Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014

二零一四年舊金山法會講法

(李洪志,二零一四年十月十六日)

Nhị linh nhất tứ niên Cựu Kim Sơn Pháp hội giảng Pháp

Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014

(Lý Hồng Chí, nhị linh nhất tứ niên thập nguyệt thập lục nhật)

(Lý Hồng Chí, 16 tháng 10 năm 2014)

(師父入場,全場弟子起立,熱烈鼓掌)

(Sư phụ nhập trường, toàn trường đệ tử khởi lập, nhiệt liệt cổ chưởng)

(Sư phụ bước vào, các đệ tử toàn hội trường đứng dậy, vỗ tay nhiệt liệt)

大家好!大家坐下。這次法會,各地來了不少人,大陸也出來一些,但是有很多是早期前幾年出來的,陸陸續續的這兩年也有,從大陸出來的大法弟子。師父盼望你們早一點把思想轉變過來,能夠和國際社會人的思想一樣。

Đại gia hảo! Đại gia toạ hạ. Giá thứ Pháp hội, các địa lai liễu bất thiểu nhân, Đại Lục dã xuất lai nhất ta, đãn thị hữu ngận đa thị tảo kỳ tiền kỷ niên xuất lai đích, lục lục tục tục đích giá lưỡng niên dã hữu, tùng Đại Lục xuất lai đích Đại Pháp đệ tử. Sư phụ phán vọng nhĩ môn tảo nhất điểm bả tư tưởng chuyển biến quá lai, năng cú hoà quốc tế xã hội nhân đích tư tưởng nhất dạng.

Chào tất cả! Mọi người hãy an toạ. Pháp hội lần này, không ít người tới từ các nơi, một số đến từ [Trung Quốc] Đại Lục, nhưng rất nhiều là xuất [ngoại] từ mấy năm thời đầu, cũng có [người] lần lượt [xuất ngoại] trong vài năm qua, đệ tử Đại Pháp đến từ [Trung Quốc] Đại Lục. Sư phụ mong rằng chư vị chuyển biến tư tưởng nhanh chóng hơn, có thể đồng dạng như tư tưởng người ở xã hội quốc tế.

中共邪黨的邪惡黨文化,潛移默化幾十年的灌輸,已經使大陸的中國人,包括一些大法弟子,性格扭曲,想問題都是極端的,甚至和國際社會、和古老傳統中國人的想法完全是不同的了。大陸有十幾億人,慢慢的灌輸中沒有感覺的被變異了;大家覺的,都一樣啊,沒甚麼不對勁的,人就是這樣嘛。不是!有時候媒體用你們,有的時候項目用你們,你們的想法,那種黨文化的極端做法、說謊、糊弄事的工作作風,真的使他們受不了。如果你們和美國人、世界各地自由國家這些人接觸,他們會覺的你是怪怪的。這一點,師父是親身經歷過的。師父當年也是從大陸出來,但是我一下子就覺察到了這個東西,看到了這個差異。有的時候,國際社會的學員不敢接納你們,項目中不敢接納你們,不是說你們有甚麼問題,是真的沒有辦法和你們合作。

Trung Cộng tà đảng đích tà ác đảng văn hoá, tiềm dị mặc hoá kỷ thập niên đích quán thâu, dĩ kinh sử Đại Lục đích Trung Quốc nhân, bao quát nhất ta Đại Pháp đệ tử, tính cách nữu khúc, tưởng vấn đề đô thị cực đoan đích, thậm chí hoà quốc tế xã hội, hoà cổ lão truyền thống Trung Quốc nhân đích tưởng pháp hoàn toàn thị bất đồng đích liễu. Đại Lục hữu thập kỷ ức nhân, mạn mạn đích quán thâu trung một hữu cảm giác đích bị biến dị liễu; đại gia giác đích, đô nhất dạng a, một thập ma bất đối kình đích, nhân tựu thị giá dạng ma. Bất thị! Hữu thời hậu môi thể dụng nhĩ môn, hữu đích thời hậu hạng mục dụng nhĩ môn, nhĩ môn đích tưởng pháp, na chủng đảng văn hoá đích cực đoan tố pháp, thuyết hoang, hồ lộng sự đích công tác tác phong, chân đích sử tha môn thụ bất liễu. Như quả nhĩ môn hoà Mỹ quốc nhân, thế giới các địa tự do quốc gia giá ta nhân tiếp xúc, tha môn hội giác đích nhĩ thị quái quái đích. Giá nhất điểm, Sư phụ thị thân thân kinh lịch quá đích. Sư phụ đương niên dã thị tùng Đại Lục xuất lai, đãn thị ngã nhất hạ tử tựu giác sát đáo liễu giá cá đông tây, khán đáo liễu giá cá sai dị. Hữu đích thời hậu, quốc tế xã hội đích học viên bất cảm tiếp nạp nhĩ môn, hạng mục trung bất cảm tiếp nạp nhĩ môn, bất thị thuyết nhĩ môn hữu thập ma vấn đề, thị chân đích một hữu biện pháp hoà nhĩ môn hợp tác.

Văn hoá đảng tà ác của tà đảng Trung Cộng, hàng mấy chục năm nhồi nhét âm thầm nhuộm đen, đã khiến người Trung Quốc ở Đại Lục, gồm cả một số đệ tử Đại Pháp, bị méo mó tính cách, suy nghĩ vấn đề đều cực đoan, thậm chí hoàn toàn khác hẳn so với người ở xã hội quốc tế và Trung Quốc truyền thống. Hơn tỷ người ở Đại Lục, đã biến dị khi bị nhồi nhét dần dần mà không nhận ra; mọi người cảm thấy, rằng cũng như nhau, không có gì không ổn, rằng con người chính là thế mà. Không phải đâu! Nhiều lúc kênh truyền thông dùng chư vị, hoặc có lúc mà hạng mục dùng chư vị, thì lối nghĩ của chư vị, kiểu văn hoá đảng với cách làm cực đoan, giả dối, và tác phong công tác hời hợt bề mặt, quả thực khiến họ không chịu nổi. Nếu chư vị tiếp xúc với người Mỹ, với người quốc gia tự do các nơi trên thế giới, thì họ sẽ cảm thấy chư vị lạ lắm. Đây là điều mà Sư phụ đích thân trải qua. Năm đó Sư phụ cũng là người từ Đại Lục ra, nhưng ngay lập tức tôi cảm nhận ra điều đó, nhìn ra chỗ khác biệt đó. Nhiều lúc, học viên xã hội quốc tế không dám tiếp nhận chư vị, trong các hạng mục không dám tiếp nhận chư vị, không phải là nói chư vị có vấn đề gì, mà là quả thực không có biện pháp hợp tác với chư vị.

黨文化灌輸形成的思想所反映出來的人的行為,包括寫文章的方式,都是黨文化的。我有時候就在想,我說大紀元也好、明慧網也好、其它網站也好,都要人手;中國大陸出來一些年富力強的,也有一定高學歷的,可是真的用你們了,這些媒體就會變成大陸黨文化的媒體。這不是民族文化的差異,這是邪黨變異人的思想造成的,所以一定要多接觸國際社會的人,多了解他們,把思想趕快轉過來。不然的話,年輕也做不了甚麼事情。而且那個心態也不一樣。做甚麼事都是防著別人,說話非常的含含蓄蓄的、躲躲閃閃的,給人感覺還賊眉鼠眼的。甚麼事情都在躲閃,甚麼事都愛打聽。怎麼和你交流?怎麼和你去接觸、配合?所以國際社會上很多大法弟子覺的這都是特務,那他就是這感覺啊。

Đảng văn hoá quán thâu hình thành đích tư tưởng sở phản ánh xuất lai đích nhân đích hành vi, bao quát tả văn chương đích phương thức, đô thị đảng văn hoá đích. Ngã hữu thời hậu tựu tại tưởng, ngã thuyết Đại Kỷ Nguyên dã hảo, Minh Huệ võng dã hảo, kỳ tha võng trạm dã hảo, đô yếu nhân thủ; Trung Quốc Đại Lục xuất lai nhất ta niên phú lực cường đích, dã hữu nhất định cao học lịch đích, khả thị chân đích dụng nhĩ môn liễu, giá ta môi thể tựu hội biến thành Đại Lục đảng văn hoá đích môi thể. Giá bất thị dân tộc văn hoá đích sai dị, giá thị tà đảng biến dị nhân đích tư tưởng tạo thành đích, sở dĩ nhất định yếu đa tiếp xúc quốc tế xã hội đích nhân, đa liễu giải tha môn, bả tư tưởng cản khoái chuyển quá lai. Bất nhiên đích thoại, niên khinh dã tố bất liễu thậm ma sự tình. Nhi thả na cá tâm thái dã bất nhất dạng. Tố thậm ma sự đô thị phòng trước biệt nhân, thuyết thoại phi thường đích hàm hàm súc súc đích, đoá đoá thiểm thiểm đích, cấp nhân cảm giác hài tặc mi thử nhãn đích. Thậm ma sự tình đô tại đoá thiểm, thậm ma sự đô ái đả thính. Chẩm ma hoà nhĩ giao lưu? Chẩm ma hoà nhĩ khứ tiếp xúc, phối hợp? Sở dĩ quốc tế xã hội thượng ngận đa Đại Pháp đệ tử giác đích giá đô thị đặc vụ, na tha tựu thị giá cảm giác a.

Bị văn hoá đảng nhồi nhét vào rồi hình thành tư tưởng thì ở hành vi phản ánh ra của người đó, kể cả phương thức viết bài, đều là văn hoá đảng. Đôi lúc tôi bèn nghĩ, tôi nói rằng dẫu là Đại Kỷ Nguyên cũng vậy, Minh Huệ Net cũng vậy, các website khác cũng vậy, là đều cần người làm; mà xuất ngoại từ Trung Quốc Đại Lục là có những người trẻ trung năng động, một số là bằng cấp cao học, nhưng nếu thật sự dùng chư vị, thì những kênh thông tấn đó sẽ biến thành kênh thông tấn với văn hoá đảng như Đại Lục. Đây không phải là [do] khác biệt về văn hoá [hay] dân tộc, mà là do tư tưởng của người bị tà đảng làm biến dị tạo thành, do đó [chư vị] nhất định phải tiếp xúc nhiều hơn với người của xã hội quốc tế, hiểu nhiều hơn về họ, hãy nhanh chóng chuyển biến tư tưởng đi. Nếu không, dù trẻ tuổi cũng không làm được việc gì. Hơn nữa tâm thái kia cũng khác. Làm việc gì cũng đề phòng người khác, lời nói ra toàn có ẩn ý, tránh né trực diện, [hành vi] khiến người ta cảm thấy như không thẳng thắn. Làm việc gì cũng vòng vo né tránh, [nhưng] việc gì cũng thích nghe ngóng. Làm sao giao lưu với chư vị đây? Làm sao tiếp xúc, làm sao phối hợp với chư vị? Do đó rất nhiều đệ tử Đại Pháp ở xã hội quốc tế cảm giác ‘đây đều là đặc vụ’, họ chính là cảm giác như thế.

大法弟子心胸坦蕩,有甚麼可怕的?這已經是美國了。在這裏中共邪黨是洪水猛獸,是惡魔,全世界的人都是這樣想的。這不是它們的天下。那還怕甚麼?中共邪黨才害怕哪。你要說你是中共邪黨黨員,綠卡不會給你辦的,是不是?大家都知道。任何國家都不會接納中共邪黨。看到這麼多大陸出來的大法弟子,就想說這麼兩句。

Đại Pháp đệ tử tâm hung thản đãng, hữu thậm ma khả phạ đích? Giá dĩ kinh thị Mỹ quốc liễu. Tại giá lý Trung Cộng tà đảng thị hồng thuỷ mãnh thú, thị ác ma, toàn thế giới đích nhân đô thị giá dạng tưởng đích. Giá bất thị tha môn đích thiên hạ. Na hài phạ thậm ma? Trung Cộng tà đảng tài hại phạ nả. Nhĩ yếu thuyết nhĩ thị Trung Cộng tà đảng đảng viên, lục tạp bất hội cấp nhĩ biện đích, thị bất thị? Đại gia đô tri đạo. Nhậm hà quốc gia đô bất hội tiếp nạp Trung Cộng tà đảng. Khán đáo giá ma đa Đại Lục xuất lai đích Đại Pháp đệ tử, tựu tưởng thuyết giá ma lưỡng cú.

Đệ tử Đại Pháp tấm lòng ngay thẳng rộng rãi, có gì phải e ngại? Đây đã là Mỹ quốc rồi. Nơi đây tà đảng Trung Cộng là hồng thuỷ mãnh thú, là ác ma; người toàn thế giới đều hiểu như vậy. Nơi đây đâu phải thiên hạ của chúng. Còn e sợ gì? Tà đảng Trung Cộng mới là kẻ phải sợ hãi. Chư vị mà nói chư vị là đảng viên tà đảng Trung Cộng, thì sẽ không làm thẻ xanh cho chư vị, phải vậy không? Mọi người đều biết cả. Bất kể quốc gia nào cũng không tiếp nhận tà đảng Trung Cộng. [Tôi] thấy nhiều đệ tử Đại Pháp xuất ngoại từ [Trung Quốc] Đại Lục thế này, nên muốn nói đôi lời như vậy.

我一直在講,我說在這十多年中,風風雨雨,看上去是很亂,大法弟子被邪黨迫害中,到處抓人,製造恐怖,迫害打壓,搞的亂七八糟。可是你們知道嗎?這個亂是安排的,而且,對每個學員,對世上的每個人,他的思想、一舉一動,都看的很緊,都看的非常清楚,「亂」是有序的,是安排的。

Ngã nhất trực tại giảng, ngã thuyết tại giá thập đa niên trung, phong phong vũ vũ, khán thượng khứ thị ngận loạn, Đại Pháp đệ tử bị tà đảng bách hại trung, đáo xứ trảo nhân, chế tạo khủng bố, bách hại đả áp, cảo đích loạn thất bát tao. Khả thị nhĩ môn tri đạo ma? Giá cá loạn thị an bài đích, nhi thả, đối mỗi cá học viên, đối thế thượng đích mỗi cá nhân, tha đích tư tưởng, nhất cử nhất động, đô khán đích ngận khẩn, đô khán đích phi thường thanh sở, “loạn” thị hữu tự đích, thị an bài đích.

Tôi vẫn luôn giảng, tôi nói rằng trong hơn chục năm qua, trải bao mưa gió, xem ra rất loạn, các đệ tử Đại Pháp khi bị tà đảng bức hại, truy bắt người khắp nơi, chế tạo khủng bố, bị bức hại bị trấn áp, làm thành rất rối loạn. Nhưng chư vị biết chăng? Cái loạn ấy là [được] an bài, hơn nữa, [là] đối với mỗi từng học viên, đối với mỗi từng người trên thế gian, tư tưởng của họ, từ hành vi cử chỉ, đều được nhìn rất sít sao, đều thấy rõ ràng phi thường, “loạn” là có [trật] tự đó, là an bài.

你們知道了這個宇宙結構,我給你們講過,我說從粒子到星球,這樣一個空間概念。其實比這還多哪。縱向橫向的,哪怕小指尖這麼大個地方,就有無數億的世界,可是卻都是神。全宇宙有多少生命、多少神,密密麻麻、沒有任何空隙的都在盯著你,在盯著所有地上人的思想,因為地球上所發生的這件事情關係到整個天體。大法弟子的一思一念、整體形勢的走向,正法的成與不成,決定著宇宙能不能留下,這麼大一件事情。看似無序,實際上是有序的;反映出來是亂的,可是對每個人是仔細的。

Nhĩ môn tri đạo liễu giá cá vũ trụ kết cấu, ngã cấp nhĩ môn giảng quá, ngã thuyết tùng lạp tử đáo tinh cầu, giá dạng nhất cá không gian khái niệm. Kỳ thực tỷ giá hài đa nả. Tung hướng hoành hướng đích, nả phạ tiểu chỉ tiêm giá ma đại cá địa phương, tựu hữu vô số ức đích thế giới, khả thị khước đô thị Thần. Toàn vũ trụ hữu đa thiểu sinh mệnh, đa thiểu Thần, mật mật ma ma, một hữu nhậm hà không khích đích đô tại đinh trước nhĩ, tại đinh trước sở hữu địa thượng nhân đích tư tưởng, nhân vi địa cầu thượng sở phát sinh đích giá kiện sự tình quan hệ đáo chỉnh cá Thiên thể. Đại Pháp đệ tử đích nhất tư nhất niệm, chỉnh thể hình thế đích tẩu hướng, Chính Pháp đích thành dữ bất thành, quyết định trước vũ trụ năng bất năng lưu hạ, giá ma đại nhất kiện sự tình. Khán tự vô tự, thực tế thượng thị hữu tự đích; phản ánh xuất lai thị loạn đích, khả thị đối mỗi cá nhân thị tử tế đích.

Như chư vị biết về kết cấu của vũ trụ này, tôi đã giảng cho chư vị, tôi nói về từ lạp tử tới tinh cầu, một khái niệm không gian như vậy. Kỳ thực còn nhiều hơn thế. Hướng dọc hướng ngang, ngay cả chỗ chỉ lớn bằng đầu ngón tay thôi, đã có vô số ức các thế giới, mà đều là Thần. Toàn vũ trụ có bao nhiêu sinh mệnh, bao nhiêu Thần, chen chúc khắp nơi không hở một gián cách nào [họ] đều đang nhìn chằm chằm chư vị, nhìn chằm chằm vào tư tưởng tất cả con người trên trái đất này, bởi vì sự kiện này xảy ra trên địa cầu đây có quan hệ tới toàn bộ Thiên thể. Từng ý từng niệm của đệ tử Đại Pháp, hướng đi của hình thế chỉnh thể, sự thành và bất thành của Chính Pháp, là quyết định vũ trụ có thể được lưu lại hay không, một việc to lớn nhường ấy. Xem ra không có [trật] tự, trên thực tế là có [trật] tự; phản ánh ra là loạn, nhưng đều rất chi tiết đối với từng người.

我當然不承認這場迫害,我想完全用善的方式把它解決了,但是舊勢力,包括舊宇宙的一切生命,它們都不會,它們都不懂,它們就會這個。當年對耶穌它們是這麼幹的,對釋迦牟尼當時它們也是這麼幹的,就包括再以前的那些聖者,蘇格拉底、摩西,等等等等,它們全是這麼幹的。它們就會這個。而且這些聖者都是為了鋪一條人認識神的文化的路。這還是說近代五千年的事情。這一億年的歷史中有多少個五千年啊?兩萬個。每一期都有神下來,都在奠定著人的文化。不斷的修正不同時期所產生的文明,不斷的造就人的思想與行為。到最後,到了近代這一步,人類才變成這樣。

Ngã đương nhiên bất thừa nhận giá trường bách hại, ngã tưởng hoàn toàn dụng Thiện đích phương thức bả tha giải quyết liễu, đãn thị cựu thế lực, bao quát cựu vũ trụ đích nhất thiết sinh mệnh, tha môn đô bất hội, tha môn đô bất đổng, tha môn tựu hội giá cá. Đương niên đối Gia Tô tha môn thị giá ma cán đích, đối Thích Ca Mâu Ni đương thời tha môn dã thị giá ma cán đích, tựu bao quát tái dĩ tiền đích na ta Thánh giả, Tô Cách Lạp Để, Ma Tây, đẳng đẳng đẳng đẳng, tha môn toàn thị giá ma cán đích. Tha môn tựu hội giá cá. Nhi thả giá ta Thánh giả đô thị vi liễu phô nhất điều nhân nhận thức Thần đích văn hoá đích lộ. Giá hài thị thuyết cận đại ngũ thiên niên đích sự tình. Giá nhất ức niên đích lịch sử trung hữu đa thiểu cá ngũ thiên niên a? Lưỡng vạn cá. Mỗi nhất kỳ đô hữu Thần hạ lai, đô tại điện định trước nhân đích văn hoá. Bất đoạn đích tu chính bất đồng thời kỳ sở sản sinh đích văn minh, bất đoạn đích tạo tựu nhân đích tư tưởng dữ hành vi. Đáo tối hậu, đáo liễu cận đại giá nhất bộ, nhân loại tài biến thành giá dạng.

Đương nhiên tôi không thừa nhận cuộc bức hại này, tôi định dùng phương thức hoàn toàn Thiện để giải quyết điều này, nhưng cựu thế lực, gồm cả hết thảy sinh mệnh cựu vũ trụ, chúng đều không [lĩnh] hội, chúng đều không hiểu, chúng chỉ biết cái đó thôi. Những năm đó chúng làm như thế đối với Jesus, mà đối với Thích Ca Mâu Ni thời đó thì chúng cũng làm như thế, kể cả đối với những bậc Thánh thời trước đó, như Socrates, Moses, v.v., thì chúng cũng làm như thế. Chúng chỉ biết cái đó. Hơn nữa những bậc Thánh đó đều là để trải ra con đường văn hoá con người nhận thức Thần. Đây là nói những việc trong 5000 năm trở lại đây. Mà 100 triệu năm lịch sử là có bao nhiêu 5000 năm? Là có 2 vạn. Mỗi kỳ đều có Thần xuống [thế gian], đều đặt định ra văn hoá cho con người. Không ngừng tu chỉnh nền văn minh phát sinh ở các thời kỳ khác nhau, không ngừng tạo thành tư tưởng và hành vi cho con người. Cho đến cuối cùng, đến bước đi cận đại này, nhân loại mới biến thành như thế này.

安排了這麼長時間,這麼大的一件事情,非常有序!我要說你們每走一步、你那一步邁的大小都是有安排的,你可能不相信。你在迫害中喊多少聲、打你多少下,那都是它們安排好的。當然修煉人的正念強不強也會改變這些,不會有大的出入。你的心態,甚至於能承受到甚麼程度,它們都是非常清楚的。怎麼能沒有序呢?它決定著無量無計的生命、整個宇宙的生命在這次正法中能不能夠救下來。大家想一想,哪有無序的事啊?在修煉中,不管是甚麼環境,不管是甚麼樣的階層,不管你是甚麼身份,你覺的自己做的這些事情是偶然的,是幸運或者是倒霉,你如果要是真的看見了,就會發現,那都是你的願促成了這條路,沒有偶然的。

An bài liễu giá ma trường thời gian, giá ma đại đích nhất kiện sự tình, phi thường hữu tự! Ngã yếu thuyết nhĩ môn mỗi tẩu nhất bộ, nhĩ na nhất bộ mại đích đại tiểu đô thị hữu an bài đích, nhĩ khả năng bất tương tín. Nhĩ tại bách hại trung hám đa thiểu thanh, đả nhĩ đa thiểu hạ, na đô thị tha môn an bài hảo đích. Đương nhiên tu luyện nhân đích chính niệm cường bất cường dã hội cải biến giá ta, bất hội hữu đại đích xuất nhập. Nhĩ đích tâm thái, thậm chí ư năng thừa thụ đáo thậm ma trình độ, tha môn đô thị phi thường thanh sở đích. Chẩm ma năng một hữu tự ni? Tha quyết định trước vô lượng vô kế đích sinh mệnh, chỉnh cá vũ trụ đích sinh mệnh tại giá thứ Chính Pháp trung năng bất năng cú cứu hạ lai. Đại gia tưởng nhất tưởng, nả hữu vô tự đích sự a? Tại tu luyện trung, bất quản thị thậm ma hoàn cảnh, bất quản thị thậm ma dạng đích giai tầng, bất quản nhĩ thị thậm ma thân phận, nhĩ giác đích tự kỷ tố đích giá ta sự tình thị ngẫu nhiên đích, thị hạnh vận hoặc giả thị đảo môi, nhĩ như quả yếu thị chân đích khán kiến liễu, tựu hội phát hiện, na đô thị nhĩ đích nguyện xúc thành liễu giá điều lộ, một hữu ngẫu nhiên đích.

An bài thời gian lâu dài nhường ấy, một sự việc to lớn nhường ấy, là có [trật] tự phi thường! Tôi muốn nói rằng từng bước đi của chư vị, từng bước đi của chư vị lớn nhỏ thế nào là có an bài, có thể chư vị không tin. Trong bức hại chư vị hô lên bao nhiêu lần, đánh chư vị bao nhiêu cái, điều đó đều là chúng an bài hết cả rồi. Đương nhiên chính niệm của người tu luyện mạnh mẽ hay không mạnh mẽ thì sẽ cải biến những điều đó, nhưng sẽ không có chênh lệch nhiều. Tâm thái của chư vị, thậm chí có thể chịu đựng tới mức độ nào, thì chúng đều [thấy] rõ phi thường. Không có [trật] tự chăng? Nó quyết định vô lượng vô số sinh mệnh, các sinh mệnh trong toàn thể vũ trụ này có thể được cứu trong Chính Pháp lần này hay không. Mọi người nghĩ xem, nào có việc gì không có [trật] tự? Trong tu luyện, dù là hoàn cảnh nào, dù là giai tầng nào, dù chư vị là thân phận gì, chư vị cảm thấy bản thân làm việc nào đó là ngẫu nhiên, hoặc là vận may hoặc là vận rủi, chư vị nếu thật sự nhìn thấy được, thì sẽ phát hiện rằng, đó đều là con đường mà nguyện của chư vị thúc đẩy mà thành, không hề ngẫu nhiên.

大法弟子的修煉是第一位的,你們修好了才能決定你們的路走的是正的。可能迫害中大家都在恨中共邪黨,甚至有的人想一有機會要跟他們玩命。不值得。你們不知道,邪黨那是舊勢力安排的一條棍子。你們曾經是偉大的神,舊勢力它們在用這個棍子打出你的執著,想要這麼幹,打出你們不應該有的那些思想,打掉你們的罪業。雖然師父不承認這一套,它們畢竟這樣做了。我剛才講了,這些宇宙的生命它們不知道怎麼幹,它就會這個,所以就促成了這場迫害。

Đại Pháp đệ tử đích tu luyện thị đệ nhất vị đích, nhĩ môn tu hảo liễu tài năng quyết định nhĩ môn đích lộ tẩu đích thị chính đích. Khả năng bách hại trung đại gia đô tại hận Trung Cộng tà đảng, thậm chí hữu đích nhân tưởng nhất hữu cơ hội yếu cân tha môn ngoạn mệnh. Bất trị đắc. Nhĩ môn bất tri đạo, tà đảng na thị cựu thế lực an bài đích nhất điều côn tử. Nhĩ môn tằng kinh thị vĩ đại đích Thần, cựu thế lực tha môn tại dụng giá cá côn tử đả xuất nhĩ đích chấp trước, tưởng yếu giá ma cán, đả xuất nhĩ môn bất ưng cai hữu đích na ta tư tưởng, đả điệu nhĩ môn đích tội nghiệp. Tuy nhiên Sư phụ bất thừa nhận giá nhất sáo, tha môn tất cánh giá dạng tố liễu. Ngã cương tài giảng liễu, giá ta vũ trụ đích sinh mệnh tha môn bất tri đạo chẩm ma cán, tha tựu hội giá cá, sở dĩ tựu xúc thành liễu giá trường bách hại.

Việc tu luyện của đệ tử Đại Pháp là ở vị trí số một, chư vị tu luyện được tốt thì mới có thể quyết định chư vị bước đi con đường được chính. Nhưng trong bức hại mọi người đều hận tà đảng Trung Cộng, thậm chí có người nghĩ rằng hễ có cơ hội thì sẽ liều mạng với chúng. Thật không đáng. Chư vị không biết ư, tà đảng kia là cái gậy mà cựu thế lực an bài. Chư vị từng là những vị Thần vĩ đại, cựu thế lực chúng là dùng cái gậy đó để đánh ra chấp trước của chư vị, là muốn làm như thế, đánh ra những tư tưởng nào mà chư vị không nên có, đánh rớt đi tội nghiệp của chư vị. Tuy rằng Sư phụ không thừa nhận những thứ đó, nhưng rốt cuộc chúng vẫn cứ làm như thế. Vừa rồi tôi đã giảng, những sinh mệnh ấy trong vũ trụ, chúng không biết làm thế nào, chúng chỉ biết cái đó thôi, nên mới tạo thành cuộc bức hại này.

