Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015

二零一五年美國西部法會講法

Nhị linh nhất ngũ niên Mỹ quốc Tây bộ Pháp hội giảng Pháp

Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015

(李洪志,二零一五年十月十六日,洛杉磯)

(Lý Hồng Chí, nhị linh nhất ngũ niên thập nguyệt thập lục nhật, Lạc Sam Cơ)

(Lý Hồng Chí, 16 tháng Mười, 2015, Los Angeles)

(全場起立熱烈鼓掌)

(Toàn trường khởi lập nhiệt liệt cổ chưởng)

(Toàn hội trường đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt)

一年兩次法會。每次法會,我們有大量的學員從各地趕到會場,趕到舉辦會議的城市,耗費的資金很大。有的時候我都在想,這麼大一筆錢,用在正法上,真的解決大問題。所以我就在想,我們決不能夠把這個法會流於形式,一定要從法會中互相學習、找差距,真正的成為一個修煉中能夠使大家共同精進、能夠更加做好你們事情的這麼一個真正大法弟子的法會。

Nhất niên lưỡng thứ Pháp hội. Mỗi thứ Pháp hội, ngã môn hữu đại lượng đích học viên tùng các địa cản đáo hội trường, cản đáo cử biện hội nghị đích thành thị, háo phí đích tư kim ngận đại. Hữu đích thời hậu ngã đô tại tưởng, giá ma đại nhất bút tiền, dụng tại Chính Pháp thượng, chân đích giải quyết đại vấn đề. Sở dĩ ngã tựu tại tưởng, ngã môn quyết bất năng cú bả giá cá Pháp hội lưu ư hình thức, nhất định yếu tùng Pháp hội trung hỗ tương học tập, trảo sai cự, chân chính đích thành vi nhất cá tu luyện trung năng cú sử đại gia cộng đồng tinh tấn, năng cú cánh gia tố hảo nhĩ môn sự tình đích giá ma nhất cá chân chính Đại Pháp đệ tử đích Pháp hội.

[Mỹ quốc] một năm hai lần Pháp hội. Mỗi lần Pháp hội, chúng ta có rất nhiều học viên từ các nơi hối hả về hội trường, hối hả tới thành phố nơi cử hành hội nghị, chi phí tiền bạc rất lớn. Đôi lúc tôi nghĩ, món tiền lớn ấy, mà dùng vào Chính Pháp, thì quả thực giải được vấn đề lớn. Do đó tôi nghĩ rằng, chúng ta quyết không thể để Pháp hội này lạc vào hình thức, nhất định phải từ trong Pháp hội mà học tập nhau, tìm ra thiếu sót, thật sự thành một Pháp hội chân chính của đệ tử Đại Pháp mà trong tu luyện có thể khiến mọi người cùng nhau tinh tấn, và có thể khiến làm tốt hơn nữa các việc của chư vị.

大家知道,我們每次法會,大家都想聽師父講點甚麼,也都在盼望著形勢有甚麼新的變化。其實作為修煉人,心放的平靜一點,就是做好你該做的,就甚麼都有了!這三件事你做好了,無論你在天涯海角,神都在關注著你,師父的法身都在關注著你。任何一個心,任何一種執著,都會造成你進步、提高的困難,同時也會被那些舊的勢力、邪惡的因素利用,一定的。從高層上來講,舊勢力只想按照它們的要求完成它們安排的這件事情。舊勢力它不管你們怎麼精進也好、魔怎麼干擾也好,所帶來的麻煩合不合適與對世人的影響,它們不管。那麼具體幹的那些個中間層生命,它們只是機械的完成它們的事,平衡著邪惡和大法弟子之間的均衡關係。直接參與起負作用的,它可沒想讓你修煉。每一次考驗中的人心,每一次魔難的正念不足,修煉人的每一個執著心,都會被它們抓住,它們都會把它當作把你拉下來的、把你從修煉的大法弟子隊伍中搞下來的把柄。所以我們在修煉的這條路上,一路走過來是經過很多魔難,是經過很多危險的。

Đại gia tri đạo, ngã môn mỗi thứ Pháp hội, đại gia đô tưởng thính Sư phụ giảng điểm thậm ma, dã đô tại phán vọng trước hình thế hữu thậm ma tân đích biến hoá. Kỳ thực tác vi tu luyện nhân, tâm phóng đích bình tĩnh nhất điểm, tựu thị tố hảo nhĩ cai tố đích, tựu thậm ma đô hữu liễu! Giá tam kiện sự nhĩ tố hảo liễu, vô luận nhĩ tại thiên nhai hải giác, Thần đô tại quan chú trước nhĩ, Sư phụ đích Pháp thân đô tại quan chú trước nhĩ. Nhậm hà nhất cá tâm, nhậm hà nhất chủng chấp trước, đô hội tạo thành nhĩ tiến bộ, đề cao đích khốn nan, đồng thời dã hội bị na ta cựu đích thế lực, tà ác đích nhân tố lợi dụng, nhất định đích. Tùng cao tầng thượng lai giảng, cựu thế lực chỉ tưởng án chiếu tha môn đích yêu cầu hoàn thành tha môn an bài đích giá kiện sự tình. Cựu thế lực tha bất quản nhĩ môn chẩm ma tinh tấn dã hảo, ma chẩm ma can nhiễu dã hảo, sở đới lai đích ma phiền hợp bất hợp thích dữ đối thế nhân đích ảnh hưởng, tha môn bất quản. Na ma cụ thể cán đích na ta cá trung gian tầng sinh mệnh, tha môn chỉ thị cơ giới đích hoàn thành tha môn đích sự, bình hoành trước tà ác hoà Đại Pháp đệ tử chi gian đích quân hành quan hệ. Trực tiếp tham dự khởi phụ tác dụng đích, tha khả một tưởng nhượng nhĩ tu luyện. Mỗi nhất thứ khảo nghiệm trung đích nhân tâm, mỗi nhất thứ ma nạn đích chính niệm bất túc, tu luyện nhân đích mỗi nhất cá chấp trước tâm, đô hội bị tha môn trảo trụ, tha môn đô hội bả tha đương tác bả nhĩ lạp hạ lai đích, bả nhĩ tùng tu luyện đích Đại Pháp đệ tử đội ngũ trung cảo hạ lai đích bả bính. Sở dĩ ngã môn tại tu luyện đích giá điều lộ thượng, nhất lộ tẩu quá lai thị kinh quá ngận đa ma nan, thị kinh quá ngận đa nguy hiểm đích.

Như mọi người biết, chúng ta mỗi lần Pháp hội, mọi người đều muốn nghe Sư phụ giảng chút gì đó, cũng đều đang trông mong hình thế có biến hoá gì mới. Kỳ thực làm người tu luyện, để tâm bình tĩnh một chút, chính là làm tốt những gì chư vị nên làm, thì cái gì cũng có! Chư vị làm tốt ba việc, thì dù chư vị ở chân trời góc biển, chư Thần [vẫn] đều đang chăm chú nhìn chư vị, các Pháp thân của Sư phụ đều đang chăm chú nhìn chư vị. Bất kể một tâm nào, bất kể một loại chấp trước gì, đều sẽ thành khó nạn cho tiến bộ và đề cao của chư vị, đồng thời cũng sẽ bị cựu thế lực, những nhân tố tà ác kia lợi dụng, nhất định thế. Từ tầng thứ cao mà giảng, cựu thế lực là chỉ muốn chiểu theo yêu cầu của chúng để hoàn thành việc mà chúng đã an bài. Cựu thế lực chúng là mặc kệ chư vị tinh tấn thế nào cũng vậy, ma can nhiễu ra sao cũng vậy, những phiền toái mang đến sẽ ảnh hưởng thích hợp hay không đến con người thế gian, chúng là mặc kệ. Như vậy các sinh mệnh tầng thứ trung gian làm các việc cụ thể, chúng chỉ là hoàn thành một cách máy móc các việc của chúng, cân bằng quan hệ cân đối giữa tà ác và các đệ tử Đại Pháp. [Mà] những [sinh mệnh] trực tiếp tham dự khởi tác dụng phụ [diện], chúng có thể còn chẳng muốn để chư vị tu luyện. Nhân tâm trong mỗi lần khảo nghiệm, chính niệm không đủ trong mỗi lần ma nạn, mỗi từng tâm chấp trước của người tu luyện, đều sẽ bị chúng nắm cứng, chúng đều sẽ coi đó là sơ hở để túm lấy mà lôi chư vị xuống, lôi xuống khỏi đội ngũ các đệ tử tu luyện Đại Pháp. Thế nên chúng ta trên con đường tu luyện này, một đường đi qua là trải qua rất nhiều ma nạn, là trải qua rất nhiều nguy hiểm.

你的每一個執著,都會造成你修不成。每一個執著可能都會造成你在身體上出狀況,在大法的堅定信念上造成動搖。換句話說,告訴大家,沒有人想讓你們修成,也沒有人考慮你們修的怎麼樣。舊勢力只想完成它們想完成的,僅此而已。具體破壞的,參與起負作用的,那就是想把你們弄下去,就是想要破壞了這件事情,因為它不知道這件事情最終的結果是甚麼,邪惡就是邪惡嘛。只有師父在叫你們修煉中走向圓滿,只有師父才是真正做這件事情的。師父做的事情,不止是對人是天機,對那些神也是天機。沒人知道我在做甚麼,尤其初期的時候,所以它們敢干擾,所以它們敢安排一套它們安排的東西。你們就是在這樣一個情況下修煉,你說你自己不能嚴肅對待,真的是非常危險。甚至於不管我們有的學員有沒有執著,它挑選一個人,覺的對這一個地區的人有考驗,對別人的心性提高、信念有考驗,它會把這個修煉人弄死,讓這個大法弟子早走,動搖著其他人的心。那這樣做看起來是不對的,但整體上它是佔理的,因為你們這麼大一批的修煉人,不考驗、不用根本的考驗能行嗎?所以它是佔理的,所以對你們來講真的是非常的嚴肅。

Nhĩ đích mỗi nhất cá chấp trước, đô hội tạo thành nhĩ tu bất thành. Mỗi nhất cá chấp trước khả năng đô hội tạo thành nhĩ tại thân thể thượng xuất trạng huống, tại Đại Pháp đích kiên định tín niệm thượng tạo thành động dao. Hoán cú thoại thuyết, cáo tố đại gia, một hữu nhân tưởng nhượng nhĩ môn tu thành, dã một hữu nhân khảo lự nhĩ môn tu đích chẩm ma dạng. Cựu thế lực chỉ tưởng hoàn thành tha môn tưởng hoàn thành đích, cận thử nhi dĩ. Cụ thể phá hoại đích, tham dự khởi phụ tác dụng đích, na tựu thị tưởng bả nhĩ môn lộng hạ khứ, tựu thị tưởng yếu phá hoại liễu giá kiện sự tình, nhân vi tha bất tri đạo giá kiện sự tình tối chung đích kết quả thị thậm ma, tà ác tựu thị tà ác ma. Chỉ hữu Sư phụ tại khiếu nhĩ môn tu luyện trung tẩu hướng viên mãn, chỉ hữu Sư phụ tài thị chân chính tố giá kiện sự tình đích. Sư phụ tố đích sự tình, bất chỉ thị đối nhân thị thiên cơ, đối na ta Thần dã thị thiên cơ. Một nhân tri đạo ngã tại tố thậm ma, vưu kỳ sơ kỳ đích thời hậu, sở dĩ tha môn cảm can nhiễu, sở dĩ tha môn cảm an bài nhất sáo tha môn an bài đích đông tây. Nhĩ môn tựu thị tại giá dạng nhất cá tình huống hạ tu luyện, nhĩ thuyết nhĩ tự kỷ bất năng nghiêm túc đối đãi, chân đích thị phi thường nguy hiểm. Thậm chí ư bất quản ngã môn hữu đích học viên hữu một hữu chấp trước, tha khiêu tuyển nhất cá nhân, giác đích đối giá nhất cá địa khu đích nhân hữu khảo nghiệm, đối biệt nhân đích tâm tính đề cao, tín niệm hữu khảo nghiệm, tha hội bả giá cá tu luyện nhân lộng tử, nhượng giá cá Đại Pháp đệ tử tảo tẩu, động dao trước kỳ tha nhân đích tâm. Na giá dạng tố khán khởi lai thị bất đối đích, đãn chỉnh thể thượng tha thị chiếm lý đích, nhân vi nhĩ môn giá ma đại nhất phê đích tu luyện nhân, bất khảo nghiệm, bất dụng căn bản đích khảo nghiệm năng hành ma? Sở dĩ tha thị chiếm lý đích, sở dĩ đối nhĩ môn lai giảng chân đích thị phi thường đích nghiêm túc.

Mỗi từng chấp trước của chư vị, đều sẽ tạo thành chư vị tu không thành. Mỗi từng chấp trước có thể đều sẽ tạo ra xuất hiện các trạng thái trên thân thể chư vị, tạo thành dao động nơi tín niệm kiên định vào Đại Pháp. Nói cách khác, bảo chư vị này, không một ai muốn chư vị tu thành, cũng không một ai cân nhắc xem chư vị tu như thế nào. Cựu thế lực chỉ muốn hoàn thành [điều] chúng muốn hoàn thành, chỉ thế mà thôi. [Những sinh mệnh] phá hoại cụ thể, tham dự khởi tác dụng phụ [diện], đó đều là lôi chư vị xuống, chính là muốn phá hoại việc này, bởi vì chúng không biết được kết quả cuối cùng của sự việc này là gì, tà ác chính là tà ác mà. Chỉ có Sư phụ là đang khiến chư vị qua tu luyện mà hướng về viên mãn, chỉ có Sư phụ mới là thật sự làm việc này. Việc mà Sư phụ làm ấy, là thiên cơ không chỉ đối với con người, mà đối với những Thần kia cũng là thiên cơ. Không ai biết tôi đang làm gì, nhất là thời kỳ đầu, thế nên chúng dám can nhiễu, thế nên chúng dám an bài một bộ những thứ chúng [đã] an bài. Chư vị chính là đang tu luyện trong tình huống như thế đó, chư vị mà bản thân mình không thể nghiêm túc đối đãi, thì quả thực vô cùng nguy hiểm. Thậm chí mặc kệ học viên [kia] của chúng ta là có chấp trước hay không, chúng [cứ] chọn ra một người, cảm thấy [làm vậy] là có khảo nghiệm đối với người ở địa phương đó, có khảo nghiệm đối với đề cao tâm tính và tín niệm của người khác, thì chúng bèn khiến người tu luyện đó chết đi, khiến đệ tử Đại Pháp đó sớm ra đi, dao động tâm của người khác. Làm như thế là xem ra là không đúng, nhưng về chỉnh thể thì chúng chiếm lý, bởi vì chư vị một lô lớn những người tu luyện như thế, thì không khảo nghiệm, không dùng khảo nghiệm căn bản liệu có được chăng? Vì vậy chúng chiếm lý, vì vậy đối với chư vị mà nói thì quả thực vô cùng nghiêm túc.

可是大家在這麼多年的修煉中,風風雨雨的一路走過來,有很多人走的是真不好,不斷的犯著各種各樣的錯誤,甚至於習以為常,也不當回事了;魔難來了都不知道問題出在哪了,習慣了,覺的都是小事。修煉哪,甚麼叫無漏啊?沒有小事。而且這些年,在我們這個修煉隊伍中,出現過許多非常不好的現象,對學員進行各種各樣的干擾。看上去是舊勢力安排的你在這裏攪和,把各種人心暴露出來,它的目地是這個,可是當你幹那些事情的時候,你想沒想到後果?將來怎麼辦?很不理智。還有些人在我們大法弟子中不斷的騙取錢財,以各種名目集資,以各種名目騙大法弟子錢財。人都是為法來的,事情做了,師父跟你們講一句話,師父來普度眾生,你只要還有一線能救的希望我就救你,不管你怎麼不好,我都會像對待那些好的學員一樣對待你,為了你能得救,你看不出我對你兩樣的。就包括那些特務,你看不出我對你兩樣,你也看不出我任何對你有特殊的表現的。

Khả thị đại gia tại giá ma đa niên đích tu luyện trung, phong phong vũ vũ đích nhất lộ tẩu quá lai, hữu ngận đa nhân tẩu đích thị chân bất hảo, bất đoạn đích phạm trước các chủng các dạng đích thác ngộ, thậm chí ư tập dĩ vi thường, dã bất đương hồi sự liễu; ma nạn lai liễu đô bất tri đạo vấn đề xuất tại nả liễu, tập quán liễu, giác đích đô thị tiểu sự. Tu luyện nả, thậm ma khiếu vô lậu a? Một hữu tiểu sự. Nhi thả giá ta niên, tại ngã môn giá cá tu luyện đội ngũ trung, xuất hiện quá hứa đa phi thường bất hảo đích hiện tượng, đối học viên tiến hành các chủng các dạng đích can nhiễu. Khán thượng khứ thị cựu thế lực an bài đích nhĩ tại giá lý giảo hoà, bả các chủng nhân tâm bạo lộ xuất lai, tha đích mục địa thị giá cá, khả thị đương nhĩ cán na ta sự tình đích thời hậu, nhĩ tưởng một tưởng đáo hậu quả? Tương lai chẩm ma biện? Ngận bất lý trí. Hài hữu ta nhân tại ngã môn Đại Pháp đệ tử trung bất đoạn đích biển thủ tiền tài, dĩ các chủng danh mục tập tư, dĩ các chủng danh mục biển Đại Pháp đệ tử tiền tài. Nhân đô thị vi Pháp lai đích, sự tình tố liễu, Sư phụ cân nhĩ môn giảng nhất cú thoại, Sư phụ lai phổ độ chúng sinh, nhĩ chỉ yếu hài hữu nhất tuyến năng cứu đích hy vọng ngã tựu cứu nhĩ, bất quản nhĩ chẩm ma bất hảo, ngã đô hội tượng đối đãi na ta hảo đích học viên nhất dạng đối đãi nhĩ, vi liễu nhĩ năng đắc cứu, nhĩ khán bất xuất ngã đối nhĩ lưỡng dạng đích. Tựu bao quát na ta đặc vụ, nhĩ khán bất xuất ngã đối nhĩ lưỡng dạng, nhĩ dã khán bất xuất ngã nhậm hà đối nhĩ hữu đặc thù đích biểu hiện đích.

Nhưng mà mọi người qua nhiều năm tu luyện thế, con đường phong ba bão táp cũng trải qua, có nhiều người bước đi quả thực rất không tốt, không ngừng phạm phải các dạng các loại sai lầm, thậm chí đã thành quen như thế, không coi đó là gì đáng kể; ngay cả ma nạn tới rồi cũng không biết vấn đề là ở đâu, thành quen đi rồi, cảm thấy đều là chuyện nhỏ. Tu luyện ấy, thế nào gọi là ‘vô lậu’? Không có chuyện nhỏ đâu. Ngoài ra mấy năm qua, trong đội ngũ tu luyện chúng ta, đã xuất hiện rất nhiều hiện tượng hết sức không tốt, tiến hành các loại can nhiễu đối với các học viên. Xem ra [như] cựu thế lực an bài chư vị khuấy đảo nơi đó, để các loại nhân tâm bộc lộ ra, mục đích của chúng là như vậy, nhưng khi chư vị làm những việc đó, chư vị đã nghĩ tới hậu quả chăng? Tương lai làm sao đây? Rất không lý trí. Còn một số người đang không ngừng lừa tiền trong các đệ tử Đại Pháp, qua các loại hạng mục mà gây quỹ, qua các loại hạng mục mà lừa tiền đệ tử Đại Pháp. Người ta đều vì Pháp mà đến, [nhưng mà chư vị] làm việc đó rồi, Sư phụ giảng một lời này cho chư vị, rằng Sư phụ tới [đây] phổ độ chúng sinh, chư vị miễn vẫn còn [dù chỉ] một tia hy vọng có thể được cứu thì tôi cứu chư vị, dù chư vị không tốt đến đâu, tôi đều sẽ đối đãi chư vị giống như đối đãi những học viên tốt, [ấy là] vì để chư vị có thể được cứu, chư vị không thấy tôi đối với chư vị khác gì. Ngay cả những đặc vụ kia, chư vị không thấy tôi đối với chư vị khác gì, chư vị cũng không thấy tôi đối đãi chư vị là có bất kỳ biểu hiện đặc thù nào.

救人本身就是一件非常難的事。師父在每次法會上都會針對不同的人去說一些問題,目地是讓你們真正能認識這個法、在法中修煉。每次法會師父也是在解《轉法輪》,不會超過這個界限的。你們要能堅持學法,真的放下心去讀法,認真讀著《轉法輪》一路走過來,那才是神最佩服的。就包括那些搗亂起壞作用的,它都覺的,哇,這人真了不起,它都會這麼想。

Cứu nhân bản thân tựu thị nhất kiện phi thường nan đích sự. Sư phụ tại mỗi thứ Pháp hội thượng đô hội châm đối bất đồng đích nhân khứ thuyết nhất ta vấn đề, mục địa thị nhượng nhĩ môn chân chính năng nhận thức giá cá Pháp, tại Pháp trung tu luyện. Mỗi thứ Pháp hội Sư phụ dã thị tại giải «Chuyển Pháp Luân», bất hội siêu quá giá cá giới hạn đích. Nhĩ môn yếu năng kiên trì học Pháp, chân đích phóng hạ tâm khứ đọc Pháp, nhận chân đọc trước «Chuyển Pháp Luân» nhất lộ tẩu quá lai, na tài thị Thần tối bội phục đích. Tựu bao quát na ta đảo loạn khởi hoại tác dụng đích, tha đô giác đích, Oa, giá nhân chân liễu bất khởi, tha đô hội giá ma tưởng.

Bản thân việc cứu người chính là một việc hết sức khó khăn. Mỗi lần Pháp hội Sư phụ đều nói một số vấn đề nhắm vào những người khác nhau, mục đích là để chư vị thật sự có thể nhận thức Pháp này, và tu luyện trong Pháp. Mỗi lần Pháp hội Sư phụ đều là giải «Chuyển Pháp Luân», sẽ không vượt qua giới hạn đó. Chư vị nếu có thể kiên trì học Pháp, thật sự buông bỏ tâm mà đọc Pháp, đọc một cách thiết thực cuốn «Chuyển Pháp Luân» mà một mạch vượt qua, thì mới là Thần bội phục nhất. Ngay cả những [sinh mệnh] khuấy đảo gây tác dụng xấu, ngay cả chúng cũng cảm thấy, ‘Oa, người này thật xuất sắc’, cả chúng cũng nghĩ thế.

過去的宇宙結束了,新的宇宙開始了。這個不是一個小的概念。比如說,你身體上新陳代謝的這些細胞,都在不斷的更新著、更替著。我們看到的星球也是不斷的在更替著、更新著,對局部生命來講,就是他們的劫難,只要是這個上面的生命,是逃不過去的。宇宙中不斷的發生著這樣的劫難。可是,如果這個人死了,他全身的細胞都得死掉,這個人沒了。如果說這個宇宙,舊宇宙沒了,那你要進入新的宇宙中去,師父跟你們講,這是個前所未有的事情。為甚麼神都不知道?前所沒有。把這個修的好的生命直接轉換到新的地球上去,把舊宇宙的眾生更新後去新的宇宙,從來沒有過的事情。做這件事情難不難?沒有任何歷史的參照。我有的時候和舊勢力說理說到它們啞口無言的時候,它們說「我們不會」,它們說「你說的那個我們不會」。我今天是針對大法弟子講,老大法弟子都能理解,我才講這些話。不修煉、不精進的人,他永遠都不相信,我在講甚麼他也聽不懂。

Quá khứ đích vũ trụ kết thúc liễu, tân đích vũ trụ khai thuỷ liễu. Giá cá bất thị nhất cá tiểu đích khái niệm. Tỷ như thuyết, nhĩ thân thể thượng tân trần đại tạ đích giá ta tế bào, đô tại bất đoạn đích canh tân trước, cánh thế trước. Ngã môn khán đáo đích tinh cầu dã thị bất đoạn đích tại cánh thế trước, canh tân trước, đối cục bộ sinh mệnh lai giảng, tựu thị tha môn đích kiếp nạn, chỉ yếu thị giá cá thượng diện đích sinh mệnh, thị đào bất quá khứ đích. Vũ trụ trung bất đoạn đích phát sinh trước giá dạng đích kiếp nạn. Khả thị, như quả giá cá nhân tử liễu, tha toàn thân đích tế bào đô đắc tử điệu, giá cá nhân một liễu. Như quả thuyết giá cá vũ trụ, cựu vũ trụ một liễu, na nhĩ yếu tiến nhập tân đích vũ trụ trung khứ, Sư phụ cân nhĩ môn giảng, giá thị cá tiền sở vị hữu đích sự tình. Vi thậm ma Thần đô bất tri đạo? Tiền sở một hữu. Bả giá cá tu đích hảo đích sinh mệnh trực tiếp chuyển hoán đáo tân đích địa cầu thượng khứ, bả cựu vũ trụ đích chúng sinh canh tân hậu khứ tân đích vũ trụ, tùng lai một hữu quá đích sự tình. Tố giá kiện sự tình nan bất nan? Một hữu nhậm hà lịch sử đích tham chiếu. Ngã hữu đích thời hậu hoà cựu thế lực thuyết lý thuyết đáo tha môn á khẩu vô ngôn đích thời hậu, tha môn thuyết “ngã môn bất hội”, tha môn thuyết “nhĩ thuyết đích na cá ngã môn bất hội”. Ngã kim thiên thị châm đối Đại Pháp đệ tử giảng, lão Đại Pháp đệ tử đô năng lý giải, ngã tài giảng giá ta thoại. Bất tu luyện, bất tinh tấn đích nhân, tha vĩnh viễn đô bất tương tín, ngã tại giảng thậm ma tha dã thính bất đổng.

Vũ trụ quá khứ kết thúc rồi, vũ trụ mới bắt đầu rồi. Đây không phải một khái niệm nhỏ đâu. Nói ví như, trên thân thể chư vị các tế bào kia đổi cũ thay mới, đều đang không ngừng đổi mới, thay thế. Tinh cầu mà chúng ta thấy cũng không ngừng thay thế, đổi mới; đối với các sinh mệnh cục bộ mà nói, thì là kiếp nạn của họ, miễn là sinh mệnh ở trên bề mặt nó, là không thoát ra được. Trong vũ trụ không ngừng phát sinh kiếp nạn dạng này. Tuy nhiên, nếu người kia mà chết, tế bào toàn thân của người đó đều phải chết đi, người đó không còn nữa. Nếu như nói vũ trụ này, vũ trụ cũ không còn nữa, mà chư vị muốn tiến nhập sang vũ trụ mới, Sư phụ giảng cho chư vị này, đây là việc chưa từng có đâu. Tại sao ngay cả Thần cũng không biết? [Tại vì] chưa từng có. Đưa những sinh mệnh tu [sửa] xong trực tiếp hoán chuyển sang địa cầu mới, đưa những sinh mệnh của vũ trụ cũ canh tân rồi sang vũ trụ mới, [là] việc chưa từng có. Làm việc đó khó hay không? Không có bất kỳ tham chiếu nào của lịch sử. Có những lúc tôi nói lý với cựu thế lực và nói đến mức chúng á khẩu không nói được, chúng bảo “chúng tôi không biết”, chúng nói “điều mà Ngài nói thì chúng tôi không biết làm”. Hôm nay tôi là giảng cho các đệ tử Đại Pháp, những đệ tử Đại Pháp cũ đều có thể lý giải [hiểu được], tôi mới giảng những lời này. Người không tu luyện, không tinh tấn, [thì] họ vĩnh viễn không tin, tôi đang giảng những gì thì họ nghe cũng không hiểu.

所有在修煉的隊伍當中出現的干擾,也都真的是顯露出大法弟子的隊伍當中存在的問題。幹這些事的人不斷的還在表現,干擾一直有。到底能有多少人走出來,有多少人真正能達到大法弟子圓滿的標準呢?師父有的時候真的不是很樂觀。正法必成,這是一定的。大法弟子修煉圓滿,這也是一定的,但是有多少人?我現在,真的不很樂觀。

Sở hữu tại tu luyện đích đội ngũ đương trung xuất hiện đích can nhiễu, dã đô chân đích thị hiển lộ xuất Đại Pháp đệ tử đích đội ngũ đương trung tồn tại đích vấn đề. Cán giá ta sự đích nhân bất đoạn đích hài tại biểu hiện, can nhiễu nhất trực hữu. Đáo để năng hữu đa thiểu nhân tẩu xuất lai, hữu đa thiểu nhân chân chính năng đạt đáo Đại Pháp đệ tử viên mãn đích tiêu chuẩn ni? Sư phụ hữu đích thời hậu chân đích bất thị ngận lạc quan. Chính Pháp tất thành, giá thị nhất định đích. Đại Pháp đệ tử tu luyện viên mãn, giá dã thị nhất định đích, đãn thị hữu đa thiểu nhân? Ngã hiện tại, chân đích bất ngận lạc quan.

