Gửi Pháp hội tại Pháp [2017]

Chào các đệ tử Đại Pháp tại Pháp:

Tại thời khắc cuối cùng của Chính Pháp, [hãy] tu thật tốt thật thiết thực chính mình, hoàn thành tốt sứ mệnh cứu người; chúc Pháp hội của chư vị [thành công] viên mãn.

Lý Hồng Chí
26 tháng Tám, 2017


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/26/353020.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/8/26/165180.html
Dịch ngày: 27-8-2017; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.