沒有偶然的,別看亂,一點都不亂。他這樣的表現,他那樣的表現,針對他這個心做的,針對他那個心做,總體上合起來顯的亂。顯的亂,一點都不亂。邪惡這麼叫囂、那麼叫囂,使出各種邪惡的手段,是不同事針對不同修煉人的。合起來,看著這些如狼似虎的惡警,很可惡,可是一點都不亂,他背後都是那些神在控制,我叫它們舊勢力。可是這個路,它畢竟這樣已經走下來了。大法弟子只要正念足,這麼說吧,大法弟子正念足你就能闖過來。

Một hữu ngẫu nhiên đích, biệt khán loạn, nhất điểm đô bất loạn. Tha giá dạng đích biểu hiện, tha na dạng đích biểu hiện, châm đối tha giá cá tâm tố đích, châm đối tha na cá tâm tố, tổng thể thượng hợp khởi lai hiển đích loạn. Hiển đích loạn, nhất điểm đô bất loạn. Tà ác giá ma khiếu hiêu, na ma khiếu hiêu, sử xuất các chủng tà ác đích thủ đoạn, thị bất đồng sự châm đối bất đồng tu luyện nhân đích. Hợp khởi lai, khán trước giá ta như lang tự hổ đích ác cảnh, ngận khả ác, khả thị nhất điểm đô bất loạn, tha bối hậu đô thị na ta thần tại khống chế, ngã khiếu tha môn cựu thế lực. Khả thị giá cá lộ, tha tất cánh giá dạng dĩ kinh tẩu hạ lai liễu. Đại Pháp đệ tử chỉ yếu chính niệm túc, giá ma thuyết ba, Đại Pháp đệ tử chính niệm túc nhĩ tựu năng sấm quá lai.

Không có ngẫu nhiên, chớ thấy đó là loạn, [kỳ thực] không loạn chút nào. Người này biểu hiện thế này, người kia biểu hiện thế kia, nhắm vào cái tâm này của họ mà làm, nhắm vào cái tâm kia của họ mà làm, trên tổng thể hợp lại thì biểu hiện thật loạn. Hiển hiện ra thật loạn, nhưng không loạn chút nào. Tà ác khoa trương thế này, hung hăng thế kia, xuất ra các loại thủ đoạn tà ác, [ấy] là các việc khác nhau nhắm vào những người tu luyện khác nhau. Hợp lại, trông thấy cảnh sát tà ác như lang như hổ, rất ác, nhưng không hề loạn chút nào, đằng sau họ đều là những thần kia đang khống chế, mà tôi gọi chúng là cựu thế lực. Nhưng con đường ấy, rốt cuộc thì chúng vẫn cứ đi như thế. Các đệ tử Đại Pháp chỉ cần chính niệm đầy đủ, nói thế này nhé, đệ tử Đại Pháp chính niệm đầy đủ thì chư vị có thể vượt qua.

有些人可能這樣理解:我當時正念很強啊,我怎麼被迫害這麼厲害?是,絕對不像一個工業產品,一個模子倒出來的、一樣的。因為在漫長的生命過程中,你有這樣的心,他有那樣的心,潛移默化在歷史上欠下了不同的東西,每個人的心性高低、執著都不同,路因此是不一樣的,所承受的、所反映出來的狀態也都是不一樣的。就包括在這場迫害中惡警對人的態度,也是不一樣的。

Hữu ta nhân khả năng giá dạng lý giải: Ngã đương thời chính niệm ngận cường a, ngã chẩm ma bị bách hại giá ma lệ hại? Thị, tuyệt đối bất tượng nhất cá công nghiệp sản phẩm, nhất cá mô tử đảo xuất lai đích, nhất dạng đích. Nhân vi tại mạn trường đích sinh mệnh quá trình trung, nhĩ hữu giá dạng đích tâm, tha hữu na dạng đích tâm, tiềm di mặc hoá tại lịch sử thượng khiếm hạ liễu bất đồng đích đông tây, mỗi cá nhân đích tâm tính cao đê, chấp trước đô bất đồng, lộ nhân thử thị bất nhất dạng đích, sở thừa thụ đích, sở phản ánh xuất lai đích trạng thái dã đô thị bất nhất dạng đích. Tựu bao quát tại giá trường bách hại trung ác cảnh đối nhân đích thái độ, dã thị bất nhất dạng đích.

Một số người có thể lý giải thế này: Bây giờ ta chính niệm rất mạnh, tại sao ta bị bức hại ghê gớm thế này? Phải rồi, tuyệt đối không như một sản phẩm công nghiệp, từ một khuôn mà ra và giống nhau. Là vì trong quá trình lâu dài của sinh mệnh, chư vị có cái tâm này, người kia có cái tâm kia, biến hoá âm thầm trong lịch sử đã nợ những thứ khác nhau, mỗi người khác nhau có tâm tính cao thấp và chấp trước khác nhau, vì thế con đường đi không giống nhau; những gì phải chịu đựng, tâm thái phản ánh ra cũng khác nhau. Kể cả thái độ của cảnh sát tà ác trong cuộc bức hại này đối với người ta cũng là khác nhau.

不要覺的經過這場迫害,這個事情變了。當初我們只是一心修煉,邪黨不叫我們修煉,迫害大法,我們就跟你們鬥了。沒有,我從來都沒有說跟中共邪黨鬥,它不值得。我只是不承認舊勢力安排的這套東西,將來肯定我會把它改變過來,但是現在眼下這個形勢就是這樣。

Bất yếu giác đích kinh quá giá trường bách hại, giá cá sự tình biến liễu. Đương sơ ngã môn chỉ thị nhất tâm tu luyện, tà đảng bất khiếu ngã môn tu luyện, bách hại Đại Pháp, ngã môn tựu cân nhĩ môn đấu liễu. Một hữu, ngã tùng lai đô một hữu thuyết cân Trung Cộng tà đảng đấu, tha bất trị đắc. Ngã chỉ thị bất thừa nhận cựu thế lực an bài đích giá sáo đông tây, tương lai khẳng định ngã hội bả tha cải biến quá lai, đãn thị hiện tại nhãn hạ giá cá hình thế tựu thị giá dạng

Chớ cảm thấy rằng trải qua cuộc bức hại, thì sự việc này bèn thay đổi. Rằng ban đầu chúng ta chỉ là nhất tâm tu luyện, rồi tà đảng không để cho chúng ta tu luyện, bức hại Đại Pháp, chúng ta bèn đấu với các ngươi. Không phải thế, tôi xưa nay không có nói rằng đấu với tà đảng Trung Cộng, chúng không xứng. Tôi chỉ là không thừa nhận những thứ mà cựu thế lực an bài, tương lai khẳng định là tôi sẽ biến đổi chúng lại, nhưng tình huống trước mắt thì đang là thế này.

修煉人哪,大家想想,每個人在世上都走過了相當長的一段歷史過程。這個世間的理是反的,你看的是好的,在那邊看是壞的。你聞著是香的,那邊聞著是臭的,甚麼東西都是反過來的。在這樣一個情況下,修煉起來是很難,要想保持正念更難。但是呢,正因為這樣,才會把那些人心反映出來;做的好的就向正面發展;做的不好的、不向內心找的,就會向反的方向發展。我這裏講的不只是修煉人,常人也是這樣。

Tu luyện nhân nả, đại gia tưởng tưởng, mỗi cá nhân tại thế thượng đô tẩu quá liễu tương đương trường đích nhất đoạn lịch sử quá trình. Giá cá thế gian đích Lý thị phản đích, nhĩ khán đích thị hảo đích, tại na biên khán thị hoại đích. Nhĩ văn trước thị hương đích, na biên văn trước thị xú đích, thậm ma đông tây đô thị phản quá lai đích. Tại giá dạng nhất cá tình huống hạ, tu luyện khởi lai thị ngận nan, yếu tưởng bảo trì chính niệm cánh nan. Đãn thị ni, chính nhân vi giá dạng, tài hội bả na ta nhân tâm phản ánh xuất lai; tố đích hảo đích tựu hướng chính diện phát triển; tố đích bất hảo đích, bất hướng nội tâm trảo đích, tựu hội hướng phản đích phương hướng phát triển. Ngã giá lý giảng đích bất chỉ thị tu luyện nhân, thường nhân dã thị giá dạng.

Là người tu luyện, mọi người nghĩ xem, mỗi người đều đã đi qua một quá trình lịch sử rất lâu dài trên thế gian. Cái Lý ở thế gian này là phản lại, điều chư vị thấy là tốt, thì bên kia thấy là xấu. Chư vị ngửi là thơm, thì ở bên kia ngửi là xú; cái gì cũng là phản đảo lại. Trong tình huống như thế, tu luyện là rất khó, muốn bảo trì chính niệm càng khó hơn. Nhưng chính vì vậy, mới đem nhân tâm phản ánh ra; [ai mà] làm được tốt thì sẽ phát triển hướng về chính diện; làm không tốt, không hướng nội tìm, thì sẽ phát triển hướng về phương diện phản lại. Tôi giảng ở đây không chỉ là về người tu luyện, mà người thường cũng là như thế.

在整個人類歷史過程中,都是這樣。如果你們不能正確去對待,不能把自己當作修煉人向內去找,那真的是沒有辦法修。尤其是在這場迫害中,你不能夠升起正念來,反而增加了無數的仇恨。中共邪黨是很壞,不久就一定要淘汰它。可是哪,你們知道甚麼是壞人、好人嗎?你心裏裝的是恨、是惡,大家想想這是甚麼生命?會表現在行為上,甚至於表現在面像上,人瞅你都是惡的。我不是說一些大法弟子修的不好,修的好的一面就隔開了。只要在人這邊還有你人的東西存在,就有那些不好的東西,就有不好的思想,越到表面表現的越差。師父為甚麼給你們講法,就是要告訴你們這些,叫你們明白。

Tại chỉnh cá nhân loại lịch sử quá trình trung, đô thị giá dạng. Như quả nhĩ môn bất năng chính xác khứ đối đãi, bất năng bả tự kỷ đương tác tu luyện nhân hướng nội khứ trảo, na chân đích thị một hữu biện pháp tu. Vưu kỳ thị tại giá trường bách hại trung, nhĩ bất năng cú thăng khởi chính niệm lai, phản nhi tăng gia liễu vô số đích cừu hận. Trung Cộng tà đảng thị ngận hoại, bất cửu tựu nhất định yếu đào thải tha. Khả thị nả, nhĩ môn tri đạo thậm ma thị hoại nhân, hảo nhân ma? Nhĩ tâm lý trang đích thị hận, thị ác, đại gia tưởng tưởng giá thị thậm ma sinh mệnh? Hội biểu hiện tại hành vi thượng, thậm chí ư biểu hiện tại diện tượng thượng, nhân thiễu nhĩ đô thị ác đích. Ngã bất thị thuyết nhất ta Đại Pháp đệ tử tu đích bất hảo, tu đích hảo đích nhất diện tựu cách khai liễu. Chỉ yếu tại nhân giá biên hài hữu nhĩ nhân đích đông tây tồn tại, tựu hữu na ta bất hảo đích đông tây, tựu hữu bất hảo đích tư tưởng, việt đáo biểu diện biểu hiện đích việt sai. Sư phụ vi thậm ma cấp nhĩ môn giảng Pháp, tựu thị yếu cáo tố nhĩ môn giá ta, khiếu nhĩ môn minh bạch.

Trong cả một quá trình lịch sử nhân loại, cũng đều là như thế. Nếu chư vị không thể đối đãi một cách ngay chính, không thể tự coi mình là người tu luyện mà hướng nội tìm, thì quả thực không có cách nào tu. Đặc biệt là trong cuộc bức hại này, chư vị không thể khởi chính niệm lên, mà trái lại còn gia tăng vô vàn cừu hận. Tà đảng Trung Cộng là rất xấu xa, không lâu nữa nhất định sẽ đào thải nó. Nhưng chư vị biết chăng, thế nào là người xấu và người tốt? Chứa đựng trong tâm chư vị là những thứ hận, những thứ ác, thì mọi người nghĩ xem đó là sinh mệnh gì? Sẽ biểu hiện ra ở hành vi, thậm chí biểu hiện ngay trên mặt, người ta xem chư vị thảy đều là ác. Tôi không hề nói rằng các đệ tử Đại Pháp kia tu luyện không tốt, phía tu luyện xong đã cách khai ra rồi. Chừng nào ở con người nơi đây vẫn còn tồn tại những thứ của con người, thì còn có những thứ bất hảo đó, chính là những tư tưởng bất hảo, càng tới bề mặt thì biểu hiện càng sai kém. Tại sao Sư phụ giảng Pháp cho chư vị, chính là bảo cho chư vị những điều này, để chư vị minh bạch ra.

甚麼都沒有變,師父還是當初的師父,宇宙的法永遠都不會變。(熱烈鼓掌)只是我們在這場迫害中,這場所謂的考驗中,有的人去了執著,有的人沒去執著,有的人反而增加了執著。這就是在這場所謂的考驗中表現出來的狀態。是你們在變,是大法弟子在變。不向正的方面變,那就向負的方面變,一定的。

Thậm ma đô một hữu biến, Sư phụ hài thị đương sơ đích Sư phụ, vũ trụ đích Pháp vĩnh viễn đô bất hội biến. (nhiệt liệt cổ chưởng) Chỉ thị ngã môn tại giá trường bách hại trung, giá trường sở vị đích khảo nghiệm trung, hữu đích nhân khứ liễu chấp trước, hữu đích nhân một khứ chấp trước, hữu đích nhân phản nhi tăng gia liễu chấp trước. Giá tựu thị tại giá trường sở vị đích khảo nghiệm trung biểu hiện xuất lai đích trạng thái. Thị nhĩ môn tại biến, thị Đại Pháp đệ tử tại biến. Bất hướng chính đích phương diện biến, na tựu hướng phụ đích phương diện biến, nhất định đích.

Cái gì cũng không biến đổi, Sư phụ vẫn là Sư phụ như xưa, Pháp của vũ trụ vĩnh viễn sẽ không biến đổi. (vỗ tay nhiệt liệt) Chỉ là chúng ta trong cuộc bức hại này, trong cái gọi là khảo nghiệm này, có những vị đã tống khứ chấp trước, có những vị chưa tống khứ chấp trước, có những người trái lại còn gia tăng chấp trước. Đó chính là trạng thái biểu hiện ra trong cái gọi là khảo nghiệm này. Là chư vị đang biến đổi, là đệ tử Đại Pháp đang biến đổi. Nếu không phải là hướng về phương diện ‘chính’ mà biến, thì là hướng về phương diện ‘phụ’ mà biến; [đó là] nhất định.

從現在的情況看,形勢是發生了很大變化。誰在歷史上喊萬歲他也萬歲不了,誰都在喊鐵打的江山,可是它不是鐵打的。一朝一代就這樣過去了,這紅潮也要落了。(鼓掌)這歷史是誰也扭轉不了的,那是神安排的。誰要想逆著歷史走他就是小丑,這在歷史上已經不少見了。誰也挽救不了中共邪黨。但是哪,大法弟子越到比較寬鬆的環境的時候,越要注意自己的修煉,因為它越容易表現出你察覺不到的那些執著、越容易增強執著。千萬注意。到甚麼情況下,都要注意修自己。從始到終都能保持著如初的那種心,你必成。(熱烈鼓掌)

Tùng hiện tại đích tình huống khán, hình thế thị phát sinh liễu ngận đại biến hoá. Thuỳ tại lịch sử thượng hám vạn tuế tha dã vạn tuế bất liễu, thuỳ đô tại hám thiết đả đích giang sơn, khả thị tha bất thị thiết đả đích. Nhất triều nhất đại tựu giá dạng quá khứ liễu, giá hồng triều dã yếu lạc liễu. (cổ chưởng) Giá lịch sử thị thuỳ dã nữu chuyển bất liễu đích, na thị Thần an bài đích. Thuỳ yếu tưởng nghịch trước lịch sử tẩu tha tựu thị tiểu sửu, giá tại lịch sử thượng dĩ kinh bất thiểu kiến liễu. Thuỳ dã vãn cứu bất liễu Trung Cộng tà đảng. Đãn thị nả, Đại Pháp đệ tử việt đáo tỷ giảo khoan tùng đích hoàn cảnh đích thời hậu, việt yếu chú ý tự kỷ đích tu luyện, nhân vi tha việt dung dị biểu hiện xuất nhĩ sát giác bất đáo đích na ta chấp trước, việt dung dị tăng cường chấp trước. Thiên vạn chú ý. Đáo thậm ma tình huống hạ, đô yếu chú ý tu tự kỷ. Tùng thuỷ đáo chung đô năng bảo trì trước như sơ đích na chủng tâm, nhĩ tất thành. (nhiệt liệt cổ chưởng)

Xét tình huống hiện tại, hình thế đã phát sinh biến hoá rất to lớn. Dù ai trong lịch sử tung hô ‘vạn tuế’ thì họ cũng không vạn năm được đâu; dù ai đang tung hô giang sơn thành đồng vách sắt, nhưng mà nó cũng không phải làm bằng sắt mà. Từng triều đại đều đã trôi qua như thế, triều đại đỏ này sắp rụng rồi đó. (vỗ tay) Lịch sử ấy là không ai bẻ cong được, đó là Thần an bài. Ai muốn đi ngược với lịch sử thì họ chính là hề xấu, đã gặp không ít những điều như thế trong lịch sử. Không ai cứu vãn nổi tà đảng Trung Cộng. Tuy nhiên, các đệ tử Đại Pháp càng vào hoàn cảnh lơi lỏng thì khi đó càng phải chú ý tu luyện bản thân mình, bởi vì nó càng dễ dàng biểu hiện ra những chấp trước mà chư vị cảm giác không tới, và càng dễ gia tăng chấp trước. Nhất định phải chú ý. Dù tới tình huống nào, thì đều phải chú ý tu luyện chính mình. Từ đầu tới cuối đều có thể bảo trì cái tâm như thuở đầu, thì chư vị tất thành. (vỗ tay nhiệt liệt)

想一想,不是大家自己在變嗎?大法弟子風風雨雨走過來的路,從人的角度上講,是一首壯歌;從神的角度上講,這是熔爐在冶煉真金的過程。修煉中就會有大浪淘沙。這一切都將留給歷史,也許會永永遠遠的流傳下去。(鼓掌)大法弟子在這個期間做的好與壞,這件事情過去了,就沒有回頭的機會,因為那個邪惡已經不存在了,那些邪惡逐漸的被銷毀的已經沒有能力了,想要再來考驗你、從新讓你走一遍的機會都沒有了,自己做的甚麼樣哪,可能就是甚麼樣了。好在這件事情還沒有結束。作為大法弟子,無論在甚麼環境下,你都應該做好,做的更好,趕快把那些不足、把那些不應該有的去掉。

Tưởng nhất tưởng, bất thị đại gia tự kỷ tại biến ma? Đại Pháp đệ tử phong phong vũ vũ tẩu quá lai đích lộ, tùng nhân đích giác độ thượng giảng, thị nhất thủ tráng ca; tùng Thần đích giác độ thượng giảng, giá thị dung lô tại dã luyện chân kim đích quá trình. Tu luyện trung tựu hội hữu đại lãng đào sa. Giá nhất thiết đô tương lưu cấp lịch sử, dã hứa hội vĩnh vĩnh viễn viễn đích lưu truyền hạ khứ. (cổ chưởng) Đại Pháp đệ tử tại giá cá kỳ gian tố đích hảo dữ hoại, giá kiện sự tình quá khứ liễu, tựu một hữu hồi đầu đích cơ hội, nhân vi na cá tà ác dĩ kinh bất tồn tại liễu, na ta tà ác trục tiệm đích bị tiêu huỷ đích dĩ kinh một hữu năng lực liễu, tưởng yếu tái lai khảo nghiệm nhĩ, tùng tân nhượng nhĩ tẩu nhất biến đích cơ hội đô một hữu liễu, tự kỷ tố đích thậm ma dạng nả, khả năng tựu thị thậm ma dạng liễu. Hảo tại giá kiện sự tình hài một hữu kết thúc. Tác vi Đại Pháp đệ tử, vô luận tại thậm ma hoàn cảnh hạ, nhĩ đô ưng cai tố hảo, tố đích cánh hảo, cản khoái bả na ta bất túc, bả na ta bất ưng cai hữu đích khứ điệu.

Hãy nghĩ xem, chẳng phải mọi người đều tự mình cải biến sao? Con đường đầy gian nan mưa gió mà đệ tử Đại Pháp đi qua ấy, từ góc độ con người mà nói, thì là một bản hùng ca; từ góc độ chư Thần mà giảng, thì chính là quá trình luyện ra vàng ròng trong lò nhiệt luyện. Trong tu luyện ắt có ‘sóng lớn cuốn cát đi’. Hết thảy điều này đều sẽ lưu lại lịch sử, có lẽ sẽ lưu truyền vĩnh viễn. (vỗ tay) Các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ này mà thực thi được tốt hay không tốt, [khi] sự kiện này qua đi rồi, thì không có cơ hội quay đầu lại, là vì tà ác kia đã không còn tồn tại nữa, tà ác kia dần dần bị tiêu huỷ đến không còn năng lực rồi, muốn lại khảo nghiệm chư vị, khiến chư vị đi lại một lần nữa thì không có cơ hội đâu; bản thân mình thực thi thế nào, có thể sẽ chính là như thế đó. May mà sự việc này vẫn chưa kết thúc. Làm đệ tử Đại Pháp, vô luận trong hoàn cảnh nào, chư vị đều nên phải thực thi cho tốt, thực thi tốt hơn nữa, hãy nhanh chóng vứt bỏ những gì thiếu sót, những gì không nên có đi.

不怕你在各行各業,不怕你當多大的官,不怕你是甚麼身份,人類社會各個階層,整個人類社會,就是一個修煉的環境!我說這話可不是形容啊。你們知道這億萬年的安排嗎?小道只知道到廟裏、到山裏去修煉,他不知道給大法弟子安排的環境是整個人類。哪裏都可以修煉,只看你怎麼樣去對待。

Bất phạ nhĩ tại các hành các nghiệp, bất phạ nhĩ đương đa đại đích quan, bất phạ nhĩ thị thậm ma thân phận, nhân loại xã hội các cá giai tầng, chỉnh cá nhân loại xã hội, tựu thị nhất cá tu luyện đích hoàn cảnh! Ngã thuyết giá thoại khả bất thị hình dung a. Nhĩ môn tri đạo giá ức vạn niên đích an bài ma? Tiểu đạo chỉ tri đạo đáo miếu lý, đáo sơn lý khứ tu luyện, tha bất tri đạo cấp Đại Pháp đệ tử an bài đích hoàn cảnh thị chỉnh cá nhân loại. Nả lý đô khả dĩ tu luyện, chỉ khán nhĩ chẩm ma dạng khứ đối đãi.

Dù chư vị ở ngành nghề nào đi nữa, dù chư vị làm quan chức lớn đến đâu, dù chư vị mang thân phận gì, thì các giai tầng ở xã hội nhân loại, toàn thể xã hội nhân loại, chính là một hoàn cảnh tu luyện! Tôi nói lời này là không phải [để] hình dung. Chư vị có biết đây là an bài hàng ức vạn năm hay không? Các tiểu đạo chỉ biết vào chùa, vào núi để tu luyện, họ không biết rằng hoàn cảnh mà an bài cho các đệ tử Đại Pháp là toàn thể nhân loại. Tại đâu cũng có thể tu luyện, chỉ là xem chư vị đối đãi như thế nào.

可能在現階段也好,再過一段時間也好,政治上的變動啊、變化呀,會很吸引人。作為大法弟子,我想,經過這十多年的嚴酷考驗走過來的,那應該看的清楚。人世間的事情,它就是人世間的自然變化。我當然知道,這都是神的系統安排,就是這樣。不要去參與常人的政治。不要被常人帶動,這些年有許多民主人士、許多政治團體給了我們支持,因此你們也去參與他們的事情。你要知道你是修煉人,我們不參與政治。有更大的、巨大的事情等著你去做。

Khả năng tại hiện giai đoạn dã hảo, tái quá nhất đoạn thời gian dã hảo, chính trị thượng đích biến động a, biến hoá nha, hội ngận hấp dẫn nhân. Tác vi Đại Pháp đệ tử, ngã tưởng, kinh quá giá thập đa niên đích nghiêm khốc khảo nghiệm tẩu quá lai đích, na ưng cai khán đích thanh sở. Nhân thế gian đích sự tình, tha tựu thị nhân thế gian đích tự nhiên biến hoá. Ngã đương nhiên tri đạo, giá đô thị Thần đích hệ thống an bài, tựu thị giá dạng. Bất yếu khứ tham dự thường nhân đích chính trị. Bất yếu bị thường nhân đới động, giá ta niên hữu hứa đa dân chủ nhân sĩ, hứa đa chính trị đoàn thể cấp liễu ngã môn chi trì, nhân thử nhĩ môn dã khứ tham dự tha môn đích sự tình. Nhĩ yếu tri đạo nhĩ thị tu luyện nhân, ngã môn bất tham dự chính trị. Hữu cánh đại đích, cự đại đích sự tình đẳng trước nhĩ khứ tố.

Có thể là vào giai đoạn hiện nay cũng vậy, và qua một giai đoạn nữa cũng vậy, có biến động về chính trị, có biến hoá, sẽ rất hấp dẫn người ta. Làm đệ tử Đại Pháp, tôi nghĩ rằng, trải qua hơn chục năm khảo nghiệm nghiêm khắc rồi, thì hẳn đã thấy rõ. Những việc của thế gian con người, chúng chính là những biến hoá tự nhiên ở thế gian con người. Đương nhiên tôi biết, đây đều là Thần an bài một cách hệ thống, chính là như vậy đó. Không được tham dự vào chính trị của người thường. Không được bị người thường dẫn động, những năm nay có rất nhiều các nhân sỹ dân chủ và rất nhiều đoàn thể chính trị ủng hộ chúng ta, do đó chư vị cũng tới tham gia các việc của họ. Chư vị cần phải biết chư vị là người tu luyện, chúng ta không tham dự chính trị. Có việc khác to lớn hơn, đồ sộ hơn đang chờ chư vị đi làm.

香港的事情,最近影響很大,很多人也都在關注。作為一個媒體來講,可以如實的去報導,包括媒體評論,揭露迫害大法弟子的邪黨。由於真實的報導中國大陸及目前香港和其它國際事件,因此大紀元也變成一個很有名的媒體,威望也提高了。作為媒體本身來講,新聞報導評論是沒有問題的;作為個人來講,我們不能夠想怎麼幹就怎麼幹。你是修煉人,你要注意你是修煉自身,不是政治鬥爭,絕對不是,永遠也不會是。這個路要走不正,歪一點,人類就完了,人類沒有希望了,宇宙也沒有希望了。全宇宙的生命,甚至人類,都在關注著大法弟子路走的正不正。

Hương Cảng đích sự tình, tối cận ảnh hưởng ngận đại, ngận đa nhân dã đô tại quan chú. Tác vi nhất cá môi thể lai giảng, khả dĩ như thực đích khứ báo đạo, bao quát môi thể bình luận, yết lộ bách hại Đại Pháp đệ tử đích tà đảng. Do ư chân thực đích báo đạo Trung Quốc Đại Lục cập mục tiền Hương Cảng hoà kỳ tha quốc tế sự kiện, nhân thử Đại Kỷ Nguyên dã biến thành nhất cá ngận hữu danh đích môi thể, uy vọng dã đề cao liễu. Tác vi môi thể bản thân lai giảng, tân văn báo đạo bình luận thị một hữu vấn đề đích; tác vi cá nhân lai giảng, ngã môn bất năng cú tưởng chẩm ma cán tựu chẩm ma cán. Nhĩ thị tu luyện nhân, nhĩ yếu chú ý nhĩ thị tu luyện tự thân, bất thị chính trị đấu tranh, tuyệt đối bất thị, vĩnh viễn dã bất hội thị. Giá cá lộ yếu tẩu bất chính, oai nhất điểm, nhân loại tựu hoàn liễu, nhân loại một hữu hy vọng liễu, vũ trụ dã một hữu hy vọng liễu. Toàn vũ trụ đích sinh mệnh, thậm chí nhân loại, đô tại quan chú trước Đại Pháp đệ tử lộ tẩu đích chính bất chính.

