnh, [mà] là bị nó dẫn động, những thứ nhồi nhét vào [đầu] tạo thành thế. Vậy ở xã hội hiện nay tất cả những ý thức phái hiện đại xuất hiện ấy, những thứ với hình thức của phái hiện đại ấy, kỳ thực nói trắng ra đều là những việc tà linh cộng sản làm ra ở xã hội tự do [và] cũng đồng dạng hủy hoại nhân loại tạo thành.

Đều không ngẫu nhiên đâu, nhìn ngoài thì xã hội phương Tây hệt như không có quan hệ gì với tà linh cộng sản, [nhưng] thật ra là nó làm đó. Biểu hiện của tà linh cộng sản ở xã hội Trung Quốc là giết trí thức và người giàu12, phá hoại văn hóa truyền thống. Biểu hiện của nó ở xã hội phương Tây là đánh thuế cao, dùng cái gọi là hành vi lý niệm hiện đại mà phá hoại phương pháp truyền thống. Người tu luyện đều biết rằng, vì có tiền hay không đều là do nghiệp lực đời trước luân báo mà thành, [cho nên] cưỡng chế đoạt đi như thế, ấy là vi phạm Thiên Lý13. Nhưng hiện nay chính là xã hội như thế, xã hội loạn rồi, thế đạo loạn rồi, thói đời sa đọa, thêm vào đó khi mà thành-trụ-hoại-diệt của vũ trụ này đã tới bước này hôm nay, ấy chính là như thế rồi, hoại rồi, phải diệt. Cho nên nó biểu hiện ra không chỉ là xã hội nhân loại, [mà] biểu hiện ngay cả xã hội cao tầng của vũ trụ này cũng không chính thường nữa. Chính là tình huống ấy. Do đó nhiều lúc tôi nghĩ, là đệ tử Đại Pháp làm [hạng mục] kênh thông tấn, chư vị thật sự là đang cứu vãn nhân loại, các đệ tử Đại Pháp quả thực là hy vọng duy nhất của nhân loại.

Như vậy từ bề mặt mà nhìn chúng ta là đơn độc tác chiến, cho nên bản thân chúng ta phải xây dựng thật tốt chính mình, tự chúng ta phải đặt mình vào tu luyện, vào chuẩn tắc làm người, tu chính mình tốt hơn lên, nếu không rất khó hoàn thành việc này. Đương nhiên rồi, còn có một câu ‘vật cực tất phản’, đúng không, mọi người nhìn thấy hiện nay nhân tố ‘chính’ đang ngẩng đầu lên, hơn nữa rất mạnh mẽ; khôi phục truyền thống, toàn thế giới cũng đều đang xuất hiện việc coi trọng văn hóa truyền thống, nhân loại cũng càng ngày càng thanh tỉnh ra. Thế thì chúng ta càng nên phải là làm cho tốt, càng nên phát huy tác dụng của chúng ta. Thiên tượng cũng đang phối hợp, nhất định sẽ là như thế, bởi vì sự việc ắt phải là như thế.