Tất cả can nhiễu xuất hiện trong đội ngũ tu luyện, cũng quả thực là bộc lộ ra vấn đề tồn tại trong đội ngũ đệ tử Đại Pháp. Người làm những việc [can nhiễu] ấy vẫn không ngừng biểu hiện, can nhiễu vẫn luôn có. Rốt cuộc có thể bao nhiêu người bước qua được, có bao nhiêu người thật sự có thể đạt tiêu chuẩn viên mãn của đệ tử Đại Pháp? Có những lúc Sư phụ quả thực không lạc quan lắm. Chính Pháp tất thành, đó là nhất định. Đệ tử Đại Pháp tu luyện viên mãn, đó cũng là nhất định, nhưng là bao nhiêu người? Hiện giờ tôi quả thực không lạc quan lắm.

大家知道,對我們來講,修煉的時間是極其短暫的。正法速度非常的快,要求我們在這個期間還要完成大法弟子的使命!甚麼是大法弟子?宇宙大法的弟子。你只為你個人的圓滿就行了嗎?那誰不會當大法弟子啊?大法度人,力量多大呀,這多容易啊。大法弟子是有使命的,而且非常的艱鉅、困難。中途又插進一個舊勢力來。其實我跟你們講,這件事情本身就這麼難,不插進一個舊勢力來,也得插進一個其它的勢力來,這是一定的。它們就會這樣搗亂的,它們就會這樣幹的。因為大法的純正、大法的威嚴、這個威德、這個力量、救度中正的一面的展現,那神看了都震驚,誰也不敢起負面作用,但是它們都會以正面的形式出現,從中得它們要得的,甚至於很大面積形成一個甚麼東西,來這樣幹。這就是舊勢力,這就是干擾、破壞。我知道這件事情會這麼難,所以大法弟子在歷史上我給你們解決了很多問題,生生世世才那麼保護你們,才那麼看護著你們一路走過來。但是在歷史的今天,在這麼關鍵的時候決定著這一切的這一瞬間,對大家的要求那就是嚴的。

Đại gia tri đạo, đối ngã môn lai giảng, tu luyện đích thời gian thị cực kỳ đoản tạm đích. Chính Pháp tốc độ phi thường đích khoái, yêu cầu ngã môn tại giá cá kỳ gian hài yếu hoàn thành Đại Pháp đệ tử đích sứ mệnh! Thậm ma thị Đại Pháp đệ tử? Vũ trụ Đại Pháp đích đệ tử. Nhĩ chỉ vi nhĩ cá nhân đích viên mãn tựu hành liễu ma? Na thuỳ bất hội đương Đại Pháp đệ tử a? Đại Pháp độ nhân, lực lượng đa đại nha, giá đa dung dị a. Đại Pháp đệ tử thị hữu sứ mệnh đích, nhi thả phi thường đích gian cự, khốn nan. Trung đồ hựu sáp tiến nhất cá cựu thế lực lai. Kỳ thực ngã cân nhĩ môn giảng, giá kiện sự tình bản thân tựu giá ma nan, bất sáp tiến nhất cá cựu thế lực lai, dã đắc sáp tiến nhất cá kỳ tha đích thế lực lai, giá thị nhất định đích. Tha môn tựu hội giá dạng đảo loạn đích, tha môn tựu hội giá dạng cán đích. Nhân vi Đại Pháp đích thuần chính, Đại Pháp đích uy nghiêm, giá cá uy đức, giá cá lực lượng, cứu độ trung chính đích nhất diện đích triển hiện, na thần khán liễu đô chấn kinh, thuỳ dã bất cảm khởi phụ diện tác dụng, đãn thị tha môn đô hội dĩ chính diện đích hình thức xuất hiện, tùng trung đắc tha môn yếu đắc đích, thậm chí ư ngận đại diện tích hình thành nhất cá thậm ma đông tây, lai giá dạng cán. Giá tựu thị cựu thế lực, giá tựu thị can nhiễu, phá hoại. Ngã tri đạo giá kiện sự tình hội giá ma nan, sở dĩ Đại Pháp đệ tử tại lịch sử thượng ngã cấp nhĩ môn giải quyết liễu ngận đa vấn đề, sinh sinh thế thế tài na ma bảo hộ nhĩ môn, tài na ma khán hộ trước nhĩ môn nhất lộ tẩu quá lai. Đãn thị tại lịch sử đích kim thiên, tại giá ma quan kiện đích thời hậu quyết định trước giá nhất thiết đích giá nhất thuấn gian, đối đại gia đích yêu cầu na tựu thị nghiêm đích.

Mọi người biết, đối với chúng ta mà giảng, thời gian tu luyện là cực kỳ ngắn ngủi. Tốc độ Chính Pháp nhanh chóng phi thường, yêu cầu chúng ta trong [quãng] thời gian này phải hoàn thành sứ mệnh đệ tử Đại Pháp! Đệ tử Đại Pháp là gì? [Là] đệ tử của Đại Pháp vũ trụ. Chư vị chỉ vì viên mãn cá nhân chư vị thì có được chăng? Thế thì ai chẳng sẽ làm đệ tử Đại Pháp? Đại Pháp độ nhân, lực lượng lớn nhường này, việc ấy dễ dàng đến vậy. Đệ tử Đại Pháp là có sứ mệnh, hơn nữa rất là to lớn, khó khăn. Giữa chừng còn bị cựu thế lực này đâm ngang vào. Kỳ thực tôi bảo chư vị này, bản thân việc này chính là khó như thế, không phải đâm ngang bởi một cựu thế lực này, thì là đâm ngang bởi một thế lực khác, đó là nhất định. Chúng chính là sẽ đảo loạn như thế, chúng chính là sẽ như vậy. Vì thuần chính của Đại Pháp, uy nghiêm Đại Pháp, uy đức này, lực lượng này, và triển hiện của phía mặt ‘chính’ trong cứu độ, [nên] những thần kia nhìn thấy rồi chấn kinh, không ai dám khởi tác dụng phụ diện, tuy nhiên chúng đều sẽ lấy hình thức chính diện để xuất hiện, từ trong đó đắc được những gì chúng muốn đắc, thậm chí hình thành trên một diện tích lớn những thứ nào đó, [để] đến làm thế này. Đó chính là cựu thế lực, đó chính là can nhiễu, phá hoại. Tôi biết sự việc này rồi sẽ khó như vậy, do đó đệ tử Đại Pháp trong lịch sử [đã được] tôi giải quyết cho chư vị rất nhiều vấn đề, mới đời này qua đời khác bảo hộ chư vị như thế, mới chăm sóc chư vị suốt chặng đường như vậy. Nhưng ngày hôm nay của lịch sử, vào thời khắc then chốt này khi chỉ trong nháy mắt quyết định hết thảy tất cả, thì yêu cầu đối với mọi người chính là nghiêm [khắc].

沒做好的那些學員怎麼辦呢?大家都喜歡看著我跟大家微笑,可是你們知道,那是鼓勵,那是期望,想過沒有,這時間又這麼緊迫,沒修好的人怎麼辦呢?有的人還有機會,有的人甚至連機會都沒有了;有的人還來的及,對有些人來講你只能跑步了,可是,沒有那個基礎,對法又不能認識那種成度,那怎麼會有堅持的動力呢?你精進的了嗎?沒有在法中打下的基礎你也做不到啊。那個決心,那個堅定的信念,來自於法。時間緊迫,師父不想光說好聽的,鼓勵的話真的說的很多了。(師父點頭,停頓掃視會場)但是,如果真的很多人落下了、跟不上,我說的是大法弟子,那才是最痛心的。

Một tố hảo đích na ta học viên chẩm ma biện ni? Đại gia đô hỷ hoan khán trước ngã cân đại gia vi tiếu, khả thị nhĩ môn tri đạo, na thị cổ lệ, na thị kỳ vọng, tưởng quá một hữu, giá thời gian hựu giá ma khẩn bách, một tu hảo đích nhân chẩm ma biện ni? Hữu đích nhân hài hữu cơ hội, hữu đích nhân thậm chí liên cơ hội đô một hữu liễu; hữu đích nhân hài lai đích cập, đối hữu ta nhân lai giảng nhĩ chỉ năng bào bộ liễu, khả thị, một hữu na cá cơ sở, đối Pháp hựu bất năng nhận thức na chủng thành độ, na chẩm ma hội hữu kiên trì đích động lực ni? Nhĩ tinh tấn đích liễu ma? Một hữu tại Pháp trung đả hạ đích cơ sở nhĩ dã tố bất đáo a. Na cá quyết tâm, na cá kiên định đích tín niệm, lai tự ư Pháp. Thời gian khẩn bách, Sư phụ bất tưởng quang thuyết hảo thính đích, cổ lệ đích thoại chân đích thuyết đích ngận đa liễu. (Sư phụ điểm đầu, đình đốn tảo thị hội trường) Đãn thị, như quả chân đích ngận đa nhân lạc hạ liễu, cân bất thượng, ngã thuyết đích thị Đại Pháp đệ tử, na tài thị tối thống tâm đích.

Những học viên chưa làm được tốt thì sẽ sao đây? Mọi người đều mong muốn nhìn thấy tôi mỉm cười với mọi người, nhưng chư vị biết đó, ấy là khích lệ, là kỳ vọng; [mà chư vị] đã từng nghĩ chưa, thời gian này cấp bách như vậy, những người tu chưa tốt thì sẽ làm sao? Có người còn có cơ hội, có người đã thậm chí ngay cả cơ hội cũng chẳng có; có người vẫn tới kịp, đối với một số người mà giảng thì chư vị chỉ có thể chạy [mới kịp], nhưng mà, không có cơ sở đó, không thể nhận thức Pháp ở mức độ đó, [thì] làm sao có được động lực kiên trì? Chư vị tinh tấn chăng? Không có cơ sở được lập tốt ở trong Pháp thì chư vị cũng làm không tới. Quyết tâm kia, tín niệm kiên định kia, là đến từ Pháp. Thời gian cấp bách, Sư phụ không muốn chỉ nói những [điều] dễ nghe, những lời khích lệ quả thực đã được nói rất nhiều rồi. (Sư phụ gật đầu, dừng lại đưa mắt quét nhìn hội trường) Tuy nhiên, nếu thật sự rất nhiều người rớt xuống rồi, không vực lên được, tôi nói là [về] đệ tử Đại Pháp, thì mới là đau lòng nhất.

你們都看見形勢的變化了。我一直在跟大家講,天上的形勢,宇宙正法的形勢和地上的形勢是對應的,從初期的時候我就在講這些話。地上的任何事情都有神管、神在操縱,地上的變化和天上的變化完全是對應著,迫害法輪功的人都在報應。大法弟子還有一部份人沒有修煉圓滿,還有一部份人做的不好還在給機會,所以不能夠以這件事情結束了來報應這些人。把他們這些迫害大法弟子的都抓起來、繩之以法,這樣這件事就結束了,沒修煉的、沒修煉好的也就沒有機會了。是以政治、權力的鬥爭形式,是以整治腐敗的形式,來處理這些迫害大法弟子的。所有現在被處置的,一個都沒有跑出去,都是這樣的人。還在處理。我知道,一個都跑不掉,不管他大的、小的。常人說這是報應。

Nhĩ môn đô khán kiến hình thế đích biến hoá liễu. Ngã nhất trực tại cân đại gia giảng, thiên thượng đích hình thế, vũ trụ Chính Pháp đích hình thế hoà địa thượng đích hình thế thị đối ứng đích, tùng sơ kỳ đích thời hậu ngã tựu tại giảng giá ta thoại. Địa thượng đích nhậm hà sự tình đô hữu Thần quản, Thần tại thao túng, địa thượng đích biến hoá hoà thiên thượng đích biến hoá hoàn toàn thị đối ứng trước, bách hại Pháp Luân Công đích nhân đô tại báo ứng. Đại Pháp đệ tử hài hữu nhất bộ phận nhân một hữu tu luyện viên mãn, hài hữu nhất bộ phận nhân tố đích bất hảo hài tại cấp cơ hội, sở dĩ bất năng cú dĩ giá kiện sự tình kết thúc liễu lai báo ứng giá ta nhân. Bả tha môn giá ta bách hại Đại Pháp đệ tử đích đô trảo khởi lai, thằng chi dĩ pháp, giá dạng giá kiện sự tựu kết thúc liễu, một tu luyện đích, một tu luyện hảo đích dã tựu một hữu cơ hội liễu. Thị dĩ chính trị, quyền lực đích đấu tranh hình thức, thị dĩ chỉnh trị hủ bại đích hình thức, lai xử lý giá ta bách hại Đại Pháp đệ tử đích. Sở hữu hiện tại bị xử trí đích, nhất cá đô một hữu bào xuất khứ, đô thị giá dạng đích nhân. Hài tại xử lý. Ngã tri đạo, nhất cá đô bào bất điệu, bất quản tha đại đích, tiểu đích. Thường nhân thuyết giá thị báo ứng.

Chư vị đều nhìn thấy hình thế biến hoá rồi đó. Tôi vẫn luôn giảng cho mọi người, hình thế ở thiên thượng, hình thế Chính Pháp vũ trụ là đối ứng với hình thế trên mặt đất, từ thời đầu tôi chính là giảng những lời này. Bất kể sự việc gì trên mặt đất đều có Thần quản, Thần đang thao túng, biến hoá ở mặt đất và biến hoá trên thiên thượng hoàn toàn là đối ứng, những người bức hại Pháp Luân Công đều đang bị báo ứng. Đệ tử Đại Pháp còn một bộ phận người vẫn chưa tu luyện viên mãn, còn có một bộ phận người thực thi không tốt còn đang [được] cấp cơ hội, cho nên không thể lấy việc này kết thúc thành đem báo ứng đến những người đó. Đưa chúng những kẻ bức hại đệ tử Đại Pháp đều bị lùng bắt, đưa ra luật pháp, sự việc này bèn kết thúc, [và ai] không tu luyện, không tu luyện tốt thì cũng không còn cơ hội nữa. [Vậy] là lấy hình thức chính trị, tranh đấu quyền lực, là lấy hình thức thanh trừ tham nhũng, để xử lý những kẻ bức hại đệ tử Đại Pháp. Tất cả ai đang bị xử trí hiện nay, không ai trốn thoát, đều là những người như thế. Vẫn đang xử lý. Tôi biết, không một ai trốn thoát, dù người đó là lớn, hay là nhỏ. Người thường nói đó là báo ứng.

因為這件事在收、在結束,邪惡也不可能再聚集那麼大的力量,再從新來一次像九九年「七∙二零」這樣的事情,考驗大法弟子的路已經走到最後了,所以對某些人來講,他們只把心思放在「趕快結束」、「趕快結束」上,趕快結束了幹甚麼呢?結束了過你的幸福生活?沒有壓力的那種生活?是嗎?那對大法弟子來講,對很多生命來講,將失去消業的機會,將失去走向圓滿的機會。師父是反對迫害,是因為全盤否定舊勢力。歷史上佛教遇到的法難,基督教被三百年的迫害中,你們以為那都是邪惡勝於正的嗎?不是啊,那是神在利用著邪惡的瘋狂來圓滿他的弟子、圓滿他的人哪。越到這個時候、越到快結束、大魔頭被繩之以法的時候,那這一切不就要結束了嗎?下一步事情不就要來了嗎?(師父嚴肅的點點頭)我們很多人沒有好好利用這段時間。

Nhân vi giá kiện sự tại thu, tại kết thúc, tà ác dã bất khả năng tái tụ tập na ma đại đích lực lượng, tái tùng tân lai nhất thứ tượng cửu cửu niên “thất - nhị linh” giá dạng đích sự tình, khảo nghiệm Đại Pháp đệ tử đích lộ dĩ kinh tẩu đáo tối hậu liễu, sở dĩ đối mỗ ta nhân lai giảng, tha môn chỉ bả tâm tư phóng tại “cản khoái kết thúc”, “cản khoái kết thúc” thượng, cản khoái kết thúc liễu cán thậm ma ni? Kết thúc liễu quá nhĩ đích hạnh phúc sinh hoạt? Một hữu áp lực đích na chủng sinh hoạt? Thị ma? Na đối Đại Pháp đệ tử lai giảng, đối ngận đa sinh mệnh lai giảng, tương thất khứ tiêu nghiệp đích cơ hội, tương thất khứ tẩu hướng viên mãn đích cơ hội. Sư phụ thị phản đối bách hại, thị nhân vi toàn bàn phủ định cựu thế lực. Lịch sử thượng Phật giáo ngộ đáo đích Pháp nạn, Cơ Đốc giáo bị tam bách niên đích bách hại trung, nhĩ môn dĩ vi na đô thị tà ác thắng ư chính đích ma? Bất thị a, na thị Thần tại lợi dụng trước tà ác đích phong cuồng lai viên mãn tha đích đệ tử, viên mãn tha đích nhân nả. Việt đáo giá cá thời hậu, việt đáo khoái kết thúc, đại ma đầu bị thằng chi dĩ pháp đích thời hậu, na giá nhất thiết bất tựu yếu kết thúc liễu ma? Hạ nhất bộ sự tình bất tựu yếu lai liễu ma? (Sư phụ nghiêm túc đích điểm điểm đầu) Ngã môn ngận đa nhân một hữu hảo hảo lợi dụng giá đoạn thời gian.

Bởi vì việc này đang thu lại, đang kết thúc, tà ác cũng không thể lại tụ tập lực lượng lớn như thế nữa, [không thể] lại một lần giống vụ việc cùng dạng “20 tháng Bảy” năm 1999 nữa, con đường khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp đã đi tới cuối cùng rồi, cho nên đối với một số người nào đó mà nói, họ chỉ đặt tâm tưởng vào “kết thúc nhanh lên”, “kết thúc nhanh lên”, [vậy hỏi] kết thúc nhanh lên để làm gì? Kết thúc rồi chư vị sống hạnh phúc chăng? Loại cuộc sống không còn áp lực chăng? Phải vậy không? Thế thì đối với đệ tử Đại Pháp mà nói, đối với rất nhiều chúng sinh mà nói, sẽ mất đi cơ hội tiêu nghiệp, sẽ mất đi cơ hội đi về viên mãn. Sư phụ là phản bức hại, là vì để toàn bộ phủ định cựu thế lực. Phật giáo trong lịch sử gặp phải Pháp nạn, Cơ Đốc giáo bị 300 năm bức hại, chư vị tưởng rằng đó đều là ‘tà ác’ thắng ‘chính’ ư? Không phải, mà là Thần đang lợi dụng sự điên cuồng của tà ác để viên mãn đệ tử của họ, viên mãn người của họ. Càng đến lúc ấy, càng sắp đến kết thúc, lúc tên đại ma đầu bị lôi ra luật pháp, đó chẳng phải hết thảy sắp kết thúc sao? Việc của bước tiếp theo chẳng phải sắp tới sao? (Sư phụ gật gật đầu một cách nghiêm túc) Rất nhiều người trong chúng ta chưa hề lợi dụng cho tốt quãng thời gian này.

我剛才講了,這場迫害我不承認它,我有我的安排。可是,畢竟它發生了。我也是將計就計的在這期間救度眾生、圓滿著大法弟子。剛才跟你們講,我說這麼大一件事情,沒有舊勢力也會來個其它勢力,它一定會發生的,所以從另外一個角度上講,它也算給你們安排了一次修煉的機會?給眾生得救開創了一個選擇的機會?人人得度是不可能的了,人人修煉也不可能,但是人都得在這次正邪較量的時候表現自己,甚至於他們必須都得表態,這決定著他們將來的去向。人類歷次文明被毀掉之前都沒有超過人類今天敗壞的程度。如果不是大法在傳,九九年最後那一天,人們是走不過去的。為甚麼二零零零年開始的時候人們那麼慶祝?那麼高興?看上去是表面的、走入一個新的世紀的慶祝,任何事情都是神在安排,人也有明白那一面,但是那不是真正得救。現在人都得表態,大法弟子在講真相中、在救人中,那個生命的表現就定下了他的未來。

Ngã cương tài giảng liễu, giá trường bách hại ngã bất thừa nhận tha, ngã hữu ngã đích an bài. Khả thị, tất cánh tha phát sinh liễu. Ngã dã thị tương kế tựu kế đích tại giá kỳ gian cứu độ chúng sinh, viên mãn trước Đại Pháp đệ tử. Cương tài cân nhĩ môn giảng, ngã thuyết giá ma đại nhất kiện sự tình, một hữu cựu thế lực dã hội lai cá kỳ tha thế lực, tha nhất định hội phát sinh đích, sở dĩ tùng lánh ngoại nhất cá giác độ thượng giảng, tha dã toán cấp nhĩ môn an bài liễu nhất thứ tu luyện đích cơ hội? Cấp chúng sinh đắc cứu khai sáng liễu nhất cá tuyển trạch đích cơ hội? Nhân nhân đắc độ thị bất khả năng đích liễu, nhân nhân tu luyện dã bất khả năng, đãn thị nhân đô đắc tại giá thứ chính tà giảo lượng đích thời hậu biểu hiện tự kỷ, thậm chí ư tha môn tất tu đô đắc biểu thái, giá quyết định trước tha môn tương lai đích khứ hướng. Nhân loại lịch thứ văn minh bị huỷ điệu chi tiền đô một hữu siêu quá nhân loại kim thiên bại hoại đích trình độ. Như quả bất thị Đại Pháp tại truyền, cửu cửu niên tối hậu na nhất thiên, nhân môn thị tẩu bất quá khứ đích. Vi thậm ma nhị linh linh linh niên khai thuỷ đích thời hậu nhân môn na ma khánh chúc? Na ma cao hứng? Khán thượng khứ thị biểu diện đích, tẩu nhập nhất cá tân đích thế kỷ đích khánh chúc, nhậm hà sự tình đô thị Thần tại an bài, nhân dã hữu minh bạch na nhất diện, đãn thị na bất thị chân chính đắc cứu. Hiện tại nhân đô đắc biểu thái, Đại Pháp đệ tử tại giảng chân tướng trung, tại cứu nhân trung, na cá sinh mệnh đích biểu hiện tựu định hạ liễu tha đích vị lai.

Tôi vừa giảng rồi, cuộc bức hại này thì tôi không thừa nhận nó, tôi có an bài của tôi. Nhưng mà, rốt cuộc nó đã phát sinh. Tôi cũng là tương kế tựu kế mà trong thời gian này cứu độ chúng sinh, viên mãn các đệ tử Đại Pháp. Vừa rồi đã giảng cho chư vị, tôi nói rằng một sự kiện lớn nhường này, không có cựu thế lực thì cũng có thế lực khác đến, nó nhất định sẽ phát sinh, cho nên từ một góc độ khác mà giảng, nó cũng được tính là an bài một lần cơ hội tu luyện cho chư vị? Khai sáng một cơ hội lựa chọn cho chúng sinh? Ai ai cũng đều được đắc độ là không thể nào, ai ai tu luyện cũng là không khả năng, nhưng mà con người đều phải trong thời giao phong chính-tà mà biểu hiện bản thân mình, thậm chí họ ắt phải biểu [đạt] thái [độ], điều ấy quyết định hướng đi của họ trong tương lai. Những lần văn minh nhân loại xưa thì trước khi bị huỷ diệt đều chưa từng vượt qua mức độ bại hoại của nhân loại hôm nay. Nếu không phải vì Đại Pháp đang truyền, thì ngày cuối cùng năm 1999 ấy, nhân loại đã không vượt qua nổi. Vì sao khi năm 2000 bắt đầu thì người ta tổ chức hội mừng như thế? Vui vẻ đến thế? Xem ra ấy là bề mặt, hội mừng sang một thế kỷ mới, bất kể việc gì cũng là Thần đang an bài, con người cũng có phía mặt minh bạch, nhưng đó không phải là thật sự được cứu. Bây giờ con người đều phải biểu [đạt] thái [độ], trong khi đệ tử Đại Pháp giảng thanh chân tướng, cứu người, [thì] biểu hiện của những sinh mệnh đó sẽ định ra tương lai của họ.

當然,在前兩年,講真相還很困難,有的人根本就是理智不清的,是因為那個時候邪惡的因素非常的多、控制著人。現在這些邪惡的因素,隨著正法形勢往前推進,宇宙不好的東西在大量的清除、銷毀、解體的過程中被銷毀的越來越多了。人類這也是一樣,現在人都能清醒的在思考,特別是針對這場迫害,針對大法弟子和邪黨之間,都能清醒的認識了,讓你來表態。當然是不同的,如果在那麼邪惡的情況下他敢正面表態,這個生命可了不得了。生命不一樣、宇宙是有層次的,不同層次生命是在宇宙不同層次中的。那在迫害開始、嚴酷的情況下的正面表現,和寬鬆的環境下的正面表現,那是不一樣的。

Đương nhiên, tại tiền lưỡng niên, giảng chân tướng hài ngận khốn nan, hữu đích nhân căn bản tựu thị lý trí bất thanh đích, thị nhân vi na cá thời hậu tà ác đích nhân tố phi thường đích đa, khống chế trước nhân. Hiện tại giá ta tà ác đích nhân tố, tuỳ trước Chính Pháp hình thế vãng tiền suy tiến, vũ trụ bất hảo đích đông tây tại đại lượng đích thanh trừ, tiêu huỷ, giải thể đích quá trình trung bị tiêu huỷ đích việt lai việt đa liễu. Nhân loại giá dã thị nhất dạng, hiện tại nhân đô năng thanh tỉnh đích tại tư khảo, đặc biệt thị châm đối giá trường bách hại, châm đối Đại Pháp đệ tử hoà tà đảng chi gian, đô năng thanh tỉnh đích nhận thức liễu, nhượng nhĩ lai biểu thái. Đương nhiên thị bất đồng đích, như quả tại na ma tà ác đích tình huống hạ tha cảm chính diện biểu thái, giá cá sinh mệnh khả liễu bất đắc liễu. Sinh mệnh bất nhất dạng, vũ trụ thị hữu tầng thứ đích, bất đồng tầng thứ sinh mệnh thị tại vũ trụ bất đồng tầng thứ trung đích. Na tại bách hại khai thuỷ, nghiêm khốc đích tình huống hạ đích chính diện biểu hiện, hoà khoan tùng đích hoàn cảnh hạ đích chính diện biểu hiện, na thị bất nhất dạng đích.

Tuy nhiên, vài năm trước, giảng chân tướng còn rất khó khăn, có những người hoàn toàn là lý trí không thanh [tỉnh], vì thời bấy giờ nhân tố tà ác vô cùng nhiều, đang khống chế người ta. Hiện nay nhân tố tà ác kia, thuận theo hình thế Chính Pháp tiến tới, những thứ bất hảo của vũ trụ trong quá trình bị thanh trừ, tiêu hủy, giải thể từng lượng lớn đang bị tiêu huỷ càng ngày càng nhiều. Nhân loại cũng là như thế, con người hiện nay có thể suy xét thanh tỉnh, nhất là về cuộc bức hại này, về các việc giữa đệ tử Đại Pháp và tà đảng, thì đều có thể nhận thức rõ ràng rồi, [vậy] để các vị ra biểu [đạt] thái [độ]. Tất nhiên là khác nhau, nếu dưới tình huống của tà ác mà họ dám biểu [đạt] thái [độ] một cách chính diện, thì sinh mệnh đó rất xuất sắc. Các sinh mệnh không như nhau, vũ trụ là có tầng thứ, sinh mệnh các tầng thứ khác nhau là ở các tầng thứ khác nhau của vũ trụ. Mà khi cuộc bức hại bắt đầu, trong tình huống tàn khốc mà biểu hiện một cách chính diện, thì so với trong hoàn cảnh nới lỏng mà biểu hiện chính diện, thì là khác nhau.

大法弟子不也是這樣一路走過來嗎?能夠做的非常好的一路走過來的,和那些不斷有反復的,今天寫了甚麼書,後天又聲明了,最後哪反正也走過來了,那層次是有區別的。到現在還理智不清的,你真的今天明白了,你往前跑、追,真的能做好,是能走向圓滿,但是也追不上前邊的了。修煉是有境界的。師父心裏急呀,越到這時候師父就越急。邪惡猖獗、瘋狂的時候,師父心裏也急,怕你們頂不住。後來發現無論多邪惡,大法弟子頂過來了,師父心裏真的是很安慰。這場迫害要結束前,師父心裏就更急了。我們有些人就是那麼不清醒,在大法弟子隊伍中混事,怎麼辦呢?