Sự kiện Hồng Kông, gần đây ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều người cũng đều đang chú ý. Làm một kênh thông tấn mà giảng, có thể báo cáo theo thực tế, kể cả các bình luận của kênh thông tấn, vạch trần tà đảng bức hại đệ tử Đại Pháp. Do báo cáo chân thực về các sự kiện ở Trung Quốc Đại Lục cũng như Hồng Kông và quốc tế khác, vì thế mà Đại Kỷ Nguyên cũng trở thành một kênh thông tin rất danh tiếng, uy vọng cũng đề cao. Riêng như một kênh thông tấn mà nói, thì tin tức và các bài bình luận là không có vấn đề; nhưng là cá nhân mà nói, chúng ta không thể muốn làm gì liền làm nấy. Chư vị là người tu luyện, chư vị phải chú ý tu luyện chính tự thân mình, không là tranh đấu chính trị, tuyệt đối không, và vĩnh viễn sẽ không. Con đường này hễ đi không ngay chính, hễ nghiêng lệch một chút, thì nhân loại là xong rồi, và nhân loại không còn hy vọng nữa, vũ trụ cũng không còn hy vọng nữa. Sinh mệnh toàn vũ trụ, thậm chí nhân loại, đều đang chăm chú nhìn đệ tử Đại Pháp đi con đường này ngay chính hay không.

說點具體的。大法弟子陸陸續續的做一些大法的項目,還有一些在常人中做了一些生意、想要為大法做貢獻。我要提醒你們,財務上一定要清楚。因為無論你做甚麼,表現出來的都是大法弟子人的一面在做。人做就有人心的表現。你自己對自己的放鬆、隨意,在神眼裏可不是這麼看的。如果大法項目財務管理不嚴,如果真的是用心不對,那個罪大的了不得,因為那不只是個人的污點,那是在破壞大法弟子的這條路。

Thuyết điểm cụ thể đích. Đại Pháp đệ tử lục lục tục tục đích tố nhất ta Đại Pháp đích hạng mục, hài hữu nhất ta tại thường nhân trung tố liễu nhất ta sinh ý, tưởng yếu vi Đại Pháp tố cống hiến. Ngã yếu đề tỉnh nhĩ môn, tài vụ thượng nhất định yếu thanh sở. Nhân vi vô luận nhĩ tố thậm ma, biểu hiện xuất lai đích đô thị Đại Pháp đệ tử nhân đích nhất diện tại tố. Nhân tố tựu hữu nhân tâm đích biểu hiện. Nhĩ tự kỷ đối tự kỷ đích phóng túng, tuỳ ý, tại Thần nhãn lý khả bất thị giá ma khán đích. Như quả Đại Pháp hạng mục tài vụ quản lý bất nghiêm, như quả chân đích thị dụng tâm bất đối, na cá tội đại đích liễu bất đắc, nhân vi na bất chỉ thị cá nhân đích ô điểm, na thị tại phá hoại Đại Pháp đệ tử đích giá điều lộ.

Nói cụ thể hơn. Các đệ tử Đại Pháp liên tiếp làm một số hạng mục Đại Pháp, còn có một số là làm kinh doanh nơi người thường, muốn cống hiến vì Đại Pháp. Tôi muốn nhắc nhở chư vị: nhất định phải rõ ràng [vấn đề] tài vụ. Vì bất kể chư vị làm gì, thì biểu hiện ra cũng là phía con người của đệ tử Đại Pháp đang làm. Con người mà làm thì có nhân tâm biểu hiện ra. Bản thân chư vị mà phóng túng hay tuỳ ý đối với chính mình, nhưng trong con mắt chư Thần không nhìn như vậy. Nếu hạng mục Đại Pháp quản lý tài vụ không nghiêm, nếu quả thực dụng tâm không đúng, thì tội ấy to lớn quá chừng, là vì đó không chỉ là vết đen của cá nhân, mà đó là phá hoại con đường này của đệ tử Đại Pháp.

以前有過這樣的教訓,在神的眼裏有的人已經是把他另眼看待了,自己不知道,還不警覺,還在忘乎所以。我告訴大家,無論大法弟子搞甚麼項目,牽扯到資金問題,一定要健全你的財會制度,不能在這上違反法律。常人公司怎麼做的,你就怎麼做,一定的!絕對不能走歪這個路!如果不是這場迫害,我絕對不會讓你們做這些事情。

Dĩ tiền hữu quá giá dạng đích giáo huấn, tại Thần đích nhãn lý hữu đích nhân dĩ kinh thị bả tha lánh nhãn khán đãi liễu, tự kỷ bất tri đạo, hài bất cảnh giác, hài tại vong hồ sở dĩ. Ngã cáo tố đại gia, vô luận Đại Pháp đệ tử cảo thậm ma hạng mục, khiên xả đáo tư kim vấn đề, nhất định yếu kiện toàn nhĩ đích tài hội chế độ, bất năng tại giá thượng vi phản pháp luật. Thường nhân công ty chẩm ma tố đích, nhĩ tựu chẩm ma tố, nhất định đích! Tuyệt đối bất năng tẩu oai giá cá lộ! Như quả bất thị giá trường bách hại, ngã tuyệt đối bất hội nhượng nhĩ môn tố giá ta sự tình.

Trước đây từng có [bài học] giáo huấn như thế rồi, trong con mắt của Thần có những người đã khiến họ nhìn bằng cặp mắt khác, mà tự người đó không biết, vẫn không cảnh giác, vẫn [hồ đồ] quên cả trời đất. Tôi bảo mọi người này, vô luận đệ tử Đại Pháp làm hạng mục gì, [hễ] động tới vấn đề tiền bạc, thì nhất định phải kiện toàn chế độ tài vụ, không được vi phạm luật pháp về mặt này. Công ty người thường làm thế nào, chư vị hãy làm thế ấy, [đó là] nhất định! Tuyệt đối không được đi nghiêng lệch con đường này! Nếu không phải [do] cuộc bức hại này, thì tôi tuyệt đối không để chư vị làm những việc đó.

如果你要想建立一個公司,你要想搞一個項目,哪怕是你覺的這就是大法弟子的項目,你都要先健全你的財會制度再搞!否則你就別搞!你要有嚴格的管理制度!師父講到的問題,就已經是必須的了。我不知道那些舊勢力甚麼時候對你加害,但是我要告訴大家,一定要做好。

Như quả nhĩ yếu tưởng kiến lập nhất cá công ty, nhĩ yếu tưởng cảo nhất cá hạng mục, nả phạ thị nhĩ giác đích giá tựu thị Đại Pháp đệ tử đích hạng mục, nhĩ đô yếu tiên kiện toàn nhĩ đích tài hội chế độ tái cảo! Phủ tắc nhĩ tựu biệt cảo! Nhĩ yếu hữu nghiêm cách đích quản lý chế độ! Sư phụ giảng đáo đích vấn đề, tựu dĩ kinh thị tất tu đích liễu. Ngã bất tri đạo na ta cựu thế lực thậm ma thời hậu đối nhĩ gia hại, đãn thị ngã yếu cáo tố đại gia, nhất định yếu tố hảo.

Nếu chư vị định thành lập một công ty, chư vị muốn làm một hạng mục, thì dù chư vị có cảm thấy rằng đó là hạng mục đệ tử Đại Pháp đi nữa, thì chư vị cũng đều phải trước tiên kiện toàn chế độ tài chính kế toán rồi hãy làm! Nếu không thì chư vị đừng làm! Chư vị cần phải có chế độ quản lý nghiêm khắc! Vấn đề Sư phụ giảng ra này, chính là đã ắt phải như thế rồi. Tôi không biết cựu thế lực kia tới lúc nào sẽ gia tăng làm hại chư vị, nhưng tôi muốn bảo cho mọi người, rằng nhất định phải thực thi cho tốt.

再有,一些大法弟子從大陸出來以後不幹正事。我為甚麼老這麼講?因為從大陸出來的學員,人數已經超過原有國外大法弟子了。可是哪,有些人出來之後,以法輪功學員的名義辦了庇護,卻過自己的生活去了,甚麼救人事也不參加。救人是大法弟子的責任。你絕對推脫不了的!真的舊勢力看你不行了的時候,你就危險了!因為你的生命是為這個來的。有些大法弟子在國內表現的不好,本來修的就不好,到國外還人心那麼多!在一起就嗆嗆嗆,甚麼事都攪和。還那麼多人心,而且有些人根本就不出來做大法弟子該做的事。你要不去救人哪,你就不是個大法弟子。這是大法弟子的責任。

Tái hữu, nhất ta Đại Pháp đệ tử tùng Đại Lục xuất lai dĩ hậu bất cán chính sự. Ngã vi thậm ma lão giá ma giảng? Nhân vi tùng Đại Lục xuất lai đích học viên, nhân số dĩ kinh siêu quá nguyên hữu quốc ngoại Đại Pháp đệ tử liễu. Khả thị nả, hữu ta nhân xuất lai chi hậu, dĩ Pháp Luân Công học viên đích danh nghĩa biện liễu tý hộ, khước quá tự kỷ đích sinh hoạt khứ liễu, thậm ma cứu nhân sự dã bất tham gia. Cứu nhân thị Đại Pháp đệ tử đích trách nhiệm. Nhĩ tuyệt đối suy thoát bất liễu đích! Chân đích cựu thế lực khán nhĩ bất hành liễu đích thời hậu, nhĩ tựu nguy hiểm liễu! Nhân vi nhĩ đích sinh mệnh thị vi giá cá lai đích. Hữu ta Đại Pháp đệ tử tại quốc nội biểu hiện đích bất hảo, bản lai tu đích tựu bất hảo, đáo quốc ngoại hài nhân tâm na ma đa! Tại nhất khởi tựu sang sang sang, thậm ma sự đô giảo hoà. Hài na ma đa nhân tâm, nhi thả hữu ta nhân căn bản tựu bất xuất lai tố Đại Pháp đệ tử cai tố đích sự. Nhĩ yếu bất khứ cứu nhân nả, nhĩ tựu bất thị cá Đại Pháp đệ tử. Giá thị Đại Pháp đệ tử đích trách nhiệm.

Còn nữa, một số đệ tử Đại Pháp sau khi đến từ [Trung Quốc] Đại Lục thì không làm chính sự. Tại sao tôi vẫn nói? Là vì học viên từ Đại Lục tới, số người đã vượt quá [số] đệ tử vốn sống ở ngoại quốc rồi. Ấy vậy mà, có những người sau khi xuất ngoại, lấy danh nghĩa học viên Pháp Luân Công được bảo hộ, thế rồi đi sống một cuộc sống của riêng họ, không tham gia việc cứu người nào cả. Cứu người là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp. Chư vị tuyệt đối không né tránh được! Khi mà cựu thế lực thật sự nhìn thấy chư vị không đạt nữa, thì chư vị sẽ nguy hiểm! Vì sinh mệnh chư vị là vì điều này mà đến đây. Một số đệ tử Đại Pháp biểu hiện không tốt ở trong nước, nguyên là tu luyện không có tốt, khi tới ngoại quốc thì nhân tâm còn nhiều như vậy! Cùng gặp nhau tán chuyện, việc gì cũng làm rối ren. Còn có nhiều nhân tâm, hơn nữa có một số người hoàn toàn không bước ra làm việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm. Chư vị nếu chẳng đi cứu người, thì chư vị không phải là đệ tử Đại Pháp. Đây là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp.

師父也就是這麼說了,沒有人強制你。修煉嘛,都是個人的事情。你說我不想修了,那你就不修了。舊勢力怎麼對待你,那是它的事情。在迫害中那個心受不了,就想安定點,這回來到國外了,找個僻靜地方,過起安逸生活來了。平復平復那受傷的心也可以,但是你得做大法弟子該做的事,時間不等人。

Sư phụ dã tựu thị giá ma thuyết liễu, một hữu nhân cường chế nhĩ. Tu luyện ma, đô thị cá nhân đích sự tình. Nhĩ thuyết ngã bất tưởng tu liễu, na nhĩ tựu bất tu liễu. Cựu thế lực chẩm ma đối đãi nhĩ, na thị tha đích sự tình. Tại bách hại trung na cá tâm thụ bất liễu, tựu tưởng an định điểm, giá hồi lai đáo quốc ngoại liễu, trảo cá tịch tĩnh địa phương, quá khởi an dật sinh hoạt lai liễu. Bình phục bình phục na thụ thương đích tâm dã khả dĩ, đãn thị nhĩ đắc tố Đại Pháp đệ tử cai tố đích sự, thời gian bất đẳng nhân.

Sư phụ cũng là nói thế này, không có ai cưỡng chế chư vị. Tu luyện mà, đều là việc của cá nhân. Chư vị bảo chư vị không muốn tu nữa, thì chư vị không tu nữa. Cựu thế lực đối đãi chư vị thế nào, đó là việc của chúng. Trong cuộc bức hại này cái tâm kia chịu không nổi, bèn muốn an định một chút, bèn tới ngoại quốc, tìm một nơi an tĩnh, đến để sống một cuộc sống an dật. Bình phục một chút cái tâm bị tổn thương thì cũng được thôi, nhưng chư vị phải làm các việc đệ tử Đại Pháp nên làm, thời gian không đợi người.

看這形勢變化,中共邪黨那部機器,只要它不解體或宣布停止迫害法輪功,它還在轉動,那大小齒輪還在轉,各地迫害法輪功的現象還在出現。有的參與迫害的人是明白了,不幹了,甚至於表現的很正面了,這是整體形勢在變化所表現出來的狀態,但是它不是中共邪黨發出指令不迫害法輪功了。沒有,所以它那部機器還在轉。表現出來是人對大法弟子的態度,這種情況在各地已經大量的發生。有的「六一零」那些迫害大法弟子的惡警甚至於是登門拜訪,說我們不管了、怎麼怎麼對不起呀。我告訴你,那不是政策,那是他個人的表現。也許出自於正念,也許出自於狡猾的心理,怕運動過後找到他。

Khán giá hình thế biến hoá, Trung Cộng tà đảng na bộ cơ khí, chỉ yếu tha bất giải thể hoặc tuyên bố đình chỉ bách hại Pháp Luân Công, tha hài tại chuyển động, na đại tiểu xỉ luân hài tại chuyển, các địa bách hại Pháp Luân Công đích hiện tượng hài tại xuất hiện. Hữu đích tham dự bách hại đích nhân thị minh bạch liễu, bất cán liễu, thậm chí ư biểu hiện đích ngận chính diện liễu, giá thị chỉnh thể hình thế tại biến hoá sở biểu hiện xuất lai đích trạng thái, đãn thị tha bất thị Trung Cộng tà đảng phát xuất chỉ lệnh bất bách hại Pháp Luân Công liễu. Một hữu, sở dĩ tha na bộ cơ khí hài tại chuyển. Biểu hiện xuất lai thị nhân đối Đại Pháp đệ tử đích thái độ, giá chủng tình huống tại các địa dĩ kinh đại lượng đích phát sinh. Hữu đích “lục nhất linh” na ta bách hại Đại Pháp đệ tử đích ác cảnh thậm chí ư thị đăng môn bái phỏng, thuyết ngã môn bất quản liễu, chẩm ma chẩm ma đối bất khởi nha. Ngã cáo tố nhĩ, na bất thị chính sách, na thị tha cá nhân đích biểu hiện. Dã hứa xuất tự ư chính niệm, dã hứa xuất tự ư giảo hoạt đích tâm lý, phạ vận động quá hậu trảo đáo tha.

Xem hình thế biến hoá, bộ máy của tà đảng Trung Cộng kia, chừng nào nó chưa giải thể hoặc tuyên bố đình chỉ bức hại Pháp Luân Công, thì nó vẫn vận động, những bánh răng to nhỏ kia vẫn đang quay, hiện tượng bức hại Pháp Luân Công vẫn xuất hiện các nơi. Có những người tham gia bức hại là đã minh bạch, và không làm nữa, thậm chí biểu hiện ra rất công chính, đó là trạng thái do biến hoá hình thế chỉnh thể biểu hiện ra, chứ không phải do tà đảng Trung Cộng phát lệnh đừng bức hại Pháp Luân Công nữa. Không có [chỉ lệnh đó], nên bộ máy kia của nó vẫn đang vận chuyển. Biểu hiện xuất ra là thái độ người ta đối với đệ tử Đại Pháp, loại tình huống này ở các nơi đều phát sinh rất nhiều. Có những cảnh sát tà ác của phòng 610 [trước] bức hại đệ tử Đại Pháp [nay] thậm chí tới nhà thăm hỏi, nói ‘chúng tôi không quản nữa’, và ‘xin lỗi’ thế này thế kia. Tôi bảo chư vị này, đó không phải là chính sách, mà là biểu hiện của cá nhân họ. Có lẽ xuất từ chính niệm, có lẽ xuất từ tâm lý giảo hoạt, sợ rằng cuộc vận động qua đi thì sẽ truy bắt họ.

不管怎麼樣吧,形勢在變化。不管形勢變化成甚麼樣,你就是個修煉人。迫害當初我不是講了嗎?我說一個心不動能制萬動。有人理解成在家裏不出來,坐著不動了。形勢在變化,這種迫害的恐怖形勢才能觸動人心,大好的形勢也能帶動人心,風吹草動人的心都要隨著動,這對修煉人才是嚴重的影響呢!

Bất quản chẩm ma dạng ba, hình thế tại biến hoá. Bất quản hình thế biến hoá thành thậm ma dạng, nhĩ tựu thị cá tu luyện nhân. Bách hại đương sơ ngã bất thị giảng liễu ma? Ngã thuyết nhất cá tâm bất động năng chế vạn động. Hữu nhân lý giải thành tại gia lý bất xuất lai, toạ trước bất động liễu. Hình thế tại biến hoá, giá chủng bách hại đích khủng bố hình thế tài năng xúc động nhân tâm, đại hảo đích hình thế dã năng đới động nhân tâm, phong xuy thảo động nhân đích tâm đô yếu tuỳ trước động, giá đối tu luyện nhân tài thị nghiêm trọng đích ảnh hưởng ni!

Dù thế nào đi nữa, hình thế là đang biến hoá. Bất kể hình thế biến hoá như thế nào, chư vị vẫn chính là người tu luyện. Thời đầu bức hại chẳng phải tôi giảng rồi sao? Tôi nói rằng nhất tâm bất động có thể ức chế vạn động. Có người lý giải thành ‘ở nhà không bước ra’, ‘ngồi đó bất động’. Hình thế đang biến hoá, loại hình thế khủng bố của cuộc bức hại này mới có thể xúc động nhân tâm, mà hình thế cực tốt cũng có thể dẫn động nhân tâm, nhân tâm mà cũng lay động theo tựa như cỏ dập dờn theo gió, thì điều ấy đối với người tu luyện mới là ảnh hưởng nghiêm trọng!

很多學員可能還有一些問題,大老遠的來了。師父只能概括的講,我留一點時間給大家,你們可以提條子。(熱烈鼓掌)那些個,你說我家遇到甚麼困難啦、我身體怎麼在消業啊,我想,作為大法弟子來講,咱們大家就別提這樣的條子了。你要問我,我就告訴你一句話:因為你是修煉人了,你才碰到的;因為你是修煉人了,這些事情無論是正面的反應、負面的反應,都是好事。(熱烈鼓掌)因為它是在你修煉的這條路上,為你提高而準備的。

Ngận đa học viên khả năng hài hữu nhất ta vấn đề, đại lão viễn đích lai liễu. Sư phụ chỉ năng khái quát đích giảng, ngã lưu nhất điểm thời gian cấp đại gia, nhĩ môn khả dĩ đề điều tử. (nhiệt liệt cổ chưởng) Na ta cá, nhĩ thuyết ngã gia ngộ đáo thậm ma khốn nan lạp, ngã thân thể chẩm ma tại tiêu nghiệp a, ngã tưởng, tác vi Đại Pháp đệ tử lai giảng, cha môn đại gia tựu biệt đề giá dạng đích điều tử liễu. Nhĩ yếu vấn ngã, ngã tựu cáo tố nhĩ nhất cú thoại: Nhân vi nhĩ thị tu luyện nhân liễu, nhĩ tài bính đáo đích; nhân vi nhĩ thị tu luyện nhân liễu, giá ta sự tình vô luận thị chính diện đích phản ứng, phụ diện đích phản ứng, đô thị hảo sự. (nhiệt liệt cổ chưởng) Nhân vi tha thị tại nhĩ tu luyện đích giá điều lộ thượng, vi nhĩ đề cao nhi chuẩn bị đích.

Rất nhiều học viên có thể có một số câu hỏi, [họ] từ rất xa đến. Sư phụ chỉ có thể giảng khái quát, tôi lưu một chút thời gian giải đáp cho mọi người, chư vị có thể đưa các tờ câu hỏi lên. (vỗ tay nhiệt liệt) Một số [trường hợp như], chư vị bảo ‘nhà tôi gặp khó khăn thế này’, ‘thân thể tôi tiêu nghiệp ra sao’, thì tôi nghĩ rằng, làm đệ tử Đại Pháp mà giảng, thì mọi người chúng ta đừng viết những tờ câu hỏi kiểu như thế. Chư vị mà hỏi tôi, tôi sẽ bảo chư vị một câu này: Vì chư vị đã là người tu luyện, nên chư vị mới gặp phải [như thế]; vì chư vị đã là người tu luyện, nên những việc đó vô luận là phản ứng chính diện, hay là phản ứng phụ diện, thì đều là ‘hảo sự’. (vỗ tay nhiệt liệt) Là vì chúng là trên con đường tu luyện của chư vị, là chuẩn bị cho chư vị đề cao.

好,下面可以提條子。(熱烈鼓掌)(師父改站為坐)

Hảo, hạ diện khả dĩ đề điều tử. (nhiệt liệt cổ chưởng) (Sư phụ cải trạm vi toạ)

Được rồi, tiếp theo có thể đưa các tờ câu hỏi lên. (vỗ tay nhiệt liệt) (Sư phụ ngồi xuống)

弟子:最近我們地區很多同修將自己的被迫害經歷遞交到「巡視組」,利用常人形式主動反迫害。我們還體悟到應該在中國大陸人人起訴江魔頭。需要我們大法弟子去推動嗎?

Đệ tử: Tối cận ngã môn địa khu ngận đa đồng tu tương tự kỷ đích bị bách hại kinh lịch đệ giao đáo “Tuần thị tổ”, lợi dụng thường nhân hình thức chủ động phản bách hại. Ngã môn hài thể ngộ đáo ưng cai tại Trung Quốc Đại Lục nhân nhân khởi tố Giang ma đầu. Nhu yếu ngã môn Đại Pháp đệ tử khứ suy động ma?

Đệ tử: Gần đây ở địa phương chúng con rất nhiều đồng tu đem những gì mình trải qua khi bị bức hại đưa lên “Tuần thị tổ”, vận dụng hình thức của người thường để chủ động phản bức hại. Chúng con còn ngộ ra rằng ở Trung Quốc Đại Lục nên là mọi người khởi kiện ma đầu họ Giang. Có cần đệ tử Đại Pháp chúng con ra thúc đẩy hay không?

師父:只要大法弟子,你覺的揭露迫害、挽救世人有用的事情,你就去做。完全是為了人的這種報復心,這就不能做。向中共邪黨的甚麼機構遞交反迫害材料都要注意安全,那是為邪黨服務的。

Sư phụ: Chỉ yếu Đại Pháp đệ tử, nhĩ giác đích yết lộ bách hại, vãn cứu thế nhân hữu dụng đích sự tình, nhĩ tựu khứ tố. Hoàn toàn thị vi liễu nhân đích giá chủng báo phục tâm, giá tựu bất năng tố. Hướng Trung Cộng tà đảng đích thậm ma cơ cấu đệ giao phản bách hại tài liệu đô yếu chú ý an toàn, na thị vi tà đảng phục vụ đích.

Sư phụ: Chỉ cần là việc mà các đệ tử Đại Pháp chư vị cảm thấy hữu dụng cho vạch trần tà ác, cứu vãn thế nhân, thì chư vị cứ làm. [Còn nếu] hoàn toàn vì loại tâm báo thù của con người thì không được làm. Mà đưa tư liệu phản bức hại lên bất kỳ cơ cấu nào của tà đảng Trung Cộng thì phải chú ý an toàn, [cơ cấu] đó là để phục vụ tà đảng.

弟子:現在很多同修都在利用常人的法律反迫害、救度眾生,但大家總是覺的不能從實質上反對這場迫害。(師父:為甚麼不反對這場迫害?師父都不承認的。)我們如果能夠更好的發揮好主角的作用、又能與正義律師配合好,真正的做到實處……。

Đệ tử: Hiện tại ngận đa đồng tu đô tại lợi dụng thường nhân đích pháp luật phản bách hại, cứu độ chúng sinh, đãn đại gia tổng thị giác đích bất năng tùng thực chất thượng phản đối giá trường bách hại. (Sư phụ: vi thậm ma bất phản đối giá trường bách hại? Sư phụ đô bất thừa nhận đích.) Ngã môn như quả năng cú cánh hảo đích phát huy hảo chủ giác đích tác dụng, hựu năng dữ chính nghĩa luật sư phối hợp hảo, chân chính đích tố đáo thực xứ……

Đệ tử: Hiện nay rất nhiều đồng tu đều đang vận dụng luật pháp người thường để phản bức hại và cứu độ chúng sinh, nhưng mọi người vẫn cảm thấy không thể phản đối cuộc bức hại này từ thực chất. (Sư phụ: Tại sao không phản đối cuộc bức hại này? Cả Sư phụ cũng không thừa nhận.) Chúng con nếu có thể phát huy tốt hơn nữa tác dụng của vai chính, đồng thời có thể phối hợp tốt với các luật sư chính nghĩa, thật sự có thể làm được một cách thiết thực…

師父:是,反迫害的事情,本身就是在講真相,就是在救度眾生。中共邪黨為甚麼要改變人的思想?為甚麼這個政權要破壞傳統文化?為甚麼這個政權要灌輸它的邪惡理念?這是在歷史上任何一個政權都沒有過的,任何一種宗教都沒達到它這種程度,包括那些邪教也望塵莫及。你們仔細看看,這不就是破壞人類的魔嗎?而它又不是真正宇宙中的魔。它既不是宇宙的魔,它也不是正常的生命,是一個變異的東西。這個變異的東西就是針對人類從古到今奠定好的、讓人得法的、理解法的那種思想的破壞。甚麼叫「無神論」?這本身邪惡至極啊。人是神造的,宇宙都是神造的。它叫你背叛神,然後叫神拋棄你。

Sư phụ: Thị, phản bách hại đích sự tình, bản thân tựu thị tại giảng chân tướng, tựu thị tại cứu độ chúng sinh. Trung Cộng tà đảng vi thậm ma yếu cải biến nhân đích tư tưởng? Vi thậm ma giá cá chính quyền yếu phá hoại truyền thống văn hoá? Vi thậm ma giá cá chính quyền yếu quán thâu tha đích tà ác lý niệm? Giá thị tại lịch sử thượng nhậm hà nhất cá chính quyền đô một hữu quá đích, nhậm hà nhất chủng tông giáo đô một đạt đáo tha giá chủng trình độ, bao quát na ta tà giáo dã vọng trần mạc cập. Nhĩ môn tử tế khán khán, giá bất tựu thị phá hoại nhân loại đích ma ma? Nhi tha hựu bất thị chân chính vũ trụ trung đích ma. Tha ký bất thị vũ trụ đích ma, tha dã bất thị chính thường đích sinh mệnh, thị nhất cá biến dị đích đông tây. Giá cá biến dị đích đông tây tựu thị châm đối nhân loại tùng cổ đáo kim điện định hảo đích, nhượng nhân đắc Pháp đích, lý giải Pháp đích na chủng tư tưởng đích phá hoại. Thậm ma khiếu “vô thần luận”? Giá bản thân tà ác chí cực a. Nhân thị Thần tạo đích, vũ trụ đô thị Thần tạo đích. Tha khiếu nhĩ bội bạn Thần, nhiên hậu khiếu Thần phao khí nhĩ.