Tất nhiên cuộc bức hại Pháp Luân Công [như] tôi đã giảng, tà đảng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công là vì tà đảng Trung Cộng là được chuẩn bị cho Pháp Luân Công; chớ thấy nó ngần ấy năm [tuổi] rồi, chỉ là chuẩn bị cho Pháp Luân Công thôi. Về điểm này, mọi người nghĩ một chút cũng đều rõ ra. Bây giờ bức hại Pháp Luân Công là tà đảng khống chế, toàn thể bộ máy quốc gia đang vận hành. Như vậy cho đến bước này hôm nay, khảo nghiệm và tu luyện của các đệ tử Đại Pháp, cũng gần xong rồi14, hơn nữa những người mà chúng ta nên cần cứu cũng đều đến cuối cùng rồi, hết thảy những điều này đều hẳn là gần xong rồi, dần dần đang kết thúc [việc này] rồi; ý nghĩa tồn tại của tà linh cộng sản đã không còn lớn nữa, cũng đã đến lúc nên hạ bỏ nó đi. Những người trẻ chư vị vẫn không biết được đâu, năm đó thời tôi còn trẻ, ở Trung Quốc ấy, bản thân các vị một mình ở nơi không người, mà còn chẳng dám hé một câu tà đảng Trung Cộng bất hảo, đâu đâu cũng là tà linh đang giám thị các vị; bây giờ những thứ đó bị tiêu hủy rồi, người ta ở bàn rượu khi ai nói đến tà đảng thì đều dám chửi bới tà đảng Trung Cộng, người nào mà không dám mắng chửi thì đều bị coi là người đó có bệnh; do đó mọi người ai cũng mạ lỵ tà đảng Trung Cộng. Vậy hỏi tại sao dám như thế? Chính là vì tà linh và nhân tố tà ác của tà đảng Trung Cộng đã bị tiêu huỷ đến mức chẳng còn gì mấy, cho nên người ta mới dám như thế, cảm thấy buông lỏng rồi. Tuy nhiên chừng nào tà linh cộng sản còn tồn tại, [thì] nó chính là tà ác. Giống thuốc độc ấy, chỉ cần thứ đó vẫn còn, thì nó nhất định đầu độc người ta. Các vị dù bảo nó cải biến thì nó cải biến không được. Ấy là bản chất của nó, sinh mệnh nó chính là được tạo ra như thế. Ắt phải trừ sạch. Thế nên cho đến bước này rồi, bản thân tà đảng Trung Cộng càng ngày càng loạn. Thần cũng đang tiêu hủy nó, hồng thế của Chính Pháp cũng đang không ngừng thanh trừ nó; chính là đến bước này rồi, ai nịnh bợ nó, ai đi theo nó, thì kẻ ấy sẽ nhất định kết thúc theo nó.

Dù sao đi nữa, theo tình hình trước mắt mà xét, các kênh truyền thông của chúng ta cũng hẳn là càng ngày càng lạc quan; vì ban đầu tôi thấy rằng, các kênh thông tin chúng ta bấy giờ thực thi rất khó khăn, tài nguyên và nhân viên đều không đủ. Ít nhất tôi thấy được hiện nay chư vị có rất nhiều người trẻ thế này, Ồ! Tôi cũng thật mừng [thấy] mọi người đang làm việc này. Còn nữa ấy là, hiện nay độ khó khi thực thi và hoàn cảnh xã hội đều khác rồi. Thời đầu các kênh thông tin một chiều bị ác đảng khống chế, phát tán vu khống tới toàn thế giới, nhìn không thấy bất kỳ một tin tức chính diện nào, toàn thế giới cũng đang truyền phát lại báo cáo của kênh thông tấn của tà đảng Trung Cộng, cũng bằng như toàn thế giới đang bức hại Pháp Luân Công; áp lực đến các đệ tử Đại Pháp ở nước ngoài15 cũng hết sức lớn, người ta đều ôm giữ lối tư tưởng bị Trung Cộng nhồi nhét mà đối đãi đệ tử Đại Pháp. Trong tình huống ấy, các đệ tử Đại Pháp lập ra các kênh thông tin, hơn nữa, càng làm càng tốt, kể cả tham gia giảng chân tướng đến các diện tầng xã hội các đệ tử Đại Pháp cùng nhau nỗ lực; người ta càng ngày càng biết chân tướng, càng ngày càng rõ ra về cuộc bức hại. Vô hình trung, trong quá trình chúng ta làm việc này, đã giảng rõ chân tướng, đồng thời cũng loại bỏ áp lực kia đi rồi, vì thế hiện nay mọi người chúng ta đều cảm thấy rất buông lỏng. Thời bấy giờ thật sự là thế đó. Còn bây giờ, tôi thấy cái thế của lực lượng ‘chính’ là rất tấn mãnh, tà đảng Trung Cộng ngày càng suy tàn, ai bảo hộ nó thì sẽ theo nó mà ra đi. [Ai] thấy được rõ thì họ là người minh bạch, [ai] thấy không rõ thì ấy là người dại dột nhất.