Đại Pháp đệ tử bất dã thị giá dạng nhất lộ tẩu quá lai ma? Năng cú tố đích phi thường hảo đích nhất lộ tẩu quá lai đích, hoà na ta bất đoạn hữu phản phục đích, kim thiên tả liễu thậm ma thư, hậu thiên hựu thanh minh liễu, tối hậu nả phản chính dã tẩu quá lai liễu, na tầng thứ thị hữu khu biệt đích. Đáo hiện tại hài lý trí bất thanh đích, nhĩ chân đích kim thiên minh bạch liễu, nhĩ vãng tiền bào, truy, chân đích năng tố hảo, thị năng tẩu hướng viên mãn, đãn thị dã truy bất thượng tiền biên đích liễu. Tu luyện thị hữu cảnh giới đích. Sư phụ tâm lý cấp nha, việt đáo giá thời hậu Sư phụ tựu việt cấp. Tà ác xương quyết, phong cuồng đích thời hậu, Sư phụ tâm lý dã cấp, phạ nhĩ môn đỉnh bất trụ. Hậu lai phát hiện vô luận đa tà ác, Đại Pháp đệ tử đỉnh quá lai liễu, Sư phụ tâm lý chân đích thị ngận an uý. Giá trường bách hại yếu kết thúc tiền, Sư phụ tâm lý tựu cánh cấp liễu. Ngã môn hữu ta nhân tựu thị na ma bất thanh tỉnh, tại Đại Pháp đệ tử đội ngũ trung hỗn sự, chẩm ma biện ni?

Các đệ tử Đại Pháp chẳng phải cũng vượt qua chặng đường giống như thế? [Ai] có thể làm được vô cùng tốt một mạch vượt qua, so với [ai] không ngừng vòng qua vòng lại, hôm nay viết tờ [cam kết] nào đó, ngày mai lại thanh minh, cuối cùng thì rốt cuộc cũng vượt qua, thì tầng thứ là có khác biệt. Hiện nay [với ai] vẫn còn lý trí không thanh [tỉnh], và hôm nay chư vị thật sự minh bạch ra, chư vị chạy tới, đuổi theo, thật sự làm được tốt, thì có thể đi về viên mãn, nhưng cũng không theo kịp [những ai] phía trước nữa đâu. Tu luyện là có cảnh giới. Sư phụ sốt ruột trong tâm, càng tới lúc đó Sư phụ càng thấy gấp. Thời mà tà ác hung hăng, điên cuồng, Sư phụ cũng sốt ruột trong tâm, e rằng chư vị trụ không nổi. Về sau phát hiện vô luận tà ác nhiều bao nhiêu, đệ tử Đại Pháp đều trụ lại được, Sư phụ trong lòng quả thực rất an tâm. Cuộc bức hại này trước khi sắp kết thúc, trong tâm Sư phụ lại sốt sắng hơn. Chúng ta có những người chính là không thanh tỉnh như thế, lẫn theo vào đội ngũ đệ tử Đại Pháp, thì làm sao đây?

當然我們有些學員是做的很好的,就包括做的好的學員,也沒有達到圓滿的成度。過去的修煉人是一個執著、一個執著的去,你們是,幾乎是所有的執著都在,把它一層一層的去減弱、減弱、減弱、減弱,減的越來越弱、越來越少,我是這樣給你們做的,保證了大法弟子沒圓滿之前能在常人中正常生活,能夠正常的在人群中救人,同時,正因為有這些沒去完的人心,也能使你在人心的干擾中修煉,時時的警醒自己、修煉自己,完成大法弟子的責任,這就是威德,這就是了不起,這就是你們走的路。

Đương nhiên ngã môn hữu ta học viên thị tố đích ngận hảo đích, tựu bao quát tố đích hảo đích học viên, dã một hữu đạt đáo viên mãn đích thành độ. Quá khứ đích tu luyện nhân thị nhất cá chấp trước, nhất cá chấp trước đích khứ, nhĩ môn thị, cơ hồ thị sở hữu đích chấp trước đô tại, bả tha nhất tầng nhất tầng đích khứ giảm nhược, giảm nhược, giảm nhược, giảm nhược, giảm đích việt lai việt nhược, việt lai việt thiểu, ngã thị giá dạng cấp nhĩ môn tố đích, bảo chứng liễu Đại Pháp đệ tử một viên mãn chi tiền năng tại thường nhân trung chính thường sinh hoạt, năng cú chính thường đích tại nhân quần trung cứu nhân, đồng thời, chính nhân vi hữu giá ta một khứ hoàn đích nhân tâm, dã năng sử nhĩ tại nhân tâm đích can nhiễu trung tu luyện, thời thời đích cảnh tỉnh tự kỷ, tu luyện tự kỷ, hoàn thành Đại Pháp đệ tử đích trách nhiệm, giá tựu thị uy đức, giá tựu thị liễu bất khởi, giá tựu thị nhĩ môn tẩu đích lộ.

Tất nhiên chúng ta có những học viên thực thi rất tốt đẹp, nhưng ngay cả gồm những học viên thực thi được tốt, cũng chưa đạt tới trình độ viên mãn. Người tu luyện thời quá khứ là tống khứ từng chấp trước một, từng chấp trước một, [còn] chư vị là, với cơ hồ tất cả chấp trước đều đang ở đó, [chư vị] khiến chúng từng tầng từng tầng trở nên yếu đi, giảm đi, yếu đi, càng ngày càng giảm đi, càng ngày càng nhỏ, tôi là làm vậy cho chư vị, bảo đảm rằng đệ tử Đại Pháp trước khi viên mãn vẫn có thể sinh sống bình thường nơi người thường, có thể cứu người một cách bình thường trong quần thể con người, đồng thời, chính vì có nhân tâm chưa hoàn toàn tống khứ, [nên] cũng có thể khiến chư vị tu luyện trong can nhiễu của nhân tâm, mọi thời khắc cảnh tỉnh chính mình, tu luyện chính mình, hoàn thành trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, đó chính là uy đức, đó chính là xuất sắc, đó chính là con đường mà chư vị đi.

我還是想給你們解答點問題。(鼓掌)下面可以提條子。

Ngã hài thị tưởng cấp nhĩ môn giải đáp điểm vấn đề. (cổ chưởng) Hạ diện khả dĩ đề điều tử.

Tôi vẫn muốn giải đáp một số câu hỏi cho chư vị. (vỗ tay) Tiếp theo có thể đưa tờ câu hỏi lên.

這個法不會變,師父沒有變。我們有些人在修煉中變的不如當初了,時間還不算長。過去講,面壁九年,面壁一輩子,在寂寞中苦熬著;在寺院中,在山林中,不接觸常人社會中苦熬著,寂寞不寂寞?你們沒有那樣,可是有些人卻嫌時間長了;從來歷史上修煉還沒那麼短的,就使自己不精進;稍微有一點干擾,就忘了自己是大法弟子了。你知道你是在給誰修呢?給你的名?給你的氣恨?給你心裏的執著?給你的親人?給你執著的事情?給你放不下的事情在修嗎?那不正好是要去掉的東西嗎?

Giá cá Pháp bất hội biến, Sư phụ một hữu biến. Ngã môn hữu ta nhân tại tu luyện trung biến đích bất như đương sơ liễu, thời gian hài bất toán trường. Quá khứ giảng, diện bích cửu niên, diện bích nhất bối tử, tại tịch mịch trung khổ ngao trước; tại tự viện trung, tại sơn lâm trung, bất tiếp xúc thường nhân xã hội trung khổ ngao trước, tịch mịch bất tịch mịch? Nhĩ môn một hữu na dạng, khả thị hữu ta nhân khước hiềm thời gian trường liễu; tùng lai lịch sử thượng tu luyện hài một na ma đoản đích, tựu sử tự kỷ bất tinh tấn; sảo vi hữu nhất điểm can nhiễu, tựu vong liễu tự kỷ thị Đại Pháp đệ tử liễu. Nhĩ tri đạo nhĩ thị tại cấp thuỳ tu ni? Cấp nhĩ đích danh? Cấp nhĩ đích khí hận? Cấp nhĩ tâm lý đích chấp trước? Cấp nhĩ đích thân nhân? Cấp nhĩ chấp trước đích sự tình? Cấp nhĩ phóng bất hạ đích sự tình tại tu ma? Na bất chính hảo thị yếu khứ điệu đích đông tây ma?

Pháp này không biến [đổi], Sư phụ không biến [đổi]. Chúng ta có những người trong tu luyện biến [đổi] thành không còn như thủa đầu nữa, thời gian vẫn không tính là dài. Quá khứ giảng rằng, quay mặt vào vách chín năm, quay mặt vào vách cả đời, chịu khổ trong tịch mịch; ở chùa, trong rừng núi, không tiếp xúc xã hội người thường mà chịu khổ, có tịch mịch hay không? Chư vị chưa hề như thế, vậy mà có những người chê chán thời gian dài; xưa nay tu luyện nào có ngắn thế này, chính là [do] tự mình không tinh tấn; hơi động một chút can nhiễu, bèn quên mình là đệ tử Đại Pháp rồi. Chư vị biết chư vị tu là cho ai? Là cho danh của chư vị? Là cho uất hận của chư vị? Là cho chấp trước trong tâm chư vị? Là cho thân nhân chư vị? Là cho những việc mà chư vị chấp trước vào? Đang tu cho những việc mà chư vị không buông bỏ nổi kia ư? Đó không phải đúng chính là những thứ phải vứt bỏ đi sao?

弟子:請問師尊,我們能不能救下百分之八十的眾生?這個目標能不能實現?

Đệ tử: Thỉnh vấn Sư tôn, ngã môn năng bất năng cứu hạ bách phân chi bát thập đích chúng sinh? Giá cá mục tiêu năng bất năng thực hiện?

Đệ tử: Xin hỏi Sư Tôn, chúng ta có thể cứu được 80% chúng sinh chăng? Mục tiêu đó có thể thực hiện không?

師父:不能,救不下來。很多大法弟子自己修煉中的威德力量不夠、正念不足,我們已經失去了很多機會,失去了很多眾生。(師父停頓)肯定是不能了,這我知道。當然也不都是大法弟子的責任了,這件事情被舊勢力安排的,把世間搞的非常的壞。現代人的意識,現代的藝術,現代的潮流,現代的文化,加上邪黨的文化破壞,特別是年輕人,在這種狀態下生長起來的,最難了,他們沒有辨別。

Sư phụ: Bất năng, cứu bất hạ lai. Ngận đa Đại Pháp đệ tử tự kỷ tu luyện trung đích uy đức lực lượng bất cú, chính niệm bất túc, ngã môn dĩ kinh thất khứ liễu ngận đa cơ hội, thất khứ liễu ngận đa chúng sinh. (Sư phụ đình đốn) Khẳng định thị bất năng liễu, giá ngã tri đạo. Đương nhiên dã bất đô thị Đại Pháp đệ tử đích trách nhiệm liễu, giá kiện sự tình bị cựu thế lực an bài đích, bả thế gian cảo đích phi thường đích hoại. Hiện đại nhân đích ý thức, hiện đại đích nghệ thuật, hiện đại đích trào lưu, hiện đại đích văn hoá, gia thượng tà đảng đích văn hoá phá hoại, đặc biệt thị niên khinh nhân, tại giá chủng trạng thái hạ sinh trường khởi lai đích, tối nan liễu, tha môn một hữu biện biệt.

Sư phụ: Không thể, không cứu lại được. Rất nhiều đệ tử Đại Pháp mà trong tu luyện bản thân thì lực lượng uy đức không đủ, chính niệm không đủ, chúng ta đã mất rất nhiều cơ hội rồi, mất đi rất nhiều chúng sinh. (Sư phụ ngừng lại) Khẳng định là không thể, tôi biết điều ấy. Tất nhiên cũng không phải đều là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, sự kiện này bị cựu thế lực an bài, khiến thế gian vô cùng [bại] hoại. Ý thức người hiện đại, nghệ thuật hiện đại, trào lưu hiện đại, văn hoá hiện đại, thêm lên đó là văn hoá tà đảng phá hoại, nhất là người trẻ, lớn lên trong trạng thái đó, khó khăn nhất, họ không có phân biệt [được].

弟子:為甚麼舊勢力仍然能夠讓世界的關注焦點離開中國正在發生的事情?

Đệ tử: Vi thậm ma cựu thế lực nhưng nhiên năng cú nhượng thế giới đích quan chú tiêu điểm ly khai Trung Quốc chính tại phát sinh đích sự tình?

Đệ tử: Tại sao cựu thế lực vẫn cứ có thể khiến tiêu điểm chú ý của thế giới rời khỏi những gì đang phát sinh ngay tại Trung Quốc?

師父:那是舊勢力的安排。這個世界一切都為著中國那個舞台在運作。你們想一想,我給你們舉個簡單的例子,當中國那塊要發生甚麼事情的時候,如果它往正面轉化的時候,那其它國家要給它施加壓力的時候,世界就出問題,甚麼恐怖份子啊,甚麼宗教極端份子啊,甚麼烏克蘭與俄羅斯的戰爭啊。你們想一想,任何事情都不是偶然的。迫害大法弟子最嚴重的時候,全世界注意的焦點,如果沒有事情,都會注意到中國。可是那個時候把美國的兩個大樓給炸了,恐怖份子很猖獗,把全世界的注意力都牽到那去。沒有偶然的事情。

Sư phụ: Na thị cựu thế lực đích an bài. Giá cá thế giới nhất thiết đô vi trước Trung Quốc na cá vũ đài tại vận tác. Nhĩ môn tưởng nhất tưởng, ngã cấp nhĩ môn cử cá giản đơn đích lệ tử, đương Trung Quốc na khối yếu phát sinh thậm ma sự tình đích thời hậu, như quả tha vãng chính diện chuyển hoá đích thời hậu, na kỳ tha quốc gia yếu cấp tha thi gia áp lực đích thời hậu, thế giới tựu xuất vấn đề, thậm ma khủng bố phần tử a, thậm ma tông giáo cực đoan phần tử a, thậm ma Ô Khắc Lan dữ Nga La Tư đích chiến tranh a. Nhĩ môn tưởng nhất tưởng, nhậm hà sự tình đô bất thị ngẫu nhiên đích. Bách hại Đại Pháp đệ tử tối nghiêm trọng đích thời hậu, toàn thế giới chú ý đích tiêu điểm, như quả một hữu sự tình, đô hội chú ý đáo Trung Quốc. Khả thị na cá thời hậu bả Mỹ quốc đích lưỡng cá đại lâu cấp tạc liễu, khủng bố phần tử ngận xương quyết, bả toàn thế giới đích chú ý lực đô khiên đáo na khứ. Một hữu ngẫu nhiên đích sự tình.

Sư phụ: Ấy là an bài của cựu thế lực. Thế giới này hết thảy đều vận hành quanh vũ đài Trung Quốc. Chư vị hãy thử nghĩ, tôi đưa ví dụ đơn giản này cho chư vị, khi mà Trung Quốc nơi ấy sắp phát sinh sự việc nào đó, nếu vào lúc nó chuyển hoá về phía chính diện, khi mà quốc gia khác muốn gây áp lực cho nó, [thì] thế giới liền xuất hiện vấn đề, nào là phần tử khủng bố, nào là phần tử cực đoan tôn giáo, nào là chiến tranh Ukraine và Nga. Chư vị nghĩ xem, sự tình gì cũng đều không ngẫu nhiên. Khi bức hại đệ tử Đại Pháp nghiêm trọng nhất, tiêu điểm chú ý của toàn thế giới, nếu không có sự việc gì, thì đều sẽ chú ý vào Trung Quốc. Nhưng lúc đó là hai toà tháp Mỹ quốc bị nổ sập rồi, phần tử khủng bố rất hung hăng, khiến lực chú ý toàn thế giới đều bị dẫn sang đó. Không có sự việc gì ngẫu nhiên đâu.

弟子:我們能夠用正念束縛舊勢力嗎?

Đệ tử: Ngã môn năng cú dụng chính niệm thúc phược cựu thế lực ma?

Đệ tử: Chúng con có thể dùng chính niệm trói buộc cựu thế lực chăng?

師父:舊勢力,你只能是不承認它。它們安排這套系統,你動不了。師父能動,也不能動,因為到了今天這一步,一毀就全都毀了,所有的一切都毀了。將計就計,就是將計就計。根本的東西它們是動不了,所以作為大法弟子來講,你就堅定你的正念,做好你的事情,你這三方面真的做的很好,誰都不敢碰你。

Sư phụ: Cựu thế lực, nhĩ chỉ năng thị bất thừa nhận tha. Tha môn an bài giá sáo hệ thống, nhĩ động bất liễu. Sư phụ năng động, dã bất năng động, nhân vi đáo liễu kim thiên giá nhất bộ, nhất huỷ tựu toàn đô huỷ liễu, sở hữu đích nhất thiết đô huỷ liễu. Tương kế tựu kế, tựu thị tương kế tựu kế. Căn bản đích đông tây tha môn thị động bất liễu, sở dĩ tác vi Đại Pháp đệ tử lai giảng, nhĩ tựu kiên định nhĩ đích chính niệm, tố hảo nhĩ đích sự tình, nhĩ giá tam phương diện chân đích tố đích ngận hảo, thuỳ đô bất cảm bính nhĩ.

Sư phụ: Cựu thế lực ấy, chư vị chỉ có thể không thừa nhận chúng. Bộ hệ thống mà chúng an bài, thì chư vị không động đến nổi. Sư phụ [dù] có thể động đến, [thì] cũng không thể động đến, là vì đã đến bước này hôm nay, huỷ một cái là huỷ hết, hết thảy tất cả đều huỷ hết. Tương kế tựu kế, chính là tương kế tựu kế. Những thứ căn bản thì chúng không động đến được, do đó đã là đệ tử Đại Pháp mà nói, chư vị chính là kiên định chính niệm của chư vị, làm tốt những việc của chư vị, chư vị quả thực làm rất là tốt ba phương diện, thì không ai dám động chư vị.

弟子:在中國已經向邪黨組織遞交了退黨申請書的人,是否還需要到退黨網站公開聲明?

Đệ tử: Tại Trung Quốc dĩ kinh hướng tà đảng tổ chức đệ giao liễu thoái đảng thân thỉnh thư đích nhân, thị phủ hài nhu yếu đáo thoái đảng võng trạm công khai thanh minh?

Đệ tử: Người đã đệ đơn thoái đảng lên tổ chức của tà đảng ở Trung Quốc, thì có cần tới website thoái đảng để thanh minh công khai chăng?

師父:那當然了。他能夠主動退黨,那也算退出中共邪黨,但是不知道甚麼原因了。是不是個人利益沒得到?或者因為心裏有其它常人不平的事情?那還不能算,因為必須在正邪的對比中表態才能除去印記。

Sư phụ: Na đương nhiên liễu. Tha năng cú chủ động thoái đảng, na dã toán thoái xuất Trung Cộng tà đảng, đãn thị bất tri đạo thậm ma nguyên nhân liễu. Thị bất thị cá nhân lợi ích một đắc đáo? Hoặc giả nhân vi tâm lý hữu kỳ tha thường nhân bất bình đích sự tình? Na hài bất năng toán, nhân vi tất tu tại chính tà đích đối tỷ trung biểu thái tài năng trừ khứ ấn ký.

Sư phụ: Đó là đương nhiên. Họ có thể chủ động thoái đảng, vậy cũng tính là thoái xuất khỏi tà đảng Trung Cộng, nhưng không biết [thoái đảng] vì nguyên nhân gì. Phải chăng vì không đạt được lợi ích cá nhân? Hoặc do trong tâm có sự việc bất công khác nơi người thường? Thế thì vẫn không thể tính, vì ắt phải biểu [đạt] thái [độ] khi chính-tà giao phong thì mới được trừ đi dấu ấn.

弟子:請問舊的《論語》可以作為普通經文對待嗎?

Đệ tử: Thỉnh vấn cựu đích «Luận Ngữ» khả dĩ tác vi phổ thông kinh văn đối đãi ma?

Đệ tử: [Con] xin hỏi bản «Luận Ngữ» cũ có thể được xem như kinh văn phổ thông để đối đãi hay không?

師父:不要吧。舊的《論語》是沒有問題的,但是呢,既然是代替,那就是代替了。大家都是把它銷毀掉了,因為就是作為一般的經文對待也把這個科學擺的太高了。當初只是在現代這個科學觀念很強的這個社會中去救人用的,沒有想把它擺到這個位置。後來大家都把它擺到這個位置,擺的很高。哇,這麼大的法,小小的地球算不了甚麼,那擺的太高了不行。

Sư phụ: Bất yếu ba. Cựu đích «Luận Ngữ» thị một hữu vấn đề đích, đãn thị ni, ký nhiên thị đại thế, na tựu thị đại thế liễu. Đại gia đô thị bả tha tiêu huỷ điệu liễu, nhân vi tựu thị tác vi nhất ban đích kinh văn đối đãi dã bả giá cá khoa học bài đích thái cao liễu. Đương sơ chỉ thị tại hiện đại giá cá khoa học quan niệm ngận cường đích giá cá xã hội trung khứ cứu nhân dụng đích, một hữu tưởng bả tha bài đáo giá cá vị trí. Hậu lai đại gia đô bả tha bài đáo giá cá vị trí, bài đích ngận cao. Oa, giá ma đại đích Pháp, tiểu tiểu đích địa cầu toán bất liễu thậm ma, na bài đích thái cao liễu bất hành.

Sư phụ: Không được. Bản «Luận Ngữ» cũ không có vấn đề gì, nhưng mà, một khi đã được thay thế, thì là đã được thay thế rồi. Mọi người đều đưa nó huỷ đi, là vì ngay cả đối đãi như một kinh văn bình thường thì cũng là đặt khoa học ở cao quá. Thời đầu chỉ là ở xã hội có quan niệm rất mạnh về khoa học hiện đại mà dùng để cứu người, không có định đưa nó đặt tới vị trí đó. Về sau mọi người đều đưa nó đặt tới vị trí đó, đặt vào rất là cao. Ồ, Pháp lớn nhường này, một trái đất nhỏ bé tí tẹo không tính là gì cả, đặt lên cao quá thì không được.

弟子:最近大紀元時報的兩篇特別報導,文章是否可以在大陸大量印發?

Đệ tử: Tối cận Đại Kỷ Nguyên thời báo đích lưỡng thiên đặc biệt báo đạo, văn chương thị phủ khả dĩ tại Đại Lục đại lượng ấn phát?

Đệ tử: Gần đây Thời báo Đại Kỷ Nguyên có hai bài đặc biệt, bài viết có thể in và phát hành lượng lớn ở Đại Lục chăng?

師父:不要吧,我也看了,好像就是針對現政權在講,對救人沒有針對性也沒有意思。

Sư phụ: Bất yếu ba, ngã dã khán liễu, hảo tượng tựu thị châm đối hiện chính quyền tại giảng, đối cứu nhân một hữu châm đối tính dã một hữu ý tư.

Sư phụ: Không được, tôi đã đọc rồi, tựa như đang nói nhắm vào chính quyền hiện nay, cũng không có ý tứ lắm về tính nhắm thẳng vào việc cứu người.

弟子:從大陸來美國的一些學員,曾經在監獄和看守所做過協助邪惡轉化學員的「幫教」,也有的曾經長期邪悟,在美國雖然參與大法活動,也以大法學員自居,但對自己所犯的錯誤並沒有從內心真正的認識,甚至還找理由掩蓋。如有的人說自己做「幫教」是為了保護學員,像這樣的學員雖然也寫過聲明,但內心深處的執著卻被自己藏起來。

Đệ tử: Tùng Đại Lục lai Mỹ quốc đích nhất ta học viên, tằng kinh tại giam ngục hoà khán thủ sở tố quá hiệp trợ tà ác chuyển hoá học viên đích “bang giáo”, dã hữu đích tằng kinh trường kỳ tà ngộ, tại Mỹ quốc tuy nhiên tham dự Đại Pháp hoạt động, dã dĩ Đại Pháp học viên tự cư, đãn đối tự kỷ sở phạm đích thác ngộ tịnh một hữu tùng nội tâm chân chính đích nhận thức, thậm chí hài trảo lý do yểm cái. Như hữu đích nhân thuyết tự kỷ tố “bang giáo” thị vi liễu bảo hộ học viên, tượng giá dạng đích học viên tuy nhiên dã tả quá thanh minh, đãn nội tâm thâm xứ đích chấp trước khước bị tự kỷ tàng khởi lai.

Đệ tử: Một số học viên đến Mỹ quốc từ Đại Lục, đã từng làm “trợ giáo” tại nhà tù hoặc nơi tạm giam trợ giúp tà ác chuyển hoá học viên, cũng có [người] tà ngộ thời gian dài, [nay] ở Mỹ quốc tuy đã tham gia các hoạt động Đại Pháp, cũng tự coi bản thân là đệ tử Đại Pháp, nhưng đối với những sai lầm mà bản thân phạm phải thì không hề thật sự nhận thức ra từ nội tâm, thậm chí tìm lý do để che đậy đi. Chẳng hạn như có người nói họ làm “trợ giáo” là để bảo hộ học viên; tuy những học viên như vậy cũng đã viết thanh minh, nhưng chấp trước thâm sâu trong nội tâm bị tự họ che đậy mất rồi.

師父:是呀,修煉人也不是一般的,人,其實常人也不一般,今天的常人和歷史上的常人是不一樣的,他們都有明白那一面,你說的真話假話他其實都知道,非常清楚。

Sư phụ: Thị nha, tu luyện nhân dã bất thị nhất ban đích, nhân, kỳ thực thường nhân dã bất nhất ban, kim thiên đích thường nhân hoà lịch sử thượng đích thường nhân thị bất nhất dạng đích, tha môn đô hữu minh bạch na nhất diện, nhĩ thuyết đích chân thoại giả thoại tha kỳ thực đô tri đạo, phi thường thanh sở.

Sư phụ: Phải rồi, người tu luyện không phải bình thường đâu, con người ấy, kỳ thực người thường cũng không tầm thường đâu, người thường hôm nay đã khác với người thường trong lịch sử rồi, họ đều có phía mặt minh bạch của mình, những lời thật hay giả mà chư vị nói với họ thì họ đều hiểu, hết sức rõ ràng minh bạch.

做了甚麼錯事怎麼辦?是呀,我過去講,我說,這場迫害沒有結束,對所有人來講,都還有繼續修煉、做好的機會。我是講過這話,但是你們要聽懂了,不要老是往你喜歡的一面想。我是說,迫害沒有結束,你還有機會;你還有機會,可是給你的機會你要不去利用,給你的機會,你還在放任著自己,那你就在毀自己了。

Tố liễu thậm ma thác sự chẩm ma biện? Thị nha, ngã quá khứ giảng, ngã thuyết, giá trường bách hại một hữu kết thúc, đối sở hữu nhân lai giảng, đô hài hữu kế tục tu luyện, tố hảo đích cơ hội. Ngã thị giảng quá giá thoại, đãn thị nhĩ môn yếu thính đổng liễu, bất yếu lão thị vãng nhĩ hỷ hoan đích nhất diện tưởng. Ngã thị thuyết, bách hại một hữu kết thúc, nhĩ hài hữu cơ hội; nhĩ hài hữu cơ hội, khả thị cấp nhĩ đích cơ hội nhĩ yếu bất khứ lợi dụng, cấp nhĩ đích cơ hội, nhĩ hài tại phóng nhậm trước tự kỷ, na nhĩ tựu tại huỷ tự kỷ liễu.

Đã làm việc sai nào đó thì làm sao đây? Phải đó, trước đây tôi từng giảng, tôi nói rằng, cuộc bức hại này chưa kết thúc, đối với tất cả mọi người mà giảng, thì đều còn có cơ hội tu luyện tiếp tục, và làm cho tốt. Tôi đã giảng những lời đó, nhưng mà chư vị phải nghe cho hiểu, không được cứ suy nghĩ theo phía mà chư vị thích. Tôi là nói, bức hại chưa kết thúc, thì chư vị còn có cơ hội; chư vị còn có cơ hội, nhưng cơ hội cấp cho chư vị mà chư vị không dùng; cho chư vị cơ hội, [nhưng] chư vị vẫn buông thả chính mình, vậy chư vị chính là huỷ chính mình.

我講過我說大法弟子啊,錯了沒有關係,坦坦蕩蕩的承認自己的錯誤,叫大家看,我在往回走,我要做好,誰都會佩服你。你躲躲藏藏、掩掩蓋蓋,這些人心變的越來越複雜、越強,然後你又修煉的一塌糊塗,學員怎麼想?學員怎麼看這些事情?神怎麼看?師父將來怎麼辦,對你?救人、救生命是一個慈悲的舉動,可是畢竟有救不了的。甚麼樣的是救不了的?不珍惜自己的,那就是救不了的。

Ngã giảng quá ngã thuyết Đại Pháp đệ tử a, thác liễu một hữu quan hệ, thản thản đãng đãng đích thừa nhận tự kỷ đích thác ngộ, khiếu đại gia khán, ngã tại vãng hồi tẩu, ngã yếu tố hảo, thuỳ đô hội bội phục nhĩ. Nhĩ đoá đoá tạng tạng, yểm yểm cái cái, giá ta nhân tâm biến đích việt lai việt phức tạp, việt cường, nhiên hậu nhĩ hựu tu luyện đích nhất tháp hồ đồ, học viên chẩm ma tưởng? Học viên chẩm ma khán giá ta sự tình? Thần chẩm ma khán? Sư phụ tương lai chẩm ma biện, đối nhĩ? Cứu nhân, cứu sinh mệnh thị nhất cá từ bi đích cử động, khả thị tất cánh hữu cứu bất liễu đích. Thậm ma dạng đích thị cứu bất liễu đích? Bất trân tích tự kỷ đích, na tựu thị cứu bất liễu đích.