Sư phụ: Phải rồi, công việc phản bức hại, bản thân nó chính là giảng chân tướng, chính là cứu độ chúng sinh. Tại sao tà đảng Trung Cộng muốn cải biến tư tưởng con người? Tại sao chính quyền đó phá hoại văn hoá truyền thống? Tại sao chính quyền đó nhồi nhét [nhân dân] những quan niệm tà ác của nó? Đây là điều mà trong lịch sử chưa từng có ở bất kỳ chính quyền nào; mà bất kỳ tôn giáo nào cũng không đạt tới mức độ như thế, kể cả các tà giáo khác cũng thua xa. Chư vị hãy nhìn kỹ xem, đó chẳng phải là ma phá hoại nhân loại sao? Mà nó cũng khác với ma thật sự ở vũ trụ này. Nó không những không phải là ma của vũ trụ này, mà nó cũng không phải sinh mệnh thông thường, mà là một thứ biến dị. Thứ biến dị ấy chính là phá hoại tư tưởng vốn được đặt định tốt rồi từ xưa đến nay sao cho nhân loại đắc Pháp và lý giải Pháp. Cái gì gọi là “vô thần luận”? Bản thân cái đó đã cực kỳ tà ác rồi. Con người là Thần tạo ra, ngay cả vũ trụ cũng là Thần tạo ra. Nó khiến chư vị phản bội Thần, sau đó khiến Thần buông bỏ chư vị.

弟子:大陸的協調人一批一批的被迫害。許多協調人從邪惡的黑窩正念闖出,卻以病業離世,致使許多地區的協調工作沒有連續性,不能夠真正的形成整體。弟子認為以各個項目的形式形成一種協調機制,……。

Đệ tử: Đại Lục đích hiệp điệu nhân nhất phê nhất phê đích bị bách hại. Hứa đa hiệp điệu nhân tùng tà ác đích hắc oa chính niệm sấm xuất, khước dĩ bệnh nghiệp ly thế, trí sử hứa đa địa khu đích hiệp điệu công tác một hữu liên tục tính, bất năng cú chân chính đích hình thành chỉnh thể. Đệ tử nhận vi dĩ các cá hạng mục đích hình thức hình thành nhất chủng hiệp điệu cơ chế,……

Đệ tử: Những người điều phối ở [Trung Quốc] Đại Lục bị bức hại từng lô từng lô. Rất nhiều người điều phối đã bằng chính niệm vượt khỏi hang ổ hắc ám của tà ác, nhưng bị nghiệp bệnh mà qua đời, khiến rất nhiều nơi thì công tác điều phối vẫn không liên tục được, không thể thật sự hình thành chỉnh thể. Đệ tử cho rằng các hạng mục hãy tự hình thành một loại cơ chế điều phối…

師父:我想,大法弟子想的辦法出發點是好的吧,在那種邪惡的情況下如果你去聯繫,那就是極其不安全的,而且會給那些地區的學員帶來危險。你們得從這上考慮。其實有法在,那些大法弟子,無論他和大家聯繫和不聯繫,只要他能知道大法的形勢、能夠上網、突破網絡封鎖,他都能夠跟上形勢,因為有神在管。

Sư phụ: Ngã tưởng, Đại Pháp đệ tử tưởng đích biện pháp xuất phát điểm thị hảo đích ba, tại na chủng tà ác đích tình huống hạ như quả nhĩ khứ liên hệ, na tựu thị cực kỳ bất an toàn đích, nhi thả hội cấp na ta địa khu đích học viên đới lai nguy hiểm. Nhĩ môn đắc tùng giá thượng khảo lự. Kỳ thực hữu Pháp tại, na ta Đại Pháp đệ tử, vô luận tha hoà đại gia liên hệ hoà bất liên hệ, chỉ yếu tha năng tri đạo Đại Pháp đích hình thế, năng cú thượng võng, đột phá võng lạc phong toả, tha đô năng cú cân thượng hình thế, nhân vi hữu Thần tại quản.

Sư phụ: Tôi nghĩ rằng, các đệ tử Đại Pháp nghĩ biện pháp với xuất phát điểm là tốt, [nhưng] trong tình huống tà ác loại này nếu chư vị đi liên lạc, thì cực kỳ không an toàn, hơn nữa sẽ mang nguy hiểm tới học viên địa phương. Chư vị cần suy xét về [khía cạnh] này. Kỳ thực đã có Pháp, thì những đệ tử Đại Pháp ấy, dù họ có liên lạc với mọi người hay không, chỉ cần họ có thể biết hình thế Đại Pháp, có thể lên mạng lưới Internet, đột phá phong toả Internet, thì họ đều có thể theo kịp hình thế, bởi vì có chư Thần đang quản.

當然啦,你們協調起來,做事那更好,但是一定要考慮安全。最起碼現在不能夠大面積的去做,不能夠大面積去掌握不同地區學員的名單!誰做了,誰在幹壞事。

Đương nhiên lạp, nhĩ môn hiệp điệu khởi lai, tố sự na cánh hảo, đãn thị nhất định yếu khảo lự an toàn. Tối khởi mã hiện tại bất năng cú đại diện tích đích khứ tố, bất năng cú đại diện tích khứ chưởng ác bất đồng địa khu học viên đích danh đơn! Thuỳ tố liễu, thuỳ tại cán hoại sự.

Tất nhiên, chư vị điều phối với nhau, [thì] làm các việc sẽ tốt hơn, nhưng nhất định phải cân nhắc đến an toàn. Ít nhất hiện tại là không thể thực hiện trên diện rộng, không thể nắm danh sách các học viên các địa phương trên diện rộng được! Ai làm điều đó, thì người đó là làm điều xấu.

「有些協調人病業離世」,我從來都沒說協調人修煉的好。我沒說協調人是我們大法弟子修煉最好的。很多默默無聞的,其實修的很好的很多。協調人當初是因為有意願為大家操心才指定的。當然,協調人裏邊修的很好的也很多,這也不在少數,但是我不是以這個劃分的。這個協調人也有自己要修的,不然就是神了嘛。是人就得修,協調人也會反映出來人心,也可能有很強的執著,也可能歷史上有這樣的業債、那樣的業債。每個生命的路都是很複雜的,遇到的情況也是複雜的。在最關鍵的時刻,能走過來、不能走過來在兩可之間的時候,做不好就會失去生命,做好了就闖過來了。

“Hữu ta hiệp điệu nhân bệnh nghiệp ly thế”, ngã tùng lai đô một thuyết hiệp điệu nhân tu luyện đích hảo. Ngã một thuyết hiệp điệu nhân thị ngã môn Đại Pháp đệ tử tu luyện tối hảo đích. Ngận đa mặc mặc vô văn đích, kỳ thực tu đích ngận hảo đích ngận đa. Hiệp điệu nhân đương sơ thị nhân vi hữu ý nguyện vi đại gia thao tâm tài chỉ định đích. Đương nhiên, hiệp điệu nhân lý biên tu đích ngận hảo đích dã ngận đa, giá dã bất tại thiểu số, đãn thị ngã bất thị dĩ giá cá hoạch phận đích. Giá cá hiệp điệu nhân dã hữu tự kỷ yếu tu đích, bất nhiên tựu thị Thần liễu ma. Thị nhân tựu đắc tu, hiệp điệu nhân dã hội phản ánh xuất lai nhân tâm, dã khả năng hữu ngận cường đích chấp trước, dã khả năng lịch sử thượng hữu giá dạng đích nghiệp trái, na dạng đích nghiệp trái. Mỗi cá sinh mệnh đích lộ đô thị ngận phức tạp đích, ngộ đáo đích tình huống dã thị phức tạp đích. Tại tối quan kiện đích thời khắc, năng tẩu quá lai, bất năng tẩu quá lai tại lưỡng khả chi gian đích thời hậu, tố bất hảo tựu hội thất khứ sinh mệnh, tố hảo liễu tựu sấm quá lai liễu.

[Còn về việc] “một số người điều phối bị nghiệp bệnh mà qua đời”, xưa nay tôi không hề nói rằng người điều phối là [do] tu luyện tốt. Tôi không nói người điều phối là đệ tử Đại Pháp tu luyện tốt nhất [trong] chúng ta. Rất nhiều [học viên] rất lặng lẽ không nói gì mấy, họ tu luyện rất tốt. Người điều phối lúc bấy giờ là vì có ý nguyện dụng tâm trí cho mọi người nên mới được chỉ định. Tất nhiên, rất đông trong những người điều phối là tu luyện rất tốt, chứ không phải thiểu số, nhưng tôi không theo đó mà phân hoạch. Người điều phối ấy cũng cần tự mình tu, nếu không thì đã là Thần. Là người thì phải tu, người điều phối cũng sẽ phản ánh ra nhân tâm, cũng có thể có chấp trước rất mạnh, cũng có thể đã có nợ nghiệp này hoặc nợ nghiệp khác trong lịch sử. Con đường của mỗi sinh mệnh đều rất phức tạp, tình huống [họ] đụng phải cũng rất phức tạp. Khi tới thời khắc then chốt nhất, đúng lúc hai khả năng là có thể vượt qua, hoặc không thể vượt qua, thì thực thi không tốt sẽ mất đi sinh mệnh, thực thi được tốt sẽ vượt qua được.

弟子:師父在二零零九年講過神韻回國。幾年過去了,大部份學員認為,邪黨不解體神韻就不可能回國。(眾笑)

Đệ tử: Sư phụ tại nhị linh linh cửu niên giảng quá Thần Vận hồi quốc. Kỷ niên quá khứ liễu, đại bộ phận học viên nhận vi, tà đảng bất giải thể Thần Vận tựu bất khả năng hồi quốc. (chúng tiếu)

Đệ tử: Năm 2009 Sư phụ từng giảng về Thần Vận trở về nước. Mấy năm qua rồi, đại bộ phận học viên nhìn nhận rằng, tà đảng không giải thể thì Thần Vận không có khả năng về nước. (mọi người cười)

師父:神韻一定要去中國演。(熱烈鼓掌)這要看正法形勢,整個正法時間問題。

Sư phụ: Thần Vận nhất định yếu khứ Trung Quốc diễn. (nhiệt liệt cổ chưởng) Giá yếu khán Chính Pháp hình thế, chỉnh cá Chính Pháp thời gian vấn đề.

Sư phụ: Thần Vận nhất định sẽ đi Trung Quốc biểu diễn. (vỗ tay nhiệt liệt) Cái này cần xem hình thế Chính Pháp, vấn đề thời gian của toàn thể Chính Pháp.

弟子:大法弟子被綁架事件引起了國際社會的關注,加拿大大使館也派人去法庭旁聽,但我們的媒體卻缺乏連續的關注。

Đệ tử: Đại Pháp đệ tử bị bảng giá sự kiện dẫn khởi liễu quốc tế xã hội đích quan chú, Gia Nã Đại Đại sứ quán dã phái nhân khứ pháp đình bàng thính, đãn ngã môn đích môi thể khước khuyết phạp liên tục đích quan chú.

Đệ tử: Sự kiện đệ tử Đại Pháp bị bắt cóc đã dẫn tới chú ý của xã hội quốc tế, Đại sứ quán Canada cũng phái người tới toà án để nghe, nhưng kênh thông tấn của chúng ta lại thiếu vắng sự chú ý [theo dõi] liên tục.

師父:說起來啊,大法弟子辦的媒體,現在比常人的媒體,基本建設上、專業化程度上,還是有差距,這一點是肯定的。在正法的整個講真相的形勢中,那是起了大作用的,但是我是總盼你們那個媒體能夠越來越正規。可是哪,你們目前也沒有那麼多的專業人才。就是這些大法弟子。這麼難,走出來,舊勢力才認為你有威德。甚麼事情都是這麼難。人才濟濟,做起來這麼容易,它認為你沒威德。這就是舊勢力要幹的,它們這麼想的,也是這麼幹的。

Sư phụ: Thuyết khởi lai a, Đại Pháp đệ tử biện đích môi thể, hiện tại tỷ thường nhân đích môi thể, cơ bản kiến thiết thượng, chuyên nghiệp hoá trình độ thượng, hài thị hữu sai cự, giá nhất điểm thị khẳng định đích. Tại Chính Pháp đích chỉnh cá giảng chân tướng đích hình thế trung, na thị khởi liễu đại tác dụng đích, đãn thị ngã thị tổng phán nhĩ môn na cá môi thể năng cú việt lai việt chính quy. Khả thị nả, nhĩ môn mục tiền dã một hữu na ma đa đích chuyên nghiệp nhân tài. Tựu thị giá ta Đại Pháp đệ tử. Giá ma nan, tẩu xuất lai, cựu thế lực tài nhận vi nhĩ hữu uy đức. Thậm ma sự tình đô thị giá ma nan. Nhân tài tế tế, tố khởi lai giá ma dung dị, tha nhận vi nhĩ một uy đức. Giá tựu thị cựu thế lực yếu cán đích, tha môn giá ma tưởng đích, dã thị giá ma cán đích.

Sư phụ: Nói tới [việc này], các kênh thông tấn mà đệ tử làm, hiện tại so với kênh thông tấn của người thường, về cơ sở kiến thiết và về trình độ chuyên môn hoá, thì vẫn còn kém, điều này là khẳng định. Trong toàn thể hình thế giảng chân tướng trong Chính Pháp, những [kênh thông tấn] ấy có tác dụng lớn, nhưng tôi vẫn luôn trông chờ các kênh thông tấn của chư vị càng ngày càng chính quy. Nhưng mà, hiện giờ chư vị cũng chưa có nhiều người tài chuyên nghiệp đến thế. Chỉ là những đệ tử Đại Pháp như thế này. Khó khăn đến như vậy, mà vẫn vượt lên được, thì cựu thế lực mới nhìn nhận chư vị có uy đức. Việc gì cũng khó khăn như thế. Nếu nhân tài đông đảo, làm gì cũng dễ dàng, thì chúng cho rằng chư vị không có uy đức. Đó chính là cựu thế lực muốn làm, chúng là nghĩ như thế đó, và cũng là làm như thế.

當然啦,你們辦的媒體,我也順便說一句:有些時候大法弟子那些重要信息啊,不報導。你要知道你在幹啥。過去那時候沒有大陸出來的大法弟子,但是整個大法弟子的情況跟的很緊。你知道你在幹啥,你得知道你是誰的媒體。現在哪,有點忘乎所以,很重要的大法弟子的信息不報導。我已經多次說過這事了啊,不重視,甚至以個人情緒來做媒體。作為大法弟子來講,你個人修的好壞沒有關係,這些重大的事情,大法弟子的事情,你要不做好,這個賬,舊勢力將來它可跟你大算的。你們可千萬注意。你不要覺的我在這個位置上,這回我說了算了。責任也大,做不好問題也大。用心差一點都不行啊。

Đương nhiên lạp, nhĩ môn biện đích môi thể, ngã dã thuận tiện thuyết nhất cú: Hữu ta thời hậu Đại Pháp đệ tử na ta trọng yếu tín tức a, bất báo đạo. Nhĩ yếu tri đạo nhĩ tại cán xá. Quá khứ na thời hậu một hữu Đại Lục xuất lai đích Đại Pháp đệ tử, đãn thị chỉnh cá Đại Pháp đệ tử đích tình huống cân đích ngận khẩn. Nhĩ tri đạo nhĩ tại cán xá, nhĩ đắc tri đạo nhĩ thị thuỳ đích môi thể. Hiện tại nả, hữu điểm vong hồ sở dĩ, ngận trọng yếu đích Đại Pháp đệ tử đích tín tức bất báo đạo. Ngã dĩ kinh đa thứ thuyết quá giá sự liễu a, bất trọng thị, thậm chí dĩ cá nhân tình tự lai tố môi thể. Tác vi Đại Pháp đệ tử lai giảng, nhĩ cá nhân tu đích hảo hoại một hữu quan hệ, giá ta trọng đại đích sự tình, Đại Pháp đệ tử đích sự tình, nhĩ yếu bất tố hảo, giá cá trướng, cựu thế lực tương lai tha khả cân nhĩ đại toán đích. Nhĩ môn khả thiên vạn chú ý. Nhĩ bất yếu giác đích ngã tại giá cá vị trí thượng, giá hồi ngã thuyết liễu toán liễu. Trách nhiệm dã đại, tố bất hảo vấn đề dã đại. Dụng tâm sai nhất điểm đô bất hành a.

Đương nhiên, [về] các kênh thông tấn mà chư vị làm, tôi cũng nhân dịp này nói một câu: Có những lúc đã không đăng những tin tức trọng yếu của đệ tử Đại Pháp. Chư vị cần biết chư vị đang làm gì. Trước đây lúc mà chưa có đệ tử Đại Pháp xuất ngoại từ [Trung Quốc] Đại Lục, thì [chư vị] theo rất sát tình huống chung các đệ tử Đại Pháp. Chư vị biết chư vị đang làm gì, chư vị cần biết chư vị là kênh thông tấn của ai. Còn hiện nay, có một chút [cao hứng] quên cả trời đất, một số tin tức rất quan trọng của đệ tử Đại Pháp nhưng không được đăng. Tôi đã nhiều lần nói về việc này rồi, [nhưng chư vị] không coi trọng, thậm chí lấy cảm tình cá nhân tới làm việc thông tấn. Làm đệ tử Đại Pháp mà giảng, cá nhân chư vị tu tốt xấu thế nào thì thôi, [nhưng] sự việc trọng đại thế này, việc của các đệ tử Đại Pháp, thì chư vị mà làm không tốt, thì món nợ ấy, trong tương lai cựu thế lực có thể chúng sẽ tính rất nặng lên chư vị. Chư vị phải hết sức chú ý. Chư vị không được cảm thấy rằng ‘ta đang ở vị trí này, và phen này là do ta quyết định’. Trách nhiệm cũng lớn, nếu làm không tốt thì vấn đề cũng lớn. Dụng tâm mà sai kém một chút là không được đâu.

我剛才講了,說宇宙的生命數不清。我對你們講,正法中我是從天體的中間往兩頭做,為甚麼人類正法還沒到這一步,到現在我還沒做到頭。兩頭做,這邊沒到表面,那邊沒到最上頭。天體大的神都認為不可思議。那生命多的簡直無法衡量、無法想像。有的時候我都震驚。這麼多生命關注著你們。你的一思一念、一舉一動,都被數不盡的眾生在看著!我是說一個人的一思一念,就會被無數的神看著!誰也不會插手,但是誰都在看著,最後他們會去衡量你這個生命。

Ngã cương tài giảng liễu, thuyết vũ trụ đích sinh mệnh sổ bất thanh. Ngã đối nhĩ môn giảng, Chính Pháp trung ngã thị tùng Thiên thể đích trung gian vãng lưỡng đầu tố, vi thậm ma nhân loại Chính Pháp hài một đáo giá nhất bộ, đáo hiện tại ngã hài một tố đáo đầu. Lưỡng đầu tố, giá biên một đáo biểu diện, na biên một đáo tối thượng đầu. Thiên thể đại đích Thần đô nhận vi bất khả tư nghị. Na sinh mệnh đa đích giản trực vô pháp hành lượng, vô pháp tưởng tượng. Hữu đích thời hậu ngã đô chấn kinh. Giá ma đa sinh mệnh quan chú trước nhĩ môn. Nhĩ đích nhất tư nhất niệm, nhất cử nhất động, đô bị số bất tận đích chúng sinh tại khán trước! Ngã thị thuyết nhất cá nhân đích nhất tư nhất niệm, tựu hội bị vô số đích Thần khán trước! Thuỳ dã bất hội sáp thủ, đãn thị thuỳ đô tại khán trước, tối hậu tha môn hội khứ hành lượng nhĩ giá cá sinh mệnh.

Vừa rồi tôi đã giảng, nói rằng sinh mệnh của vũ trụ là [nhiều] không đếm được. Tôi giảng cho chư vị, rằng trong Chính Pháp tôi là thực thi từ trung gian Thiên thể hướng ra hai đầu, tại sao vẫn chưa tới bước Chính Pháp nhân loại, đến hiện nay tôi vẫn chưa làm tới đầu. Thực thi hai đầu ấy, bên này chưa tới bề mặt, bên kia chưa tới đầu cao nhất. Thiên thể to lớn đến mức ngay cả chư Thần cũng nhìn nhận là bất khả tư nghị. Sinh mệnh nhiều đến mức không thể tính đếm, không thể tưởng tượng. Nhiều lúc cả tôi cũng giật mình. [Rằng] nhiều sinh mệnh đến như thế đang chăm chú vào chư vị. Từng ý từng niệm, từng cử động hành vi của chư vị, đều đang được vô vàn vô số chúng sinh nhìn vào! Tôi là nói mỗi ý mỗi niệm của từng người, đều đang được vô số chư Thần nhìn vào! Không ai can thiệp, nhưng ai cũng đang nhìn, cuối cùng họ sẽ đánh giá sinh mệnh của chư vị.

弟子:大陸邪黨中央搞所謂「信息公開」。大法弟子要求各地洗腦班把其機構設立的法律依據、參與迫害者的身份、迫害所用資金來源的真相公開,用這種形式揭露迫害,是否合適?

Đệ tử: Đại Lục tà đảng trung ương cảo sở vị “tín tức công khai”. Đại Pháp đệ tử yêu cầu các địa tẩy não ban bả kỳ cơ cấu thiết lập đích pháp luật y cứ, tham dự bách hại giả đích thân phận, bách hại sở dụng tư kim lai nguyên đích chân tướng công khai, dụng giá chủng hình thức yết lộ bách hại, thị phủ hợp thích?

Đệ tử: Trung ương tà đảng ở [Trung Quốc] Đại Lục làm cái gọi là “công khai thông tin”. Các đệ tử Đại Pháp yêu cầu các lớp tẩy não các nơi hãy công khai sự thật về cơ sở luật pháp để thành lập cơ cấu tẩy não đó, thân phận những người tham gia bức hại, và nguồn tiền dùng cho bức hại; [các đệ tử] dùng hình thức đó để vạch trần bức hại, thì có thích hợp hay không?

師父:覺的應該做就做吧,反正大法弟子以講真相救人為目地。這些事你們看吧。師父看著整體形勢,不讓出現問題。個人修煉,我法身在管,具體事我不直接管。那個人心出來很強烈啊,你會跟我搞矛盾的。(眾笑)但是哪,那個修煉的路還真得你自己走,才算數。如果我告訴你咋走,你這條修煉的路就不算數了。所以有些人總想問師父,做點事就想問師父,我有的時候皺眉頭,我有的時候不太搭理他。他可能覺的:師父怎麼這麼對待我?我要真對你說了我就在拆你的修煉路!差一環都不行的!我不能拆。(師父笑)

Sư phụ: Giác đích ưng cai tố tựu tố ba, phản chính Đại Pháp đệ tử dĩ giảng chân tướng cứu nhân vi mục địa. Giá ta sự nhĩ môn khán ba. Sư phụ khán trước chỉnh thể hình thế, bất nhượng xuất hiện vấn đề. Cá nhân tu luyện, ngã Pháp thân tại quản, cụ thể sự ngã bất trực tiếp quản. Na cá nhân tâm xuất lai ngận cường liệt a, nhĩ hội cân ngã cảo mâu thuẫn đích. (chúng tiếu) Đãn thị nả, na cá tu luyện đích lộ hài chân đắc nhĩ tự kỷ tẩu, tài toán số. Như quả ngã cáo tố nhĩ trá tẩu, nhĩ giá điều tu luyện đích lộ tựu bất toán số liễu. Sở dĩ hữu ta nhân tổng tưởng vấn Sư phụ, tố điểm sự tựu tưởng vấn Sư phụ, ngã hữu đích thời hậu trứu mi đầu, ngã hữu đích thời hậu bất thái đáp lý tha. Tha khả năng giác đích: Sư phụ chẩm ma giá ma đối đãi ngã? Ngã yếu chân đối nhĩ thuyết liễu ngã tựu tại sách nhĩ đích tu luyện lộ! Sai nhất hoàn đô bất hành đích! Ngã bất năng sách. (Sư phụ tiếu)

Sư phụ: Cảm thấy nên làm thì hãy làm đi, dù sao đệ tử Đại Pháp cũng lấy giảng chân tướng cứu người làm mục đích. Những việc này thì chư vị hãy xét. Sư phụ là xét hình thế chỉnh thể, không để xuất hiện vấn đề. [Về] tu luyện cá nhân, các Pháp thân của tôi đang quản; [còn] các việc cụ thể thì tôi không trực tiếp quản. [Không thì khi] cái nhân tâm kia khi xuất ra rất mạnh mẽ, chư vị còn mâu thuẫn cả với tôi. (mọi người cười) Tuy nhiên, con đường tu luyện này vẫn là chư vị phải tự mình bước đi, thì mới được tính. Nếu tôi bảo chư vị hãy bước ra sao, thì đường tu luyện ấy của chư vị sẽ không được tính. Thế nên một số người cứ muốn hỏi Sư phụ, làm chút việc là muốn hỏi Sư phụ, và có lúc tôi cũng nhíu mày, có lúc tôi không muốn trả lời họ. Có thể họ cảm giác: Tại sao Sư phụ đối đãi với mình như thế nhỉ? Nếu tôi thật sự nói ra thì chính là tôi làm dở dang đường tu luyện của chư vị! Sai kém một mắt xích thôi cũng không được! Tôi không thể làm thế. (Sư phụ cười)

弟子:舊金山是著名的旅遊城市,有很多來自中國大陸的遊客,而中國城也是本市講真相的重點。舊金山有數百學員,但是許多學員對中國城和景點講真相不重視,所以長期在景點和中國城講真相的學員非常有限,很多時候一個點只有一個人。

Đệ tử: Cựu Kim Sơn thị trứ danh đích lữ du thành thị, hữu ngận đa lai tự Trung Quốc Đại Lục đích du khách, nhi Trung Quốc thành dã thị bản thị giảng chân tướng đích trọng điểm. Cựu Kim Sơn hữu số bách học viên, đãn thị hứa đa học viên đối Trung Quốc thành hoà cảnh điểm giảng chân tướng bất trọng thị, sở dĩ trường kỳ tại cảnh điểm hoà Trung Quốc thành giảng chân tướng đích học viên phi thường hữu hạn, ngận đa thời hậu nhất cá điểm chỉ hữu nhất cá nhân.

Đệ tử: San Francisco là thành phố du lịch nổi tiếng, có rất nhiều du khách đến từ Trung Quốc Đại Lục, mà khu phố Tàu cũng là trọng điểm giảng chân tướng của thành phố này. San Francisco có mấy trăm học viên, nhưng rất nhiều học viên không coi trọng việc giảng chân tướng ở khu phố Tàu và các điểm du lịch, cho nên lâu nay số học viên giảng chân tướng ở điểm du lịch và khu phố Tàu vẫn có hạn, nhiều khi một điểm chỉ có một người.

師父:聽見啦?我真希望多一些大法弟子在那多救一些人。你幹啥去了?特別是那些個沒做好的,來到這裏你在幹啥?

Sư phụ: Thính kiến lạp? Ngã chân hy vọng đa nhất ta Đại Pháp đệ tử tại na đa cứu nhất ta nhân. Nhĩ cán xá khứ liễu? Đặc biệt thị na ta cá một tố hảo đích, lai đáo giá lý nhĩ tại cán xá?

Sư phụ: [Mọi người] nghe thấy chứ? Tôi thật sự mong rằng nhiều đệ tử Đại Pháp hơn nữa hãy tới cứu thêm nhiều người. Chư vị đến làm gì? Nhất là [với] những ai chưa làm được tốt, chư vị đang làm gì khi tới nơi đây?

弟子:國內大法弟子的孩子已長大成人,是否我們的修煉狀態還會影響他們?

Đệ tử: Quốc nội Đại Pháp đệ tử đích hài tử dĩ trưởng đại thành nhân, thị phủ ngã môn đích tu luyện trạng thái hài hội ảnh hưởng tha môn?

Đệ tử: Con của [một số] đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đã trưởng thành rồi, trạng thái tu luyện của chúng con còn có ảnh hưởng tới chúng hay không?