Điều tôi muốn nói hôm nay là làm cho tốt các kênh thông tấn, cần làm tốt hai việc này, một là tu bản thân cho tốt, hai là kênh thông tấn chúng ta phải lấy văn hóa truyền thống làm cơ điểm, lấy giá trị phổ quát làm cơ sở, thì mới có thể làm tốt hết thảy. Mọi người làm được rất khá [rồi], những năm nay gian khổ nhiều lắm, đã một mạch vượt qua rồi, không ngừng bổ sung lực lượng mới, càng ngày càng lớn mạnh, hơn nữa kênh truyền thông Đại Kỷ Nguyên còn gồm cả Tân Đường Nhân, đã là kênh thông tấn lớn số một của người Hoa toàn thế giới, đồng thời cũng được xã hội phương Tây càng ngày càng tán đồng, càng ngày càng coi trọng, điểm này rất là đáng mừng! Hãy nắm chắc cơ duyên này, khiến kênh thông tấn của chúng ta làm được ngày càng tốt hơn, thực sự làm được có sức mạnh và có hiệu quả thời gian, mỗi bài tin đưa ra đều có thể khởi tác dụng lớn, nhất định sẽ đi tới bước đó; [tôi] giảng nói bấy nhiêu thôi, cảm ơn mọi người.


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2018/10/28/376355.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/1/173079.html
Dịch ngày 1-11-2018; hiệu chỉnh rất nhỏ 23-12-2018. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

1. sự bán công bội: việc một nửa công gấp đôi, làm ít công to (thành ngữ). Tất cả các chú thích (cuối trang) và ghi chú (cuối bài) đều là của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo.

2. dụng tâm: dụng tâm vào việc gì đó tức là để tâm vào đó mà làm cho tốt, bỏ tâm huyết vào đó.

3. phổ thế giá trị: giá trị phổ biến trên thế gian, tạm dịch là giá trị phổ quát.

4. cơ điểm: điểm nền tảng, xuất phát điểm, căn cứ cơ sở (để đánh giá hay làm gì đó).

5. hồng long, xích long: rồng đỏ, hình tượng của tà linh cộng sản. Theo thiển ý của dịch giả, người Hoa có câu “vạn vật giai hữu linh” (mọi vật đều có linh), và thường hiểu “linh” của một triều đại là một con rồng ở không gian khác. Bản tiếng Anh thường dịch “tà linh” thành “specter” (bóng ma); và ở các tài liệu tiếng Anh đôi chỗ vẽ hình tượng tựa như tử thần cầm lưỡi hái (chứ không phải rồng). Có lẽ đó là cách diễn giải dễ hiểu cho người phương Tây vốn không có văn hóa về rồng như phương Đông.

6. tứ vô kỵ đạn: không kiêng dè gì.

7. ngũ lôi oanh đỉnh: ý nói bị đả kích choáng váng như bị năm lôi sét đánh vào đầu.

8. tà đảng: đảng tà ác; có chỗ được hiểu là đảng cộng sản Trung Quốc, có chỗ được hiểu là đảng cộng sản nói chung.

9. thiện ác đồng tại, chính phụ đồng tại: có cả thiện cả ác, có cả chính (tích cực, tốt) và phụ (tiêu cực, phản diện).

10. âm dương bình hành: cân bằng âm dương.

11. Mars và Marx tạm được coi là đồng âm. Nguyên bản tiếng Pháp, khổ thơ X.72 (quatrain X.72) cuốn «Các thế kỷ» («Les Centuries») của Nostradamus: L’an mil neuf cens nonante neuf sept mois, Du ciel viendra un grand Roy d’effrayeur; Resusciter le grand Roy d’Angolmois, Avant après Mars regner par bon heur.

12. văn hóa nhân hữu tiền nhân: người có văn hóa và người có tiền, tạm dịch là trí thức và người giàu.

13. Thiên Lý: Đạo Trời.

14. sai bất đa: chênh lệch không nhiều (nghĩa gốc), và được hiểu tùy theo ngữ cảnh, thường là: gần đủ rồi [chuẩn bị kết thúc thôi], sắp tới lúc rồi, tàm tạm rồi đấy, v.v.; trong bài này tạm dịch là gần xong rồi.

15. quốc ngoại: nước ngoài; thông thường các từ như hải ngoại, nước ngoài là để nói về các quốc gia ngoài Trung Quốc Đại Lục.