Tôi từng giảng, tôi nói rằng đệ tử Đại Pháp ấy, có sai rồi cũng không sao, đường hoàng thản đãng thừa nhận chỗ sai của mình, để mọi người thấy, ‘tôi là sẽ quay lại, tôi cần làm cho tốt’, thì ai cũng bội phục chư vị. Chư vị giấu giấu diếm diếm, che che đậy đậy, những nhân tâm kia càng ngày càng phức tạp, càng mạnh, về sau chư vị lại tu luyện [thành] một mớ bòng bong, [thì] học viên nghĩ thế nào? Học viên nhìn những việc ấy ra sao? Thần nhìn thế nào? Sư phụ sau này làm sao đây cho chư vị? Cứu người, cứu sinh mệnh là một cử chỉ từ bi, nhưng rốt cuộc có cứu cũng không được. [Người] như thế nào là cứu không được? Không trân quý chính mình, thì chính là cứu không được.

弟子:「七∙二零」後師尊有一年多沒講法,但那時的明慧網大方向很明確,而現在明慧更多成為發布消息的平台,深入法理交流不多,還……。

Đệ tử: “Thất - nhị linh” hậu Sư tôn hữu nhất niên đa một giảng Pháp, đãn na thời đích Minh Huệ võng đại phương hướng ngận minh xác, nhi hiện tại Minh Huệ cánh đa thành vi phát bố tiêu tức đích bình đài, thâm nhập Pháp Lý giao lưu bất đa, hài…….

Đệ tử: Sau “20 tháng Bảy” [năm 1999] Sư Tôn có hơn một năm không giảng Pháp, nhưng thời đó phương hướng chung của Minh Huệ Net là rất minh xác, vậy mà hiện nay Minh Huệ trở thành một mặt bằng [cơ sở] công bố tin tức là nhiều, [chứ] giao lưu thâm nhập vào Pháp Lý thì không sâu, còn……

師父:大法弟子的不同看法,師父就不在這給你講了。他們辦媒體的有辦媒體的想法,那是他們的路,那是他們的修煉,師父不好去說這些事情。任何事情都符合所有人的觀念、想法,真的很難做的到。他們也是在修煉中,肯定是有不足,那是一定的,要誰來做也是這樣。你們可以互相的去探討,正面去說這些事情。

Sư phụ: Đại Pháp đệ tử đích bất đồng khán pháp, Sư phụ tựu bất tại giá cấp nhĩ giảng liễu. Tha môn biện môi thể đích hữu biện môi thể đích tưởng pháp, na thị tha môn đích lộ, na thị tha môn đích tu luyện, Sư phụ bất hảo khứ thuyết giá ta sự tình. Nhậm hà sự tình đô phù hợp sở hữu nhân đích quan niệm, tưởng pháp, chân đích ngận nan tố đích đáo. Tha môn dã thị tại tu luyện trung, khẳng định thị hữu bất túc, na thị nhất định đích, yếu thuỳ lai tố dã thị giá dạng. Nhĩ môn khả dĩ hỗ tương đích khứ thám thảo, chính diện khứ thuyết giá ta sự tình.

Sư phụ: Về các cách nhìn [ý kiến] khác nhau của các đệ tử Đại Pháp, Sư phụ là không giảng cho chư vị ở đây. Họ làm kênh truyền thông thì là có cách nghĩ về kênh truyền thông, đó là con đường của họ, đó là tu luyện của họ, Sư phụ không tiện nói về những việc này. Bất kể việc gì cũng đều phù hợp với quan niệm hay lối nghĩ của tất cả mọi người, thì quả thực rất khó làm được. Họ cũng là trong tu luyện, khẳng định là có chỗ thiếu sót, cái đó là nhất định, bảo ai vào làm rồi thì cũng vậy thôi. Chư vị có thể hãy thảo luận với nhau, nói về những việc này một cách chính diện.

弟子:新舊宇宙是同一個神創造的嗎?

Đệ tử: Tân cựu vũ trụ thị đồng nhất cá Thần sáng tạo đích ma?

Đệ tử: Vũ trụ mới và cũ là cùng do một vị Thần sáng tạo ra phải không?

師父:新學員。真善忍造就了宇宙。

Sư phụ: Tân học viên. Chân Thiện Nhẫn tạo tựu liễu vũ trụ.

Sư phụ: [Câu hỏi hẳn là của] học viên mới. Chân-Thiện-Nhẫn tạo ra vũ trụ.

弟子:飛天大學基礎建設項目需要大量的資金,有經濟條件的同修自願拿出一點可以嗎?

Đệ tử: Phi thiên Đại học cơ sở kiến thiết hạng mục nhu yếu đại lượng đích tư kim, hữu kinh tế điều kiện đích đồng tu tự nguyện nã xuất nhất điểm khả dĩ ma?

Đệ tử: Hạng mục [công việc] xây dựng cơ sở Đại học Phi Thiên là cần quỹ lớn, những đồng tu có điều kiện kinh tế mong muốn phó xuất một chút thì có khả dĩ không?

師父:說到這個問題的時候我要講,沒有師父同意的,任何人不允許集資。飛天大學的那個建設,我已經嚴肅的跟他們講了,不允許在學員中集資!我們有些學員哪,以給大法項目集資的名義收學員的錢、向學員要錢,也沒有財務的管理,使用很隨便。有的人在詐騙,有的人呢,開始的心態很好,看到錢多了,就自己藏起來了,也有的人自己收下了一部份,把另外一點拿出來給了學員,給了大法項目。這些問題呀,我看你們將來怎麼辦?

Sư phụ: Thuyết đáo giá cá vấn đề đích thời hậu ngã yếu giảng, một hữu Sư phụ đồng ý đích, nhậm hà nhân bất duẫn hứa tập tư. Phi thiên Đại học đích na cá kiến thiết, ngã dĩ kinh nghiêm túc đích cân tha môn giảng liễu, bất duẫn hứa tại học viên trung tập tư! Ngã môn hữu ta học viên nả, dĩ cấp Đại Pháp hạng mục tập tư đích danh nghĩa thu học viên đích tiền, hướng học viên yếu tiền, dã một hữu tài vụ đích quản lý, sử dụng ngận tuỳ tiện. Hữu đích nhân tại trá biển, hữu đích nhân ni, khai thuỷ đích tâm thái ngận hảo, khán đáo tiền đa liễu, tựu tự kỷ tàng khởi lai liễu, dã hữu đích nhân tự kỷ thu hạ liễu nhất bộ phận, bả lánh ngoại nhất điểm nã xuất lai cấp liễu học viên, cấp liễu Đại Pháp hạng mục. Giá ta vấn đề nha, ngã khán nhĩ môn tương lai chẩm ma biện?

Sư phụ: Khi nói tới vấn đề này thì tôi muốn giảng rằng, chưa có Sư phụ đồng ý, thì bất kể ai cũng không được phép gây quỹ. Kiến thiết trường Đại học Phi Thiên, tôi đã giảng một cách nghiêm túc với họ rồi, không cho phép gây quỹ trong các học viên! Chúng ta có một số học viên, với danh nghĩa gây quỹ hạng mục Đại Pháp mà nhận tiền từ các học viên, bảo học viên đưa tiền, cũng không có quản lý tài vụ, sử dụng rất tuỳ tiện. Có những người lừa dối, có người a, ban đầu tâm thái rất tốt, đến khi thấy tiền nhiều lên rồi, tự mình giấu đi, cũng có người tự mình thu một phần, và đưa một chút còn lại cho các học viên, cho các hạng mục Đại Pháp. Về vấn đề này, tôi xem tương lai chư vị làm sao đây?

大法弟子有一個算一個,如果你今天不是大法弟子,你就是世界上數的上的大財閥,錢有的是。因為你如果不做大法弟子,你的威德,你帶的巨大的德,可以換來很多財富,每個人都是。因為你明明白白的要當大法弟子的時候把財富放棄了,你要當大法弟子,你放棄了這些東西。是你主動的、願意這樣做的,可是那點小錢你今天卻能把它藏起來。你怎麼還?今天在這關鍵的歷史時刻,那一分錢、一點點,都透著一個修煉人的境界、心態、執著、圓滿和不能圓滿。(師父停頓)怎麼辦?

Đại Pháp đệ tử hữu nhất cá toán nhất cá, như quả nhĩ kim thiên bất thị Đại Pháp đệ tử, nhĩ tựu thị thế giới thượng số đích thượng đích đại tài phiệt, tiền hữu đích thị. Nhân vi nhĩ như quả bất tố Đại Pháp đệ tử, nhĩ đích uy đức, nhĩ đới đích cự đại đích đức, khả dĩ hoán lai ngận đa tài phú, mỗi cá nhân đô thị. Nhân vi nhĩ minh minh bạch bạch đích yếu đương Đại Pháp đệ tử đích thời hậu bả tài phú phóng khí liễu, nhĩ yếu đương Đại Pháp đệ tử, nhĩ phóng khí liễu giá ta đông tây. Thị nhĩ chủ động đích, nguyện ý giá dạng tố đích, khả thị na điểm tiểu tiền nhĩ kim thiên khước năng bả tha tàng khởi lai. Nhĩ chẩm ma hoàn? Kim thiên tại giá quan kiện đích lịch sử thời khắc, na nhất phân tiền, nhất điểm điểm, đô thấu trước nhất cá tu luyện nhân đích cảnh giới, tâm thái, chấp trước, viên mãn hoà bất năng viên mãn. (Sư phụ đình đốn) Chẩm ma biện?

Đệ tử Đại Pháp là có người nào tính người nấy, nếu hôm nay chư vị không là đệ tử Đại Pháp, thì chư vị chính là những người giàu có trên thế giới, là có tiền. Bởi vì chư vị nếu không làm đệ tử Đại Pháp, thì uy đức của chư vị, đức rất lớn mà chư vị mang theo, có thể đổi thành rất nhiều tài phú, ai cũng thế. Do khi chư vị rất minh xác muốn làm đệ tử Đại Pháp thì đã buông bỏ tài phú đó rồi, chư vị muốn làm đệ tử Đại Pháp, chư vị buông bỏ những thứ đó. Ấy là chư vị chủ động và nguyện ý làm, thế mà hôm nay chư vị có thể giấu đi chút tiền kia. Chư vị hoàn trả thế nào? Hôm nay vào thời khắc then chốt của lịch sử, chỗ tiền đó, một chút tí tẹo đó, đều xuyên thấu [để lộ ra] cảnh giới, tâm thái, chấp trước, và viên mãn hay không thể viên mãn của người tu luyện. (Sư phụ ngừng lại) Làm sao đây?

久遠巨大的天體、無量的眾生等著你去救度,那是你的眾生,你卻在人中這麼不爭氣!宇宙中你所有的眾生都在看著你,他們都看的見,你的一舉一動,腦袋裏的一思一念,他們知道。人這就是這麼複雜,人世間的有神無神,所有整個這一套文化,就是給正面因素做魔的!正法時期舊勢力就這麼造成的現在人類這個狀態。在你頭腦中佔有多少,你執著哪些東西,你追求哪些東西、走向哪一面,他們都知道,他們在看,可是有的時候你們有些人真的很可笑!我說的是這部份人,很多大法弟子真的很好。

Cửu viễn cự đại đích thiên thể, vô lượng đích chúng sinh đẳng trước nhĩ khứ cứu độ, na thị nhĩ đích chúng sinh, nhĩ khước tại nhân trung giá ma bất tranh khí! Vũ trụ trung nhĩ sở hữu đích chúng sinh đô tại khán trước nhĩ, tha môn đô khán đích kiến, nhĩ đích nhất cử nhất động, não đại lý đích nhất tư nhất niệm, tha môn tri đạo. Nhân giá tựu thị giá ma phức tạp, nhân thế gian đích hữu thần vô thần, sở hữu chỉnh cá giá nhất sáo văn hoá, tựu thị cấp chính diện nhân tố tố ma đích! Chính Pháp thời kỳ cựu thế lực tựu giá ma tạo thành đích hiện tại nhân loại giá cá trạng thái. Tại nhĩ đầu não trung chiếm hữu đa thiểu, nhĩ chấp trước nả ta đông tây, nhĩ truy cầu nả ta đông tây, tẩu hướng nả nhất diện, tha môn đô tri đạo, tha môn tại khán, khả thị hữu đích thời hậu nhĩ môn hữu ta nhân chân đích ngận khả tiếu! Ngã thuyết đích thị giá bộ phận nhân, ngận đa Đại Pháp đệ tử chân đích ngận hảo.

Những thiên thể vô cùng to lớn và xa xưa, và vô lượng chúng sinh đang đợi chư vị tới cứu độ, đó là chúng sinh của chư vị, [vậy mà] ở cõi người này chư vị đáng thất vọng đến vậy! Tất cả chúng sinh của chư vị trong vũ trụ đều đang nhìn chư vị, họ đều nhìn thấy, chư vị từng cử chỉ hành động, từng ý từng niệm trong đầu não chư vị, họ đều biết. Con người chính là phức tạp như thế, [những thứ] ‘hữu thần’ ‘vô thần’ nơi thế gian con người, tất cả một bộ những thứ văn hoá ấy, chính là để làm ‘ma’ nhắm vào nhân tố chính diện! Thời kỳ Chính Pháp cựu thế lực chính là tạo thành trạng thái đó của nhân loại hiện tại. [Những thứ đó] chiếm hữu trong đầu não chư vị bao nhiêu, chư vị chấp trước vào những gì, chư vị truy cầu những điều gì, đi hướng về phía bên nào, thì họ đều biết, họ đang nhìn, mà nhiều lúc có những người trong chư vị quả thực rất đáng cười! Tôi đang nói là về bộ phận người này, rất nhiều đệ tử Đại Pháp [khác] quả thực làm rất tốt.

弟子:弟子請師父坐下。

Đệ tử: Đệ tử thỉnh Sư phụ toạ hạ.

Đệ tử: Đệ tử thỉnh mời Sư phụ ngồi.

師父:我站著大家看的清楚。(弟子熱烈鼓掌致謝)據我知道,除了山上的基本建設,還有神韻收了一部份學員贊助之外呀,很少量,神韻很少收,多數都是社會贊助,數量也很少。其它任何項目,我都沒有叫他們,叫學員贊助,而且我都跟他們講,不允許學員贊助,你們聽清楚了?回去告訴大家。除了山上建設,幾乎沒有一個項目叫學員去贊助。我知道在正法中大家都在自己掏腰包,主動的做。國內的學員主動自己拿錢做資料啊,國外的學員也是自己做項目中自己主動的在承擔著這些事情,這是威德。有的人,特別是大法弟子,雖然你是王,你有的是財富,可是你當了大法弟子,從打有生以來沒見過那麼多的錢,特別是沒見過大錢,一見到心裏頭有點擺放不好。注意吧。

Sư phụ: Ngã trạm trước đại gia khán đích thanh sở. (đệ tử nhiệt liệt cổ chưởng trí tạ) Cứ ngã tri đạo, trừ liễu sơn thượng đích cơ bản kiến thiết, hài hữu Thần Vận thu liễu nhất bộ phận học viên tán trợ chi ngoại nha, ngận thiểu lượng, Thần Vận ngận thiểu thu, đa số đô thị xã hội tán trợ, số lượng dã ngận thiểu. Kỳ tha nhậm hà hạng mục, ngã đô một hữu khiếu tha môn, khiếu học viên tán trợ, nhi thả ngã đô cân tha môn giảng, bất duẫn hứa học viên tán trợ, nhĩ môn thính thanh sở liễu? Hồi khứ cáo tố đại gia. Trừ liễu sơn thượng kiến thiết, cơ hồ một hữu nhất cá hạng mục khiếu học viên khứ tán trợ. Ngã tri đạo tại Chính Pháp trung đại gia đô tại tự kỷ đào yêu bao, chủ động đích tố. Quốc nội đích học viên chủ động tự kỷ nã tiền tố tư liệu a, quốc ngoại đích học viên dã thị tự kỷ tố hạng mục trung tự kỷ chủ động đích tại thừa đảm trước giá ta sự tình, giá thị uy đức. Hữu đích nhân, đặc biệt thị Đại Pháp đệ tử, tuy nhiên nhĩ thị Vương, nhĩ hữu đích thị tài phú, khả thị nhĩ đương liễu Đại Pháp đệ tử, tùng đả hữu sinh dĩ lai một kiến quá na ma đa đích tiền, đặc biệt thị một kiến quá đại tiền, nhất kiến đáo tâm lý đầu hữu điểm bài phóng bất hảo. Chú ý ba.

Sư phụ: Tôi đứng để mọi người nhìn rõ. (chúng đệ tử vỗ tay nhiệt liệt cảm ơn) Theo tôi biết, ngoại trừ xây dựng cơ bản ở trên núi, còn có Thần Vận nữa là thu nhận tài trợ từ một bộ phận học viên thì ngoài đó ra —lượng rất ít, Thần Vận thu rất ít— đa số đều là xã hội tài trợ, số lượng cũng rất ít. Bất kể hạng mục nào khác, tôi đều không bảo họ, [không] bảo học viên tài trợ, hơn nữa tôi đều giảng với họ rằng, không cho phép học viên tài trợ, chư vị nghe đã rõ chưa? Nói trở lại với mọi người rằng, ngoại trừ xây dựng trên núi, hầu như không có hạng mục nào là bảo học viên tài trợ. Tôi biết rằng trong Chính Pháp thì mọi người đều tự mình rút từ ví ra, chủ động mà làm. Học viên trong nước chủ động tự mình làm tài liệu, học viên ngoài nước cũng là khi chủ động làm các hạng mục mà chủ động gánh vác những việc đó, đây là uy đức. Có những người, nhất là các học viên Đại Pháp, tuy rằng chư vị là Vương, chư vị có chính là tài phú, nhưng chư vị đã làm đệ tử Đại Pháp rồi, từ khi sinh ra đến nay vẫn chưa từng thấy nhiều tiền đến thế, nhất là chưa từng gặp khoản tiền lớn, hễ thấy thì trong tâm liền có phần không bình ổn. Hãy chú ý.

弟子:師父好。請問師父,我們一九九九年之前有近億人的法輪功學員,即便迫害之後,表面人數沒有那麼多,但是從五月份到十月份只有不到十九萬的起訴江的人數,我們都接受不了。背後原因是甚麼?

Đệ tử: Sư phụ hảo. Thỉnh vấn Sư phụ, ngã môn nhất cửu cửu cửu niên chi tiền hữu cận ức nhân đích Pháp Luân Công học viên, tức tiện bách hại chi hậu, biểu diện nhân số một hữu na ma đa, đãn thị tùng ngũ nguyệt phần đáo thập nguyệt phần chỉ hữu bất đáo thập cửu vạn đích khởi tố Giang đích nhân số, ngã môn đô tiếp thụ bất liễu. Bội hậu nguyên nhân thị thậm ma?

Đệ tử: Kính chào Sư phụ. Xin hỏi Sư phụ, chúng ta trước năm 1999 có gần 100 triệu học viên Pháp Luân Công, cứ cho là sau khi bức hại, thì số người bề mặt không còn nhiều như vậy, nhưng từ tháng Năm đến tháng Mười [năm nay] mới có không đến 190 nghìn số người khởi tố họ Giang, chúng con đều không tiếp thụ được [điều này]. Nguyên nhân đằng sau là gì?

師父:(師父笑)其實哪,不像你們想的這樣。這件事情,我們有的學員覺的非常該做,這是一個大法弟子應該做的事情。那有的人覺的,我要是不公開身份哪,可能更有利一些。那有的覺的我這一公開,是不是哪天又把我抓了?有的呢,根本連想都沒想過。修煉哪,大家都不在一個境界上,認識問題也不一樣,想法當然也都不同。其實我也主張那些個關鍵的學員、能起大作用的學員不要暴露。

Sư phụ: (Sư phụ tiếu) Kỳ thực nả, bất tượng nhĩ môn tưởng đích giá dạng. Giá kiện sự tình, ngã môn hữu đích học viên giác đích phi thường cai tố, giá thị nhất cá Đại Pháp đệ tử ưng cai tố đích sự tình. Na hữu đích nhân giác đích, ngã yếu thị bất công khai thân phận nả, khả năng cánh hữu lợi nhất ta. Na hữu đích giác đích ngã giá nhất công khai, thị bất thị nả thiên hựu bả ngã trảo liễu? Hữu đích ni, căn bản liên tưởng đô một tưởng quá. Tu luyện nả, đại gia đô bất tại nhất cá cảnh giới thượng, nhận thức vấn đề dã bất nhất dạng, tưởng pháp đương nhiên dã đô bất đồng. Kỳ thực ngã dã chủ trương na ta cá quan kiện đích học viên, năng khởi đại tác dụng đích học viên bất yếu bạo lộ.

Sư phụ: (Sư phụ cười) Kỳ thực, không như chư vị nghĩ đâu. Về việc này, chúng ta có những học viên cảm thấy hết sức nên làm, đây là việc mà các đệ tử Đại Pháp nên làm. Nhưng có những người cảm thấy, ‘Mình nếu không công khai thân phận, thì có thể có lợi hơn’. Có những [học viên] cảm thấy ‘Mình hễ công khai, phải chăng mấy hôm nữa sẽ bắt mình?’ Còn có [người], hoàn toàn chưa nghĩ tới. Tu luyện ấy, mọi người đều không ở cùng một cảnh giới, nhận thức vấn đề cũng khác nhau, cách nghĩ đương nhiên sẽ khác nhau. Kỳ thực tôi cũng chủ trương là những học viên then chốt, những học viên có thể khởi tác dụng lớn thì không được lộ ra.

弟子:我們在集體學法的時候遇到「二千五百年」,有的人念「兩千」,有的人念「貳千」,兩種念法。請問師父怎麼念好?

Đệ tử: Ngã môn tại tập thể học Pháp đích thời hậu ngộ đáo “nhị thiên ngũ bách niên”, hữu đích nhân niệm “lưỡng thiên”, hữu đích nhân niệm “nhị thiên”, lưỡng chủng niệm pháp. Thỉnh vấn Sư phụ chẩm ma niệm hảo?

Đệ tử: Chúng con khi học Pháp tập thể gặp [chỗ ghi] “2500 năm”, thì có người đọc là “lưỡng thiên”, và có người đọc là “nhị thiên”, hai loại cách đọc. Xin hỏi Sư phụ đọc thế nào mới tốt?

師父:其實我們的習慣都是念「兩千五」,沒有念「二千五」的。但是台灣學員他是喜歡發「貳」的音。我想怎麼念都行,你們集體學法時想統一,你們就學師父怎麼說就怎麼念吧。師父說念「兩千五」,咱就念「兩千五」,好不好?(弟子鼓掌)這些東西對我們修煉沒有甚麼矛盾。因為各國的文字都是不同的,發音也不同,這都不影響的。

Sư phụ: Kỳ thực ngã môn đích tập quán đô thị niệm “lưỡng thiên ngũ”, một hữu niệm “nhị thiên ngũ” đích. Đãn thị Đài Loan học viên tha thị hỷ hoan phát “nhị” đích âm. Ngã tưởng chẩm ma niệm đô hành, nhĩ môn tập thể học Pháp thời tưởng thống nhất, nhĩ môn tựu học Sư phụ chẩm ma thuyết tựu chẩm ma niệm ba. Sư phụ thuyết niệm “lưỡng thiên ngũ”, cha tựu niệm “lưỡng thiên ngũ”, hảo bất hảo? (đệ tử cổ chưởng) Giá ta đông tây đối ngã môn tu luyện một hữu thậm ma mâu thuẫn. Nhân vi các quốc đích văn tự đô thị bất đồng đích, phát âm dã bất đồng, giá đô bất ảnh hưởng đích.

Sư phụ: Thực ra thói quen chúng ta đều là đọc “lưỡng thiên ngũ”, chứ không có đọc là “nhị thiên ngũ”. Nhưng học viên Đài Loan thì họ thích đọc âm “nhị”. Tôi nghĩ thế nào cũng được; chư vị khi học Pháp tập thể và muốn thống nhất, chư vị hẳn là muốn học theo Sư phụ nói thế nào thì [chư vị] sẽ đọc như thế. Sư phụ nói là đọc “lưỡng thiên ngũ”, vậy chúng ta đọc “lưỡng thiên ngũ”, được không? (đệ tử vỗ tay) Những thứ này không có mâu thuẫn gì với tu luyện của chúng ta. Vì văn tự các nước là khác nhau, phát âm cũng khác nhau, đều không ảnh hưởng.

大法弟子,你們知道嗎?我在法的表面上對你們的規範、要求,和這個最表面的形式,我都沒有太多的要求,可是在其它宗教中卻很嚴格,其它修煉形式中也是很嚴格。為甚麼呢?我只叫你們注重大法內涵,因為那是你們今天的大法弟子應該修的;而表面上的東西,我沒讓你們太注重,因為那是法正人間的時候要做的,太低了,對你們來講,就這個意思。法正人間的時候,不用中文讀都不行的,不懂原意都不行的,那要求就高了。

Đại Pháp đệ tử, nhĩ môn tri đạo ma? Ngã tại Pháp đích biểu diện thượng đối nhĩ môn đích quy phạm, yêu cầu, hoà giá cá tối biểu diện đích hình thức, ngã đô một hữu thái đa đích yêu cầu, khả thị tại kỳ tha tông giáo trung khước ngận nghiêm cách, kỳ tha tu luyện hình thức trung dã thị ngận nghiêm cách. Vi thậm ma ni? Ngã chỉ khiếu nhĩ môn chú trọng Đại Pháp nội hàm, nhân vi na thị nhĩ môn kim thiên đích Đại Pháp đệ tử ưng cai tu đích; nhi biểu diện thượng đích đông tây, ngã một nhượng nhĩ môn thái chú trọng, nhân vi na thị Pháp Chính Nhân Gian đích thời hậu yếu tố đích, thái đê liễu, đối nhĩ môn lai giảng, tựu giá cá ý tư. Pháp Chính Nhân Gian đích thời hậu, bất dụng Trung văn đọc đô bất hành đích, bất đổng nguyên ý đô bất hành đích, na yêu cầu tựu cao liễu.

Này các đệ tử Đại Pháp, chư vị biết chăng? Về bề mặt của Pháp thì tôi đối với quy phạm hay yêu cầu của chư vị, cũng như các hình thức bề mặt nhất, tôi đều không có yêu cầu quá nhiều, nhưng trong các tôn giáo khác là rất nghiêm khắc, trong các hình thức tu luyện khác cũng rất nghiêm khắc. Tại sao? Tôi chỉ là bảo chư vị chú trọng nội hàm Đại Pháp, là vì đó là những gì chư vị làm đệ tử Đại Pháp hôm nay nên tu [theo]; mà những thứ bề mặt, tôi không bảo chư vị quá chú trọng, là vì đó là thời Pháp Chính Nhân Gian cần làm, quá thấp rồi, đối với chư vị mà giảng, chính là ý tứ đó. Khi Pháp Chính Nhân Gian, không dùng Trung Văn để đọc thì đều không được, không hiểu nguyên ý thì đều không được, và yêu cầu là cao rồi.

弟子:現在訴江,下一步是不是還要訴邪黨?

Đệ tử: Hiện tại tố Giang, hạ nhất bộ thị bất thị hài yếu tố tà đảng?

Đệ tử: Hiện tại [khởi] tố họ Giang, bước tiếp theo phải chăng còn cần [khởi] tố tà đảng?

師父:訴邪黨?那邪黨被消滅就沒了,訴它,它又不是一個形像,咋審判它?審判不了。邪惡的因素是被銷毀了,但是邪黨這個壞東西會引起將來人們的痛悔,人們會去思考這些問題,歷史也會把它當作一個教訓。

Sư phụ: Tố tà đảng? Na tà đảng bị tiêu diệt tựu một liễu, tố tha, tha hựu bất thị nhất cá hình tượng, trá thẩm phán tha? Thẩm phán bất liễu. Tà ác đích nhân tố thị bị tiêu huỷ liễu, đãn thị tà đảng giá cá hoại đông tây hội dẫn khởi tương lai nhân môn đích thống hối, nhân môn hội khứ tư khảo giá ta vấn đề, lịch sử dã hội bả tha đương tác nhất cá giáo huấn.