師父:太能影響他們了。有些大法弟子的孩子,小的時候他沒有甚麼觀念,隨著大人在煉功,表現的也不錯。孩子小嘛,天目也能看見一些景象,對你還有幫助。但是,一大了,他的自我觀念就有了,被社會帶動的就強了;你再放鬆他,他就隨波逐流去了。不是有些大法弟子的孩子做的相當差嗎?甚至不如常人的孩子。

Sư phụ: Thái năng ảnh hưởng tha môn liễu. Hữu ta Đại Pháp đệ tử đích hài tử, tiểu đích thời hậu tha một hữu thậm ma quan niệm, tuỳ trước đại nhân tại luyện công, biểu hiện đích dã bất thác. Hài tử tiểu ma, thiên mục dã năng khán kiến nhất ta cảnh tượng, đối nhĩ hài hữu bang trợ. Đãn thị, nhất đại liễu, tha đích tự ngã quan niệm tựu hữu liễu, bị xã hội đới động đích tựu cường liễu; nhĩ tái phóng túng tha, tha tựu tuỳ ba trục lưu khứ liễu. Bất thị hữu ta Đại Pháp đệ tử đích hài tử tố đích tương đương sai ma? Thậm chí bất như thường nhân đích hài tử.

Sư phụ: Quá có thể ảnh hưởng chúng đấy chứ. Một số đệ tử Đại Pháp có con nhỏ, khi còn bé chúng chưa có quan niệm gì, luyện công theo người lớn, biểu hiện cũng khá lắm. Trẻ nhỏ mà, thiên mục cũng có thể nhìn thấy một số cảnh tượng, còn có trợ giúp đối với chư vị. Nhưng hễ một khi lớn lên, đã có quan niệm tự ngã của mình, mạnh dần lên vì xã hội dẫn động; chư vị mà buông lơi chúng, thì chúng sẽ thuận trôi theo dòng. Chẳng phải con của một số đệ tử Đại Pháp đã rất kém đó ư? Thậm chí còn chẳng bằng con của người thường.

弟子:本地這些年從中國大陸來了不少學員,但他們許多辦了身份後就不見了,很少出來參加救人的事情。儘管師父在這次法會之前已經講過相關的法,但他們還是沒有悟到,有的是忘了自己作為正法時期大法弟子的責任。

Đệ tử: Bản địa giá ta niên tùng Trung Quốc Đại Lục lai liễu bất thiểu học viên, đãn tha môn hứa đa biện liễu thân phận hậu tựu bất kiến liễu, ngận thiểu xuất lai tham gia cứu nhân đích sự tình. Tận quản Sư phụ tại giá thứ Pháp hội chi tiền dĩ kinh giảng quá tương quan đích Pháp, đãn tha môn hài thị một hữu ngộ đáo, hữu đích thị vong liễu tự kỷ tác vi Chính Pháp thời kỳ Đại Pháp đệ tử đích trách nhiệm.

Đệ tử: Chỗ chúng con có không ít học viên từ Trung Quốc Đại Lục đến trong mấy năm qua, nhưng họ phần đông làm xong [chứng nhận] thân phận rồi là không thấy nữa, rất ít bước ra tham gia các việc cứu người. Mặc dù trước khi Pháp hội này Sư phụ đã giảng về Pháp liên quan rồi, mà họ vẫn không ngộ ra, có những vị quên trách nhiệm khi làm đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp.

師父:是這樣。我們各國都有這情況,這些年一直也有這樣的人,我一講法,他來了。這一年你都看不著他哪去了,你也不知道他幹啥。我一講法他來了。我的法可不隨便聽啊,那是天機,聽了之後你要不去做大法弟子的事,那不是偷聽天機嗎?!舊勢力能叫不修煉的人知道天機嗎?不危險嗎?

Sư phụ: Thị giá dạng. Ngã môn các quốc đô hữu giá tình huống, giá ta niên nhất trực dã hữu giá dạng đích nhân, ngã nhất giảng Pháp, tha lai liễu. Giá nhất niên nhĩ đô khán bất trước tha nả khứ liễu, nhĩ dã bất tri đạo tha cán xá. Ngã nhất giảng Pháp tha lai liễu. Ngã đích Pháp khả bất tuỳ tiện thính a, na thị Thiên cơ, thính liễu chi hậu nhĩ yếu bất khứ tố Đại Pháp đệ tử đích sự, na bất thị thâu thính Thiên cơ ma?! Cựu thế lực năng khiếu bất tu luyện đích nhân tri đạo Thiên cơ ma? Bất nguy hiểm ma?

Sư phụ: Là vậy đó. Chúng ta đều có tình huống như thế ở các nước, những năm ấy vẫn luôn có những người như thế, hễ tôi giảng Pháp thì họ tới. Cả năm trời chư vị không thấy họ đâu, chư vị cũng không biết họ làm gì. [Nhưng] hễ tôi giảng Pháp thì họ tới. Pháp mà tôi giảng không phải để nghe một cách tuỳ tiện, đây là Thiên cơ, sau khi nghe xong chư vị mà không đi làm các việc của đệ tử Đại Pháp, thì đó chẳng phải nghe trộm Thiên cơ hay sao?! Cựu thế lực có thể để người không tu luyện biết được Thiên cơ chăng? Chẳng phải nguy hiểm sao?

弟子:近期有許多從大陸出來的學員在同修中使用假姓、假名。

Đệ tử: Cận kỳ hữu hứa đa tùng Đại Lục xuất lai đích học viên tại đồng tu trung sử dụng giả tính, giả danh.

Đệ tử: Gần đây có nhiều học viên đến từ [Trung Quốc] Đại Lục sử dụng tên họ giả giữa các đồng tu.

師父:是啊,到國外了你還怕甚麼呢?你都不能堂堂正正,你那一思一念神都在看著,寬鬆的環境中你還這樣?說你怕習慣了,養成了習慣,那你就早點改過來。說我一直抱著這樣的心態,那就是問題了,那不是執著了嗎?別人也沒辦法跟你配合啊。誰都不知道你是誰,那不把你當特務嗎?

Sư phụ: Thị a, đáo quốc ngoại liễu nhĩ hài phạ thậm ma ni? Nhĩ đô bất năng đường đường chính chính, nhĩ na nhất tư nhất niệm Thần đô tại khán trước, khoan tùng đích hoàn cảnh trung nhĩ hài giá dạng? Thuyết nhĩ phạ tập quán liễu, dưỡng thành liễu tập quán, na nhĩ tựu tảo điểm cải quá lai. Thuyết ngã nhất trực bão trước giá dạng đích tâm thái, na tựu thị vấn đề liễu, na bất thị chấp trước liễu ma? Biệt nhân dã một biện pháp cân nhĩ phối hợp a. Thuỳ đô bất tri đạo nhĩ thị thuỳ, na bất bả nhĩ đương đặc vụ ma?

Sư phụ: Phải rồi, đã tới ngoại quốc rồi chư vị còn sợ gì chứ? Chư vị không thể đường đường chính chính, chư Thần đều đang nhìn vào từng ý từng niệm của chư vị, trong hoàn cảnh nới lỏng rồi mà chư vị còn như thế? [Nếu] nói [đó là] chư vị sợ thành quen, nuôi dưỡng thành thói quen, thì chư vị hãy nhanh chóng cải biến lại đi. [Nếu] nói ‘tôi vẫn luôn giữ tâm thái thế này’, vậy là vấn đề rồi, đó chẳng phải chấp trước ư? Người khác cũng không cách nào phối hợp với chư vị. Không ai biết được chư vị là ai, thì còn không coi chư vị là đặc vụ?

弟子:我們地區每週集體學法後,大家都不願意交流,長期以來形成了一種無形的間隔,很難形成整體。每週一次的神韻交流,參加的人也很少,一直以來我們當地的神韻推票都做的不好,很多負責人出現麻木,不知道如何改變這種狀態。

Đệ tử: Ngã môn địa khu mỗi chu tập thể học Pháp hậu, đại gia đô bất nguyện ý giao lưu, trường kỳ dĩ lai hình thành liễu nhất chủng vô hình đích gián cách, ngận nan hình thành chỉnh thể. Mỗi chu nhất thứ đích Thần Vận giao lưu, tham gia đích nhân dã ngận thiểu, nhất trực dĩ lai ngã môn đương địa đích Thần Vận suy phiếu đô tố đích bất hảo, ngận đa phụ trách nhân xuất hiện ma mộc, bất tri đạo như hà cải biến giá chủng trạng thái.

Đệ tử: Địa phương chúng con học Pháp tập thể hàng tuần xong, mọi người đều không nguyện ý giao lưu, thời gian lâu rồi thành ra một loại ngăn cách vô hình, rất khó hình thành chỉnh thể. Mỗi tuần một lần giao lưu [nhóm] Thần Vận, cũng rất ít người tham gia, lâu nay việc bán vé Thần Vận địa phương chúng con vẫn không làm được tốt, nhiều người phụ trách xuất hiện [cảm giác] tê liệt, không biết cải biến loại trạng thái này như thế nào.

師父:一個地區狀態好不好,負責人也是很關鍵。常人的心那麼多,怕這怕那,越怕越麻煩。作為負責人來講,師父把這些學員交給你了,你覺的他們修的好壞與你沒責任?有責任。我就覺的,有些地區,好像是,修煉狀態就是鬆懈。常人公司也好、幹甚麼工作也好,你這麼做,那就是混事。大法弟子能混事嗎?這麼嚴肅的事。我說了,當然修煉狀態都不同,每個人對法認識成度、修煉層次也都不一樣,表現起來差異是很大。但是不管怎麼樣,這麼艱難的十幾年的路都走過來了,還不珍惜。

Sư phụ: Nhất cá địa khu trạng thái hảo bất hảo, phụ trách nhân dã thị ngận quan kiện. Thường nhân đích tâm na ma đa, phạ giá phạ na, việt phạ việt ma phiền. Tác vi phụ trách nhân lai giảng, Sư phụ bả giá ta học viên giao cấp nhĩ liễu, nhĩ giác đích tha môn tu đích hảo hoại dữ nhĩ một trách nhiệm? Hữu trách nhiệm. Ngã tựu giác đích, hữu ta địa khu, hảo tượng thị, tu luyện trạng thái tựu thị tùng giải. Thường nhân công ty dã hảo, cán thậm ma công tác dã hảo, nhĩ giá ma tố, na tựu thị hỗn sự. Đại Pháp đệ tử năng hỗn sự ma? Giá ma nghiêm túc đích sự. Ngã thuyết liễu, đương nhiên tu luyện trạng thái đô bất đồng, mỗi cá nhân đối Pháp nhận thức thành độ, tu luyện tầng thứ dã đô bất nhất dạng, biểu hiện khởi lai sai dị thị ngận đại. Đãn thị bất quản chẩm ma dạng, giá ma gian nan đích thập kỷ niên đích lộ đô tẩu quá lai liễu, hài bất trân tích.

Sư phụ: Về trạng thái một nơi là tốt hay không, thì người phụ trách cũng rất then chốt. Tâm người thường nhiều đến thế, e cái này sợ cái kia, càng sợ càng phiền toái. Làm người phụ trách mà giảng, Sư phụ giao những học viên đó cho chư vị, chư vị cảm thấy họ tu tốt hay không thì chư vị không có trách nhiệm chăng? Là có trách nhiệm. Tôi cảm thấy một số nơi, dường như trạng thái tu luyện chính là buông lỏng. Dù là công ty người thường cũng vậy, chư vị làm công tác gì cũng vậy, chư vị mà làm như thế, thì đó là làm ăn qua loa nửa vời. Các đệ tử Đại Pháp có thể làm lấy lệ như thế sao? Đây là việc nghiêm túc. Tôi đã nói rồi, tất nhiên trạng thái tu luyện là khác nhau, mỗi người có mức độ nhận thức khác nhau về Pháp, tầng thứ tu luyện cũng khác nhau, biểu hiện ra khác biệt rất lớn. Nhưng dù thế nào đi nữa, cả con đường mười mấy năm gian nan ấy chư vị cũng vượt qua được rồi, vậy mà không trân quý.

可我也是說了,你就是不珍惜,那也沒辦法。中士聞道,下士聞道,那他就這個狀態。可是哪,更多的大法弟子,包括師父,真的盼望你們能夠明白過來,真的能夠少一點人心,真的能在法上認識。說還是說,盼望還是盼望,你真的不去實修,你真的不想重視,那就得想辦法了。

Khả ngã dã thị thuyết liễu, nhĩ tựu thị bất trân tích, na dã một biện pháp. Trung sĩ văn Đạo, hạ sĩ văn Đạo, na tha tựu giá cá trạng thái. Khả thị nả, cánh đa đích Đại Pháp đệ tử, bao quát Sư phụ, chân đích phán vọng nhĩ môn năng cú minh bạch quá lai, chân đích năng cú thiểu nhất điểm nhân tâm, chân đích năng tại Pháp thượng nhận thức. Thuyết hài thị thuyết, phán vọng hài thị phán vọng, nhĩ chân đích bất khứ thực tu, nhĩ chân đích bất tưởng trọng thị, na tựu đắc tưởng biện pháp liễu.

Nhưng tôi cũng là nói, rằng chư vị mà không trân quý, thì cũng không cách nào. ‘Trung sỹ văn Đạo’, ‘hạ sỹ văn Đạo’, thì họ chính là trạng thái ấy. Tuy nhiên, có nhiều đệ tử Đại Pháp hơn, thêm cả Sư phụ, thật sự đang trông chờ chư vị có thể minh bạch trở lại, thật sự có thể giảm bớt một chút nhân tâm đi, thật sự có thể nhận thức trên Pháp. Nói thì vẫn là nói, trông chờ thì vẫn là trông chờ, chư vị quả thật không thực tu, chư vị quả thật không muốn coi trọng, thì sẽ phải nghĩ biện pháp rồi.

其實做的好的大法弟子,在這場迫害中能走過來的大法弟子,不就是因為他們法學的好、紮實,才能夠走過來嗎?那些帶修不修的,那是很難走好這條路的。

Kỳ thực tố đích hảo đích Đại Pháp đệ tử, tại giá trường bách hại trung năng tẩu quá lai đích Đại Pháp đệ tử, bất tựu thị nhân vi tha môn Pháp học đích hảo, trát thực, tài năng cú tẩu quá lai ma? Na ta đới tu bất tu đích, na thị ngận nan tẩu hảo giá điều lộ đích.

Đệ tử Đại Pháp nào quả thật thực thi được tốt, đệ tử Đại Pháp nào có thể vượt qua cuộc bức hại này, thì chẳng phải chính là vì họ học Pháp được tốt, một cách thiết thực, thì mới có thể vượt qua? Mà những [ai] theo tu mà không tu, thì rất khó mà có thể bước đi tốt con đường này.

弟子:我從大陸剛來一年,在媒體做,感覺體力精力跟不上,是否應該在西方社會適應一段時間才可以做媒體?

Đệ tử: Ngã tùng Đại Lục cương lai nhất niên, tại môi thể tố, cảm giác thể lực tinh lực cân bất thượng, thị phủ ưng cai tại Tây phương xã hội thích ứng nhất đoạn thời gian tài khả dĩ tố môi thể?

Đệ tử: Con mới từ [Trung Quốc] Đại Lục đến đây một năm, làm về truyền thông, cảm thấy sức khoẻ và tinh thần theo không kịp, phải chăng nên thích ứng với xã hội phương Tây một thời gian rồi mới có thể làm truyền thông?

師父:沒有這麼說吧。你在大法的環境中身體都不好、狀態都不好,到常人中我看不一定會更好。也許太忙了。在大法弟子辦的媒體中,擔任的角色太多,有這個情況。顧不上吃,顧不上睡,有這個情況,當然這是少數了。如果不是這個情況,那就在修煉上多下下功夫。

Sư phụ: Một hữu giá ma thuyết ba. Nhĩ tại Đại Pháp đích hoàn cảnh trung thân thể đô bất hảo, trạng thái đô bất hảo, đáo thường nhân trung ngã khán bất nhất định hội cánh hảo. Dã hứa thái mang liễu. Tại Đại Pháp đệ tử biện đích môi thể trung, đảm nhậm đích giác sắc thái đa, hữu giá cá tình huống. Cố bất thượng ngật, cố bất thượng thuỵ, hữu giá cá tình huống, đương nhiên giá thị thiểu số liễu. Như quả bất thị giá cá tình huống, na tựu tại tu luyện thượng đa hạ hạ công phu.

Sư phụ: Không có nói như vậy. Chư vị ngay cả trong hoàn cảnh Đại Pháp mà thân thể còn không khoẻ, trạng thái còn không tốt, thì vào xã hội người thường tôi thấy rằng không nhất định sẽ tốt hơn. Có lẽ quá bận rộn. Trong các kênh truyền thông mà đệ tử Đại Pháp làm, đảm nhiệm quá nhiều vai trò, là có tình huống ấy. Ăn không ngon, ngủ không yên, là có tình huống ấy, tất nhiên đó là thiểu số thôi. Nếu không phải tình huống như vậy, thì trong tu luyện hãy bỏ công phu hơn nữa.

我們很多人過關時,用你們的話說「病業關」也好、甚麼麻煩也好,找不著自己的執著在哪裏,想不明白,想不明白到底是甚麼原因。我告訴你們,大法弟子是絕對不能含糊的。你將要過去的這一關,就要過去了,可是還有一個執著沒去,就達不到標準,就過不去。修煉好了不就過去嗎?就過不去,他就停留在那。可是那個東西並不大,那個執著並不大,很小,可是就是因為你就是意識不到它,你就過不去,老是停留在那。這個不是說你修的不好,你就沒有認真的去想一想,意識到這些東西不符合修煉!只要它不符合修煉人的狀態,不符合修煉人應該有的,它就是個問題!(熱烈鼓掌)

Ngã môn ngận đa nhân quá quan thời, dụng nhĩ môn đích thoại thuyết “bệnh nghiệp quan” dã hảo, thậm ma ma phiền dã hảo, trảo bất trước tự kỷ đích chấp trước tại nả lý, tưởng bất minh bạch, tưởng bất minh bạch đáo để thị thậm ma nguyên nhân. Ngã cáo tố nhĩ môn, Đại Pháp đệ tử thị tuyệt đối bất năng hàm hồ đích. Nhĩ tương yếu quá khứ đích giá nhất quan, tựu yếu quá khứ liễu, khả thị hài hữu nhất cá chấp trước một khứ, tựu đạt bất đáo tiêu chuẩn, tựu quá bất khứ. Tu luyện hảo liễu bất tựu quá khứ ma? Tựu quá bất khứ, tha tựu đình lưu tại na. Khả thị na cá đông tây tịnh bất đại, na cá chấp trước tịnh bất đại, ngận tiểu, khả thị tựu thị nhân vi nhĩ tựu thị ý thức bất đáo tha, nhĩ tựu quá bất khứ, lão thị đình lưu tại na. Giá cá bất thị thuyết nhĩ tu đích bất hảo, nhĩ tựu một hữu nhận chân đích khứ tưởng nhất tưởng, ý thức đáo giá ta đông tây bất phù hợp tu luyện! Chỉ yếu tha bất phù hợp tu luyện nhân đích trạng thái, bất phù hợp tu luyện nhân ưng cai hữu đích, tha tựu thị cá vấn đề! (nhiệt liệt cổ chưởng)

Có rất nhiều người chúng ta khi vượt quan, dùng lời của chư vị là “quan ải nghiệp bệnh” cũng vậy, hay là rắc rối nào đó cũng vậy, tìm không ra chấp trước của mình ở đâu, nghĩ không minh bạch, nghĩ không rõ ra là rốt cuộc là nguyên nhân gì. Tôi bảo chư vị này, [làm] đệ tử Đại Pháp là tuyệt đối không thể hàm hồ. Chư vị sắp phải qua một quan ải ấy, tức là chỉ chút nữa là vượt qua rồi, nhưng còn một chấp trước không bỏ, thì không đạt tiêu chuẩn, và không vượt qua được. Tu luyện tốt thì chẳng phải sẽ vượt qua ư? Cứ không vượt qua, họ cứ đình trệ ở đó. Nhưng mà thứ kia không hề lớn, cái chấp trước kia không hề lớn, rất nhỏ, mà chính là vì chư vị không ý thức được nó, nên chư vị không vượt qua được, cứ đình trệ ở đó. Điều đó chẳng phải nói rằng chư vị tu không tốt, chư vị không thật sự nghiêm túc nghĩ kỹ, ý thức được cái đó không phù hợp tu luyện! Chừng nào nó không phù hợp trạng thái của người tu luyện, không phù hợp với cái mà người tu luyện nên có, thì nó chính là vấn đề! (vỗ tay nhiệt liệt)

弟子:師父您好,請仔細講一下剛才講到的資金問題。做生意的修煉人如何把握好?

Đệ tử: Sư phụ Nâm hảo, thỉnh tử tế giảng nhất hạ cương tài giảng đáo đích tư kim vấn đề. Tố sinh ý đích tu luyện nhân như hà bả ác hảo?

Đệ tử: Kính thưa Sư phụ, xin giảng kỹ hơn vấn đề tiền bạc mà vừa được giảng tới. Người tu luyện làm kinh doanh thì thu xếp thế nào cho tốt?

師父:做生意的不是我講的問題,那是你自己的工作了。你說我是老闆,只要你做的像修煉人樣,不坑害別人,正常的做生意,沒有問題的。這個話我早就講過了。那都是你自己的錢,(師父笑)放你們家裏,放你銀行,那是你自己的事。我說的是大法弟子的項目。

Sư phụ: Tố sinh ý đích bất thị ngã giảng đích vấn đề, na thị nhĩ tự kỷ đích công tác liễu. Nhĩ thuyết ngã thị lão bản, chỉ yếu nhĩ tố đích tượng tu luyện nhân dạng, bất khanh hại biệt nhân, chính thường đích tố sinh ý, một hữu vấn đề đích. Giá cá thoại ngã tảo tựu giảng quá liễu. Na đô thị nhĩ tự kỷ đích tiền, (Sư phụ tiếu) phóng nhĩ môn gia lý, phóng nhĩ ngân hàng, na thị nhĩ tự kỷ đích sự. Ngã thuyết đích thị Đại Pháp đệ tử đích hạng mục.

Sư phụ: Làm kinh doanh thì không [thuộc] vấn đề mà tôi giảng, đó là công tác của riêng chư vị. Chư vị bảo chư vị là ông chủ, chỉ cần chư vị thực thi như người tu luyện, không làm hại ai, làm kinh doanh một cách bình thường, [thì] không sao cả. Lời này tôi đã giảng từ lâu rồi. Đó đều là tiền của riêng chư vị, (Sư phụ cười) đặt ở nhà chư vị, [hay] đặt ở ngân hàng, đó là việc của riêng chư vị. Điều tôi nói là hạng mục của đệ tử Đại Pháp.

很多大法弟子的項目,你說以大法弟子的項目出現,你的資金卻管理一片混亂。我說的這是大多數啊,它是個問題了,那舊勢力要找麻煩。你們有些人已經在這上出問題了,自己還不覺醒、還不重視,我看你咋過那關。

Ngận đa Đại Pháp đệ tử đích hạng mục, nhĩ thuyết dĩ Đại Pháp đệ tử đích hạng mục xuất hiện, nhĩ đích tư kim khước quản lý nhất phiến hỗn loạn. Ngã thuyết đích giá thị đại đa số a, tha thị cá vấn đề liễu, na cựu thế lực yếu trảo ma phiền. Nhĩ môn hữu ta nhân dĩ kinh tại giá thượng xuất vấn đề liễu, tự kỷ hài bất giác tỉnh, hài bất trọng thị, ngã khán nhĩ trách quá na quan.

Rất nhiều hạng mục của đệ tử Đại Pháp, chư vị nói [chúng] xuất hiện như hạng mục của đệ tử Đại Pháp, nhưng quỹ của chư vị quản lý thành một mớ hỗn loạn. Tôi nói điều này là đại đa số, [thì] nó là vấn đề rồi đó, cựu thế lực sẽ tìm phiền toái. Một số người chư vị đã xuất hiện vấn đề về [phương diện] này rồi, mà bản thân họ chưa tỉnh ra, còn chưa coi trọng, tôi thấy chư vị vượt quan này thế nào.

弟子:一部份認為,不應該都往國外跑,應該在大陸救人。另一部份認為,師尊沒說不讓,就可以往國外跑。(眾笑)同修說,都想往國外跑,這是一個強大的執著。

Đệ tử: Nhất bộ phận nhận vi, bất ưng cai đô vãng quốc ngoại bào, ưng cai tại Đại Lục cứu nhân. Lánh nhất bộ phận nhận vi, Sư tôn một thuyết bất nhượng, tựu khả dĩ vãng quốc ngoại bào. (chúng tiếu) Đồng tu thuyết, đô tưởng vãng quốc ngoại bào, giá thị nhất cá cường đại đích chấp trước.

Đệ tử: Một bộ phận [học viên] cho rằng, không nên đều ra ngoại quốc, nên ở [Trung Quốc] Đại Lục cứu người. Một bộ phận khác nhìn nhận rằng, Sư tôn không giảng là không cho, vậy có thể ra ngoại quốc. (mọi người cười) Đồng tu nói rằng, đều muốn ra ngoại quốc, thì là một chấp trước lớn mạnh.

師父:不管國內國外啦,師父是沒有講這話。為甚麼不講呢?是因為每個人都有每個人的安排,每個人的路是不同的,所以我不能去這樣直接去說行和不行。但是作為大法弟子來講,你不是用法在衡量嗎?

Sư phụ: Bất quản quốc nội quốc ngoại lạp, Sư phụ thị một hữu giảng giá thoại. Vi thậm ma bất giảng ni? Thị nhân vi mỗi cá nhân đô hữu mỗi cá nhân đích an bài, mỗi cá nhân đích lộ thị bất đồng đích, sở dĩ ngã bất năng khứ giá dạng trực tiếp khứ thuyết hành hoà bất hành. Đãn thị tác vi Đại Pháp đệ tử lai giảng, nhĩ bất thị dụng Pháp tại hành lượng ma?

Sư phụ: Dẫu là trong hay ngoài nước, Sư phụ đều không có giảng những lời đó. Tại sao không giảng? Là vì mỗi người đều có an bài của người đó, con đường của mỗi người đều khác nhau, do đó tôi không thể cứ như thế trực tiếp nói là được hay không được. Nhưng làm đệ tử Đại Pháp mà nói, chư vị không dùng Pháp để đo lường sao?

以前神韻用人那時候,遇到過這個情況,但不都是這樣,比如想要一個人,就來不了,怎麼樣都是搗亂,就是不讓他來。按理說救人的事,師父親自來帶著做,這個事挺重要的,不行。後來發現哪,他應該救的人他沒救。這輩子他應該做的事情,而且是答應下來的事情他沒做,來不了,他得做了那件事才能來得了。發現有這個問題。

Dĩ tiền Thần Vận dụng nhân na thời hậu, ngộ đáo quá giá cá tình huống, đãn bất đô thị giá dạng, tỷ như tưởng yếu nhất cá nhân, tựu lai bất liễu, chẩm ma dạng đô thị đảo loạn, tựu thị bất nhượng tha lai. Án lý thuyết cứu nhân đích sự, Sư phụ thân tự lai đới trước tố, giá cá sự đĩnh trọng yếu đích, bất hành. Hậu lai phát hiện nả, tha ưng cai cứu đích nhân tha một cứu. Giá bối tử tha ưng cai tố đích sự tình, nhi thả thị đáp ứng hạ lai đích sự tình tha một tố, lai bất liễu, tha đắc tố liễu na kiện sự tài năng lai đắc liễu. Phát hiện hữu giá cá vấn đề.

Trước đây khi Thần Vận dùng người, đã gặp tình huống này, nhưng không phải đều như vậy, chẳng hạn muốn cần một người, nhưng [anh ta] tới không được, thế nào cũng đều làm rối loạn, chính là không để cho anh ta tới đây. Theo lý mà nói thì việc cứu người, Sư phụ đích thân tới dẫn dắt làm, việc này cực kỳ trọng yếu, [nhưng] không được. Về sau phát hiện rằng, những người anh ta nên phải cứu thì anh ta chưa cứu. Việc anh ta cần làm trong đời này, hơn nữa là việc mà đã đáp ứng rồi mà anh ta chưa làm, tới không được, anh ta phải làm việc đó thì mới tới đây được. Phát hiện vấn đề như thế.