Sư phụ: [Khởi] tố tà đảng ư? Tà đảng đó bị tiêu huỷ là mất tiêu rồi, [khởi] tố nó, nó cũng không là một hình tượng, làm sao thẩm phán nó? Không thẩm phán được. Nhân tố tà ác là bị tiêu huỷ rồi, nhưng những thứ xấu của tà đảng sẽ khiến người tương lai vô cùng hối hận, người ta sẽ suy nghĩ về vấn đề này, lịch sử cũng sẽ lấy nó làm một bài học giáo huấn.

弟子:中國大陸大法弟子受邪黨文化毒害太深,對目前做好三件事干擾很大。我們地區部份同修想重點清除黨文化,四個整點發正念不動,用其它時間專門清邪靈。有人向內找執著心,用《天又清》中的「神雷炸」詩句不停的念「炸」,但有的同修認為這是亂法,爭議很大。

Đệ tử: Trung Quốc Đại Lục Đại Pháp đệ tử thụ tà đảng văn hoá độc hại thái thâm, đối mục tiền tố hảo tam kiện sự can nhiễu ngận đại. Ngã môn địa khu bộ phận đồng tu tưởng trọng điểm thanh trừ đảng văn hoá, tứ cá chỉnh điểm phát chính niệm bất động, dụng kỳ tha thời gian chuyên môn thanh tà linh. Hữu nhân hướng nội trảo chấp trước tâm, dụng «Thiên hựu thanh» trung đích “thần lôi tạc” thi cú bất đình đích niệm “tạc”, đãn hữu đích đồng tu nhận vi giá thị loạn Pháp, tranh nghị ngận đại.

Đệ tử: Đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại Lục chịu độc hại của văn hoá tà đảng quá sâu, can nhiễu rất lớn đến làm tốt ba việc hiện nay. Bộ phận đồng tu ở địa khu chúng con muốn trọng điểm quét sạch văn hoá đảng, không động tới phát chính niệm bốn lần [toàn cầu], mà dùng thời gian khác dành riêng thanh [trừ] tà linh. Có người hướng nội tìm tâm chấp trước, không ngừng niệm chữ “tạc” trong câu thơ “Thần lôi tạc” trong bài «Thiên hựu thanh», nhưng có những đồng tu cho rằng đó là loạn Pháp, tranh luận rất lớn.

師父:大法弟子,發正念哪,整點發正念,能做到;平時自己遇到干擾了,能發正念去清理自己的干擾,就可以了。真的你碰到明顯的干擾,你可以發正念去清理它,不要經常或大面積的去做這件事。因為大法弟子都在救人、講真相,去做其它的事情那這不是干擾嗎?標新立異也不行,把這些事情搞成了另外的一種形式,那當然大法弟子要反對。其實就理智的對待這些事情,一定要清醒。

Sư phụ: Đại Pháp đệ tử, phát chính niệm nả, chỉnh điểm phát chính niệm, năng tố đáo; bình thời tự kỷ ngộ đáo can nhiễu liễu, năng phát chính niệm khứ thanh lý tự kỷ đích can nhiễu, tựu khả dĩ liễu. Chân đích nhĩ bính đáo minh hiển đích can nhiễu, nhĩ khả dĩ phát chính niệm khứ thanh lý tha, bất yếu kinh thường hoặc đại diện tích đích khứ tố giá kiện sự. Nhân vi Đại Pháp đệ tử đô tại cứu nhân, giảng chân tướng, khứ tố kỳ tha đích sự tình na giá bất thị can nhiễu ma? Tiêu tân lập dị dã bất hành, bả giá ta sự tình cảo thành liễu lánh ngoại đích nhất chủng hình thức, na đương nhiên Đại Pháp đệ tử yếu phản đối. Kỳ thực tựu lý trí đích đối đãi giá ta sự tình, nhất định yếu thanh tỉnh.

Sư phụ: Các đệ tử Đại Pháp, về phát chính niệm ấy, phát chính niệm bốn lần [toàn cầu] ấy, mà có thể làm được; bình thường khi tự mình gặp can nhiễu, thì có thể chính niệm đi thanh lý những can nhiễu [đến] bản thân mình, như vậy là khả dĩ rồi. Quả thực chư vị đụng phải can nhiễu rất rõ ràng, chư vị có thể phát chính niệm thanh lý nó, không được làm việc này một cách thường xuyên hoặc trên diện tích rộng. Bởi vì đệ tử Đại Pháp đều đang cứu người, giảng chân tướng, [nếu] đi làm những việc khác thì chẳng phải là can nhiễu sao? Kỳ lạ khác thường ấy là không được đâu, biến những việc này thành sang một loại hình thức khác, thì đương nhiên các đệ tử Đại Pháp cần phản đối. Thực ra [hãy] lý trí đối đãi những việc này, nhất định phải thanh tỉnh.

弟子:我在上個月的一通真相電話中,給在一起上班的二、三十人講了真相,同時都做了三退,他們還再三託我見到師父時一定要代他們向師父問好。借今天的機會也代表我幾年來在打真相電話中所有轉達向師父問好的善良民眾向慈悲偉大的師父問好。師父您好,謝謝師父。(眾弟子鼓掌)

Đệ tử: Ngã tại thượng cá nguyệt đích nhất thông chân tướng điện thoại trung, cấp tại nhất khởi thượng ban đích nhị, tam thập nhân giảng liễu chân tướng, đồng thời đô tố liễu tam thoái, tha môn hài tái tam thác ngã kiến đáo Sư phụ thời nhất định yếu đại tha môn hướng Sư phụ vấn hảo. Tá kim thiên đích cơ hội dã đại biểu ngã kỷ niên lai tại đả chân tướng điện thoại trung sở hữu chuyển đạt hướng Sư phụ vấn hảo đích thiện lương dân chúng hướng từ bi vĩ đại đích Sư phụ vấn hảo. Sư phụ Nâm hảo, tạ tạ Sư phụ. (chúng đệ tử cổ chưởng)

Đệ tử: Trong một cuộc điện thoại [giảng] chân tướng vào tháng trước, con giảng chân tướng cho hai, ba mươi người cùng nhau ở sở làm, đồng thời làm tam thoái, họ còn lặp lại vài lần nhờ con rằng khi gặp Sư phụ thì nhất định phải thay mặt họ mà vấn an Sư phụ. Nhân cơ hội hôm nay [con] cũng thay mặt tất cả dân chúng thiện lương đã từng muốn chuyển đạt lời vấn an tới Sư phụ khi [chúng con] [giảng] chân tướng qua điện thoại mấy năm nay để xin vấn an tới Sư phụ vĩ đại từ bi. Kính chào Sư phụ, cảm ơn Sư phụ. (các đệ tử vỗ tay)

師父:雖然問一個好,可是畢竟是在邪惡迫害法輪功這段時間、大量的污衊造謠抹黑的背景下,他能夠問好,那說明這個人真的是還行。當然大法弟子講真相講到位了,與你講到位了也有關係。

Sư phụ: Tuy nhiên vấn nhất cá hảo, khả thị tất cánh thị tại tà ác bách hại Pháp Luân Công giá đoạn thời gian, đại lượng đích ô miệt tạo dao mạt hắc đích bối cảnh hạ, tha năng cú vấn hảo, na thuyết minh giá cá nhân chân đích thị hài hành. Đương nhiên Đại Pháp đệ tử giảng chân tướng giảng đáo vị liễu, dữ nhĩ giảng đáo vị liễu dã hữu quan hệ.

Sư phụ: Tuy là một lời vấn an, nhưng rốt cuộc là trong thời gian tà ác bức hại Pháp Luân Công, trong bối cảnh rầm rộ vu khống phỉ báng bôi đen này, mà họ có thể thăm hỏi, điều đó nói lên rằng cá nhân đó còn rất tốt. Đương nhiên đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng đến nơi đến chốn, [việc này] là có quan hệ đến việc chư vị giảng được đến nơi đến chốn.

其實我們大法弟子的修煉,你的今生今世的修煉,不是為了你的單純圓滿。換句話說,如果沒有救度眾生的責任,你今生不修煉我都會讓你去圓滿,因為歷史上有的都修了很多次了,基礎都遠遠的超過一般修煉人,這是從個人的修煉角度上講。大法弟子,甚麼是大法弟子?誰來做大法弟子啊?是因為你有承擔救度眾生的使命,你的修煉這個基礎,你修煉中的正念是為了救度眾生的。我再說清楚點,你今生的修煉是為了你那個人表面的正念更強,能夠救度眾生。

Kỳ thực ngã môn Đại Pháp đệ tử đích tu luyện, nhĩ đích kim sinh kim thế đích tu luyện, bất thị vi liễu nhĩ đích đơn thuần viên mãn. Hoán cú thoại thuyết, như quả một hữu cứu độ chúng sinh đích trách nhiệm, nhĩ kim sinh bất tu luyện ngã đô hội nhượng nhĩ khứ viên mãn, nhân vi lịch sử thượng hữu đích đô tu liễu ngận đa thứ liễu, cơ sở đô viễn viễn đích siêu quá nhất ban tu luyện nhân, giá thị tùng cá nhân đích tu luyện giác độ thượng giảng. Đại Pháp đệ tử, thậm ma thị Đại Pháp đệ tử? Thuỳ lai tố Đại Pháp đệ tử a? Thị nhân vi nhĩ hữu thừa đảm cứu độ chúng sinh đích sứ mệnh, nhĩ đích tu luyện giá cá cơ sở, nhĩ tu luyện trung đích chính niệm thị vi liễu cứu độ chúng sinh đích. Ngã tái thuyết thanh sở điểm, nhĩ kim sinh đích tu luyện thị vi liễu nhĩ na cá nhân biểu diện đích chính niệm cánh cường, năng cú cứu độ chúng sinh.

Kỳ thực tu luyện của các đệ tử Đại Pháp chúng ta, tu luyện trong đời này của chư vị, không phải vì sự viên mãn đơn thuần của chư vị. Nói một cách khác, nếu không có trách nhiệm cứu độ chúng sinh, [thì dù] đời này chư vị không tu luyện tôi cũng sẽ để chư vị viên mãn, là vì trong lịch sử có [những học viên] đã tu luyện rất nhiều lần rồi, cơ sở đã vượt qua rất rất xa một người tu luyện bình thường, đó là giảng từ góc độ tu luyện cá nhân. Đệ tử Đại Pháp, thế nào là đệ tử Đại Pháp? Ai tới làm đệ tử Đại Pháp? Là vì chư vị gánh vác sứ mệnh cứu độ chúng sinh, [nên] cơ sở tu luyện của chư vị, chính niệm của chư vị trong tu luyện là để cứu độ chúng sinh. Tôi lại nói rõ hơn một chút, tu luyện đời này của chư vị là để chính niệm bề mặt cá nhân của chư vị mạnh mẽ hơn, có thể cứu độ chúng sinh.

有人聽了,噢,那我們不去做都能圓滿。我是講,如果是個人修煉,是能圓滿的,可是大法弟子是有使命的,正法期間的大法修煉不一樣了,你執著於個人修煉,就成了一個執著!這在其它宗教中、這在其它修煉中沒有這麼講。你的修煉是為了救度眾生,誓約的最後是這樣的,不做能行嗎?

Hữu nhân thính liễu, úc, na ngã môn bất khứ tố đô năng viên mãn. Ngã thị giảng, như quả thị cá nhân tu luyện, thị năng viên mãn đích, khả thị Đại Pháp đệ tử thị hữu sứ mệnh đích, Chính Pháp kỳ gian đích Đại Pháp tu luyện bất nhất dạng liễu, nhĩ chấp trước ư cá nhân tu luyện, tựu thành liễu nhất cá chấp trước! Giá tại kỳ tha tông giáo trung, giá tại kỳ tha tu luyện trung một hữu giá ma giảng. Nhĩ đích tu luyện thị vi liễu cứu độ chúng sinh, thệ ước đích tối hậu thị giá dạng đích, bất tố năng hành ma?

Có người nghe vậy, ‘À, vậy chúng ta không đi thực hiện cũng có thể viên mãn’. Tôi là giảng rằng, nếu tu luyện cá nhân, thì có thể viên mãn, nhưng đệ tử Đại Pháp là có sứ mệnh, tu luyện của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp là khác rồi, chư vị chấp trước vào tu luyện cá nhân, đã thành một chấp trước rồi! Điều này trong tôn giáo khác, trong các tu luyện khác là chưa từng giảng thế này. Tu luyện của chư vị là để cứu độ chúng sinh, cuối cùng của thệ ước là như thế, không làm có thể được chăng?

弟子:資料點協調人只用正見網內容做資料,不願意用明慧網的,明慧網有好文章也不用。

Đệ tử: Tư liệu điểm hiệp điệu nhân chỉ dụng Chính Kiến võng nội dung tố tư liệu, bất nguyện ý dụng Minh Huệ võng đích, Minh Huệ võng hữu hảo văn chương dã bất dụng.

Đệ tử: Người điều phối điểm tư liệu chỉ dùng nội dung website Chính Kiến làm tư liệu, không muốn dùng [nội dung] của website Minh Huệ; Minh Huệ Net [dù] có bài hay cũng không dùng.

師父:那不就是一種人心裏過不去的執著?不平?或者是明慧網不符合你的觀念?反正是不管怎麼樣吧,你能救了人也行,但是這個執著你不能帶走,這個執著你得去掉。

Sư phụ: Na bất tựu thị nhất chủng nhân tâm lý quá bất khứ đích chấp trước? Bất bình? Hoặc giả thị Minh Huệ võng bất phù hợp nhĩ đích quan niệm? Phản chính thị bất quản chẩm ma dạng ba, nhĩ năng cứu liễu nhân dã hành, đãn thị giá cá chấp trước nhĩ bất năng đới tẩu, giá cá chấp trước nhĩ đắc khứ điệu.

Sư phụ: Đó chẳng phải chính là một loại chấp trước chưa vượt qua được trong tâm người ta sao? Bất bình ư? Hoặc là Minh Huệ Net không phù hợp quan niệm của chư vị? Dù thế nào đi nữa, chư vị có thể cứu người là được rồi, nhưng mà chấp trước ấy thì chư vị không thể mang theo đi đâu, chư vị cần buông bỏ chấp trước đó.

弟子:最近我們地區集體學法時採用了一種學法方式,就是每讀完《轉法輪》一個自然段就停下來講述一下自己都讀到了甚麼,讀完這段後對師父講的法印象深刻的是甚麼,或自己理解到甚麼。弟子不清楚這種學法方式是否合適?

Đệ tử: Tối cận ngã môn địa khu tập thể học Pháp thời thái dụng liễu nhất chủng học Pháp phương thức, tựu thị mỗi đọc hoàn «Chuyển Pháp Luân» nhất cá tự nhiên đoạn tựu đình hạ lai giảng thuật nhất hạ tự kỷ đô đọc đáo liễu thậm ma, đọc hoàn giá đoạn hậu đối Sư phụ giảng đích Pháp ấn tượng thâm khắc đích thị thậm ma, hoặc tự kỷ lý giải đáo thậm ma. Đệ tử bất thanh sở giá chủng học Pháp phương thức thị phủ hợp thích?

Đệ tử: Gần đây trong khi học Pháp tập thể địa phương chúng con có dùng một loại phương thức học Pháp, chính là mỗi khi đọc xong một đoạn tự nhiên của cuốn «Chuyển Pháp Luân» thì dừng lại để giảng thuật xem mình đã đọc được gì, sau khi đọc xong đoạn đó thì ấn tượng sâu sắc thế nào về Pháp mà Sư phụ giảng, hoặc bản thân mình lý giải đến đâu. Đệ tử không rõ là phương thức học Pháp ấy thích hợp hay không?

師父:不合適,不合適。不要標新立異,你就去讀。理解法,理解不理解法,那是你在讀的過程中就會有變化,而不是在交流中。但是大法弟子的交流也能起到一個互相加強修煉的正念作用,或者是看人家怎麼認識的,也就是對修煉的正念能起到一些作用。也許大法弟子的話對你的執著或者哪些方面做的不足能有點化作用,但是你的真正提高一定是在法上。要認真讀法,不要標新立異。

Sư phụ: Bất hợp thích, bất hợp thích. Bất yếu tiêu tân lập dị, nhĩ tựu khứ đọc. Lý giải Pháp, lý giải bất lý giải Pháp, na thị nhĩ tại đọc đích quá trình trung tựu hội hữu biến hoá, nhi bất thị tại giao lưu trung. Đãn thị Đại Pháp đệ tử đích giao lưu dã năng khởi đáo nhất cá hỗ tương gia cường tu luyện đích chính niệm tác dụng, hoặc giả thị khán nhân gia chẩm ma nhận thức đích, dã tựu thị đối tu luyện đích chính niệm năng khởi đáo nhất ta tác dụng. Dã hứa Đại Pháp đệ tử đích thoại đối nhĩ đích chấp trước hoặc giả nả ta phương diện tố đích bất túc năng hữu điểm hoá tác dụng, đãn thị nhĩ đích chân chính đề cao nhất định thị tại Pháp thượng. Yếu nhận chân đọc Pháp, bất yếu tiêu tân lập dị.

Sư phụ: Không thích hợp, không thích hợp. Đừng kỳ lạ khác thường, chư vị cứ đọc thôi. Lý giải Pháp, lý giải Pháp hay không, ấy là chư vị trong quá trình đọc là sẽ có biến hoá, mà không phải trong khi giao lưu. Nhưng giao lưu của các đệ tử Đại Pháp cũng có thể khởi tác dụng tăng cường chính niệm tu luyện cho nhau, hoặc xem người ta nhận thức thế nào, cũng chính là có thể khởi một số tác dụng đối với chính niệm tu luyện. Có lẽ lời nói của đệ tử Đại Pháp có thể có tác dụng điểm hoá đối với chấp trước của chư vị hoặc phương diện nào đó còn chưa làm được đầy đủ, nhưng đề cao chân chính của chư vị thì nhất định là ở Pháp. Cần đọc Pháp một cách thiết thực, đừng kỳ lạ khác thường.

弟子:弟子從小隨父母得法,現在已是青年弟子,想知道小弟子與老同修有甚麼區別。

Đệ tử: Đệ tử tùng tiểu tuỳ phụ mẫu đắc Pháp, hiện tại dĩ thị thanh niên đệ tử, tưởng tri đạo tiểu đệ tử dữ lão đồng tu hữu thậm ma khu biệt.

Đệ tử: Đệ tử từ nhỏ đắc Pháp theo cha mẹ, hiện nay là đệ tử thanh niên, muốn biết khác biệt giữa tiểu đệ tử và đồng tu cũ.

師父:作為生命,每個生命都有自己的責任,都是一個個體生命,都代表著自己的生命群。年齡小的呢,是隨著父母的,父母的修煉好壞都影響著孩子,特別是孩子也是依賴家裏的那種。飛天學校的學生,甚至於神韻學生見習演員,表現的好壞都能看出家長的狀態。獨立性、獨立很強的,自己有見解的,那個還不一樣,那就基本上自己能夠做主了。

Sư phụ: Tác vi sinh mệnh, mỗi cá sinh mệnh đô hữu tự kỷ đích trách nhiệm, đô thị nhất cá cá thể sinh mệnh, đô đại biểu trước tự kỷ đích sinh mệnh quần. Niên linh tiểu đích ni, thị tuỳ trước phụ mẫu đích, phụ mẫu đích tu luyện hảo hoại đô ảnh hưởng trước hài tử, đặc biệt thị hài tử dã thị y lại gia lý đích na chủng. Phi Thiên học hiệu đích học sinh, thậm chí ư Thần Vận học sinh kiến tập diễn viên, biểu hiện đích hảo hoại đô năng khán xuất gia trưởng đích trạng thái. Độc lập tính, độc lập ngận cường đích, tự kỷ hữu kiến giải đích, na cá hài bất nhất dạng, na tựu cơ bản thượng tự kỷ năng cú tố chủ liễu.

Sư phụ: Là sinh mệnh, mỗi từng sinh mệnh đều có trách nhiệm của mình, đều là một sinh mệnh cá thể, đều đại biểu cho quần thể sinh mệnh của mình. Tuổi còn nhỏ ấy, là theo cha mẹ, cha mẹ tu luyện tốt-xấu đều ảnh hưởng tới con, nhất là con trẻ cũng là một loại phụ thuộc vào gia đình. Các học sinh của trường Phi Thiên, thậm chí học sinh [và] diễn viên thực tập của Thần Vận, biểu hiện tốt-xấu cũng có thể [qua đó] nhìn ra trạng thái của cha mẹ. [Những ai có] tính độc lập, độc lập rất mạnh, tự mình có kiến giải, thì khác, ấy là về cơ bản là bản thân mình có thể làm chủ.

弟子:我們地區的大組學法很久不學《轉法輪》,只學各地講法,這樣可以嗎?

Đệ tử: Ngã môn địa khu đích đại tổ học Pháp ngận cửu bất học «Chuyển Pháp Luân» , chỉ học các địa giảng Pháp, giá dạng khả dĩ ma?

Đệ tử: Nhóm học Pháp lớn ở địa phương chúng con từ lâu không còn học «Chuyển Pháp Luân», chỉ học [các bài] giảng Pháp ở các nơi, như vậy có khả dĩ không?

師父:不可以。各地講法偶爾學一學可以。我主張你們各地講法回家自己看。就學《轉法輪》,集體學法、大組學法。各地講法,甚麼都是在解《轉法輪》。

Sư phụ: Bất khả dĩ. Các địa giảng Pháp ngẫu nhĩ học nhất học khả dĩ. Ngã chủ trương nhĩ môn các địa giảng Pháp hồi gia tự kỷ khán. Tựu học «Chuyển Pháp Luân», tập thể học Pháp, đại tổ học Pháp. Các địa giảng Pháp, thậm ma đô thị tại giải «Chuyển Pháp Luân».

Sư phụ: Không được đâu. Giảng Pháp các nơi [chư vị] thỉnh thoảng học một chút là khả dĩ. Tôi chủ trương là chư vị về nhà có thể đọc giảng Pháp các nơi. Chính là học «Chuyển Pháp Luân», [tại nơi] học Pháp tập thể, và nhóm học Pháp lớn. Giảng Pháp các nơi, cái gì cũng đều là để giải cuốn «Chuyển Pháp Luân».

弟子:我們往大陸打電話的同修有時遇到一些貪官,他們說「我們貪污了很多錢,國內反腐我們很害怕,不知貪污的錢如何處理」。有的說「我把錢捐給法輪功吧!我也去美國生活」。有的同修說,這錢不能要,這錢不乾淨。不知道以後遇到這種事如何回答他們?

Đệ tử: Ngã môn vãng Đại Lục đả điện thoại đích đồng tu hữu thời ngộ đáo nhất ta tham quan, tha môn thuyết “Ngã môn tham ô liễu ngận đa tiền, quốc nội phản hủ ngã môn ngận hại phạ, bất tri tham ô đích tiền như hà xứ lý”. Hữu đích thuyết “Ngã bả tiền quyên cấp Pháp Luân Công ba! Ngã dã khứ Mỹ quốc sinh hoạt”. Hữu đích đồng tu thuyết, giá tiền bất năng yếu, giá tiền bất kiền tịnh. Bất tri đạo dĩ hậu ngộ đáo giá chủng sự như hà hồi đáp tha môn?

Đệ tử: Chúng con [có] những đồng tu gọi điện thoại về Đại Lục đôi lúc gặp một số tham quan, họ nói “Chúng tôi tham ô nhiều tiền lắm, chúng tôi rất sợ chống tham nhũng trong nước, không biết xử lý tiền đã tham ô như thế nào”. Có [người] bảo “Tôi quyên tiền cho Pháp Luân Công nhé! Và tôi cũng tới Mỹ quốc sinh sống”. Có đồng tu nói rằng, không thể nhận chỗ tiền đó, tiền đó không sạch sẽ. [Chúng con] không biết về sau gặp phải loại việc này thì trả lời họ ra sao?

師父:現代的社會就是這麼個形態,尤其是中國大陸。哪些是乾淨的?哪些是不乾淨的?甚至有些錢你看著乾淨,間接的也不乾淨。反正就是那樣一個社會了,我們不看這個表面的形式,只看人心。他有那份心。說他能把他貪污來的、費那麼大的勁、冒著危險他貪污來的錢要捐給法輪功,(眾笑)大家想想,當然了,形勢嘛逼人,但不管怎麼樣,他沒想到捐給別人,捐給法輪功,那這個人還是有可救的餘地,是不是?當然了,真的大法弟子真相點上需要錢,他捐點就捐點吧。這個錢你說幹啥用?錢不乾淨,可是哪,卻用在了救人上,那它乾不乾淨啊?它就不一樣了,是吧?就替他消業了。(眾鼓掌)

Sư phụ: Hiện đại đích xã hội tựu thị giá ma cá hình thái, vưu kỳ thị Trung Quốc Đại Lục. Nả ta thị kiền tịnh đích? Nả ta thị bất kiền tịnh đích? Thậm chí hữu ta tiền nhĩ khán trước kiền tịnh, gián tiếp đích dã bất kiền tịnh. Phản chính tựu thị na dạng nhất cá xã hội liễu, ngã môn bất khán giá cá biểu diện đích hình thức, chỉ khán nhân tâm. Tha hữu na phần tâm. Thuyết tha năng bả tha tham ô lai đích, phí na ma đại đích kình, mạo trước nguy hiểm tha tham ô lai đích tiền yếu quyên cấp Pháp Luân Công, (chúng tiếu) đại gia tưởng tưởng, đương nhiên liễu, hình thế ma bức nhân, đãn bất quản chẩm ma dạng, tha một tưởng đáo quyên cấp biệt nhân, quyên cấp Pháp Luân Công, na giá cá nhân hài thị hữu khả cứu đích dư địa, thị bất thị? Đương nhiên liễu, chân đích Đại Pháp đệ tử chân tướng điểm thượng nhu yếu tiền, tha quyên điểm tựu quyên điểm ba. Giá cá tiền nhĩ thuyết cán xá dụng? Tiền bất kiền tịnh, khả thị nả, khước dụng tại liễu cứu nhân thượng, na tha kiền bất kiền tịnh a? Tha tựu bất nhất dạng liễu, thị ba? Tựu thế tha tiêu nghiệp liễu. (chúng cổ chưởng)

Sư phụ: Xã hội hiện đại chính là hình thái vậy đó, nhất là Trung Quốc Đại Lục. Cái nào là sạch sẽ? Cái nào không sạch sẽ? Thậm chí một số tiền mà chư vị thấy sạch sẽ ấy, cũng là không sạch sẽ một cách gián tiếp. Dù sao thì chính là xã hội cái dạng này, chúng ta không nhìn hình thức bề mặt, chỉ nhìn nhân tâm. Họ có cái tâm ấy. Nói [giả dụ như] họ có thể đưa tiền mà họ tham ô, số tiền mà họ đã mất rất nhiều công sức và chịu mạo hiểm để tham ô ấy quyên cho Pháp Luân Công, (mọi người cười), thì mọi người nghĩ xem, tất nhiên, [đó là do] hoàn cảnh ép buộc người ta, nhưng dù thế nào đi nữa, họ không nghĩ tới quyên cho người khác, mà là quyên cho Pháp Luân Công, thì người đó vẫn còn chỗ có thể cứu, phải vậy không? Đương nhiên, quả thực điểm [giảng] chân tướng của đệ tử Đại Pháp là cần tiền, họ quyên chút tiền thì quyên thôi. Chư vị nói xem chỗ tiền đó dùng làm gì? Tiền không sạch sẽ, nhưng mà, để dùng cho cứu người, thì nó là sạch sẽ hay là không? Nó chẳng phải cũng như nhau thôi, đúng không? Chính là tiêu nghiệp thay cho họ. (mọi người vỗ tay)

弟子:北方弟子要幫助南方弟子講真相,我們怎麼更好的共同精進、互相幫助?

Đệ tử: Bắc phương đệ tử yếu bang trợ Nam phương đệ tử giảng chân tướng, ngã môn chẩm ma cánh hảo đích cộng đồng tinh tấn, hỗ tương bang trợ?

Đệ tử: Đệ tử phương Bắc muốn giúp đỡ đệ tử phương Nam giảng chân tướng, chúng con làm thế nào để cùng nhau tinh tấn, giúp đỡ nhau tốt hơn?

師父:有些地區表現的弱一點,但是有些南方地區也是不弱。大陸形勢現在變化也很快,反正是大法弟子,不管南北,如果大家都能夠認認真真的做,應該是夠用的。當然相互幫助是沒錯了,但要注意安全。

Sư phụ: Hữu ta địa khu biểu hiện đích nhược nhất điểm, đãn thị hữu ta Nam phương địa khu dã thị bất nhược. Đại Lục hình thế hiện tại biến hoá dã ngận khoái, phản chính thị Đại Pháp đệ tử, bất quản nam bắc, như quả đại gia đô năng cú nhận nhận chân chân đích tố, ưng cai thị cú dụng đích. Đương nhiên tương hỗ bang trợ thị một thác liễu, đãn yếu chú ý an toàn.