弟子:因為迫害期間進京護法,沒有學歷。現在找時間學習,是否能達到飛天入學水平?

Đệ tử: Nhân vi bách hại kỳ gian tiến Kinh hộ Pháp, một hữu học lịch. Hiện tại trảo thời gian học tập, thị phủ năng đạt đáo Phi Thiên nhập học thuỷ bình?

Đệ tử: Vì thời kỳ bức hại đã tới Bắc Kinh để hộ Pháp, nên không có bằng tốt nghiệp. Hiện nay dành thời gian học tập, thì có thể đạt được tiêu chuẩn nhập học trường Phi Thiên hay không?

師父:沒有學歷,是,大法弟子很多失學的,這個迫害對孩子也是很邪惡。年輕的大法弟子不讓上學,這個很多。邪惡就是這麼幹的啦。你說我年輕,我要找時間學習,這個不是問題。但是呢,自己也要參加大法的項目做些事情,同時再抓緊學習,這不是問題。

Sư phụ: Một hữu học lịch, thị, Đại Pháp đệ tử ngận đa thất học đích, giá cá bách hại đối hài tử dã thị ngận tà ác. Niên khinh đích Đại Pháp đệ tử bất nhượng thượng học, giá cá ngận đa. Tà ác tựu thị giá ma cán đích lạp. Nhĩ thuyết ngã niên khinh, ngã yếu trảo thời gian học tập, giá cá bất thị vấn đề. Đãn thị ni, tự kỷ dã yếu tham gia Đại Pháp đích hạng mục tố ta sự tình, đồng thời tái trảo khẩn học tập, giá bất thị vấn đề.

Sư phụ: Không có bằng cấp, phải rồi, rất nhiều đệ tử Đại Pháp là thất học, cuộc bức hại này cũng là rất tà ác đối với trẻ em. Những đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi không được đi học, rất nhiều trường hợp như thế. Tà ác chính là làm những cái đó. Chư vị nói chư vị trẻ tuổi, chư vị muốn dành thời gian học tập, điều đó không thành vấn đề. Nhưng mà, bản thân mình cũng cần tham gia hạng mục của đệ tử Đại Pháp thực thi một số việc, đồng thời dành thời gian học tập, điều đó không sao.

入飛天,有條件才行。飛天是專業學校,它是藝術學校,所以它只收藝術人才。它不是一般的學校。不過飛天將來要在社會上辦學,飛天大學準備在社會辦學,要辦綜合性大學,其它學科也要做,而且在社會上辦學,要在社會上招生,就不侷限在大法弟子中,現在已經著手在做了。(鼓掌)

Nhập Phi Thiên, hữu điều kiện tài hành. Phi Thiên thị chuyên nghiệp học hiệu, tha thị nghệ thuật học hiệu, sở dĩ tha chỉ thu nghệ thuật nhân tài. Tha bất thị nhất ban đích học hiệu. Bất quá Phi Thiên tương lai yếu tại xã hội thượng biện học, Phi Thiên Đại học chuẩn bị tại xã hội biện học, yếu biện tống hợp tính đại học, kỳ tha học khoa dã yếu tố, nhi thả tại xã hội thượng biện học, yếu tại xã hội thượng chiêu sinh, tựu bất cuộc hạn tại Đại Pháp đệ tử trung, hiện tại dĩ kinh trước thủ tại tố liễu. (cổ chưởng)

Vào trường Phi Thiên, thì có điều kiện mới được. Phi Thiên là trường chuyên nghiệp, đó là trường nghệ thuật, nên họ chỉ thu nhận nhân tài nghệ thuật. Nó không phải trường học thông thường. Chẳng qua Phi Thiên tương lai muốn như trường học ở xã hội, chuẩn bị làm trường Đại học Phi Thiên ở xã hội, muốn làm một đại học có tính tổng hợp, thì cũng cần làm các môn học khác, hơn nữa đã là trường học ở xã hội, cũng cần chiêu sinh ở xã hội, chứ không hạn chế trong các đệ tử Đại Pháp, hiện nay đã đang bắt đầu làm như vậy rồi. (vỗ tay)

弟子:個人生意屬不屬於你說的範圍?

Đệ tử: Cá nhân sinh ý thuộc bất thuộc ư nhĩ thuyết đích phạm vi?

Đệ tử: Kinh doanh cá nhân là không thuộc phạm trù mà Ngài [vừa] giảng phải không?

師父:個人生意不屬於啦。個人生意,怎麼也得管好,說甚麼你都得管好的,(師父笑)要不那生意不黃了嗎?(眾笑)

Sư phụ: Cá nhân sinh ý bất thuộc ư lạp. Cá nhân sinh ý, chẩm ma dã đắc quản hảo, thuyết thậm ma nhĩ đô đắc quản hảo đích, (Sư phụ tiếu) yếu bất na sinh ý bất hoàng liễu ma? (chúng tiếu)

Sư phụ: Kinh doanh cá nhân là không thuộc [những gì vừa giảng]. Kinh doanh cá nhân, dù sao cũng cần quản cho tốt, dù nói thế nào thì chư vị vẫn cần làm cho tốt, (Sư phụ cười) nếu không thì kinh doanh không thua lỗ sao? (mọi người cười)

弟子:有一位學員,修了十多年了,還以有病為由申請國家補助。我們不知怎麼與這位同修交流,因為他修煉後身體已沒有病了,而且上山工地幹活,很能幹。(眾笑)

Đệ tử: Hữu nhất vị học viên, tu liễu thập đa niên liễu, hài dĩ hữu bệnh vi do thân thỉnh quốc gia bổ trợ. Ngã môn bất tri chẩm ma dữ giá vị đồng tu giao lưu, nhân vi tha tu luyện hậu thân thể dĩ một hữu bệnh liễu, nhi thả thượng sơn công địa cán hoạt, ngận năng cán. (chúng tiếu)

Đệ tử: Có một học viên, đã tu hơn chục năm rồi, vẫn lấy có bệnh làm lý do xin trợ cấp của nhà nước. Chúng con không biết giao lưu [trao đổi] với đồng tu đó thế nào, vì anh ấy sau khi tu luyện đã không có bệnh nữa, ngoài ra lên núi làm lao động xây dựng, rất có năng lực. (mọi người cười)

師父:反正人心在都會反映出來,不在這,就在那,但不一定說這個學員就修的不好。人心哪,說不定在哪塊他有執著。這不用去幹活了,多做點大法的事情,就拿了吧,也可能是這個想法。但是不管怎麼樣,咱們修煉人,還得走正自己的路啊。

Sư phụ: Phản chính nhân tâm tại đô hội phản ánh xuất lai, bất tại giá, tựu tại na, đãn bất nhất định thuyết giá cá học viên tựu tu đích bất hảo. Nhân tâm nả, thuyết bất định tại nả khối tha hữu chấp trước. Giá bất dụng khứ cán hoạt liễu, đa tố điểm Đại Pháp đích sự tình, tựu nã liễu ba, dã khả năng thị giá cá tưởng pháp. Đãn thị bất quản chẩm ma dạng, cha môn tu luyện nhân, hài đắc tẩu chính tự kỷ đích lộ a.

Sư phụ: Dù sao hễ có nhân tâm thì sẽ phản ánh ra, không chỗ này thì chỗ kia, nhưng không nhất định nói rằng học viên đó tu không được tốt. Nhân tâm ấy, không chừng ở chỗ nào đó mà anh ta có chấp trước. ‘Không cần đi lao động nữa, hãy làm chút việc Đại Pháp, vậy cầm [tiền trợ cấp]’, cũng có thể là do lối nghĩ đó. Nhưng dù thế nào đi nữa, người tu luyện chúng ta cần đi cho chính con đường của mình.

弟子:面對道德淪喪、甚至沒有任何底線的世人,很難生出慈悲心。是不是不要管他們甚麼樣了,弟子就只管去救度?

Đệ tử: Diện đối đạo đức luân tang, thậm chí một hữu nhậm hà để tuyến đích thế nhân, ngận nan sinh xuất từ bi tâm. Thị bất thị bất yếu quản tha môn thậm ma dạng liễu, đệ tử tựu chỉ quản khứ cứu độ?

Đệ tử: Khi đối diện với con người thế gian đạo đức suy đồi, chẳng còn bất kể chừng mực nào, thì rất khó sinh tâm từ bi. Phải chăng là không được để ý họ như thế nào, đệ tử chỉ quan tâm việc đi cứu độ?

師父:是!人哪,在不同的情況下表現出來的狀態,那真的大不一樣。我現在看中國大陸的人啊,道德人格下滑的真快。我從大陸出來十多年了,我一直在觀察大陸人的變化,因為這與正法、救度有直接關係。我就發現人變化的太快了!但是,我在仔細觀察他們的時候,我發現其實他們還有善心。只是思想變異的很厲害,被中共邪黨簡直是加速的在變異。不管怎麼樣吧,能否得救其實就看他的善念了。大陸人無論怎麼污染,表面以下有一層薄膜一樣的隔著,一掀下去就是他自己,會像六十年代的人品道德。將來我會掀下去這個東西。(熱烈鼓掌)

Sư phụ: Thị! Nhân nả, tại bất đồng đích tình huống hạ biểu hiện xuất lai đích trạng thái, na chân đích đại bất nhất dạng. Ngã hiện tại khán Trung Quốc Đại Lục đích nhân a, đạo đức nhân cách hạ hoạt đích chân khoái. Ngã tùng Đại Lục xuất lai thập đa niên liễu, ngã nhất trực tại quan sát Đại Lục nhân đích biến hoá, nhân vi giá dữ Chính Pháp, cứu độ hữu trực tiếp quan hệ. Ngã tựu phát hiện nhân biến hoá đích thái khoái liễu! Đãn thị, ngã tại tử tế quan sát tha môn đích thời hậu, ngã phát hiện kỳ thực tha môn hài hữu Thiện tâm. Chỉ thị tư tưởng biến dị đích ngận lệ hại, bị Trung Cộng tà đảng giản trực thị gia tốc đích tại biến dị. Bất quản chẩm ma dạng ba, năng phủ đắc cứu kỳ thực tựu khán tha đích Thiện niệm liễu. Đại Lục nhân vô luận chẩm ma ô nhiễm, biểu diện dĩ hạ hữu nhất tầng bạc mô nhất dạng đích cách trước, nhất hiên hạ khứ tựu thị tha tự kỷ, hội tượng lục thập niên đại đích nhân phẩm đạo đức. Tương lai ngã hội hiên hạ khứ giá cá đông tây. (nhiệt liệt cổ chưởng)

Sư phụ: Đúng! Con người ấy, trong các tình huống khác nhau biểu hiện các trạng thái, quả thực khác nhau rất nhiều. Hiện nay tôi nhìn người Trung Quốc Đại Lục, nhân cách đạo đức đang xuống dốc cực nhanh. Tôi đã ra Đại Lục mười mấy năm rồi, tôi vẫn luôn quan sát biến hoá con người ở Đại Lục, vì điều này quan hệ trực tiếp với Chính Pháp và việc cứu độ. Và tôi phát hiện rằng người ta biến hoá quá nhanh! Tuy nhiên, khi tôi quan sát họ thật kỹ, thì tôi phát hiện rằng thực ra họ vẫn còn Thiện tâm. Chỉ là tư tưởng bị biến dị đến mức rất ghê gớm, bị tà đảng Trung Cộng đang tăng tốc làm cho biến dị. Chớ quản họ thế nào, kỳ thực có thể được cứu hay không ấy là xem Thiện niệm của họ. Người Đại Lục dẫu bị ô nhiễm thế nào, ở bên dưới bề mặt là có một tầng màng mỏng ngăn cách, hễ mở bỏ ra thì sẽ là bản thân chính họ, sẽ như đạo đức nhân phẩm của những năm 1960. Tương lai tôi sẽ mở bỏ cái đó ra. (vỗ tay nhiệt liệt)

弟子:弟子總是不時的陷入消極、消沉的狀態,一是對圓滿後生命的意義感到迷茫,再就是覺的剩下的時間不多了,無論怎麼努力都無法彌補不精進造成的損失。通過大量學法,能好一些,但達不到「修煉如初」。不爭氣的弟子請師父開示。

Đệ tử: Đệ tử tổng thị bất thời đích hãm nhập tiêu cực, tiêu trầm đích trạng thái, nhất thị đối viên mãn hậu sinh mệnh đích ý nghĩa cảm đáo mê mang, tái tựu thị giác đích thặng hạ đích thời gian bất đa liễu, vô luận chẩm ma nỗ lực đô vô pháp di bổ bất tinh tấn tạo thành đích tổn thất. Thông quá đại lượng học Pháp, năng hảo nhất ta, đãn đạt bất đáo “tu luyện như sơ”. Bất tranh khí đích đệ tử thỉnh Sư phụ khai thị.

Đệ tử: Đệ tử cứ luôn thỉnh thoảng chìm đắm vào trạng thái tiêu trầm, tiêu cực; một là cảm thấy mê mang về ý nghĩa của sinh mệnh sau khi viên mãn, hai là cảm thấy thời gian còn lại không nhiều, dù nỗ lực đến đâu cũng không cách nào bù đắp được tổn thất do bất tinh tấn tạo thành. Thông qua học Pháp thật nhiều, thì có thể tốt hơn một chút, nhưng không đạt tới “tu luyện như thuở đầu”. [Con là] đệ tử không nỗ lực thỉnh Sư phụ chỉ cho.

師父:作為一個人來講,對神、對圓滿也沒正念了,那一定是邪惡的東西對人思想長期干擾造成的,包括業力。正常情況下你說我要知道天上生命的狀態是甚麼樣,其實你現在想神是甚麼狀態也是用人的思想在想,你也想不清楚,所以想用這方法升起正念來也很難。但是我們每個大法弟子,就包括世人,在你思想深處都有記憶,到世上來找大法;大法弟子是為助師正法了。有的時候我在觀察一些大法弟子,很多事情表現的真的是叫人操心;可是哪,真的碰到大法弟子原則問題時,那真的就看出來了,噢,這是大法弟子。

Sư phụ: Tác vi nhất cá nhân lai giảng, đối Thần, đối viên mãn dã một chính niệm liễu, na nhất định thị tà ác đích đông tây đối nhân tư tưởng trường kỳ can nhiễu tạo thành đích, bao quát nghiệp lực. Chính thường tình huống hạ nhĩ thuyết ngã yếu tri đạo thiên thượng sinh mệnh đích trạng thái thị thậm ma dạng, kỳ thực nhĩ hiện tại tưởng Thần thị thậm ma trạng thái dã thị dụng nhân đích tư tưởng tại tưởng, nhĩ dã tưởng bất thanh sở, sở dĩ tưởng dụng giá phương pháp thăng khởi chính niệm lai dã ngận nan. Đãn thị ngã môn mỗi cá Đại Pháp đệ tử, tựu bao quát thế nhân, tại nhĩ tư tưởng thâm xứ đô hữu ký ức, đáo thế thượng lai trảo Đại Pháp; Đại Pháp đệ tử thị vi trợ Sư Chính Pháp liễu. Hữu đích thời hậu ngã tại quan sát nhất ta Đại Pháp đệ tử, ngận đa sự tình biểu hiện đích chân đích thị khiếu nhân thao tâm; khả thị nả, chân đích bính đáo Đại Pháp đệ tử nguyên tắc vấn đề thời, na chân đích tựu khán xuất lai liễu, úc, giá thị Đại Pháp đệ tử.

Sư phụ: Là một người mà nói, khi mất đi chính niệm thậm chí cả đối với Thần, đối với viên mãn, thì nhất định là do những thứ tà ác can nhiễu tư tưởng người ta một thời gian lâu tạo thành, kể cả nghiệp lực. Trong tình huống thông thường chư vị nói ‘tôi muốn biết trạng thái sinh mệnh trên Trời như thế nào’, kỳ thực hiện nay chư vị nghĩ về trạng thái của Thần như thế nào thì là dùng tư tưởng của con người mà nghĩ, chư vị có nghĩ cũng không rõ ràng, do đó chư vị dùng phương pháp đó để thăng hoa chính niệm lên là rất khó khăn. Nhưng mỗi từng đệ tử Đại Pháp chúng ta, mà kể cả con người thế gian nữa, ở nơi sâu thẳm trong tư tưởng chư vị đều có ký ức, [rằng] tới thế gian này tìm Đại Pháp; đệ tử Đại Pháp là để trợ Sư Chính Pháp. Nhiều lúc tôi quan sát một số đệ tử Đại Pháp, rất nhiều việc biểu hiện ra thật sự khiến người ta lo lắng; tuy nhiên, khi mà thật sự đụng phải vấn đề nguyên tắc của đệ tử Đại Pháp, thì lúc đó quả thật nhìn ra, ồ, đây là đệ tử Đại Pháp.

人心強的時候你看不著他正的一面,正念強時才覺的大法弟子不一樣,所以學員之間經常看不清楚對方是甚麼狀態。人心的表現也不一定都一樣。就讓你無奈呀、消極呀,讓你變的懶懶散散,這東西就叫你打不起精神。我告訴大家,很多微細的那些不好的生命,它們就像塵土一樣覆蓋住你,蓋住人的思想,可是那啥都不是,你們發正念就能消滅掉這些爛東西。很多人發正念在敷衍。你要不清理乾淨你身體中的這些東西,你的修煉就會受到影響。可是那些東西一念就滅沒了。你就是正念不足,正念就出不來,就不起作用。

Nhân tâm cường đích thời hậu nhĩ khán bất trước tha chính đích nhất diện, chính niệm cường thời tài giác đích Đại Pháp đệ tử bất nhất dạng, sở dĩ học viên chi gian kinh thường khán bất thanh sở đối phương thị thậm ma trạng thái. Nhân tâm đích biểu hiện dã bất nhất định đô nhất dạng. Tựu nhượng nhĩ vô nại nha, tiêu cực nha, nhượng nhĩ biến đích lãn lãn tản tản, giá đông tây tựu khiếu nhĩ đả bất khởi tinh thần. Ngã cáo tố đại gia, ngận đa vi tế đích na ta bất hảo đích sinh mệnh, tha môn tựu tượng trần thổ nhất dạng phúc cái trụ nhĩ, cái trụ nhân đích tư tưởng, khả thị na xá đô bất thị, nhĩ môn phát chính niệm tựu năng tiêu diệt điệu giá ta lạn đông tây. Ngận đa nhân phát chính niệm tại phu diễn. Nhĩ yếu bất thanh lý kiền tịnh nhĩ thân thể trung đích giá ta đông tây, nhĩ đích tu luyện tựu hội thụ đáo ảnh hưởng. Khả thị na ta đông tây nhất niệm tựu diệt một liễu. Nhĩ tựu thị chính niệm bất túc, chính niệm tựu xuất bất lai, tựu bất khởi tác dụng.

Khi nhân tâm mạnh mẽ thì chư vị không nhìn thấy mặt ‘chính’ của họ, khi chính niệm mạnh mẽ thì mới cảm thấy đệ tử Đại Pháp không như thế, do đó giữa các học viên thông thường không thấy rõ trạng thái của đối phương là thế nào. Nhân tâm biểu hiện cũng không nhất định đều giống nhau. Nên khiến chư vị cảm thấy bó tay, tiêu cực, khiến chư vị trở nên lười biếng buông lơi ấy, thứ đó chính là khiến chư vị không khởi tinh thần lên được. Tôi bảo mọi người này, rất nhiều sinh mệnh bất hảo nhỏ bé, chúng hệt như bụi đất phủ kín chư vị, vùi lấp tư tưởng của chư vị, nhưng mà những thứ đó không là gì cả, chư vị phát chính niệm thì có thể tiêu diệt những thứ dơ bẩn đó. Rất nhiều người phát chính niệm một cách qua loa lấy lệ. Chư vị mà không thanh lý sạch sẽ những thứ đó trong thân thể chư vị, thì tu luyện của chư vị sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng những thứ đó chỉ một niệm là tiêu diệt mất tiêu. Chư vị chính là chính niệm không đầy đủ, chính niệm không xuất ra nổi, chính là không khởi tác dụng.

迫害大法弟子的那些舊勢力,我越來越對它們嚴厲。舊勢力也看出來那個罪有多大,它們也不敢太放肆的迫害了,甚至於不敢指使那些個不同的神或正常生命直接迫害大法弟子了。它們現在控制那些個蟲子等亂七八糟必然淘汰的那些卑微的爛東西在迫害大法弟子。都不成對比了,可是很多大法弟子就是正念不強,表現的很無奈。有時修煉中過不去的關,找不到執著,是因為有一些很小的問題不當回事。其實再小的事,達不到標準也不行。時間一長,人會出現消極,它們就會加重消極。目前表現的消業狀態也是這些低微的爛東西幹的。

Bách hại Đại Pháp đệ tử đích na ta cựu thế lực, ngã việt lai việt đối tha môn nghiêm lệ. Cựu thế lực dã khán xuất lai na cá tội hữu đa đại, tha môn dã bất cảm thái phóng tứ đích bách hại liễu, thậm chí ư bất cảm chỉ sử na ta cá bất đồng đích thần hoặc chính thường sinh mệnh trực tiếp bách hại Đại Pháp đệ tử liễu. Tha môn hiện tại khống chế na ta cá trùng tử đẳng loạn thất bát tao tất nhiên đào thái đích na ta ti vi đích lạn đông tây tại bách hại Đại Pháp đệ tử. Đô bất thành đối tỷ liễu, khả thị ngận đa Đại Pháp đệ tử tựu thị chính niệm bất cường, biểu hiện đích ngận vô nại. Hữu thời tu luyện trung quá bất khứ đích quan, trảo bất đáo chấp trước, thị nhân vi hữu nhất ta ngận tiểu đích vấn đề bất đương hồi sự. Kỳ thực tái tiểu đích sự, đạt bất đáo tiêu chuẩn dã bất hành. Thời gian nhất trường, nhân hội xuất hiện tiêu cực, tha môn tựu hội gia trọng tiêu cực. Mục tiền biểu hiện đích tiêu nghiệp trạng thái dã thị giá ta đê vi đích lạn đông tây cán đích.

Cựu thế lực mà bức hại các đệ tử Đại Pháp, tôi càng ngày càng xiết chặt chúng. Cựu thế lực cũng thấy rằng tội kia lớn nhường nào, chúng cũng không dám buông lung bức hại nữa, thậm chí không dám sai khiến những thần khác nhau kia và sinh mệnh thông thường đi bức hại đệ tử Đại Pháp nữa. Bây giờ chúng khống chế những thứ dơ bẩn nhỏ bé thấp kém loạn bát nháo mà nhất định sẽ bị đào thải như côn trùng để bức hại đệ tử Đại Pháp. [Những thứ đó] đều không đáng kể, nhưng mà rất nhiều đệ tử Đại Pháp chính niệm không mạnh mẽ, biểu hiện bó tay không biết làm sao. Có những lúc trong tu luyện không vượt nổi quan ải, không tìm ra chấp trước, ấy là vì coi thường những thứ nhỏ bé ấy. Kỳ thực dù chuyện nhỏ đến đâu, nhưng hễ không đạt tiêu chuẩn thì đều không được. Qua thời gian lâu, người sẽ xuất hiện tiêu cực, chúng chính là sẽ làm tiêu cực nặng hơn. Hiện nay trạng thái tiêu nghiệp cũng là do những thứ dơ bẩn nhỏ bé thấp kém ấy làm ra.

發正念一定要重視。大家都發正念,清理它們。(熱烈鼓掌)這也是舊勢力的安排到這時候了。很弱,但很壞。要認真對待。其實你們現在想想,當初迫害很邪惡的時候你們那個精神頭很足,師父叫做啥一定做好。你們忘了前幾年那勁頭了嗎?那時精神也很強,頂住那麼大壓力走過來了。你知道那壓力有多大嗎?可是現在反而鬆懈了,不精進真的會使你正念也足不起來。越到這個時候那些壞東西其實也越不行了,你卻變的無可奈何了。

Phát chính niệm nhất định yếu trọng thị. Đại gia đô phát chính niệm, thanh lý tha môn. (nhiệt liệt cổ chưởng) Giá dã thị cựu thế lực đích an bài đáo giá thời hậu liễu. Ngận nhược, đãn ngận hoại. Yếu nhận chân đối đãi. Kỳ thực nhĩ môn hiện tại tưởng tưởng, đương sơ bách hại ngận tà ác đích thời hậu nhĩ môn na cá tinh thần đầu ngận túc, Sư phụ khiếu tố xá nhất định tố hảo. Nhĩ môn vong liễu tiền kỷ niên na kình đầu liễu ma? Na thời tinh thần dã ngận cường, đỉnh trụ na ma đại áp lực tẩu quá lai liễu. Nhĩ tri đạo na áp lực hữu đa đại ma? Khả thị hiện tại phản nhi tùng giải liễu, bất tinh tấn chân đích hội sử nhĩ chính niệm dã túc bất khởi lai. Việt đáo giá cá thời hậu na ta hoại đông tây kỳ thực dã việt bất hành liễu, nhĩ khước biến đích vô khả nại hà liễu.

Nhất định phải coi trọng phát chính niệm. Mọi người đều phát chính niệm, thanh lý chúng. (vỗ tay nhiệt liệt) Đây cũng là an bài của cựu thế lực đã đến lúc rồi. Rất yếu, nhưng rất xấu xa. Phải đối đãi một cách thiết thực. Kỳ thực bây giờ chư vị hãy nghĩ xem, ban đầu khi bức hại rất tà ác nhưng chư vị đều có tinh thần rất đầy đủ, Sư phụ bảo làm gì thì nhất định làm được tốt. Chư vị đã quên sức mạnh những năm đầu rồi sao? Bấy giờ tinh thần rất mạnh mẽ, vững vàng trước áp lực lớn mạnh mà vượt qua được rồi. Chư vị biết áp lực đó lớn ngần nào chăng? Thế mà bây giờ buông lơi rồi, không tinh tấn ấy quả thực khiến chính niệm của chư vị không đầy đủ. Càng tới lúc đó thì những thứ bại hoại quả thực cũng càng kém, ấy vậy mà chư vị lại bó tay không làm gì được.

當然了,我也是這麼說吧,你們人的一面也到了表面能力小的地方了,(師父笑)往人的最表面上走了,所以顯的力量也沒有原來那麼大。但是你正念要強的話,同樣能帶動那麼大的力量,所以你們要更注意發正念。我剛才講的是,甚麼都是有規律的,看似無序,都是有序的。你要保持當時那麼大勁頭,現在這一下子邪惡也就都沒了,這舊勢力可能它也不會幹了,它也不會這麼安排。

Đương nhiên liễu, ngã dã thị giá ma thuyết ba, nhĩ môn nhân đích nhất diện dã đáo liễu biểu diện năng lực tiểu đích địa phương liễu, (Sư phụ tiếu) vãng nhân đích tối biểu diện thượng tẩu liễu, sở dĩ hiển đích lực lượng dã một hữu nguyên lai na ma đại. Đãn thị nhĩ chính niệm yếu cường đích thoại, đồng dạng năng đới động na ma đại đích lực lượng, sở dĩ nhĩ môn yếu cánh chú ý phát chính niệm. Ngã cương tài giảng đích thị, thậm ma đô thị hữu quy luật đích, khán tự vô tự, đô thị hữu tự đích. Nhĩ yếu bảo trì đương thời na ma đại kình đầu, hiện tại giá nhất hạ tử tà ác dã tựu đô một liễu, giá cựu thế lực khả năng tha dã bất hội cán liễu, tha dã bất hội giá ma an bài.

Tất nhiên, tôi cũng nói thế này, phía con người của chư vị cũng tới chỗ bề mặt mà năng lực nhỏ rồi đó, (Sư phụ cười) đã đi tới bề mặt nhất của con người, do đó lực lượng hiển [thị ra] cũng không lớn như ban đầu. Tuy nhiên nếu chính niệm của chư vị mạnh mẽ, thì cũng có thể mang theo lực lượng cũng đồng dạng to lớn như thế, cho nên chư vị càng cần chú ý phát chính niệm hơn. Điều tôi vừa giảng ấy là, mọi thứ đều có quy luật, xem ra không có [trật] tự, [nhưng] đều có [trật] tự. Chư vị nếu bảo trì nỗ lực lớn như thời đó, thì hiện nay tà ác cũng lập tức không còn nữa, cựu thế lực ấy khả năng chúng sẽ không làm nữa, chúng cũng sẽ không an bài như thế này.