Sư phụ: Có những địa phương biểu hiện yếu hơn một chút, nhưng có những nơi phương Nam cũng không yếu. Hiện nay hình thế Đại Lục đang biến hoá rất nhanh, dù sao cũng là đệ tử Đại Pháp, bất kể Nam Bắc, nếu mọi người đều có thể thực hiện một cách hết sức thiết thực, thì hẳn là đủ rồi. Đương nhiên giúp đỡ nhau là không sai, nhưng cần chú ý an toàn.

弟子:大陸各地區的協調人當前是不是應該有大力度的找回昔日同修?幫助不精進的同修多組建學法組,多學法,帶動他們走出來講真相救人?

Đệ tử: Đại Lục các địa khu đích hiệp điệu nhân đương tiền thị bất thị ưng cai hữu đại lực độ đích trảo hồi tích nhật đồng tu? Bang trợ bất tinh tấn đích đồng tu đa tổ kiến học Pháp tổ, đa học Pháp, đới động tha môn tẩu xuất lai giảng chân tướng cứu nhân?

Đệ tử: Người phụ trách của địa phương ở Đại Lục hiện giờ phải chăng nên nỗ lực tìm lại những đồng tu ngày xưa? [Nên chăng] giúp đỡ những đồng tu không tinh tấn tổ chức nhiều nhóm học Pháp, học Pháp cho nhiều, dẫn họ bước ra giảng chân tướng cứu người?

師父:那是應該的,那還是應該的,但是要注意安全啊。這麼說吧,我一說注意安全,大家想,現在情況寬鬆了。是,大陸基本上是這個情況。邪惡在走下坡路,但是當年迫害法輪功製造出來的這部機器還在運轉,它沒有明確的說停止迫害、把這部機器銷毀掉,那下邊的那些個具體幹事的那些個「六一零」也好、這個警察也好,他還遵照那個東西在做。可是呢,畢竟是一部破機器了,很多警察明白了真相,根本就不管,很多迫害法輪功的人有的也害怕了,一看這形勢也不對勁,也都在跳車。這就表現出來有些地區哪,感覺著比較寬鬆,甚至有的人、有的地區已經在公園裏煉功,音樂都聽的見了,放著音樂。有些地區那還挺邪惡。它是這麼一個情況吧。

Sư phụ: Na thị ưng cai đích, na hài thị ưng cai đích, đãn thị yếu chú ý an toàn a. Giá ma thuyết ba, ngã nhất thuyết chú ý an toàn, đại gia tưởng, hiện tại tình huống khoan tùng liễu. Thị, Đại Lục cơ bản thượng thị giá cá tình huống. Tà ác tại tẩu hạ pha lộ, đãn thị đương niên bách hại Pháp Luân Công chế tạo xuất lai đích giá bộ cơ khí hài tại vận chuyển, tha một hữu minh xác đích thuyết đình chỉ bách hại, bả giá bộ cơ khí tiêu huỷ điệu, na hạ biên đích na ta cá cụ thể cán sự đích na ta cá “lục nhất linh” dã hảo, giá cá cảnh sát dã hảo, tha hài tuân chiếu na cá đông tây tại tố. Khả thị ni, tất cánh thị nhất bộ phá cơ khí liễu, ngận đa cảnh sát minh bạch liễu chân tướng, căn bản tựu bất quản, ngận đa bách hại Pháp Luân Công đích nhân hữu đích dã hại phạ liễu, nhất khán giá hình thế dã bất đối kình, dã đô tại khiêu xa. Giá tựu biểu hiện xuất lai hữu ta địa khu nả, cảm giác trước tỷ giảo khoan tùng, thậm chí hữu đích nhân, hữu đích địa khu dĩ kinh tại công viên lý luyện công, âm nhạc đô thính đích kiến liễu, phóng trước âm nhạc. Hữu ta địa khu na hài đĩnh tà ác. Tha thị giá ma nhất cá tình huống ba.

Sư phụ: Cái đó là nên, vẫn là nên [làm], nhưng cần chú ý an toàn. Nói như thế này nhé, hễ tôi nói chú ý an toàn, mọi người [bèn] nghĩ, tình huống hiện nay nới lỏng rồi. Đúng thế, Đại Lục về cơ bản là tình huống đó. Tà ác đang lao xuống dốc, nhưng bộ máy bịa đặt vu khống bức hại Pháp Luân Công những năm đó thì nay vẫn đang hoạt động, nó chưa hề nói minh xác dừng bức hại, và huỷ bỏ bộ máy đó đi, [và người] làm những việc cụ thể bên dưới như “phòng 610” cũng vậy, hay cảnh sát cũng vậy, họ vẫn chiểu theo những thứ đó mà làm việc. Nhưng mà, rốt cuộc chỉ là bộ máy rác rưởi đó thôi, rất nhiều cảnh sát đã minh bạch chân tướng, [nên] hoàn toàn mặc kệ, rất nhiều người từng bức hại Pháp Luân Công nay cũng sợ rồi, một khi thấy hình thế trở nên khác thường, đều đang nhảy xe [trốn chạy]. Ấy là biểu hiện ở một số địa phương, cảm giác có phần nới lỏng, thậm chí có những người, có những địa phương là đã ra luyện công ở công viên, có thể nghe được tiếng nhạc [luyện công], âm nhạc ở đó. [Nhưng] có những nơi vẫn còn rất là tà ác. Đó là tình huống như vậy.

弟子:大陸一些地區長期存在著演講亂法行為,如何制止?

Đệ tử: Đại Lục nhất ta địa khu trường kỳ tồn tại trước diễn giảng loạn Pháp hành vi, như hà chế chỉ?

Đệ tử: Một số địa phương ở Đại Lục thời gian dài tồn tại hành vi diễn giảng loạn Pháp, làm thế nào để chấm dứt?

師父:這些事情哪,在沒迫害之前就講過,不允許這樣做,所有這樣做的人都是人心、執著、顯示心在起作用。那現在就嚴重了,真的那個地區不行,跟大家交流交流,那這是兩回事;如果大面積這樣,這麼幹,我想那就是幹著魔幹的事。

Sư phụ: Giá ta sự tình nả, tại một bách hại chi tiền tựu giảng quá, bất duẫn hứa giá dạng tố, sở hữu giá dạng tố đích nhân đô thị nhân tâm, chấp trước, hiển thị tâm tại khởi tác dụng. Na hiện tại tựu nghiêm trọng liễu, chân đích na cá địa khu bất hành, cân đại gia giao lưu giao lưu, na giá thị lưỡng hồi sự; như quả đại diện tích giá dạng, giá ma cán, ngã tưởng na tựu thị cán trước ma cán đích sự.

Sư phụ: Về việc này, trước khi có bức hại [tôi] đã giảng rồi, không cho phép làm thế, tất cả những người làm như thế đều là [do] nhân tâm, chấp trước, tâm hiển thị đang khởi tác dụng. Mà hiện nay đã nghiêm trọng rồi đó, quả thực những địa phương đó không được; [so với] cùng mọi người giao lưu một chút, thì là việc khác; nếu trên diện rộng mà như vậy, làm như vậy, [thì] tôi nghĩ rằng đó chính là đang làm cái việc của ma làm.

弟子:我在媒體工作多年,越來越感覺到有困惑。管理層不容易,為了管好公司,每天開會培訓業務,但我覺的離修煉越來越遠,不想開會,不想聽那麼多,又擔心被說不服管理。要天天正念排除,否則越來越常人了。能否把開會時間變成學法時間?

Đệ tử: Ngã tại môi thể công tác đa niên, việt lai việt cảm giác đáo hữu khốn hoặc. Quản lý tầng bất dung dị, vi liễu quản hảo công ty, mỗi thiên khai hội bồi huấn nghiệp vụ, đãn ngã giác đích ly tu luyện việt lai việt viễn, bất tưởng khai hội, bất tưởng thính na ma đa, hựu đam tâm bị thuyết bất phục quản lý. Yếu thiên thiên chính niệm bài trừ, phủ tắc việt lai việt thường nhân liễu. Năng phủ bả khai hội thời gian biến thành học Pháp thời gian?

Đệ tử: Con làm công tác ở kênh truyền thông nhiều năm, càng ngày càng cảm thấy nghi hoặc. Tầng quản lý không dễ, vì để quản tốt công ty, mỗi ngày họp bồi dưỡng nghiệp vụ, nhưng con cảm thấy rời khỏi tu luyện càng ngày càng xa, không muốn họp, không muốn nghe nhiều thế, nhưng ngại rằng bị nói là không phục tùng quản lý. Cần hàng ngày dùng chính niệm bài trừ, nếu không ngày càng [thành] người thường. Có thể thay thời gian họp thành thời gian học Pháp được chăng?

師父:具體情況我會單獨找協調人講。我說一下另外的情況。這麼說,你們有的人哪,在媒體中真的不知道自己在幹啥,有的人甚至於完全和常人一樣。大法弟子辦的媒體是幹甚麼的,甚至有人都不想了。你是誰?你是大法弟子,你是救人的。你們辦的媒體的目地,是為了講真相、救人,制止迫害,揭露邪惡,除此都是為了烘托媒體的本身來完成這件事情,所以你得知道你是幹甚麼的。我和大媒體負責人已經都講過要重視學法的事,他們也努力在這方面做、在改善。那其它媒體也是。

Sư phụ: Cụ thể tình huống ngã hội đơn độc trảo hiệp điệu nhân giảng. Ngã thuyết nhất hạ lánh ngoại đích tình huống. Giá ma thuyết, nhĩ môn hữu đích nhân nả, tại môi thể trung chân đích bất tri đạo tự kỷ tại cán xá, hữu đích nhân thậm chí ư hoàn toàn hoà thường nhân nhất dạng. Đại Pháp đệ tử biện đích môi thể thị cán thậm ma đích, thậm chí hữu nhân đô bất tưởng liễu. Nhĩ thị thuỳ? Nhĩ thị Đại Pháp đệ tử, nhĩ thị cứu nhân đích. Nhĩ môn biện đích môi thể đích mục địa, thị vi liễu giảng chân tướng, cứu nhân, chế chỉ bách hại, yết lộ tà ác, trừ thử đô thị vi liễu hồng thác môi thể đích bản thân lai hoàn thành giá kiện sự tình, sở dĩ nhĩ đắc tri đạo nhĩ thị cán thậm ma đích. Ngã hoà đại môi thể phụ trách nhân dĩ kinh đô giảng quá yếu trọng thị học Pháp đích sự, tha môn dã nỗ lực tại giá phương diện tố, tại cải thiện. Na kỳ tha môi thể dã thị.

Sư phụ: Tình huống cụ thể thì tôi sẽ tìm nói riêng với người điều phối. Tôi nói một chút về tình huống khác. Nói thế này, chư vị có những người, trong kênh truyền thông mà quả thực không biết mình đang làm gì, có người thậm chí hoàn toàn như người thường. Các kênh truyền thông do đệ tử Đại Pháp làm là để làm gì, thì thậm chí có người cũng không nghĩ tới. Chư vị là ai? Chư vị là đệ tử Đại Pháp, chư vị là cứu người. Mục đích chư vị làm kênh truyền thông, là để giảng chân tướng, cứu người, chấm dứt bức hại, vạch trần tà ác, ngoài đó ra thì đều là để làm nổi bật bản thân kênh truyền thông để hoàn thành việc đó, cho nên chư vị cần phải biết chư vị làm gì. Tôi đã nói với người phụ trách kênh truyền thông rằng phải coi trọng việc học Pháp, họ cũng nỗ lực thực hiện về phương diện này, đang cải thiện. Các kênh truyền thông khác cũng như thế.

不管怎麼樣吧,有些時候我看到那文章啊,真的沒法看,簡直是替中共邪黨在說話。有的人哪,常人中的那些個事情,你也去評論,甚至於去炒作。你知不知道你是在救人的?你不能樹立敵人。作為媒體,別人怎麼報新聞你也怎麼報,對常人的事情你為甚麼要去評論它?!還要去說個好壞,甚至憤憤不平。你是修煉人哪,你不知道你在幹啥嗎?如果媒體,因為你,他認為你對他這樣式的看法,引起了他的反感,引起對法輪功的反感,怎麼救他?那你起的甚麼作用?甚至於呢,大陸出現一些事情,也憤憤不平。把某個人抓起來了,憤憤不平去評論,說甚麼抓的都是沒有能力的,甚麼甚麼的。你都不知道自己是誰了,你是共產邪黨中的一份子啊?

Bất quản chẩm ma dạng ba, hữu ta thời hậu ngã khán đáo na văn chương a, chân đích một pháp khán, giản trực thị thế Trung Cộng tà đảng tại thuyết thoại. Hữu đích nhân nả, thường nhân trung đích na ta cá sự tình, nhĩ dã khứ bình luận, thậm chí ư khứ sao tác. Nhĩ tri bất tri đạo nhĩ thị tại cứu nhân đích? Nhĩ bất năng thụ lập địch nhân. Tác vi môi thể, biệt nhân chẩm ma báo tân văn nhĩ dã chẩm ma báo, đối thường nhân đích sự tình nhĩ vi thậm ma yếu khứ bình luận tha?! Hài yếu khứ thuyết cá hảo hoại, thậm chí phẫn phẫn bất bình. Nhĩ thị tu luyện nhân nả, nhĩ bất tri đạo nhĩ tại cán xá ma? Như quả môi thể, nhân vi nhĩ, tha nhận vi nhĩ đối tha giá dạng thức đích khán pháp, dẫn khởi liễu tha đích phản cảm, dẫn khởi đối Pháp Luân Công đích phản cảm, chẩm ma cứu tha? Na nhĩ khởi đích thậm ma tác dụng? Thậm chí ư ni, Đại Lục xuất hiện nhất ta sự tình, dã phẫn phẫn bất bình. Bả mỗ cá nhân trảo khởi lai liễu, phẫn phẫn bất bình khứ bình luận, thuyết thậm ma trảo đích đô thị một hữu năng lực đích, thậm ma thậm ma đích. Nhĩ đô bất tri đạo tự kỷ thị thuỳ liễu, nhĩ thị cộng sản tà đảng trung đích nhất phần tử a?

Dù sao đi nữa, đôi lúc tôi đọc thấy những bài viết, mà quả thực không sao đọc nổi, cứ là như nói thay cho tà đảng Trung Cộng. Có những người, mà về những sự việc nơi người thường, chư vị cũng vào bình luận, thậm chí lăng-xê lên. Chư vị có biết là chư vị đang cứu người không? Chư vị không được tạo ra kẻ thù. Làm kênh thông tin, người khác đưa tin thế nào thì chư vị đưa tin như thế, đối với các sự việc nơi người thường thì tại sao chư vị muốn bình luận?! Lại còn muốn nói tốt xấu, thậm chí căm phẫn bất bình. Chư vị là người tu luyện nào đây, chư vị không biết chư vị đang làm gì sao? Nếu kênh thông tin ấy, vì chư vị, mà họ cho rằng chư vị nhìn nhận họ theo cách như vậy, khơi ra phản cảm của họ, khơi ra phản cảm đối với Pháp Luân Công, thì cứu họ sao đây? Vậy chư vị là đang có tác dụng gì? Thậm chí, một số việc xuất hiện ở Đại Lục, [chư vị] cũng căm phẫn bất bình. [Rằng] bắt ai đó, căm phẫn bất bình ra bình luận, nói nào là [những ai] bị bắt đều không có năng lực, thế này thế kia. Chư vị đã không biết mình là ai rồi, chư vị là một phần tử của tà đảng cộng sản à?

我告訴你們,今天在中國大陸,那些大的、小的被抓的,沒有一個抓錯的!沒有一個抓錯的,因為這個形勢就是在這樣做。甚至於那些個沒有甚麼權力,在民眾中影響很大的、搞藝術的這些人,攻擊過法輪功的,都在報應。誰都跑不了,我說了。當年大法弟子聽到警車響,在國內,那個心理壓力有多大?現在這些個迫害大法弟子的人就是那樣狀態,一報還一報。(眾鼓掌)他比當年大法弟子還害怕呢。大法弟子坦坦蕩蕩,精神上壓力很大,可是沒有負擔,那些貪官,身家百萬、上億,這些都被抄了、被查辦了、被抓了、被關了,他失去的東西太大了。報應,迫害法輪功的時候為啥那麼邪惡?做媒體的,也不要隨便的把大陸的文章拿過來就報導、就登,看看是替誰在說話!

Ngã cáo tố nhĩ môn, kim thiên tại Trung Quốc Đại Lục, na ta đại đích, tiểu đích bị trảo đích, một hữu nhất cá trảo thác đích! Một hữu nhất cá trảo thác đích, nhân vi giá cá hình thế tựu thị tại giá dạng tố. Thậm chí ư na ta cá một hữu thậm ma quyền lực, tại dân chúng trung ảnh hưởng ngận đại đích, cảo nghệ thuật đích giá ta nhân, công kích quá Pháp Luân Công đích, đô tại báo ứng. Thuỳ đô bào bất liễu, ngã thuyết liễu. Đương niên Đại Pháp đệ tử thính đáo cảnh xa hưởng, tại quốc nội, na cá tâm lý áp lực hữu đa đại? Hiện tại giá ta cá bách hại Đại Pháp đệ tử đích nhân tựu thị na dạng trạng thái, nhất báo hoàn nhất báo. (chúng cổ chưởng) Tha tỷ đương niên Đại Pháp đệ tử hài hại phạ ni. Đại Pháp đệ tử thản thản đãng đãng, tinh thần thượng áp lực ngận đại, khả thị một hữu phụ đảm, na ta tham quan, thân gia bách vạn, thượng ức, giá ta đô bị sao liễu, bị tra biện liễu, bị trảo liễu, bị quan liễu, tha thất khứ đích đông tây thái đại liễu. Báo ứng, bách hại Pháp Luân Công đích thời hậu vi xá na ma tà ác? Tố môi thể đích, dã bất yếu tuỳ tiện đích bả Đại Lục đích văn chương nã quá lai tựu báo đạo, tựu đăng, khán khán thị thế thuỳ tại thuyết thoại!

Tôi bảo chư vị này, hôm nay ở Trung Quốc Đại Lục, [những ai] bị bắt [dù] lớn hay nhỏ ấy, là không có cái nào bắt sai đâu! Không ca nào bắt sai hết, bởi vì hình thế chính là đang thực thi như thế. Thậm chí những [người] không có quyền lực gì, [những người] có ảnh hưởng rất lớn trong dân chúng, và những người làm nghệ thuật, đã từng công kích Pháp Luân Công, thì đều đang báo ứng. Không ai trốn thoát, tôi đã nói rồi. Những năm đó đệ tử Đại Pháp nghe tiếng còi hú xe cảnh sát, ở trong nước, áp lực tâm lý lớn ngần nào? Hiện nay những ai bức hại đệ tử Đại Pháp chính là ở trạng thái đó, báo ứng một ứng một. (mọi người vỗ tay) Họ còn hoảng sợ hơn so với đệ tử Đại Pháp năm đó. Đệ tử Đại Pháp [vô tội tâm địa] rộng rãi khoáng đãng, áp lực rất lớn lên tinh thần, nhưng không có gánh nặng, còn những tham quan kia, thân quấn [tiền bạc] trăm vạn, trăm triệu, những [người] đó bị tịch thu, bị điều tra, bị bắt, bị giam, những gì họ mất là quá lớn. Báo ứng, lúc bức hại Pháp Luân Công vì sao tà ác thế? [Chư vị đã] làm kênh truyền thông, thì cũng không được tuỳ tiện lấy những bài của Đại Lục để làm bài tin và đăng, hãy đọc xem đang nói thay lời cho ai!

在中國大陸以外的華人媒體,有些是南亞地區的華人辦的報紙。早期在國際社會上,他們對中國的文字語法很不講究,因為本來它就是沒有正統中國文化的,很不講究。可是這個風氣,一直延續著,很多華人媒體都在效仿。有的時候我發現你寫的那個標題啊,真的似是而非,不知道你在寫甚麼、表達甚麼,有時候用詞真是怪怪的,突然間變的沒文化了。不要學這些,走自己的路,走自己的路。

Tại Trung Quốc Đại Lục dĩ ngoại đích Hoa nhân môi thể, hữu ta thị Nam Á địa khu đích Hoa nhân biện đích báo chí. Tảo kỳ tại quốc tế xã hội thượng, tha môn đối Trung Quốc đích văn tự ngữ pháp ngận bất giảng cứu, nhân vi bản lai tha tựu thị một hữu chính thống Trung Quốc văn hoá đích, ngận bất giảng cứu. Khả thị giá cá phong khí, nhất trực diên tục trước, ngận đa Hoa nhân môi thể đô tại hiệu phỏng. Hữu đích thời hậu ngã phát hiện nhĩ tả đích na cá tiêu đề a, chân đích tự thị nhi phi, bất tri đạo nhĩ tại tả thậm ma, biểu đạt thậm ma, hữu thời hậu dụng từ chân thị quái quái đích, đột nhiên gian biến đích một văn hoá liễu. Bất yếu học giá ta, tẩu tự kỷ đích lộ, tẩu tự kỷ đích lộ.

Kênh truyền thông cho người Hoa ở ngoài Trung Quốc Đại Lục, một số là báo chí do người Hoa ở vùng Nam Á làm. Thời đầu ở xã hội quốc tế, họ rất không chú trọng đến ngữ pháp văn tự Trung Quốc, vì nguyên lai nó là không có văn hoá chính thống, rất không chú trọng. Nhưng tình cảnh đó, vẫn luôn kéo dài, rất nhiều kênh truyền thông người Hoa đều đang học theo. Có lúc tôi phát hiện rằng những tiêu đề mà chư vị viết, quả thực là tự thị nhi phi, không biết chư vị viết cái gì, biểu đạt cái gì, có những lúc mà lối dùng từ thật là kỳ quái, đột nhiên biến thành không văn hoá nữa. Đừng học theo cái đó, hãy đi con đường của mình, đi con đường của mình.

弟子:歐洲許多學員在以法為師和絕對服從第一協調人這二者之間感到困惑。

Đệ tử: Âu Châu hứa đa học viên tại dĩ Pháp vi Sư hoà tuyệt đối phục tùng đệ nhất hiệp điệu nhân giá nhị giả chi gian cảm đáo khốn hoặc.

Đệ tử: Rất nhiều học viên Châu Âu cảm thấy rất khó xử giữa hai điều là ‘dĩ Pháp vi Sư’ và tuyệt đối phục tùng người điều phối cao nhất.

師父:我想哪,也沒啥困惑的。協調人絕對不會讓你,他也來他一個法,讓你遵照他的法做。你們遵照法修煉,做人上是按照法,協調人是協調工作,這兩者是不一樣的。

Sư phụ: Ngã tưởng nả, dã một xá khốn hoặc đích. Hiệp điệu nhân tuyệt đối bất hội nhượng nhĩ, tha dã lai tha nhất cá pháp, nhượng nhĩ tuân chiếu tha đích pháp tố. Nhĩ môn tuân chiếu Pháp tu luyện, tố nhân thượng thị án chiếu Pháp, hiệp điệu nhân thị hiệp điệu công tác, giá lưỡng giả thị bất nhất dạng đích.

Sư phụ: Tôi nghĩ thế này, cũng không khó xử gì. Người điều phối tuyệt đối sẽ không bảo chư vị, [kiểu như] họ cũng mang pháp của họ tới, [rồi] bảo chư vị chiểu theo pháp của họ mà làm. Chư vị chiểu theo Pháp mà tu luyện, về làm người thì là chiểu theo Pháp, người điều phối là điều phối công tác, hai cái này là khác nhau.

弟子:各地負責人能不能彙集全體學員的最大智慧用於講真相?學員只盲從會使救人效果不佳。

Đệ tử: Các địa phụ trách nhân năng bất năng vị tập toàn thể học viên đích tối đại trí huệ dụng ư giảng chân tướng? Học viên chỉ manh tùng hội sử cứu nhân hiệu quả bất giai.

Đệ tử: Người phụ trách các nơi có thể tập hợp toàn thể trí huệ lớn nhất của các học viên dùng để giảng chân tướng chăng? Học viên mà chỉ mù quáng theo thì sẽ khiến hiệu quả cứu người không hoàn hảo lắm.

師父:當然我也知道,有些地區的負責人哪,真的是能力差,能力差就來硬的。不是說跟大家交心,真的是自己沒有智慧,用大家的智慧,去肯定正的,就帶領大家做。修煉人哪,誰都有錯,不是說你是協調人了,你就像師父一樣。你沒有錯啊?你有錯。你想的問題,有的時候非常的差、不全面,那你就去肯定他誰做的好的,然後跟大家協調好。你是協調人。別人不聽你的,不管對錯,你都來橫的,不行就給人家小鞋穿,你跟邪黨的幹部有啥區別呀?改改吧,把師父交給的事辦好。

Sư phụ: Đương nhiên ngã dã tri đạo, hữu ta địa khu đích phụ trách nhân nả, chân đích thị năng lực sai, năng lực sai tựu lai ngạnh đích. Bất thị thuyết cân đại gia giao tâm, chân đích thị tự kỷ một hữu trí huệ, dụng đại gia đích trí huệ, khứ khẳng định chính đích, tựu đới lĩnh đại gia tố. Tu luyện nhân nả, thuỳ đô hữu thác, bất thị thuyết nhĩ thị hiệp điệu nhân liễu, nhĩ tựu tượng Sư phụ nhất dạng. Nhĩ một hữu thác a? Nhĩ hữu thác. Nhĩ tưởng đích vấn đề, hữu đích thời hậu phi thường đích sai, bất toàn diện, na nhĩ tựu khứ khẳng định tha thuỳ tố đích hảo đích, nhiên hậu cân đại gia hiệp điệu hảo. Nhĩ thị hiệp điệu nhân. Biệt nhân bất thính nhĩ đích, bất quản đối thác, nhĩ đô lai hoành đích, bất hành tựu cấp nhân gia tiểu hài xuyên, nhĩ cân tà đảng đích cán bộ hữu xá khu biệt nha? Cải cải ba, bả Sư phụ giao cấp đích sự biện hảo.

Sư phụ: Đương nhiên tôi cũng biết [điều ấy], có những nơi mà người phụ trách ấy, quả thực năng lực kém, năng lực kém liền cứng nhắc [bắt buộc]. Không phải là nói chia sẻ tâm tình với mọi người, [nếu] quả thực bản thân không có trí huệ, [thì hãy] dùng trí huệ của mọi người, đi khẳng định những gì ‘chính’, rồi dẫn dắt mọi người làm. Người tu luyện ấy, ai cũng có sai lầm, không hề nói rằng chư vị đã là người điều phối, thì chư vị liền giống như Sư phụ. Chư vị chưa từng sai lầm sao? Chư vị có sai lầm. Chư vị suy nghĩ vấn đề, nhiều lúc sai nhiều lắm, không toàn diện, vậy chư vị khẳng định [trong] họ ai là người làm được tốt, rồi sau đó mọi người phối hợp cho tốt. Chư vị là người điều phối. [Nếu] người khác không nghe chư vị, [chư vị] mặc kệ đúng sai, chư vị cứ bướng bỉnh mà làm, làm không ổn thì chèn ép người ta, [thế thì] chư vị làm ấy có gì khác với cán bộ của tà đảng? Sửa đi thôi, hãy làm tốt việc mà Sư phụ giao.

弟子:我代表邯鄲大法弟子向師父問好。

Đệ tử: Ngã đại biểu Hàm Đan Đại Pháp đệ tử hướng Sư phụ vấn hảo.

Đệ tử: Con thay mặt các đệ tử Đại Pháp ở Hàm Đan xin vấn an Sư phụ.

師父:謝謝大家。(鼓掌)

Sư phụ: Tạ tạ đại gia. (cổ chưởng)

Sư phụ: Cảm ơn mọi người. (vỗ tay)

弟子:山東濟寧金鄉有一個自稱是大法弟子的人到處打著自己有特殊使命的旗號,說用功能為同修解除業力、幫助同修過關。

Đệ tử: Sơn Đông Tế Ninh Kim Hương hữu nhất cá tự xưng thị Đại Pháp đệ tử đích nhân đáo xứ đả trước tự kỷ hữu đặc thù sứ mệnh đích kỳ hiệu, thuyết dụng công năng vi đồng tu giải trừ nghiệp lực, bang trợ đồng tu quá quan.

Đệ tử: [Huyện] Kim Hương thuộc Tế Ninh [tỉnh] Sơn Đông có một người tự xưng là đệ tử Đại Pháp đi các nơi với danh nghĩa là mình có sứ mệnh đặc thù, nói rằng dùng công năng để giải trừ nghiệp lực cho đồng tu, giúp đỡ đồng tu vượt quan.

師父:他是入魔了,這肯定是入魔了。是凡這樣的,他怎麼能有市場呢?大法弟子,還不是那的人給他市場?就說這個地區出現這個事情不是偶然的。就是你這個地區有問題啊,給他市場,不是你們那普遍有這個問題才出現的嗎?當然了,沒這問題的就看的清楚,就看出來了。有這問題、有這執著的,就看不出來。

Sư phụ: Tha thị nhập ma liễu, giá khẳng định thị nhập ma liễu. Thị phàm giá dạng đích, tha chẩm ma năng hữu thị trường ni? Đại Pháp đệ tử, hài bất thị na đích nhân cấp tha thị trường? Tựu thuyết giá cá địa khu xuất hiện giá cá sự tình bất thị ngẫu nhiên đích. Tựu thị nhĩ giá cá địa khu hữu vấn đề a, cấp tha thị trường, bất thị nhĩ môn na phổ biến hữu giá cá vấn đề tài xuất hiện đích ma? Đương nhiên liễu, một giá vấn đề đích tựu khán đích thanh sở, tựu khán xuất lai liễu. Hữu giá vấn đề, hữu giá chấp trước đích, tựu khán bất xuất lai.

Sư phụ: Người đó nhập ma rồi, đó khẳng định là nhập ma rồi. Phàm là như thế, hỏi tại sao người đó có thể có thị trường? Các đệ tử Đại Pháp, còn không phải những vị kia cho người đó thị trường ư? Chính là nói rằng địa phương mà xuất hiện sự việc này là không hề ngẫu nhiên. Chính là địa phương chư vị có vấn đề, đã cho người đó thị trường, chẳng phải vì vấn đề đó phổ biến trong chư vị nên mới xuất hiện [việc này] sao? Tất nhiên, [ai] không có vấn đề thì nhìn được rõ, nhìn được ra. [Còn ai] có vấn đề ấy, có chấp trước ấy, thì nhìn không ra.

弟子:如果大量的大法弟子沒有圓滿,正法進程結束了,那這些大法弟子會怎麼樣?會留下來繼續修煉嗎?

Đệ tử: Như quả đại lượng đích Đại Pháp đệ tử một hữu viên mãn, Chính Pháp tiến trình kết thúc liễu, na giá ta Đại Pháp đệ tử hội chẩm ma dạng? Hội lưu hạ lai kế tục tu luyện ma?

Đệ tử: Nếu rất nhiều đệ tử Đại Pháp chưa viên mãn, [và] tiến trình Chính Pháp kết thúc, vậy những đệ tử Đại Pháp đó sẽ như thế nào? Sẽ lưu lại tu luyện tiếp tục phải không

師父:怎麼樣哪,我也不能說。一碼事是一碼事了,怎麼立的誓約一般就怎麼辦了,沒有第二次機會,沒有第二次機會。

Sư phụ: Chẩm ma dạng nả, ngã dã bất năng thuyết. Nhất mã sự thị nhất mã sự liễu, chẩm ma lập đích thệ ước nhất ban tựu chẩm ma biện liễu, một hữu đệ nhị thứ cơ hội, một hữu đệ nhị thứ cơ hội.

Sư phụ: Sẽ như thế nào, tôi cũng không thể nói. Việc nào đi việc ấy, thệ ước đã lập ra thế nào thì thông thường sẽ làm thế nấy, không có cơ hội thứ hai, không có cơ hội thứ hai đâu.

弟子:我們是否在經營還沒有上去的情況下需要請那麼多行政人員?他們的薪水都不低,但大家都不知道他幹嘛的,看不到他對媒體有任何的幫助。

Đệ tử: Ngã môn thị phủ tại kinh doanh hài một hữu thượng khứ đích tình huống hạ nhu yếu thỉnh na ma đa hành chính nhân viên? Tha môn đích tân thuỷ đô bất đê, đãn đại gia đô bất tri đạo tha cán ma đích, khán bất đáo tha đối môi thể hữu nhậm hà đích bang trợ.

Đệ tử: Chúng con phải chăng trong tình huống kinh doanh chưa lên được mà cần mời nhiều nhân viên hành chính đến thế này? Mức lương của họ đều không thấp, nhưng mọi người đều không biết họ làm gì, nhìn không ra là họ có bất kể giúp đỡ gì cho kênh truyền thông.

師父:那這是哪個媒體幹的?有的時候就是不清醒啊。

Sư phụ: Na giá thị nả cá môi thể cán đích? Hữu đích thời hậu tựu thị bất thanh tỉnh a.

Sư phụ: Đó là kênh truyền thông nào làm vậy nhỉ? Đôi lúc chính là không thanh tỉnh.

弟子:我是新唐人的編輯,看到一個突出的問題,同事之間、管理層與員工之間不溝通,難流通,各做各的,工作安排靠手機短信,很少當面講話,沒有日常的編輯部例會,部門工作會議也少開,員工不知道工作方向和整體情況,想多承擔工作也有勁使不上。

Đệ tử: Ngã thị Tân Đường Nhân đích biên tập, khán đáo nhất cá đột xuất đích vấn đề, đồng sự chi gian, quản lý tầng dữ viên công chi gian bất câu thông, nan lưu thông, các tố các đích, công tác an bài kháo thủ cơ đoản tín, ngận thiểu đương diện giảng thoại, một hữu nhật thường đích biên tập bộ lệ hội, bộ môn công tác hội nghị dã thiểu khai, viên công bất tri đạo công tác phương hướng hoà chỉnh thể tình huống, tưởng đa thừa đảm công tác dã hữu kình sử bất thượng.

Đệ tử: Con là biên tập của Tân Đường Nhân, nhìn thấy một vấn đề nổi cộm, [là] không giao tiếp [tốt] giữa đồng sự với nhau và giữa tầng quản lý với nhân viên, giao tiếp khó khăn, ai làm người nấy, an bài cộng tác bằng vào nhắn tin điện thoại, rất ít khi gặp mặt nói chuyện, không có họp định kỳ của ban biên tập hàng ngày, rất ít khi mở họp của nhóm công tác, nhân viên không biết phương hướng công tác và tình hình chỉnh thể, dù muốn gánh vác thêm công tác cũng không góp sức được.

師父:具體情況不了解,師父也不能夠多說,但是這裏邊說了一個問題,說甚麼問題呢,就是互相之間見面也不溝通,發短訊。我告訴你,那些外星人就這麼幹的。人哪,是有交流的。人類社會幾千年這個正統文化、神傳文化,人的狀態,都離不開人群的交流。

Sư phụ: Cụ thể tình huống bất liễu giải, Sư phụ dã bất năng cú đa thuyết, đãn thị giá lý biên thuyết liễu nhất cá vấn đề, thuyết thậm ma vấn đề ni, tựu thị hỗ tương chi gian kiến diện dã bất câu thông, phát đoản tấn. Ngã cáo tố nhĩ, na ta ngoại tinh nhân tựu giá ma cán đích. Nhân nả, thị hữu giao lưu đích. Nhân loại xã hội kỷ thiên niên giá cá chính thống văn hoá, Thần truyền văn hoá, nhân đích trạng thái, đô ly bất khai nhân quần đích giao lưu.

Sư phụ: Tình huống cụ thể chưa liễu giải, Sư phụ cũng không thể nói nhiều, nhưng ở đây nói lên một vấn đề, nói lên vấn đề gì, chính là gặp mặt nhau cũng không giao tiếp, [chỉ có] gửi tin nhắn. Tôi bảo chư vị này, người ngoài hành tinh chính là làm như vậy. Con người ấy, là có giao lưu. Xã hội nhân loại mấy nghìn năm nay văn hoá chính thống, văn hoá Thần truyền, trạng thái con người, đều không tách khỏi giao lưu trong quần thể nhân loại.

甚麼樣的生命不交流啊?你們知道那個外星人,在它們的星球上是沒有情的。地球要沒有情那很可怕!可是作為修煉人有情又是執著。從情中走出來,是給修煉人安排的難度,也是為了人修煉中能消業去人心,也是為了人類的生存狀態。那外星人呢,它不能修煉,它也沒有人類的特殊環境,可是那個外星人是地球人這麼叫,叫它外星人,它們就是怪物,就是怪物。嚴格的說,人是神用泥土造的,神把三界內基本粒子都看成是土,宇宙中的塵土。那外星人,我覺的它們都是從垃圾堆裏爬出來的,它比人低。

Thậm ma dạng đích sinh mệnh bất giao lưu a? Nhĩ môn tri đạo na cá ngoại tinh nhân, tại tha môn đích tinh cầu thượng thị một hữu tình đích. Địa cầu yếu một hữu tình na ngận khả phạ! Khả thị tác vi tu luyện nhân hữu tình hựu thị chấp trước. Tùng tình trung tẩu xuất lai, thị cấp tu luyện nhân an bài đích nan độ, dã thị vi liễu nhân tu luyện trung năng tiêu nghiệp khứ nhân tâm, dã thị vi liễu nhân loại đích sinh tồn trạng thái. Na ngoại tinh nhân ni, tha bất năng tu luyện, tha dã một hữu nhân loại đích đặc thù hoàn cảnh, khả thị na cá ngoại tinh nhân thị địa cầu nhân giá ma khiếu, khiếu tha ngoại tinh nhân, tha môn tựu thị quái vật, tựu thị quái vật. Nghiêm cách đích thuyết, nhân thị Thần dụng nê thổ tạo đích, Thần bả tam giới nội cơ bản lạp tử đô khán thành thị thổ, vũ trụ trung đích trần thổ. Na ngoại tinh nhân, ngã giác đích tha môn đô thị tùng lạp ngập đôi lý ba xuất lai đích, tha tỷ nhân đê.

Loại sinh mệnh nào không giao lưu? Chư vị biết ‘người ngoài hành tinh’ đó, trên tinh cầu của chúng là không có ‘tình’. Trái đất mà không có ‘tình’ thì rất đáng sợ! Nhưng làm người tu luyện thì có ‘tình’ lại là chấp trước. Bước ra khỏi ‘tình’, là khó khăn được an bài cho người tu luyện, cũng là để người trong tu luyện mà tiêu nghiệp trừ bỏ nhân tâm, cũng là vì trạng thái sinh tồn của nhân loại. Nhưng người ngoài hành tinh, chúng không thể tu luyện, chúng cũng không có hoàn cảnh đặc thù của nhân loại, nhưng mà ‘người ngoài hành tinh’ là người trái đất gọi thế, gọi chúng là ‘ngoại tinh nhân’, [kỳ thực] chúng chính là quái vật, chính là quái vật. Nói một cách nghiêm khắc, ‘người’ là Thần dùng bùn đất tạo thành, Thần coi các lạp tử cơ bản trong tam giới thảy đều là đất, là bụi đất của vũ trụ. Còn ‘ngoại tinh nhân’, tôi cảm thấy chúng đều là bò ra từ đống rác, chúng thấp hơn con người.

它沒有情感,那它們那個社會怎麼維繫的呢?是靠技術。誰的技術高,誰就高它一等。誰的技術更高,誰就是頭。它們為了技術而生存,開始只是個低生物,為了生存而生存,漸漸的用技術維繫著生存的時候就變成了技術第一,就是這個。人的思想它看不懂,當然你也不懂它,完全是不同的東西。但是由於它的技術發展很尖端了,所以它能看清你要表達的,它知道你要表達的,就這麼回事。

Tha một hữu tình cảm, na tha môn na cá xã hội chẩm ma duy hệ đích ni? Thị kháo kỹ thuật. Thuỳ đích kỹ thuật cao, thuỳ tựu cao tha nhất đẳng. Thuỳ đích kỹ thuật cánh cao, thuỳ tựu thị đầu. Tha môn vi liễu kỹ thuật nhi sinh tồn, khai thuỷ chỉ thị cá đê sinh vật, vi liễu sinh tồn nhi sinh tồn, tiệm tiệm đích dụng kỹ thuật duy hệ trước sinh tồn đích thời hậu tựu biến thành liễu kỹ thuật đệ nhất, tựu thị giá cá. Nhân đích tư tưởng tha khán bất đổng, đương nhiên nhĩ dã bất đổng tha, hoàn toàn thị bất đồng đích đông tây. Đãn thị do ư tha đích kỹ thuật phát triển ngận tiêm đoan liễu, sở dĩ tha năng khán thanh nhĩ yếu biểu đạt đích, tha tri đạo nhĩ yếu biểu đạt đích, tựu giá ma hồi sự.

Chúng không có tình cảm, thì xã hội của chúng là được duy trì thế nào? Là dựa vào [khoa học] kỹ thuật. Ai có kỹ thuật cao, thì kẻ đó đẳng cấp cao hơn. Ai có kỹ thuật cao hơn nữa, thì kẻ đó cầm đầu. Chúng chính là vì kỹ thuật mà sinh tồn, bắt đầu chỉ là sinh vật thấp kém, vì sinh tồn mà sinh tồn [thôi], dần dần khi dùng kỹ thuật để duy trì sinh tồn thì biến thành kỹ thuật [là ở vị trí] đệ nhất, chính là cái đó. Tư tưởng của con người thì chúng coi cũng không hiểu, đương nhiên chư vị cũng không hiểu chúng, hoàn toàn là những thứ khác nhau. Nhưng do kỹ thuật của chúng phát triển rất tiên tiến, nên chúng có thể nhìn rõ [điều] chư vị muốn biểu đạt, chúng biết chư vị muốn biểu đạt [gì], chính là chuyện như vậy.

弟子:弟子不是很清楚,甚麼情況下發正念應該加入善解……

Đệ tử: Đệ tử bất thị ngận thanh sở, thậm ma tình huống hạ phát chính niệm ưng cai gia nhập Thiện giải……

Đệ tử: Đệ tử không rõ ràng lắm, là vào tình huống nào phát chính niệm thì nên thêm vào Thiện giải……

師父:發正念沒說讓你善解啊。發正念就是清除、解體,是不是?發正念善解,那就不用發正念了。不是清除那不好的東西嗎?那些不好的東西你跟它善解?我跟你講了,毒藥就是毒,你想讓它不毒你做的到嗎?做不到,它就是毒。你說你這毒藥跟它講講真相變成不毒的了,這好像做不到,是不是?

Sư phụ: Phát chính niệm một thuyết nhượng nhĩ Thiện giải a. Phát chính niệm tựu thị thanh trừ, giải thể, thị bất thị? Phát chính niệm Thiện giải, na tựu bất dụng phát chính niệm liễu. Bất thị thanh trừ na bất hảo đích đông tây ma? Na ta bất hảo đích đông tây nhĩ cân tha Thiện giải? Ngã cân nhĩ giảng liễu, độc dược tựu thị độc, nhĩ tưởng nhượng tha bất độc nhĩ tố đích đáo ma? Tố bất đáo, tha tựu thị độc. Nhĩ thuyết nhĩ giá độc dược cân tha giảng giảng chân tướng biến thành bất độc đích liễu, giá hảo tượng tố bất đáo, thị bất thị?

Sư phụ: Phát chính niệm không có bảo chư vị Thiện giải. Phát chính niệm chính là tiêu trừ, giải thể, đúng không? Phát chính niệm Thiện giải ư, vậy khỏi cần phát chính niệm nữa. Không thanh trừ những thứ bất hảo kia ư? Những thứ bất hảo kia thì chư vị Thiện giải chúng sao? Tôi đã giảng cho chư vị rồi, thuốc độc chính là độc, chư vị muốn chúng không độc thì chư vị làm được điều đó chăng? Làm không nổi, chúng chính là độc. Chư vị bảo chư vị giảng chân tướng cho những thuốc độc đó để biến thành không độc nữa, cái này xem ra làm không được đâu, phải vậy không?

弟子:中國大陸有些同修不參與訴江。

Đệ tử: Trung Quốc Đại Lục hữu ta đồng tu bất tham dự tố Giang.

Đệ tử: Trung Quốc Đại Lục có một số đồng tu không tham gia [khởi] tố họ Giang.

師父:這個事已經講了。不參與訴江的,我也主張沒暴露的、有些學員還挺起作用的,就不暴露。但是也不都是這樣,那有些根本就不當回事,他修煉境界在那。那有些呢,他就是害怕,那也是修煉境界決定的。就這麼個情況。

Sư phụ: Giá cá sự dĩ kinh giảng liễu. Bất tham dự tố giang đích, ngã dã chủ trương một bạo lộ đích, hữu ta học viên hài đĩnh khởi tác dụng đích, tựu bất bạo lộ. Đãn thị dã bất đô thị giá dạng, na hữu ta căn bản tựu bất đương hồi sự, tha tu luyện cảnh giới tại na. Na hữu ta ni, tha tựu thị hại phạ, na dã thị tu luyện cảnh giới quyết định đích. Tựu giá ma cá tình huống.

Sư phụ: Việc này tôi giảng rồi. [Ai] không tham gia [khởi] tố Giang, tôi cũng chủ trương [những ai] chưa bị lộ, một số học viên vẫn đang rất có tác dụng, thì đừng lộ ra. Nhưng cũng không phải đều như thế, có những [học viên] không coi trọng việc này chút nào, cảnh giới tu luyện của họ ở đó. Còn có những [học viên], họ chính là sợ, cũng là do cảnh giới tu luyện quyết định. Chính là tình huống này.

弟子:最近我們收到的美元上有的寫著中文字、英文字、大法網站網址。在美國這樣做合適嗎?

Đệ tử: Tối cận ngã môn thu đáo đích Mỹ nguyên thượng hữu đích tả trước Trung văn tự, Anh văn tự, Đại Pháp võng trạm võng chỉ. Tại Mỹ quốc giá dạng tố hợp thích ma?

Đệ tử: Gần đây chúng con thu một số tờ đô-la Mỹ mà trên đó viết chữ tiếng Trung, chữ tiếng Anh, địa chỉ website Đại Pháp. Làm thế này ở Mỹ quốc có thích hợp không?

師父:不合適。我想這一定是大陸新出來的人幹的,在美國不需要你這樣做。國際社會都把中共邪黨當作魔鬼,他們嘴裏不說,心裏頭都知道,用不著你去說,用不著這樣去做。

Sư phụ: Bất hợp thích. Ngã tưởng giá nhất định thị Đại Lục tân xuất lai đích nhân cán đích, tại Mỹ quốc bất nhu yếu nhĩ giá dạng tố. Quốc tế xã hội đô bả Trung Cộng tà đảng đương tác ma quỷ, tha môn chuỷ lý bất thuyết, tâm lý đầu đô tri đạo, dụng bất trước nhĩ khứ thuyết, dụng bất trước giá dạng khứ tố.

Sư phụ: Không thích hợp. Tôi nghĩ đây nhất định là người từ Đại Lục mới sang làm ra, ở Mỹ quốc thì không cần chư vị làm thế đâu. Xã hội quốc tế đều coi tà đảng Trung Cộng là ma quỷ, họ không nói ra miệng, [nhưng] trong tâm đều biết, không cần chư vị tới nói, không cần làm như thế.

大陸出來的學員,有些做的那個事情像跟大陸一樣的心態,怪怪的,國際社會不理解你們。有些項目不讓你參與,也不是永遠不讓你參與,你總得把你的思想在正常的社會裏把那個思想扭轉過來。在黨文化的作用下、在變態了的人與人之間的關係中養成的那種習慣,那得去掉。我來的時候也和你們一樣,但是我很快就明白了。任何事情喜歡走極端,寫個文章,詞句用的極端;寫個東西,表達都寫的特極端。這個社會它接受不了的,它是非常講究實事求是,多大的事就是多大的事。

Đại Lục xuất lai đích học viên, hữu ta tố đích na cá sự tình tượng cân Đại Lục nhất dạng đích tâm thái, quái quái đích, quốc tế xã hội bất lý giải nhĩ môn. Hữu ta hạng mục bất nhượng nhĩ tham dự, dã bất thị vĩnh viễn bất nhượng nhĩ tham dự, nhĩ tổng đắc bả nhĩ đích tư tưởng tại chính thường đích xã hội lý bả na cá tư tưởng nữu chuyển quá lai. Tại đảng văn hoá đích tác dụng hạ, tại biến thái liễu đích nhân dữ nhân chi gian đích quan hệ trung dưỡng thành đích na chủng tập quán, na đắc khứ điệu. Ngã lai đích thời hậu dã hoà nhĩ môn nhất dạng, đãn thị ngã ngận khoái tựu minh bạch liễu. Nhậm hà sự tình hỷ hoan tẩu cực đoan, tả cá văn chương, từ cú dụng đích cực đoan; tả cá đông tây, biểu đạt đô tả đích đặc cực đoan. Giá cá xã hội tha tiếp thụ bất liễu đích, tha thị phi thường giảng cứu thực sự cầu thị, đa đại đích sự tựu thị đa đại đích sự.

Những học viên đến từ Đại Lục, có một số việc được làm theo tâm thái giống như ở Đại Lục, [nên] khác lạ lắm, xã hội quốc tế không hiểu nổi chư vị. Một số hạng mục không để chư vị tham gia, cũng không phải là vĩnh viễn không để cho chư vị tham gia, chư vị phải đặt tư tưởng của chư vị vào xã hội bình thường này mà đưa tư tưởng của chư vị xoay trở lại. Dưới tác hại của văn hoá đảng, trong quan hệ đã biến thái giữa người với người mà dưỡng thành những tập quán kia, những cái đó cần bỏ đi. Lúc tới đây tôi cũng như chư vị, nhưng tôi rất nhanh minh bạch ra. Sự việc gì cũng thích sang cực đoan, viết một bài, [thì] dùng câu chữ cực đoan; viết một cái gì đó, biểu đạt ra đều viết rất cực đoan. Xã hội này không tiếp thu nổi, nó rất chú trọng sự cầu thị, việc lớn ngần nào thì là việc lớn ngần ấy [không phóng đại và cực đoan].

弟子:替換下來的《論語》是保管還是燒毀?

Đệ tử: Thế hoán hạ lai đích «Luận Ngữ» thị bảo quản hài thị thiêu huỷ?

Đệ tử: «Luận Ngữ» bị thay thế thì bảo quản hay thiêu huỷ đi?

師父:燒毀,儘管燒。師父告訴你們燒你們就燒。

Sư phụ: Thiêu huỷ, tận quản thiêu. Sư phụ cáo tố nhĩ môn thiêu nhĩ môn tựu thiêu.

Sư phụ: Thiêu huỷ, cứ thiêu đi thôi. Sư phụ bảo chư vị thiêu huỷ thì chư vị thiêu đi.

弟子:請師父再講講神韻交響樂團的意義,今年第一年辦,推廣還是很難,比推廣神韻難。

Đệ tử: Thỉnh Sư phụ tái giảng giảng Thần Vận Giao hưởng Nhạc đoàn đích ý nghĩa, kim niên đệ nhất niên biện, suy quảng hài thị ngận nan, tỷ suy quảng Thần Vận nan.

Đệ tử: Xin Sư phụ lại giảng về ý nghĩa Đoàn nhạc Giao hưởng Thần Vận, năm nay làm năm đầu, quảng bá ra còn rất khó khăn, khó khăn hơn so với quảng bá Thần Vận.

師父:隨著神韻的質量提高,技術質量的提高,演出的效果也越來越好。技術質量的提高是兩方面,一個是演員本身,舞台上演員的本身技術的提高,再一個是,因為舞台上的演員是靠音樂伴奏的,音樂要不好聽就會把整體效果給破壞掉,而且聲音哪,神把它也用來清理人體的不好的東西,而且能打到深層去,能起到很大的正面作用,神韻所有的東西在救人中都是有用的,技術高的藝術家,他用音樂也能夠起到啟迪人心、弘揚神傳文化的作用、恢復傳統文化的作用。因為他不能夠直接把人救了,所以我就讓他們在短時間巡迴,一方面叫人知道神韻音樂的高水平,另一方面對他們本身是一個鍛煉。咱們有很好的音樂家,也想展現給人看一看,我們是高水平的。舞蹈演員有機會展現,他們還沒有那麼多的機會展現。

Sư phụ: Tuỳ trước Thần Vận đích chất lượng đề cao, kỹ thuật chất lượng đích đề cao, diễn xuất đích hiệu quả dã việt lai việt hảo. Kỹ thuật chất lượng đích đề cao thị lưỡng phương diện, nhất cá thị diễn viên bản thân, vũ đài thượng diễn viên đích bản thân kỹ thuật đích đề cao, tái nhất cá thị, nhân vi vũ đài thượng đích diễn viên thị kháo âm nhạc bạn tấu đích, âm nhạc yếu bất hảo thính tựu hội bả chỉnh thể hiệu quả cấp phá hoại điệu, nhi thả thanh âm nả, Thần bả tha dã dụng lai thanh lý nhân thể đích bất hảo đích đông tây, nhi thả năng đả đáo thâm tầng khứ, năng khởi đáo ngận đại đích chính diện tác dụng, Thần Vận sở hữu đích đông tây tại cứu nhân trung đô thị hữu dụng đích, kỹ thuật cao đích nghệ thuật gia, tha dụng âm nhạc dã năng cú khởi đáo khởi địch nhân tâm, hoằng dương Thần truyền văn hoá đích tác dụng, khôi phục truyền thống văn hoá đích tác dụng. Nhân vi tha bất năng cú trực tiếp bả nhân cứu liễu, sở dĩ ngã tựu nhượng tha môn tại đoản thời gian tuần hồi, nhất phương diện khiếu nhân tri đạo Thần Vận âm nhạc đích cao thuỷ bình, lánh nhất phương diện đối tha môn bản thân thị nhất cá đoạn luyện. Cha môn hữu ngận hảo đích âm nhạc gia, dã tưởng triển hiện cấp nhân khán nhất khán, ngã môn thị cao thuỷ bình đích. Vũ đạo diễn viên hữu cơ hội triển hiện, tha môn hài một hữu na ma đa đích cơ hội triển hiện.

Sư phụ: Thuận theo chất lượng Thần Vận đề cao, chất lượng kỹ thuật đề cao, [thì] hiệu quả diễn xuất cũng càng ngày càng tốt. Chất lượng kỹ thuật đã đề cao là hai phương diện, một là bản thân diễn viên, bản thân diễn viên trên sân khấu có kỹ thuật đã đề cao, hai là, vì diễn viên trên vũ đài là theo diễn tấu âm nhạc, âm nhạc mà không hay thì sẽ khiến hiệu quả toàn thể hỏng mất, ngoài ra âm thanh ấy, Thần là dùng nó để thanh lý khỏi thân thể người những thứ không tốt, hơn nữa có thể đánh vào tầng sâu, có thể khởi tác dụng chính diện rất to lớn, hết thảy những gì của Thần Vận đều có tác dụng hữu ích trong việc cứu người, những nhà nghệ thuật có kỹ thuật cao, họ dùng âm nhạc cũng có thể khởi tác dụng khai mở nhân tâm, và hoằng dương văn hoá Thần truyền, tác dụng khôi phục văn hoá truyền thống. Vì họ không thể trực tiếp cứu người, cho nên tôi để họ lưu [diễn] trong thời gian ngắn, một mặt là để con người biết được chuẩn mực cao của âm nhạc Thần Vận, một mặt là rèn luyện bản thân họ. Chúng ta có rất nhiều nhà âm nhạc, cũng muốn biểu hiện cho người ta xem xem, chúng ta là làm chuẩn mực cao. Diễn viên múa thì có cơ hội triển hiện, còn họ vẫn là chưa có nhiều cơ hội triển hiện như vậy.

一個高水平的樂團對整個神韻的烘托是起正面作用的。有些地區覺的效果很好,願意辦,有些地區聽說了,也想辦,但是條件不夠。有些想辦,但是由於學員的變動,等等變故,票又不太好推。反正是不管怎麼樣吧,大家都有各自的困難。其實我想多數做不好還是有人為因素的,思想、想法對不對頭造成的。

Nhất cá cao thuỷ bình đích nhạc đoàn đối chỉnh cá Thần Vận đích hồng thác thị khởi chính diện tác dụng đích. Hữu ta địa khu giác đích hiệu quả ngận hảo, nguyện ý biện, hữu ta địa khu thính thuyết liễu, dã tưởng biện, đãn thị điều kiện bất cú. Hữu ta tưởng biện, đãn thị do ư học viên đích biến động, đẳng đẳng biến cố, phiếu hựu bất thái hảo suy. Phản chính thị bất quản chẩm ma dạng ba, đại gia đô hữu các tự đích khốn nan. Kỳ thực ngã tưởng đa sổ tố bất hảo hài thị hữu nhân vi nhân tố đích, tư tưởng, tưởng pháp đối bất đối đầu tạo thành đích.