弟子:文學創作如何回歸正統?

Đệ tử: Văn học sáng tác như hà hồi quy chính thống?

Đệ tử: Sáng tác văn học làm thế nào quay về chính thống?

師父:其實我就在想你問的問題了。神韻節目的創作也是在這樣做。說恢復傳統文化。話雖然容易說呀,甚麼是傳統文化?怎麼樣恢復傳統文化?那標準在哪裏?具體做法怎麼樣去做?

Sư phụ: Kỳ thực ngã tựu tại tưởng nhĩ vấn đích vấn đề liễu. Thần Vận tiết mục đích sáng tác dã thị tại giá dạng tố. Thuyết khôi phục truyền thống văn hoá. Thoại tuy nhiên dung dị thuyết nha, thậm ma thị truyền thống văn hoá? Chẩm ma dạng khôi phục truyền thống văn hoá? Na tiêu chuẩn tại nả lý? Cụ thể tố pháp chẩm ma dạng khứ tố?

Sư phụ: Kỳ thực tôi cũng đã nghĩ về vấn đề chư vị vừa hỏi. Sáng tác các tiết mục Thần Vận cũng đã thực hiện như vậy rồi. Nói rằng khôi phục văn hoá truyền thống. Tuy nói thì dễ thế, nhưng văn hoá truyền thống là gì? Khôi phục văn hoá truyền thống như thế nào? Tiêu chuẩn ấy ở đâu? Cách làm cụ thể được thực hiện ra sao?

在民國初期,就是清朝末年、民國初期的時候,那個時候的文學都是半白話、半文言文。等到再往後,白話多起來了,但是還有點文縐縐。再往後期呢,完全是白話文的時候,那些傳統的東西卻發現沒了。對漢語詞彙的解釋也變了,現在對現代漢語中詞彙的解釋也更是現代的解釋了,不是那個古詞原有的意思了,所以這些東西說起來也不是那麼簡單的事情。我們要想完全做到,現代人很難做到。我跟他們開玩笑的說,我說我有辦法。(鼓掌)

Tại Dân Quốc sơ kỳ, tựu thị Thanh triều mạt niên, Dân Quốc sơ kỳ đích thời hậu, na cá thời hậu đích văn học đô thị bán bạch thoại, bán văn ngôn văn. Đẳng đáo tái vãng hậu, bạch thoại đa khởi lai liễu, đãn thị hài hữu điểm văn trứu trứu. Tái vãng hậu kỳ ni, hoàn toàn thị bạch thoại văn đích thời hậu, na ta truyền thống đích đông tây khước phát hiện một liễu. Đối Hán ngữ từ vựng đích giải thích dã biến liễu, hiện tại đối hiện đại Hán ngữ trung từ vựng đích giải thích dã cánh thị hiện đại đích giải thích liễu, bất thị na cá cổ từ nguyên hữu đích ý tư liễu, sở dĩ giá ta đông tây thuyết khởi lai dã bất thị na ma giản đơn đích sự tình. Ngã môn yếu tưởng hoàn toàn tố đáo, hiện đại nhân ngận nan tố đáo. Ngã cân tha môn khai ngoạn tiếu đích thuyết, ngã thuyết ngã hữu biện pháp. (cổ chưởng)

Thời đầu Dân Quốc, [đây] là nói những năm cuối triều [đại nhà] Thanh và thời đầu Dân Quốc, thời bấy giờ văn học đều là nửa ‘bạch thoại’ nửa ‘văn ngôn’. Về sau, bạch thoại nhiều hơn, nhưng vẫn có văn [ngôn] tô điểm vào. Đến thời sau nữa, thời toàn là văn bạch thoại, thì những thứ truyền thống xem ra đã mất rồi. Diễn giải về từ vựng tiếng Hán cũng đã biến đổi, mà diễn giải từ vựng hiện nay trong tiếng Hán hiện đại lại càng là diễn giải hiện đại, không còn ý tứ ban đầu của từ [ngữ] cổ nữa, do đó nói đến những điều này cũng không phải là chuyện đơn giản như thế. Chúng ta muốn hoàn toàn làm tới nơi tới chốn, thì con người hiện đại rất khó làm được. Tôi nói đùa với họ như thế, tôi nói rằng tôi có biện pháp. (vỗ tay)

中共邪黨灌輸的這個邪惡理念,在大陸中國人的思想中已經被認為是正常了。有的年輕人,從出生就在這樣的灌輸中走過來的,對他們來講這種變異邪惡文化成了自然,反而把正常看成了可笑,或不理解。怎麼改變他?他們沒有認真系統的學過中國歷史文化,中國歷史都是泛泛的、批判式的學的。這五千年中華文明的輝煌歷史,神都讚歎!中共惡魔來了,文化被毀了,實物都被邪黨破壞了,破四舊那是人類從沒有過的浩劫!現在還在給學生灌中國古代落後、帝王將相才子佳人沒一個好東西、只有黨最好。可憐的中國這一整代人。

Trung Cộng tà đảng quán thâu đích giá cá tà ác lý niệm, tại Đại Lục Trung Quốc nhân đích tư tưởng trung dĩ kinh bị nhận vi thị chính thường liễu. Hữu đích niên khinh nhân, tùng xuất sinh tựu tại giá dạng đích quán thâu trung tẩu quá lai đích, đối tha môn lai giảng giá chủng biến dị tà ác văn hoá thành liễu tự nhiên, phản nhi bả chính thường khán thành liễu khả tiếu, hoặc bất lý giải. Chẩm ma cải biến tha? Tha môn một hữu nhận chân hệ thống đích học quá Trung Quốc lịch sử văn hoá, Trung Quốc lịch sử đô thị phiếm phiếm đích, phê phán thức đích học đích. Giá ngũ thiên niên Trung Hoa văn minh đích huy hoàng lịch sử, Thần đô tán thán! Trung Cộng ác ma lai liễu, văn hoá bị huỷ liễu, thực vật đô bị tà đảng phá hoại liễu, phá tứ cựu na thị nhân loại tùng một hữu quá đích hạo kiếp! Hiện tại hài tại cấp học sinh quán Trung Quốc cổ đại lạc hậu, đế vương tướng tương tài tử giai nhân một nhất cá hảo đông tây, chỉ hữu đảng tối hảo. Khả liên đích Trung Quốc giá nhất chỉnh đại nhân.

Những lý niệm tà ác mà tà đảng Trung Cộng nhồi nhét ấy, đã được nhìn nhận là ‘bình thường’ trong tư tưởng người Trung Quốc ở Đại Lục. Có những người trẻ tuổi, là từ khi sinh ra là sống trong sự nhồi nhét như thế, đối với họ mà nói thì loại văn hoá biến dị tà ác kia đã trở thành tự nhiên mất rồi, vả lại còn cho rằng những điều bình thường trở thành đáng cười, hoặc không hiểu được. Làm sao cải biến họ? Họ không hề học một cách hệ thống và nghiêm túc lịch sử và văn hoá Trung Quốc, lịch sử Trung Quốc đều được học một cách hời hợt theo hình thức phê phán. Mà đây là lịch sử huy hoàng văn minh Trung Hoa 5000 năm, ngay cả Thần cũng tán thán! Ác ma Trung Cộng đã tới [Trung Quốc], văn hoá bị huỷ rồi, cả văn vật cũng bị tà đảng phá hoại, ‘phá tứ cựu’ ấy chính là một hạo kiếp mà nhân loại chưa từng có! Hiện nay vẫn còn đang nhồi nhét học sinh những thứ như Trung Quốc cổ đại là lạc hậu, những nhân vật đế vương danh tướng và tài tử giai nhân đều chẳng có ai tốt, chỉ có đảng là tốt nhất. Cả một thế hệ hiện nay ở Trung Quốc thật đáng thương.

過去在中國古文化的實物非常的多。那個時候一個縣裏就好幾個廟,歷史名人的故居,街頭巷尾的石雕,古代城垣,居屋式樣,不計其數,而且城鄉都很古樸!那時人情和人的表現狀態都完全與現代不一樣的。五千年留下的文物與字畫古書都被燒掉了。現在搞甚麼大力的去挖墳盜墓,冠冕堂皇的說是「考古研究」。盜墓!加深對古人的破壞。盜出點東西還說「在我們黨的領導下,發現了甚麼甚麼東西」。中共邪黨毀了我們多少中國的文物歷史!這不是在它的「領導」下嗎?從墓裏頭挖出點東西,又查不清是誰,還說在它的「領導」下。

Quá khứ tại Trung Quốc cổ văn hoá đích thực vật phi thường đích đa. Na cá thời hậu nhất cá huyện lý tựu hảo kỷ cá miếu, lịch sử danh nhân đích cố cư, nhai đầu hạng vĩ đích thạch điêu, cổ đại thành viên, cư ốc thức dạng, bất kế kỳ số, nhi thả thành hương đô ngận cổ phác! Na thời nhân tình hoà nhân đích biểu hiện trạng thái đô hoàn toàn dữ hiện đại bất nhất dạng đích. Ngũ thiên niên lưu hạ đích văn vật dữ tự hoạ cổ thư đô bị thiêu điệu liễu. Hiện tại cảo thậm ma đại lực đích khứ oạt phần đạo mộ, quan miện đường hoàng đích thuyết thị “khảo cổ nghiên cứu”. Đạo mộ! Gia thâm đối cổ nhân đích phá hoại. Đạo xuất điểm đông tây hài thuyết “tại ngã môn đảng đích lĩnh đạo hạ, phát hiện liễu thậm ma thậm ma đông tây”. Trung Cộng tà đảng huỷ liễu ngã môn đa thiểu Trung Quốc đích văn vật lịch sử! Giá bất thị tại tha đích “lĩnh đạo” hạ ma? Tùng mộ lý đầu oạt xuất điểm đông tây, hựu tra bất thanh thị thuỳ, hài thuyết tại tha đích “lĩnh đạo” hạ.

Quá khứ Trung Quốc có rất rất nhiều những vật phẩm văn hoá cổ. Bấy giờ mỗi huyện có đến hằng mấy ngôi chùa ngôi miếu, những ngôi nhà xưa của các danh nhân lịch sử, khắp nơi đầu đường cuối ngõ đều có những điêu khắc trên đá, những thứ dạng thức tường thành và nhà ở cổ đại, nhiều không đếm xuể, hơn nữa thành trấn nông thôn đều rất cổ phác! Thời đó tình người và trạng thái biểu hiện của con người đều hoàn toàn khác hiện nay. [Bây giờ] văn vật và tranh chữ cũng như sách cổ của văn minh 5000 năm lưu lại đã bị đốt phá hết rồi. Ngày nay còn làm những gì là tận lực đào lăng trộm mộ, đường hoàng khoa trương gọi là “nghiên cứu khảo cổ”. Là trộm mộ thôi! Tiếp tục phá hoại hơn nữa [những gì] của người xưa. Trộm được một chút gì đó bèn nói “dưới sự lãnh đạo của đảng ta, đã phát hiện cái này cái kia”. Tà đảng Trung Cộng huỷ đi hằng bao nhiêu văn vật lịch sử của Trung Quốc chúng ta! Đó chẳng phải chính là dưới sự “lãnh đạo” của nó sao? Đào mộ được những gì đó, cũng không tra nổi được đó là của ai, mà vẫn cứ nói là dưới “lãnh đạo” của nó.

就說這些事情吧,慢慢來。你們可以儘量的做,可以參考現有的那些個傳統文化。

Tựu thuyết giá ta sự tình ba, mạn mạn lai. Nhĩ môn khả dĩ tận lượng đích tố, khả dĩ tham khảo hiện hữu đích na ta cá truyền thống văn hoá.

Nói về những việc này, [hãy làm] dần dần. Chư vị có thể làm hết mức theo khả năng, có thể tham khảo những văn hoá truyền thống hiện đang có.

弟子:幾百萬大法弟子失去了生命,但目前明慧網公布只有幾千,我們怎樣能找到幾百萬大法弟子被迫害的證據?

Đệ tử: Kỷ bách vạn Đại Pháp đệ tử thất khứ liễu sinh mệnh, đãn mục tiền Minh Huệ võng công bố chỉ hữu kỷ thiên, ngã môn chẩm dạng năng trảo đáo kỷ bách vạn Đại Pháp đệ tử bị bách hại đích chứng cứ?

Đệ tử: Mấy triệu đệ tử Đại Pháp mất đi sinh mệnh, nhưng hiện nay Minh Huệ Net chỉ công bố được mấy nghìn thôi, chúng con làm thế nào tìm được chứng cứ mấy triệu đệ tử Đại Pháp bị bức hại?

師父:大法弟子啊,被迫害死很多。作為媒體來講,要報導就要拿出真憑實據來,查到他是誰,掌握他的資料,才有說服力。所以作為媒體來講,作為明慧網來講,也只能這麼做。有些查不到身源的,那就不能夠作為正式的資料了。

Sư phụ: Đại Pháp đệ tử a, bị bách hại tử ngận đa. Tác vi môi thể lai giảng, yếu báo đạo tựu yếu nã xuất chân bằng thực cứ lai, tra đáo tha thị thuỳ, chưởng ác tha đích tư liệu, tài hữu thuyết phục lực. Sở dĩ tác vi môi thể lai giảng, tác vi Minh Huệ võng lai giảng, dã chỉ năng giá ma tố. Hữu ta tra bất đáo thân nguyên đích, na tựu bất năng cú tác vi chính thức đích tư liệu liễu.

Sư phụ: Đệ tử Đại Pháp ấy, bị bức hại đến chết rất nhiều. Là kênh thông tấn mà giảng, muốn báo cáo là phải đưa ra bằng chứng thực tế, tra được họ là ai, nắm được tài liệu về họ, thì mới có sức thuyết phục. Do đó là kênh thông tấn mà nói, là Minh Huệ Net mà nói, cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Những người mà không tra được thân thế của họ, thì không thể lấy đó làm tài liệu chứng thực được.

怎麼去找到?現在沒有這個時間去下這功夫。神都在管,大法弟子早走晚走都是圓滿。但是不管怎麼樣,這場迫害,誰做的誰負責,包括參與者。人類的這種表現也得為此付出代價。

Chẩm ma khứ trảo đáo? Hiện tại một hữu giá cá thời gian khứ hạ giá công phu. Thần đô tại quản, Đại Pháp đệ tử tảo tẩu vãn tẩu đô thị viên mãn. Đãn thị bất quản chẩm ma dạng, giá trường bách hại, thuỳ tố đích thuỳ phụ trách, bao quát tham dự giả. Nhân loại đích giá chủng biểu hiện dã đắc vi thử phó xuất đại giá.

Làm thế nào tìm [bằng chứng]? Hiện nay không có thời gian để bỏ công phu vào làm việc này. Thần đang quản rồi, đệ tử Đại Pháp dù rời đi trước hay sau thì đều viên mãn. Nhưng dù sao đi nữa, về cuộc bức hại này, ai làm gì thì người đó phải có trách nhiệm, gồm những ai tham gia. Biểu hiện này của nhân loại là cũng vì thế mà phải trả giá.

弟子:常人對「誰」將清算邪黨不理解,不相信神在做。

Đệ tử: Thường nhân đối “thuỳ” tương thanh toán tà đảng bất lý giải, bất tương tín Thần tại tố.

Đệ tử: Người thường vẫn không lý giải lắm về “ai” sẽ thanh toán tà đảng, [họ] không tin rằng Thần đang làm.

師父:對天理神佛也只能泛泛的說一下就好。從道理上,講中共邪黨不是迫害好人嗎?破壞與掩蓋了中國歷史,人不知道吧?歷次運動迫害的都是中國的精英,人不知道吧?迫害法輪功的真相,你不知道吧?中共邪黨是甚麼,人不知道吧?告訴人這個惡魔它有多邪惡,人會明白的。

Sư phụ: Đối Thiên Lý Thần Phật dã chỉ năng phiếm phiếm đích thuyết nhất hạ tựu hảo. Tùng đạo lý thượng, giảng Trung Cộng tà đảng bất thị bách hại hảo nhân ma? Phá hoại dữ yểm cái liễu Trung Quốc lịch sử, nhân bất tri đạo ba? Lịch thứ vận động bách hại đích đô thị Trung Quốc đích tinh anh, nhân bất tri đạo ba? Bách hại Pháp Luân Công đích chân tướng, nhĩ bất tri đạo ba? Trung Cộng tà đảng thị thậm ma, nhân bất tri đạo ba? Cáo tố nhân giá cá ác ma tha hữu đa tà ác, nhân hội minh bạch đích.

Sư phụ: Về Thiên Lý Thần Phật thì [chúng ta] chỉ có thể nói chung chung một chút là được rồi. Từ đạo lý, [hãy] giảng rằng tà đảng Trung Cộng chẳng phải đang bức hại người tốt sao? Phá hoại và che dấu lịch sử Trung Quốc, người ta không biết ư? Mỗi cuộc vận động thì bị đàn áp đều là tinh anh của Trung Quốc, người ta không biết ư? Chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công, người ta không biết ư? Tà đảng Trung Cộng là gì, người ta không biết ư? Hãy nói cho người ta rằng con ác ma này nó tà ác nhường nào, người ta sẽ minh bạch ra.

至於說神在管,你講真相要講太高了,說神在做、神在管,不是誰都能理解。我想你講的太高了他就不接受了,你就等於告訴他「你不要聽我講真相,我都在瞎說」。當然有的中國人信神,你泛泛的說一下,他就從道理上去理解了。

Chí ư thuyết Thần tại quản, nhĩ giảng chân tướng yếu giảng thái cao liễu, thuyết Thần tại tố, Thần tại quản, bất thị thuỳ đô năng lý giải. Ngã tưởng nhĩ giảng đích thái cao liễu tha tựu bất tiếp thụ liễu, nhĩ tựu đẳng ư cáo tố tha “nhĩ bất yếu thính ngã giảng chân tướng, ngã đô tại hạt thuyết”. Đương nhiên hữu đích Trung Quốc nhân tín Thần, nhĩ phiếm phiếm đích thuyết nhất hạ, tha tựu tùng đạo lý thượng khứ lý giải liễu.

Còn về việc Thần đang quản, chư vị giảng chân tướng mà giảng quá cao, nói rằng Thần đang làm, Thần đang quản, thì không phải ai cũng đều lý giải được. Tôi nghĩ rằng chư vị mà giảng quá cao thì họ không tiếp thu nổi, chư vị cũng bằng như bảo với họ rằng “các vị đừng nghe tôi giảng chân tướng, tôi đang nói suông”. Tất nhiên có những người Trung Quốc tin Thần, chư vị nói chung chung một lúc, họ sẽ từ đạo lý mà hiểu ra.

弟子:我是說英文的學員,現在為中文大紀元當銷售。我想問,是支持本地大紀元更重要,還是去紐約支持英文大紀元重要?

Đệ tử: Ngã thị thuyết Anh văn đích học viên, hiện tại vi Trung văn Đại Kỷ Nguyên đương tiêu thụ. Ngã tưởng vấn, thị chi trì bản địa Đại Kỷ Nguyên cánh trọng yếu, hài thị khứ Nữu Ước chi trì Anh văn Đại Kỷ Nguyên trọng yếu?

Đệ tử: Con là học viên nói tiếng Anh, hiện nay làm bán hàng cho Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung. Con muốn hỏi là, trợ giúp Đại Kỷ Nguyên địa phương quan trọng hơn, hay là tới New York trợ giúp Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh quan trọng hơn?

師父:師父不能給你解答這問題啊。每個人的路都得自己走。你覺的怎麼可行就怎麼做吧。媒體的情況,具體的他們自己把握;做不好,我是要找他們。具體怎麼做,那是他們的事了。

Sư phụ: Sư phụ bất năng cấp nhĩ giải đáp giá vấn đề a. Mỗi cá nhân đích lộ đô đắc tự kỷ tẩu. Nhĩ giác đích chẩm ma khả hành tựu chẩm ma tố ba. Môi thể đích tình huống, cụ thể đích tha môn tự kỷ bả ác; tố bất hảo, ngã thị yếu trảo tha môn. Cụ thể chẩm ma tố, na thị tha môn đích sự liễu.

Sư phụ: Sư phụ không thể giải đáp câu hỏi này cho chư vị. Con đường mỗi người là đều cần tự mình bước đi. Chư vị cảm thấy như thế nào là tốt thì chư vị hãy làm như thế. Về tình huống kênh thông tấn, thì tự họ thu xếp các việc cụ thể; nếu làm không tốt, thì tôi sẽ tìm họ. Làm cụ thể thế nào, ấy là việc của họ.

弟子:我想問,《轉法輪》第五講中寫道,「而我們是直指人心,按照我們宇宙的最高特性去修煉,按照宇宙的那種形式去修煉,」弟子不明白是宇宙的甚麼「那種形式」啊?謝謝師父。

Đệ tử: Ngã tưởng vấn, «Chuyển Pháp Luân» đệ ngũ giảng trung tả đạo, “Nhi ngã môn thị trực chỉ nhân tâm, án chiếu ngã môn vũ trụ đích tối cao đặc tính khứ tu luyện, án chiếu vũ trụ đích na chủng hình thức khứ tu luyện,” đệ tử bất minh bạch thị vũ trụ đích thậm ma “na chủng hình thức” a? Tạ tạ Sư phụ.

Đệ tử: Con muốn hỏi, tại Bài giảng thứ Năm trong cuốn «Chuyển Pháp Luân», “Còn chúng ta trực chỉ nhân tâm, chiểu theo đặc tính tối cao của vũ trụ chúng ta mà tu luyện, chiểu theo hình thức ấy của vũ trụ mà tu luyện”, đệ tử không minh bạch rằng “hình thức ấy” của vũ trụ là gì? Cảm ơn Sư phụ.

師父:「形式」?不是宇宙、星河、粒子的運動形式嗎?按照「真善忍」特性,這也是宇宙的標準哪。你是新學員嗎?還是迫害中下去了又從新走回來的?如果是從新走回來的你會問這問題。是凡這些年沒跟上進程、徹底下去了、再從新走回來,跟新學員一樣,但提的問題很怪,不像新學員。

Sư phụ: “Hình thức”? Bất thị vũ trụ, tinh hà, lạp tử đích vận động hình thức ma? Án chiếu “Chân Thiện Nhẫn” đặc tính, giá dã thị vũ trụ đích tiêu chuẩn nả. Nhĩ thị tân học viên ma? Hài thị bách hại trung hạ khứ liễu hựu tùng tân tẩu hồi lai đích? Như quả thị tùng tân tẩu hồi lai đích nhĩ hội vấn giá vấn đề. Thị phàm giá ta niên một cân thượng tiến trình, triệt để hạ khứ liễu, tái tùng tân tẩu hồi lai, cân tân học viên nhất dạng, đãn đề đích vấn đề ngận quái, bất tượng tân học viên.

Sư phụ: “Hình thức”? Đó chẳng phải hình thức vận động của vũ trụ, thiên hà, lạp tử đó sao? Chiểu theo đặc tính “Chân-Thiện-Nhẫn”, đó cũng là tiêu chuẩn của vũ trụ. Chư vị là học viên mới phải không? Hay là từ trong cuộc bức hại quay trở lại? Nếu là học viên vừa quay trở lại [tu lần nữa] thì chư vị sẽ hỏi câu hỏi này. Hễ là [học viên] những năm đó không theo kịp tiến trình, triệt để hạ xuống, rồi lại quay trở lại, thì cũng theo giống như học viên mới, nhưng mà câu hỏi đặt ra rất lạ, chứ không giống học viên mới.

學法,都在裏邊了。坐在這兒的這麼些人都是學法明白的。(熱烈鼓掌)

Học Pháp, đô tại lý biên liễu. Toạ tại giá nhi đích giá ma ta nhân đô thị học Pháp minh bạch đích. (nhiệt liệt cổ chưởng)

Hãy học Pháp, đều ở trong đó rồi. Những người ngồi tại nơi đây đều là [bằng vào] học Pháp mà minh bạch ra. (vỗ tay nhiệt liệt)

弟子:去年紐約神韻交響樂推廣,不如想像的好,我們如何改進?

Đệ tử: Khứ niên Nữu Ước Thần Vận Giao hưởng nhạc suy quảng, bất như tưởng tượng đích hảo, ngã môn như hà cải tiến?

Đệ tử: Năm ngoái quảng bá Nhạc giao hưởng Thần Vận New York, không được tốt như mong đợi, chúng con cần cải tiến thế nào?

師父:這些事情,作為神韻來講也是一樣,經過一段時間,世人都認識了,甚至於神韻家喻戶曉,最起碼在美國做到了。大家一聽,「神韻來了」,那這就好辦了,因為打開市場了,難度最起碼不在這裏了。我這怎麼樣倒出錢買票、我怎麼樣解決距離上的交通問題,時間上怎麼安排,他會想這些問題了。

Sư phụ: Giá ta sự tình, tác vi Thần Vận lai giảng dã thị nhất dạng, kinh quá nhất đoạn thời gian, thế nhân đô nhận thức liễu, thậm chí ư Thần Vận gia dụ hộ hiểu, tối khởi mã tại Mỹ quốc tố đáo liễu. Đại gia nhất thính, “Thần Vận lai liễu”, na giá tựu hảo biện liễu, nhân vi đả khai thị trường liễu, nan độ tối khởi mã bất tại giá lý liễu. Ngã giá chẩm ma dạng đảo xuất tiền mãi phiếu, ngã chẩm ma dạng giải quyết cự ly thượng đích giao thông vấn đề, thời gian thượng chẩm ma an bài, tha hội tưởng giá ta vấn đề liễu.

Sư phụ: Những việc này, làm Thần Vận mà nói thì cũng tương tự, trải qua một đoạn thời gian, con người thế gian nhận thức rồi, thậm chí mọi nhà đều biết về Thần Vận, ít nhất thì tại Mỹ quốc đã làm được như vậy. Mọi người hễ nghe “Thần Vận đã tới”, thì dễ làm rồi, là vì đã mở ra thị trường, tối thiểu là chỗ khó không phải ở đó nữa. ‘Tôi làm thế nào rút tiền mua vé’, ‘tôi làm thế nào giải quyết vấn đề giao thông khoảng cách’, ‘an bài thời gian ra sao’, họ sẽ nghĩ những vấn đề này.

神韻交響樂團只是音樂。音樂現在都不景氣。神韻交響樂,沒有像神韻名聲那麼大,所以很多人就抱著觀望的態度,不知道你演奏的是甚麼樣。最起碼人家知道,神韻藝術團演的很神奇。這神韻交響樂不知道啥樣,所以這是一個初期問題。即使這樣,它畢竟是神韻的交響樂。他們在紐約演的時候,當天紐約愛樂樂團也在演,他們在林肯中心那邊演,神韻樂團在卡內基音樂廳這邊演。聽說有的觀眾兩邊都去看了,說那邊沒有我們這邊人多。而且兩邊都看的人說,神韻樂團這邊音樂很好、能量也很強,(鼓掌)演出的內容比較豐富,也很新奇。這是觀眾反映啦。

Thần Vận Giao hưởng nhạc Đoàn chỉ thị âm nhạc. Âm nhạc hiện tại đô bất cảnh khí. Thần Vận Giao hưởng nhạc, một hữu tượng Thần Vận danh thanh na ma đại, sở dĩ ngận đa nhân tựu bão trước quan vọng đích thái độ, bất tri đạo nhĩ diễn tấu đích thị thậm ma dạng. Tối khởi mã nhân gia tri đạo, Thần Vận Nghệ thuật Đoàn diễn đích ngận thần kỳ. Giá Thần Vận Giao hưởng nhạc bất tri đạo xá dạng, sở dĩ giá thị nhất cá sơ kỳ vấn đề. Tức sử giá dạng, tha tất cánh thị Thần Vận đích Giao hưởng nhạc. Tha môn tại Nữu Ước diễn đích thời hậu, đương thiên Nữu Ước Ái nhạc Nhạc đoàn dã tại diễn, tha môn tại Lâm Khẳng trung tâm na biên diễn, Thần Vận Nhạc đoàn tại Tạp Nội Cơ âm nhạc thính giá biên diễn. Thính thuyết hữu đích quan chúng lưỡng biên đô khứ khán liễu, thuyết na biên một hữu ngã môn giá biên nhân đa. Nhi thả lưỡng biên đô khán đích nhân thuyết, Thần Vận nhạc đoàn giá biên âm nhạc ngận hảo, năng lượng dã ngận cường, (cổ chưởng) diễn xuất đích nội dung tỷ giảo phong phú, dã ngận tân kỳ. Giá thị quan chúng phản ánh lạp.