Một đoàn nhạc chuẩn mực cao là có tác dụng chính diện đối với việc làm nổi bật Thần Vận. Có một số địa phương cảm thấy hiệu quả rất là tốt, mong muốn làm, có một số địa phương đã nghe nói, cũng muốn làm, nhưng điều kiện không đủ. Có người muốn làm, nhưng vì những biến cố như học viên di chuyển, v.v., bán vé cũng không dễ dàng. Dù sao đi nữa, mọi người đều có khó khăn của mình. Kỳ thực tôi nghĩ rằng đa số làm chưa tốt thì vẫn là vì nhân tố vì con người; tư tưởng, cách nghĩ đã đúng hay chưa mà thành như thế.

大法弟子啊,你覺的應該做的,你就應該去做好它。當然大家很忙了,師父也看到了這一點,我也不責怪大家,總覺的大法弟子不管怎麼樣吧,你做好你做的,那神可佩服你了。你甚麼事都不想用心,救人的事也不上心,不願去做,那幹甚麼?你說大法弟子就得幹好三件事吧,你甚麼事都不太注重,時間過去就過去了。啥也沒做好,啥也沒修好,怎麼辦?

Đại Pháp đệ tử a, nhĩ giác đích ưng cai tố đích, nhĩ tựu ưng cai khứ tố hảo tha. Đương nhiên đại gia ngận mang liễu, Sư phụ dã khán đáo liễu giá nhất điểm, ngã dã bất trách quái đại gia, tổng giác đích Đại Pháp đệ tử bất quản chẩm ma dạng ba, nhĩ tố hảo nhĩ tố đích, na Thần khả bội phục nhĩ liễu. Nhĩ thậm ma sự đô bất tưởng dụng tâm, cứu nhân đích sự dã bất thượng tâm, bất nguyện khứ tố, na cán thậm ma? Nhĩ thuyết Đại Pháp đệ tử tựu đắc cán hảo tam kiện sự ba, nhĩ thậm ma sự đô bất thái chú trọng, thời gian quá khứ tựu quá khứ liễu. Xá dã một tố hảo, xá dã một tu hảo, chẩm ma biện?

Này các đệ tử Đại Pháp, chư vị cảm thấy nên làm, thì chư vị nên đi mà làm cho thật tốt. Đương nhiên mọi người đã rất bận rồi, Sư phụ cũng nhìn ra điểm này, tôi cũng không trách gì mọi người, vẫn luôn cảm thấy rằng các đệ tử Đại Pháp dù thế nào đi nữa, chư vị làm tốt những điều chư vị làm, thì chư Thần sẽ bội phục chư vị. Chư vị việc gì cũng chẳng dụng tâm, việc cứu người cũng không đặt tâm vào, không nguyện ý làm, vậy thì làm cái gì? Chư vị nói đệ tử Đại Pháp chính là làm ba việc cho tốt, chư vị thì việc gì cũng không chú trọng lắm, thời gian trôi qua là đã trôi qua. Không làm tốt được gì, chẳng tu tốt được chi, thì làm sao đây?

弟子:無神論在很多中國人心中根深蒂固,如何正念破除?

Đệ tử: Vô thần luận tại ngận đa Trung Quốc nhân tâm trung căn thâm đế cố, như hà chính niệm phá trừ?

Đệ tử: Vô thần luận đã cắm rễ sâu trong tâm rất nhiều người Trung Quốc rồi, làm thế nào dùng chính niệm phá trừ?

師父:這不是你現在破除的,救人中就是儘量跟人講吧。當然這麼說,人類無神論這個東西,整個一套系統,包括這個文化,就是安排了一個負面的東西。人過去都是信神的,只是到近代才出現這個狀態。過去都是宗教和宗教之間的衝突,你的神、我的神,現在是無神和有神,這從來都沒有出現過,就是現在出現的。那也不就是給你們開創的、不就是給你們救人製造難度嗎?也就是人的劫難了,人能不能得救的最大障礙。

Sư phụ: Giá bất thị nhĩ hiện tại phá trừ đích, cứu nhân trung tựu thị tận lượng cân nhân giảng ba. Đương nhiên giá ma thuyết, nhân loại vô thần luận giá cá đông tây, chỉnh cá nhất sáo hệ thống, bao quát giá cá văn hoá, tựu thị an bài liễu nhất cá phụ diện đích đông tây. Nhân quá khứ đô thị tín Thần đích, chỉ thị đáo cận đại tài xuất hiện giá cá trạng thái. Quá khứ đô thị tông giáo hoà tông giáo chi gian đích xung đột, nhĩ đích Thần, ngã đích Thần, hiện tại thị vô thần hoà hữu Thần, giá tùng lai đô một hữu xuất hiện quá, tựu thị hiện tại xuất hiện đích. Na dã bất tựu thị cấp nhĩ môn khai sáng đích, bất tựu thị cấp nhĩ môn cứu nhân chế tạo nan độ ma? Dã tựu thị nhân đích kiếp nạn liễu, nhân năng bất năng đắc cứu đích tối đại chướng ngại.

Sư phụ: [Ấy] vẫn không phải [điều] chư vị phá trừ hiện nay đâu, trong cứu người thì là hết sức giảng cho người ta. Đương nhiên nói như thế này, những thứ vô thần luận ở nhân loại, toàn bộ hệ thống ấy, kể cả văn hoá này, chính là những thứ phụ diện đã được an bài. Quá khứ con người đều tin Thần, chỉ là tới cận đại mới xuất hiện trạng thái này. Quá khứ đều chỉ là xung đột giữa các tôn giáo, ‘Thần của ngươi’, ‘Thần của ta’, còn hiện nay là ‘vô thần’ và ‘hữu Thần’; ấy là điều chưa từng xuất hiện xưa nay, chỉ là có hiện nay mới xuất hiện. Điều đó cũng là tạo ra cho chư vị, chẳng phải chính là tạo khó khăn cho chư vị [khi] cứu người sao? Cũng chính là kiếp nạn của con người, là chướng ngại lớn nhất để con người có thể được cứu hay không.

中共邪黨啊,你們不講真相人也會漸漸的辨別出來,它是個邪惡的東西。無神論是在這個文化中成長起來的人無法辨別的,真的是很難辨別。

Trung Cộng tà đảng a, nhĩ môn bất giảng chân tướng nhân dã hội tiệm tiệm đích biện biệt xuất lai, tha thị cá tà ác đích đông tây. Vô thần luận thị tại giá cá văn hoá trung thành trưởng khởi lai đích nhân vô pháp biện biệt đích, chân đích thị ngận nan biện biệt.

Tà đảng Trung Cộng kia, chư vị không giảng chân tướng thì người ta cũng dần dần [nhận ra] phân biệt ra nó, nó là thứ tà ác. [Nhưng] vô thần luận là thứ mà người nào lớn lên trong văn hoá ấy là không cách nào phân biệt ra, quả thực rất khó nhận ra.

弟子:我們地區和其它地區都有個別理智不清的人在景點與唐人街高喊,做一些警方、地方政府不認同的行為。

Đệ tử: Ngã môn địa khu hoà kỳ tha địa khu đô hữu cá biệt lý trí bất thanh đích nhân tại cảnh điểm dữ Đường nhân nhai cao hám, tố nhất ta cảnh phương, địa phương chính phủ bất nhận đồng đích hành vi.

Đệ tử: Địa phương chúng con và các địa phương khác đều có một số người cá biệt lý trí không thanh tỉnh lắm ra hô lớn ở các điểm du lịch và khu phố Tàu, làm một số việc khiến cảnh sát và chính quyền địa phương không tán đồng.

師父:這些人哪,我告訴大家,這些人各地都有,只要這件事情沒結束就會有。舊勢力就是讓他蹦出來起負面作用的,不然的話它們認為,大法弟子都這麼好、都這麼正面,人很快就認識了,一點負面因素沒有。再一個,怎麼考驗你的人心啊?你們有些人就是執著於蹦出來這些人講的,那這個心該不該去啊?這是舊勢力想的,它覺的這也是漏,就要蹦出這些人,看你們怎麼對待、你們甚麼心態、受不受干擾。至於說在常人中甚麼影響,它才不管,它只為完成它要完成的東西。這些人本身都是來干擾的,表面上打著都是大法弟子的旗號,我告訴大家,他們都是來干擾的,舊勢力安排進來的。

Sư phụ: Giá ta nhân nả, ngã cáo tố đại gia, giá ta nhân các địa đô hữu, chỉ yếu giá kiện sự tình một kết thúc tựu hội hữu. Cựu thế lực tựu thị nhượng tha bính xuất lai khởi phụ diện tác dụng đích, bất nhiên đích thoại tha môn nhận vi, Đại Pháp đệ tử đô giá ma hảo, đô giá ma chính diện, nhân ngận khoái tựu nhận thức liễu, nhất điểm phụ diện nhân tố một hữu. Tái nhất cá, chẩm ma khảo nghiệm nhĩ đích nhân tâm a? Nhĩ môn hữu ta nhân tựu thị chấp trước ư bính xuất lai giá ta nhân giảng đích, na giá cá tâm cai bất cai khứ a? Giá thị cựu thế lực tưởng đích, tha giác đích giá dã thị lậu, tựu yếu bính xuất giá ta nhân, khán nhĩ môn chẩm ma đối đãi, nhĩ môn thậm ma tâm thái, thụ bất thụ can nhiễu. Chí ư thuyết tại thường nhân trung thậm ma ảnh hưởng, tha tài bất quản, tha chỉ vi hoàn thành tha yếu hoàn thành đích đông tây. Giá ta nhân bản thân đô thị lai can nhiễu đích, biểu diện thượng đả trước đô thị Đại Pháp đệ tử đích kỳ hiệu, ngã cáo tố đại gia, tha môn đô thị lai can nhiễu đích, cựu thế lực an bài tiến lai đích.

Sư phụ: Những người đó, tôi bảo chư vị này, những người đó ở các nơi đều có, chừng nào sự việc này chưa kết thúc thì vẫn là có. Cựu thế lực chính là để họ nhảy ra gây tác dụng phụ diện, nếu không thì chúng cho rằng, đệ tử Đại Pháp đều tốt thế, đều chính diện thế, [thì] con người rất nhanh sẽ nhận thức ra, một chút nhân tố phụ diện cũng không có. Còn nữa, khảo nghiệm nhân tâm của chư vị như thế nào? Trong chư vị có những người chính là chấp trước vào những gì mà người nhảy ra kia nói ra, vậy cái tâm ấy nên bỏ đi hay không? Ấy là điều cựu thế lực nghĩ, chúng cảm thấy đó cũng là ‘lậu’, nên muốn nhảy ra những người kia, xem chư vị đối đãi thế nào, chư vị tâm thái ra sao, có chịu can nhiễu hay không. Còn như nói đến ảnh hưởng thế nào trong người thường, thì chúng mặc kệ, chúng chỉ hoàn thành những việc mà chúng muốn hoàn thành. Bản thân những người kia đều là tới can nhiễu, về bề mặt đều là giương lên cờ hiệu đệ tử Đại Pháp, tôi bảo chư vị này, chúng đều là đến để can nhiễu, là cựu thế lực an bài tiến vào đây.

師父誰都度,特務都度,跟你們說了吧?這樣的人,當初有時間、有機會我也在跟他們講,我說好好做,做好,機會難得。可是呢,我現在不這樣講了。有這樣的人問我,能不能圓滿?我說不圓滿就不圓滿吧。那咋圓滿哪?一路上都是在幹破壞大法的事,根本不修,上哪圓滿去?你連常人都不如啊,圓甚麼滿哪?在他們面前,機會已經很少了,奮起直追也追不上。真的能做好了,是能圓滿,但是哪,機會已經很少很少了。

Sư phụ thuỳ đô độ, đặc vụ đô độ, cân nhĩ môn thuyết liễu ba? Giá dạng đích nhân, đương sơ hữu thời gian, hữu cơ hội ngã dã tại cân tha môn giảng, ngã thuyết hảo hảo tố, tố hảo, cơ hội nan đắc. Khả thị ni, ngã hiện tại bất giá dạng giảng liễu. Hữu giá dạng đích nhân vấn ngã, năng bất năng viên mãn? Ngã thuyết bất viên mãn tựu bất viên mãn ba. Na trá viên mãn nả? Nhất lộ thượng đô thị tại cán phá hoại Đại Pháp đích sự, căn bản bất tu, thượng nả viên mãn khứ? Nhĩ liên thường nhân đô bất như a, viên thậm ma mãn nả? Tại tha môn diện tiền, cơ hội dĩ kinh ngận thiểu liễu, phấn khởi trực truy dã truy bất thượng. Chân đích năng tố hảo liễu, thị năng viên mãn, đãn thị nả, cơ hội dĩ kinh ngận thiểu ngận thiểu liễu.

Ai Sư phụ cũng độ, đặc vụ cũng được độ, từng nói với chư vị rồi phải không? Người loại ấy, thời đầu có thời gian, có cơ hội thì tôi cũng giảng cho họ; tôi bảo hãy thực thi cho tốt đi, làm tốt, cơ hội khó được. Nhưng mà, hiện nay tôi không giảng như thế nữa. Có những người loại ấy hỏi tôi, có thể viên mãn chăng? Tôi nói rằng không viên mãn chính là không viên mãn. Viên mãn gì đây? Suốt chặng đường đều làm những việc phá hoại Đại Pháp, hoàn toàn không tu, viên mãn đến đâu đây? Chư vị ngay cả là người thường cũng chẳng bằng, còn viên mãn gì nữa? Phía trước mặt họ, cơ hội đã rất ít ỏi rồi, lập tức đứng lên chạy đuổi theo cũng không kịp. Thật sự có thể làm được tốt, thì có thể viên mãn, nhưng mà, cơ hội đã rất rất rất ít rồi.

弟子:這些人到景點很積極,每天都去。

Đệ tử: Giá ta nhân đáo cảnh điểm ngận tích cực, mỗi thiên đô khứ.

Đệ tử: Những người đó rất tích cực đến điểm du lịch, ngày nào cũng đến.

師父:是,這些人非常積極。

Sư phụ: Thị, giá ta nhân phi thường tích cực.

Sư phụ: Phải rồi, những người đó hết sức tích cực.

弟子:被一些華人與公眾排斥,有些學員卻支持他。

Đệ tử: Bị nhất ta Hoa nhân dữ công chúng bài xích, hữu ta học viên khước chi trì tha.

Đệ tử: [Họ] bị một số người Hoa và công chúng bài xích, [thế mà] có những học viên lại đi ủng hộ họ.

師父:是啊,有些學員覺的他來了就是好啊,當然支持了,分不清楚誰是干擾、誰是不干擾。正因為有這樣的學員,才給他市場,他才能做了這樣的事情。容忍他,容忍啥?容忍他來干擾你們救人?是啊,我那個時候也在想,儘量容忍;現在看來,這些人有的是死不改悔的,也就別給他機會了。

Sư phụ: Thị a, hữu ta học viên giác đích tha lai liễu tựu thị hảo a, đương nhiên chi trì liễu, phân bất thanh sở thuỳ thị can nhiễu, thuỳ thị bất can nhiễu. Chính nhân vi hữu giá dạng đích học viên, tài cấp tha thị trường, tha tài năng tố liễu giá dạng đích sự tình. Dung nhẫn tha, dung nhẫn xá? Dung nhẫn tha lai can nhiễu nhĩ môn cứu nhân? Thị a, ngã na cá thời hậu dã tại tưởng, tận lượng dung nhẫn; hiện tại khán lai, giá ta nhân hữu đích thị tử bất cải hối đích, dã tựu biệt cấp tha cơ hội liễu.

Sư phụ: Đúng thế, có những học viên cảm thấy họ đến là tốt, đương nhiên ủng hộ họ, không phân biệt rõ được ai là can nhiễu, ai là không can nhiễu. Chính vì có những học viên như thế, nên họ mới có thị trường, họ mới làm được những việc ấy. Dung nhẫn họ ư, dung nhẫn gì đây? Dung nhẫn họ tới can nhiễu chư vị cứu người sao? Phải rồi, thời đó tôi nghĩ rằng, hãy hết sức dung nhẫn; nhưng nay nhìn lại, thì những người kia có những [người] là chết cũng không hối cải, nên cũng đừng cấp cơ hội cho họ nữa.

弟子:八十八個國家、地區、城市的大法弟子向師父問好。

Đệ tử: Bát thập bát cá quốc gia, địa khu, thành thị đích Đại Pháp đệ tử hướng Sư phụ vấn hảo.

Đệ tử: Các đệ tử Đại Pháp 88 quốc gia, địa khu, và thành thị xin vấn an Sư phụ.

師父:謝謝大家!(鼓掌)我好像還要講點甚麼。(鼓掌)

Sư phụ: Tạ tạ đại gia! (cổ chưởng) Ngã hảo tượng hài yếu giảng điểm thậm ma. (Cổ chưởng)

Sư phụ: Cảm ơn mọi người! (vỗ tay) Tôi xem ra hẳn muốn giảng thêm một chút. (vỗ tay)

一年兩次法會,相比之下比過去的法會少多了。但是不管怎麼樣,大法弟子在一起交流交流,互相促進,這個作用真的是很好。就是想讓法會在修煉中起了正面作用。這些年在困難的時候,學員走過來,法會也是起了大作用。困難中互相鼓勵,能讓人走過來,這就是法會的作用,所以希望大家沒白來。我剛才一開始就講了,天南地北的,路費、食宿、購物,合起來這筆資金巨大。我們這樣花費,也得把它花在有用的地方,想大家一起湊湊熱鬧不行。會後順便也告訴那些不精進的,你沒時間了,你要怎麼辦?再有呢,犯了錯誤的,你犯的那些錯誤,你咋辦?拿了學員錢的那些,你怎麼辦?

Nhất niên lưỡng thứ Pháp hội, tương tỷ chi hạ tỷ quá khứ đích Pháp hội thiểu đa liễu. Đãn thị bất quản chẩm ma dạng, Đại Pháp đệ tử tại nhất khởi giao lưu giao lưu, hỗ tương xúc tiến, giá cá tác dụng chân đích thị ngận hảo. Tựu thị tưởng nhượng Pháp hội tại tu luyện trung khởi liễu chính diện tác dụng. Giá ta niên tại khốn nan đích thời hậu, học viên tẩu quá lai, Pháp hội dã thị khởi liễu đại tác dụng. Khốn nan trung hỗ tương cổ lệ, năng nhượng nhân tẩu quá lai, giá tựu thị Pháp hội đích tác dụng, sở dĩ hy vọng đại gia một bạch lai. Ngã cương tài nhất khai thuỷ tựu giảng liễu, thiên nam địa bắc đích, lộ phí, thực túc, cấu vật, hợp khởi lai giá bút tư kim cự đại. Ngã môn giá dạng hoa phí, dã đắc bả tha hoa tại hữu dụng đích địa phương, tưởng đại gia nhất khởi thấu thấu nhiệt náo bất hành. Hội hậu thuận tiện dã cáo tố na ta bất tinh tấn đích, nhĩ một thời gian liễu, nhĩ yếu chẩm ma biện? Tái hữu ni, phạm liễu thác ngộ đích, nhĩ phạm đích na ta thác ngộ, nhĩ trá biện? Nã liễu học viên tiền đích na ta, nhĩ chẩm ma biện?

Mỗi năm hai lần Pháp hội, ít hơn rất nhiều so với Pháp hội trước đây. Nhưng dù thế nào đi nữa, các đệ tử Đại Pháp cùng nhau giao lưu giao lưu, cùng nhau xúc tiến, tác dụng ấy quả thực rất là tốt. Chính là sao cho Pháp hội khởi tác dụng chính diện trong tu luyện. Những năm đó thời khó khăn, những học viên vượt qua được, Pháp hội cũng khởi tác dụng lớn, khích lệ lẫn nhau thời khó khăn, có thể khiến người ta vượt qua, chính là tác dụng của Pháp hội, do đó mong rằng mọi người không có uổng công tới đây. Vừa rồi ngay lúc bắt đầu tôi đã giảng, trời nam đất bắc, chi phí đi lại, ăn ở, mua đồ, cộng lại sẽ là một khoản rất là lớn. Chúng ta chi tiêu như thế, cũng cần phải chi tiêu vào chỗ hữu dụng, nếu mọi người [chỉ là] cùng nhau hội họp náo nhiệt thì không được. Sau [Pháp] hội hãy thuận tiện nhắn với những [ai] chưa tinh tấn rằng, các vị hết thời gian, thì các vị muốn làm sao đây? Còn nữa, [với] những [ai] đã phạm sai, các vị phạm những lầm lỗi đó, các vị làm gì bây giờ? [Với] những [ai] cầm tiền của học viên, các vị làm sao bây giờ?

我們有些學員在病業關上走不過來。你不要往大處想。你說我沒甚麼大錯誤啊,對法很堅定啊。可是哪,你不要把那些小事不當回事。邪惡會鑽空子的,很多學員因為小事甚至於走了,也真都是因為非常小的事。因為修煉是嚴肅的,是無漏的,你在那些事情長期都沒修過,雖然小,你長期都沒重視過,那就是事了,所以很多人是因為這個走的。現在迫害大法弟子的,舊勢力不敢直接幹,那些個有形的大的生命都不敢幹。現在幹的都是甚麼東西啊?都是蟲子之類的,細菌亂七八糟,都是這些東西。發正念是非常管用的!一滅成片成片的就滅掉了,可是它很多,宇宙多大啊,這個東西,而且宇宙的層次很多,你滅完了,不一會,時間不長,它又滲透過來,它又來,你再滅。就是不斷的這樣發正念,要堅持一段時間,才能夠明顯見效。不要覺的發完正念了,感覺好一陣,又不行了,你就失去信心了。我告訴你,它們就是用這個辦法在耗你,耗你的堅定信念,大家要注意這些事。

Ngã môn hữu ta học viên tại bệnh nghiệp quan thượng tẩu bất quá lai. Nhĩ bất yếu vãng đại xứ tưởng. Nhĩ thuyết ngã một thậm ma đại thác ngộ a, đối Pháp ngận kiên định a. Khả thị nả, nhĩ bất yếu bả na ta tiểu sự bất đương hồi sự. Tà ác hội toàn không tử đích, ngận đa học viên nhân vi tiểu sự thậm chí ư tẩu liễu, dã chân đô thị nhân vi phi thường tiểu đích sự. Nhân vi tu luyện thị nghiêm túc đích, thị vô lậu đích, nhĩ tại na ta sự tình trường kỳ đô một tu quá, tuy nhiên tiểu, nhĩ trường kỳ đô một trọng thị quá, na tựu thị sự liễu, sở dĩ ngận đa nhân thị nhân vi giá cá tẩu đích. Hiện tại bách hại Đại Pháp đệ tử đích, cựu thế lực bất cảm trực tiếp cán, na ta cá hữu hình đích đại đích sinh mệnh đô bất cảm cán. Hiện tại cán đích đô thị thậm ma đông tây a? Đô thị trùng tử chi loại đích, tế khuẩn loạn thất bát tao, đô thị giá ta đông tây. Phát chính niệm thị phi thường quản dụng đích! Nhất diệt thành phiến thành phiến đích tựu diệt điệu liễu, khả thị tha ngận đa, vũ trụ đa đại a, giá cá đông tây, nhi thả vũ trụ đích tầng thứ ngận đa, nhĩ diệt hoàn liễu, bất nhất hội, thời gian bất trường, tha hựu sấm thấu quá lai, tha hựu lai, nhĩ tái diệt. Tựu thị bất đoạn đích giá dạng phát chính niệm, yếu kiên trì nhất đoạn thời gian, tài năng cú minh hiển kiến hiệu. Bất yếu giác đích phát hoàn chính niệm liễu, cảm giác hảo nhất trận, hựu bất hành liễu, nhĩ tựu thất khứ tín tâm liễu. Ngã cáo tố nhĩ, tha môn tựu thị dụng giá cá biện pháp tại háo nhĩ, háo nhĩ đích kiên định tín niệm, đại gia yếu chú ý giá ta sự.

Chúng ta có những học viên không vượt qua nổi quan [ải] nghiệp bệnh. Chư vị không cần nghĩ tới chỗ lớn. Chư vị bảo ‘Tôi không có sai lầm gì lớn, rất kiên định với Pháp’. Nhưng mà, chư vị không được coi những việc nhỏ thành những việc chẳng đáng kể. Tà ác sẽ chui vào sơ hở, rất nhiều học viên là vì việc nhỏ mà thậm chí đã ra đi rồi, cũng quả thực đều vì những việc hết sức nhỏ bé. Là vì tu luyện là nghiêm túc, là vô lậu, chư vị tại những việc đó qua thời gian lâu mà không tu [vượt] qua, tuy là nhỏ, chư vị thời gian lâu không coi trọng, thì chính là sự việc rồi, cho nên rất nhiều người là vì thế mà ra đi. Bức hại hiện nay đến các đệ tử Đại Pháp, cựu thế lực không dám trực tiếp làm, những sinh mệnh hữu hình và lớn kia cũng đều không dám làm. Hiện giờ dám làm thì đều là những gì? Đều là những loại côn trùng, những vi trùng loạn bát nháo, đều là những thứ đó. Phát chính niệm là phi thường hữu dụng! Hễ diệt liền diệt từng mảng từng mảng, nhưng mà chúng nhiều lắm, vũ trụ to lớn nhường này, những thứ đó, hơn nữa vũ trụ rất nhiều tầng thứ, chư vị diệt xong, chỉ không lâu sau, thời gian không lâu, chúng lại thẩm thấu sang đây; chúng lại tới, chư vị lại diệt. Chính là không ngừng phát chính niệm như thế, cần kiên trì một quãng thời gian, thì mới thấy hiệu quả rõ ràng. Đừng cảm thấy phát chính niệm rồi, cảm thấy như một trận rồi, mà vẫn không được, chư vị bèn mất tín tâm. Tôi bảo chư vị này, chúng chính là dùng biện pháp đó để tiêu hao chư vị, tiêu hao tín niệm kiên định của chư vị, mọi người cần chú ý những việc này.

師父說的三件事都很重要,希望大家在最後的這段路把他走的更好。那些做的好的,不要鬆勁,不要鬆勁。這麼多年大家走過來不容易,師父珍惜你們,師父也感謝你們。謝謝大家!(眾弟子鼓掌,起立致敬)

Sư phụ thuyết đích tam kiện sự đô ngận trọng yếu, hy vọng đại gia tại tối hậu đích giá đoạn lộ bả tha tẩu đích cánh hảo. Na ta tố đích hảo đích, bất yếu tông kình, bất yếu tông kình. Giá ma đa niên đại gia tẩu quá lai bất dung dị, Sư phụ trân tích nhĩ môn, Sư phụ dã cảm tạ nhĩ môn. Tạ tạ đại gia! (chúng đệ tử cổ chưởng, khởi lập trí kính)

Ba việc mà Sư phụ bảo đều rất trọng yếu, mong mọi người vào đoạn đường cuối cùng này mà chư vị tiến bước tốt hơn nữa. Đã làm được tốt, thì cũng chớ buông lơi, không được lơi lỏng. Những năm qua mọi người đã bước qua là không hề dễ dàng, Sư phụ trân quý chư vị, Sư phụ cũng cảm ơn chư vị. Cảm ơn mọi người! (các đệ tử vỗ tay, đứng lên kính chào)


● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2015/10/21/317924.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/10/25/153388.html.
Dịch ngày: 27-5-2016. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

2500 năm: người Hoa có thể đọc là “lưỡng thiên” hay “nhị thiên” đều có ý tứ như nhau (lưỡng, nhị → hai; thiên → nghìn). Lưu ý là bản tiếng Hán giản thể, ghi là chữ số 2500 mới dẫn đến hai loại cách đọc; còn bản tiếng Hán chính thể, thì là ghi rõ thành chữ viết, nghĩa là chỉ có thể đọc theo một cách đọc thôi.

bang giáo: trong bài này dịch là trợ giáo, kiểu như người trợ giảng ở lớp, giúp đỡ giáo dục; bang → giúp đỡ.

dung nhẫn: nhẫn nhịn, nhường nhịn mà tha thứ cho, mà dung nạp vào; dung → chứa đựng, là từ dung trong từ dung lượng, dung tích.

dưỡng thành: nuôi dưỡng mà thành (diễn trên chữ nghĩa bề mặt).

Đại Lục: nói tắt của từ Trung Quốc Đại Lục; những từ như trong nước cũng là để nói về Trung Quốc Đại Lục.

nhất tháp hồ đồ: trong bài này dịch là một mớ bòng bong; tháp → suy sụp xuống, đổ.

thị trường: những người đến nghe, xem,… một người hay một tờ báo, kênh thông tin, hay diễn đàn nào đó thì là thị trường của người đó hoặc tờ báo hoặc kênh thông tin, hay diễn đàn đó.

tiêu tân lập dị: làm ra những thứ khác người khác, sính thứ mới lạ khác thường, trong bài này dịch là kỳ lạ khác thường.

vô lậu: hiểu là không lầm lỗi, không sơ sót, hoàn hảo vô khuyết; lậu → chỗ rò rỉ.