Đoàn Nhạc giao hưởng Thần Vận chỉ có âm nhạc. Hiện nay âm nhạc [nói chung] không phát triển mạnh lắm. Nhạc giao hưởng Thần Vận, không có danh tiếng lớn như Thần Vận, cho nên rất nhiều người đều mang thái độ quan sát xem, không biết diễn tấu của chư vị như thế nào. Ít nhất thì người ta cũng biết, rằng Đoàn nghệ thuật Thần Vận biểu diễn rất thần kỳ. Còn Nhạc giao hưởng Thần Vận này thì chưa biết thế nào, do đó đây là vấn đề của thời kỳ đầu. Ngay cả như vậy, dù sao đây cũng là Nhạc giao hưởng của Thần Vận. Khi họ biểu diễn ở New York, ngày hôm đó Đoàn nhạc Philharmonic Orchestra cũng đang diễn, người ta diễn ở Trung tâm Lincoln bên kia, còn Đoàn nhạc Thần Vận diễn ở Phòng hoà nhạc Carnegie bên này. Nghe nói có khán giả xem cả hai biểu diễn, nói rằng bên kia không có nhiều người tới xem như chúng ta. Hơn nữa người xem cả hai bên nói rằng, Đoàn nhạc Thần Vận bên này có âm nhạc rất hay, năng lượng rất mạnh mẽ, (vỗ tay) nội dung biểu diễn khá là phong phú, cũng rất tân kỳ. Đó là phản ánh của khán thính giả.

弟子:我是新西蘭某真相點講真相的弟子。最近景點受到很大干擾,導遊給我們拍照、錄像,致使我們不能在旅遊車邊講真相、勸退。

Đệ tử: Ngã thị Tân Tây Lan mỗ chân tướng điểm giảng chân tướng đích đệ tử. Tối cận cảnh điểm thụ đáo ngận đại can nhiễu, đạo du cấp ngã môn phách chiếu, lục tượng, trí sử ngã môn bất năng tại lữ du xa biên giảng chân tướng, khuyến thoái.

Đệ tử: Con là đệ tử giảng chân tướng ở một điểm giảng chân tướng tại New Zealand. Gần đây điểm du lịch gặp can nhiễu rất lớn, hướng dẫn viên du lịch chụp ảnh, thu hình chúng con, làm cho chúng con không thể giảng chân tướng, khuyên [tam] thoái ở bên xe du lịch.

師父:那就把那個導遊,好好給他講講真相。前幾年其實各地也都遇到過這個情況,也是這樣走過來的。那時有的導遊不讓看真相,現在有的導遊帶頭領著看真相。雖然不一定都是這樣,可是作為大法弟子來講,講真相救人嘛,那導遊他也是人,也應該給他講講真相。也許還有其它問題,反正是你們看看吧,講真相也是不容易。修煉嘛,樹立威德嘛,那舊勢力看你們一天三退那麼多人,太輕鬆了,找點麻煩(師父笑)。其實你們的路,就是這麼走過來的。

Sư phụ: Na tựu bả na cá đạo du, hảo hảo cấp tha giảng giảng chân tướng. Tiền kỷ niên kỳ thực các địa dã đô ngộ đáo quá giá cá tình huống, dã thị giá dạng tẩu quá lai đích. Na thời hữu đích đạo du bất nhượng khán chân tướng, hiện tại hữu đích đạo du đới đầu lĩnh trước khán chân tướng. Tuy nhiên bất nhất định đô thị giá dạng, khả thị tác vi Đại Pháp đệ tử lai giảng, giảng chân tướng cứu nhân ma, na đạo du tha dã thị nhân, dã ưng cai cấp tha giảng giảng chân tướng. Dã hứa hài hữu kỳ tha vấn đề, phản chính thị nhĩ môn khán khán ba, giảng chân tướng dã thị bất dung dị. Tu luyện ma, thụ lập uy đức ma, na cựu thế lực khán nhĩ môn nhất thiên tam thoái na ma đa nhân, thái khinh tông liễu, trảo điểm ma phiền (Sư phụ tiếu). Kỳ thực nhĩ môn đích lộ, tựu thị giá ma tẩu quá lai đích.

Sư phụ: Vậy thì đối với hướng dẫn viên du lịch ấy, hãy giảng chân tướng rõ ràng cho anh ta. Mấy năm trước kỳ thực các nơi đều trải qua tình huống ấy, và cũng vượt qua [theo cách] như thế. Bấy giờ có những hướng dẫn viên du lịch không để cho xem chân tướng. Hiện nay có những hướng dẫn viên còn dẫn dắt tới đọc chân tướng. Tuy rằng không nhất định đều như thế, nhưng làm đệ tử Đại Pháp mà nói, giảng chân tướng cứu người, mà hướng dẫn viên cũng là người, [nên] cũng cần giảng chân tướng cho họ. Có lẽ còn có những vấn đề khác, dù sao thì chư vị hãy xem xem, mà giảng chân tướng cũng không dễ đâu. Tu luyện mà, gây dựng uy đức mà, cựu thế lực kia thấy chư vị mỗi ngày [khuyên] tam thoái nhiều người như thế, quá dễ dàng rồi, [bèn] tìm ra chút phiền toái (Sư phụ cười). Kỳ thực con đường của chư vị, chính là vượt qua như vậy đó.

弟子:意大利學員整體修煉跟不上正法進程,如何突破?

Đệ tử: Ý Đại Lợi học viên chỉnh thể tu luyện cân bất thượng Chính Pháp tiến trình, như hà đột phá?

Đệ tử: Chỉnh thể học viên nước Ý tu luyện không theo kịp tiến trình Chính Pháp, đột phá [điều ấy] như thế nào?

師父:新學員多的地區一定要抓緊學法,讓他們多學法,在修煉的同時,多參加集體活動,多帶著他們,讓他們跟上,漸漸的他們就明白了。你放的越散,他自己又不知道精進的重要性,他就會越來越放鬆自己,說不定就還走不進來都可能。一定要多帶著他們。

Sư phụ: Tân học viên đa đích địa khu nhất định yếu trảo khẩn học Pháp, nhượng tha môn đa học Pháp, tại tu luyện đích đồng thời, đa tham gia tập thể hoạt động, đa đới trước tha môn, nhượng tha môn cân thượng, tiệm tiệm đích tha môn tựu minh bạch liễu. Nhĩ phóng đích việt tản, tha tự kỷ hựu bất tri đạo tinh tấn đích trọng yếu tính, tha tựu hội việt lai việt phóng túng tự kỷ, thuyết bất định tựu hài tẩu bất tiến lai đô khả năng. Nhất định yếu đa đới trước tha môn.

Sư phụ: Nơi nào nhiều học viên mới nhất định cần tranh thủ [thời gian] học Pháp, để họ học Pháp cho nhiều, khi tu luyện cũng đồng thời tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động tập thể, dẫn dắt họ nhiều hơn, để họ có thể theo kịp, thì dần dần họ sẽ minh bạch ra. Chư vị càng buông lỏng, mà bản thân họ lại không biết tính trọng yếu của tinh tấn, nên sẽ càng ngày càng buông lỏng chính mình, không khéo có khả năng thậm chí chưa tham gia vào [tu luyện chân chính]. Nhất định cần dẫn dắt họ hơn nữa.

弟子:請問我們還有足夠的時間救下一半的中國人嗎?如果中共在正法到來之前解體,沒退黨的人還有機會嗎?

Đệ tử: Thỉnh vấn ngã môn hài hữu túc cú đích thời gian cứu hạ nhất bán đích Trung Quốc nhân ma? Như quả Trung Cộng tại Chính Pháp đáo lai chi tiền giải thể, một thoái đảng đích nhân hài hữu cơ hội ma?

Đệ tử: Xin hỏi là chúng con còn đủ thời gian cứu nửa người Trung Quốc còn lại chăng? Nếu Trung Cộng giải thể trước khi Chính Pháp tới, người mà không thoái đảng còn có cơ hội chăng?

師父:那當然就沒有機會了,所以我說時間是有限的。就包括舊勢力也好,它本來就不想叫你們救那麼多人,我在頂著它們。不然的話,好像是去年它們就要結束了,可是沒幾個人留下來咋辦呢?世界空空的,人類還要給大法開創一個輝煌時期哪,沒有人了,這咋做喲?

Sư phụ: Na đương nhiên tựu một hữu cơ hội liễu, sở dĩ ngã thuyết thời gian thị hữu hạn đích. Tựu bao quát cựu thế lực dã hảo, tha bản lai tựu bất tưởng khiếu nhĩ môn cứu na ma đa nhân, ngã tại đỉnh trước tha môn. Bất nhiên đích thoại, hảo tượng thị khứ niên tha môn tựu yếu kết thúc liễu, khả thị một kỷ cá nhân lưu hạ lai trá biện ni? Thế giới không không đích, nhân loại hài yếu cấp Đại Pháp khai sáng nhất cá huy hoàng thời kỳ nả, một hữu nhân liễu, giá trá tố yêu?

Sư phụ: Đương nhiên không còn cơ hội nữa, do đó tôi nói rằng thời gian là hữu hạn. Gồm cả cựu thế lực cũng vậy, chúng vốn dĩ không muốn để chư vị cứu nhiều người đến thế, tôi đang chèo chống chúng. Nếu không, hẳn là năm ngoái chúng là kết thúc rồi, nhưng không mấy người lưu lại thì để làm gì? Thế giới trống không, mà nhân loại còn phải khai sáng một thời kỳ huy hoàng cho Đại Pháp, [nếu] không có người nữa, thì còn làm gì đây?

弟子:濟南大法弟子在今年「五一三」大法日去市中心廣場煉功洪法,許多人被便衣警察抓走。弟子很為他們擔心,我們當前最重要的是做好三件事、搶人、救人。去廣場煉功洪法,都被抓進去了還怎麼救度眾生?

Đệ tử: Tế Nam Đại Pháp đệ tử tại kim niên “ngũ nhất tam” Đại Pháp nhật khứ thị trung tâm quảng trường luyện công hồng Pháp, hứa đa nhân bị tiện y cảnh sát trảo tẩu. Đệ tử ngận vi tha môn đam tâm, ngã môn đương tiền tối trọng yếu đích thị tố hảo tam kiện sự, thưởng nhân, cứu nhân. Khứ quảng trường luyện công hồng Pháp, đô bị trảo tiến khứ liễu hài chẩm ma cứu độ chúng sinh?

Đệ tử: Các đệ tử Đại Pháp tại Tế Nam ngày Đại Pháp 13 tháng Năm năm nay tới quảng trường trung tâm thành phố luyện công hồng Pháp, rất nhiều người bị cảnh sát thường phục bắt đi. Đệ tử rất lo lắng cho họ, hiện nay chúng con quan trọng nhất là làm tốt ba việc, giành người, cứu người. Tới quảng trường luyện công hồng Pháp, đều bị bắt rồi thì còn cứu độ chúng sinh như thế nào?

師父:這有點操之過急。組織那麼多學員去講真相,公開的在大陸,會給學員帶來危險。還是要考慮安全。有些地區真的是寬鬆了。我聽說他們在外邊公開煉功,警察就像沒看見一樣,有的警察還給看著、望風。各地區的情況都不一樣,它不是中共邪黨有甚麼新態度,迫害法輪功那部機器還在轉。寬鬆的地區是因為那個地區講真相做的好,人都在變。公開的這樣做得具備條件,不具備條件還不要公開做,會給學員帶來麻煩、帶來不必要的迫害。

Sư phụ: Giá hữu điểm thao chi quá cấp. Tổ chức na ma đa học viên khứ giảng chân tướng, công khai đích tại Đại Lục, hội cấp học viên đới lai nguy hiểm. Hài thị yếu khảo lự an toàn. Hữu ta địa khu chân đích thị khoan tùng liễu. Ngã thính thuyết tha môn tại ngoại biên công khai luyện công, cảnh sát tựu tượng một khán kiến nhất dạng, hữu đích cảnh sát hài cấp khán trước, vọng phong. Các địa khu đích tình huống đô bất nhất dạng, tha bất thị Trung Cộng tà đảng hữu thậm ma tân thái độ, bách hại Pháp Luân Công na bộ cơ khí hài tại chuyển. Khoan tùng đích địa khu thị nhân vi na cá địa khu giảng chân tướng tố đích hảo, nhân đô tại biến. Công khai đích giá dạng tố đắc cụ bị điều kiện, bất cụ bị điều kiện hài bất yếu công khai tố, hội cấp học viên đới lai ma phiền, đới lai bất tất yếu đích bách hại.

Sư phụ: Đó là có phần nôn nóng quá rồi. Tổ chức nhiều học viên như thế đi giảng chân tướng, công khai tại [Trung Quốc] Đại Lục, sẽ đem nguy hiểm tới học viên. Vẫn cần phải cân nhắc an toàn. Có một số nơi quả thật đã nới lỏng. Tôi nghe nói họ công khai luyện công ngoài trời, cảnh sát như là không nhìn thấy, có những cảnh sát còn quan sát, trông chừng hộ cho. Tình huống các nơi đều khác nhau, đó không phải là do tà đảng Trung Cộng có thái độ mới gì đâu, bộ máy bức hại Pháp Luân Công vẫn đang [vận] chuyển. Những địa phương nới lỏng ấy là vì địa phương đó giảng chân tướng được tốt, con người đều đang biến đổi. Làm công khai như thế thì phải có đủ điều kiện, nếu không đủ điều kiện thì vẫn đừng làm công khai, sẽ đem phiền toái đến cho học viên, mang tới những bức hại không cần thiết.

弟子:同修對同修的負面想法是「灰色的大山」,這是明慧網上一篇交流文章寫的。我看不見另外空間,但我和同修有矛盾時也感到壓力很大,被不好的物質包圍著。我覺的別人對我不好的想法是外在的物質,不能夠傷到我。只要我按大法歸正自己,我就能走出這段迷霧,但是我也知道我走的挺艱難。

Đệ tử: Đồng tu đối đồng tu đích phụ diện tưởng pháp thị “hôi sắc đích đại sơn”, giá thị Minh Huệ võng thượng nhất thiên giao lưu văn chương tả đích. Ngã khán bất kiến lánh ngoại không gian, đãn ngã hoà đồng tu hữu mâu thuẫn thời dã cảm đáo áp lực ngận đại, bị bất hảo đích vật chất bao vi trước. Ngã giác đích biệt nhân đối ngã bất hảo đích tưởng pháp thị ngoại tại đích vật chất, bất năng cú thương đáo ngã. Chỉ yếu ngã án Đại Pháp quy chính tự kỷ, ngã tựu năng tẩu xuất giá đoạn mê vụ, đãn thị ngã dã tri đạo ngã tẩu đích đĩnh gian nan.

Đệ tử: Những suy nghĩ phụ diện giữa các đồng tu với nhau là những “trái núi lớn màu xám”, đây là viết trong một bài đăng trên Minh Huệ Net. Con nhìn không thấy không gian khác, nhưng lúc con mâu thuẫn với các đồng tu là có cảm thấy áp lực rất lớn, bị những vật chất bất hảo bao vây. Con cảm thấy suy nghĩ bất hảo của người khác đối với mình là vật chất tại không gian khác, không thể tổn thương đến con. Chỉ cần con chiểu theo Đại Pháp mà quy chính bản thân mình, thì con có thể vượt qua quãng khói mê đó, nhưng con cũng biết rằng con bước đi rất là gian nan.

師父:有些具體情況哪,每個人也都不同。看到的情況是對修煉人一種形容式的提醒,也不一定是真實的情況。就說它像一座大山一樣,它本身不是魔,但是它是負面的東西。作為大法弟子要想突破它,那就得經過一番努力,才能夠闖過來。其實這些年,不都是這麼走過來的?互相之間多幫助、配合、多理解、多看長處,應該不是問題。

Sư phụ: Hữu ta cụ thể tình huống nả, mỗi cá nhân dã đô bất đồng. Khán đáo đích tình huống thị đối tu luyện nhân nhất chủng hình dung thức đích đề tỉnh, dã bất nhất định thị chân thực đích tình huống. Tựu thuyết tha tượng nhất toạ đại sơn nhất dạng, tha bản thân bất thị ma, đãn thị tha thị phụ diện đích đông tây. Tác vi Đại Pháp đệ tử yếu tưởng đột phá tha, na tựu đắc kinh quá nhất phiên nỗ lực, tài năng cú sấm quá lai. Kỳ thực giá ta niên, bất đô thị giá ma tẩu quá lai đích? Hỗ tương chi gian đa bang trợ, phối hợp, đa lý giải, đa khán trường xứ, ưng cai bất thị vấn đề.

Sư phụ: Có những tình huống cụ thể, từng người cũng khác nhau. Tình huống được nhìn thấy là một loại cảnh tỉnh mang tính hình dung đối với người tu luyện, chứ không nhất định là tình huống chân thật. Nói nó tựa như một toà núi lớn, bản thân nó không phải là ma, nhưng nó là những thứ phụ diện. Là đệ tử Đại Pháp mà muốn đột phá nó, thì phải trải qua nỗ lực một phen, thì mới có thể vượt qua được. Kỳ thực trong những năm qua, đều chẳng phải vượt qua như thế hay sao? Giúp đỡ, phối hợp, thông cảm, nhìn nhiều hơn vào sở trường giữa mọi người với nhau, hẳn là không thành vấn đề.

弟子:我是高二的學生,我想去神韻。最近剛好開始學樂器,還來的及嗎?我平衡不好學習文化知識和做三件事,總覺的時間不夠。

Đệ tử: Ngã thị cao nhị đích học sinh, ngã tưởng khứ Thần Vận. Tối cận cương hảo khai thuỷ học nhạc khí, hài lai đích cập ma? Ngã bình hành bất hảo học tập văn hoá tri thức hoà tố tam kiện sự, tổng giác đích thời gian bất cú.

Đệ tử: Con là sinh viên năm thứ hai, con muốn đi Thần Vận. [Con] vừa bắt đầu học nhạc cụ gần đây thôi, còn kịp hay không? Con không cân bằng tốt lắm giữa học tập tri thức văn hoá và làm ba việc, vẫn luôn cảm thấy thời gian không đủ.

師父:是,想學樂器,還要學習,很忙。這麼說吧,神韻剛剛成立的時候啊,隨便的招來了一些大法弟子的孩子,包括樂隊的那些學生,那個水平啊,(師父笑)和現在比,那真的是差的太遠了。現在神韻藝術團招收的條件很高,可能你們都看到了,從社會上招的,必須修煉是第一位的,必須願意修煉的;第二哪,不是碩士畢業的,達不到碩士水平的,不要。他們說神韻藝術團交響樂團演出效果很好,那當然啦,都是高手了。而且那些學生,都是大法小弟子,當時就是沒有老師啊,所以上不去,憋著那股勁。可是這些高手一進來、一當老師,他們飛速的前進。有很多學生超過了成人。現在完全不一樣了。

Sư phụ: Thị, tưởng học nhạc khí, hài yếu học tập, ngận mang. Giá ma thuyết ba, Thần Vận cương cương thành lập đích thời hậu a, tuỳ tiện đích chiêu lai liễu nhất ta Đại Pháp đệ tử đích hài tử, bao quát nhạc đội đích na ta học sinh, na cá thuỷ bình a, (Sư phụ tiếu) hoà hiện tại tỷ, na chân đích thị sai đích thái viễn liễu. Hiện tại Thần Vận Nghệ thuật Đoàn chiêu thu đích điều kiện ngận cao, khả năng nhĩ môn đô khán đáo liễu, tùng xã hội thượng chiêu đích, tất tu tu luyện thị đệ nhất vị đích, tất tu nguyện ý tu luyện đích; đệ nhị nả, bất thị thạc sĩ tất nghiệp đích, đạt bất đáo thạc sĩ thuỷ bình đích, bất yếu. Tha môn thuyết Thần Vận Nghệ thuật Đoàn Giao hưởng nhạc Đoàn diễn xuất hiệu quả ngận hảo, na đương nhiên lạp, đô thị cao thủ liễu. Nhi thả na ta học sinh, đô thị Đại Pháp tiểu đệ tử, đương thời tựu thị một hữu lão sư a, sở dĩ thượng bất khứ, biệt trước na cổ kình. Khả thị giá ta cao thủ nhất tiến lai, nhất đương lão sư, tha môn phi tốc đích tiền tiến. Hữu ngận đa học sinh siêu quá liễu thành nhân. Hiện tại hoàn toàn bất nhất dạng liễu.

Sư phụ: Phải rồi, muốn học nhạc cụ, vẫn cần học tập, rất bận. Nói thế này nhé, Thần Vận thời vừa mới thành lập, tuỳ tiện nhận vào những con em của đệ tử Đại Pháp, kể cả các học sinh đội nhạc, và chuẩn mực lúc bấy giờ, (Sư phụ cười) mà so với hiện nay, thì quả thực kém nhiều lắm. Đoàn Nghệ thuật Thần Vận hiện nay có chuẩn mực nhận vào rất cao, có lẽ chư vị đã đều thấy rồi, nhận vào từ xã hội, thì nhất định là đặt tu luyện ở vị trí số một, phải nguyện ý tu luyện; thứ hai, nếu không phải tốt nghiệp thạc sỹ, chưa đạt tiêu chuẩn thạc sỹ, thì không nhận. Họ nói rằng Đoàn Nhạc giao hưởng của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận biểu diễn rất hay, điều đó là đương nhiên, đều là người giỏi. Hơn nữa những học sinh đó, đều là tiểu đệ tử Đại Pháp, bấy giờ chính vì không có giáo viên, cho nên không [tiến bộ] lên được, vẫn vướng ở đó. Nhưng những người giỏi tham gia, và làm giáo viên, họ bèn tiến bộ rất nhanh. Rất nhiều học viên đều hơn cả người lớn rồi. Nay đã hoàn toàn khác [xưa].

弟子:有同修說,佛學會第一負責人的想法不管對不對,即使對救人和整體提高有影響,都不要質疑,去做。

Đệ tử: Hữu đồng tu thuyết, Phật Học Hội đệ nhất phụ trách nhân đích tưởng pháp bất quản đối bất đối, tức sử đối cứu nhân hoà chỉnh thể đề cao hữu ảnh hưởng, đô bất yếu chất nghi, khứ tố.

Đệ tử: Có đồng tu nói rằng, ý kiến của người phụ trách cao nhất Phật Học Hội dù là đúng hay không, thậm chí có ảnh hưởng tới cứu người và đề cao chỉnh thể, thì đều không được chất vấn, cứ đi thực hiện thôi.

師父:沒那麼嚴重吧,真有問題可以問總會的負責人。其實負責人也是修煉人,他只是在集體活動上組織大家參加大法弟子的活動,可是有些事情很可能會想不全面。我想不足的地方,作為一個修煉人,自己主動把不足做好,那才是大法弟子應該做的。有些事情忙了可以不去,有時間就去。不論甚麼活動,我想它一定是對救人有用的,對反迫害是有用的,才做的,否則的話負責人不會做這樣的事。

Sư phụ: Một na ma nghiêm trọng ba, chân hữu vấn đề khả dĩ vấn Tổng Hội đích phụ trách nhân. Kỳ thực phụ trách nhân dã thị tu luyện nhân, tha chỉ thị tại tập thể hoạt động thượng tổ chức đại gia tham gia Đại Pháp đệ tử đích hoạt động, khả thị hữu ta sự tình ngận khả năng hội tưởng bất toàn diện. Ngã tưởng bất túc đích địa phương, tác vi nhất cá tu luyện nhân, tự kỷ chủ động bả bất túc tố hảo, na tài thị Đại Pháp đệ tử ưng cai tố đích. Hữu ta sự tình mang liễu khả dĩ bất khứ, hữu thời gian tựu khứ. Bất luận thậm ma hoạt động, ngã tưởng tha nhất định thị đối cứu nhân hữu dụng đích, đối phản bách hại thị hữu dụng đích, tài tố đích, phủ tắc đích thoại phụ trách nhân bất hội tố giá dạng đích sự.

Sư phụ: Không nghiêm trọng thế chứ, nếu quả thật có vấn đề thì có thể hỏi người phụ trách Tổng Hội. Kỳ thực người phụ trách cũng là người tu luyện, họ chỉ là về hoạt động tập thể thì tổ chức mọi người tham gia hoạt động của đệ tử Đại Pháp, nhưng có một số việc thì có thể sẽ suy nghĩ không được toàn diện. Tôi nghĩ rằng những chỗ thiếu sót đó, làm một người tu luyện, chính mình đi làm tốt những phần thiếu sót đó, ấy mới là điều đệ tử Đại Pháp nên làm. Có những việc mà bận quá có thể không đi [tham gia], có thời gian thì đi. Bất luận là hoạt động gì, tôi nghĩ rằng nó nhất định là có tác dụng cho cứu người, có tác dụng cho phản bức hại, thì mới làm, nếu không thì người phụ trách đã không làm việc đó.

可是往往在做這些事情時,總是有人在裏面這不好那不行,攪來攪去的,甚至於耽誤了做這些事情。你覺的哪兒不足你自己把它做好啊,去做;負責人沒想到的你去多做,把它做好,不就完了嗎?修煉,神看的是人心,不看這個活動本身安排的完整不完整、全面不全面,神不看這個。它越不全面它還高興,看你們哪個人看到這事不完美能去做好它,看誰把那件事的不足做好了,因為做甚麼事你的修煉都在其中,看的是你的修煉!不是只學不用,你是不是主動去修,你是被動的被帶著走,表現出來還是你修還是不修的問題。

Khả thị vãng vãng tại tố giá ta sự tình thời, tổng thị hữu nhân tại lý diện giá bất hảo na bất hành, giảo lai giảo khứ đích, thậm chí ư đam ngộ liễu tố giá ta sự tình. Nhĩ giác đích nả nhi bất túc nhĩ tự kỷ bả tha tố hảo a, khứ tố; phụ trách nhân một tưởng đáo đích nhĩ khứ đa tố, bả tha tố hảo, bất tựu hoàn liễu ma? Tu luyện, Thần khán đích thị nhân tâm, bất khán giá cá hoạt động bản thân an bài đích hoàn chỉnh bất hoàn chỉnh, toàn diện bất toàn diện, Thần bất khán giá cá. Tha việt bất toàn diện tha hài cao hứng, khán nhĩ môn nả cá nhân khán đáo giá sự bất hoàn mỹ năng khứ tố hảo tha, khán thuỳ bả na kiện sự đích bất túc tố hảo liễu, nhân vi tố thậm ma sự nhĩ đích tu luyện đô tại kỳ trung, khán đích thị nhĩ đích tu luyện! Bất thị chỉ học bất dụng, nhĩ thị bất thị chủ động khứ tu, nhĩ thị bị động đích bị đới trước tẩu, biểu hiện xuất lai hài thị nhĩ tu hài thị bất tu đích vấn đề.

Nhưng thường là khi thực hiện những việc ấy, vẫn luôn có những người ở đó [nói] chỗ này không tốt chỗ kia chưa ổn, cứ dằn vặt mãi, thậm chí còn cản trở thực thi việc ấy. Chư vị cảm thấy chỗ nào thiếu sót thì tự chư vị hãy làm nó cho tốt, hãy đi làm đi; chỗ mà người phụ trách chưa nghĩ được tới thì chư vị hãy làm thêm vào, làm cho tốt, chẳng phải vậy là hoàn [thiện] sao? Tu luyện ấy, Thần là nhìn vào nhân tâm, không nhìn vào bản thân hoạt động đó được an bài hoàn chỉnh hay không, toàn diện hay không, chư Thần không nhìn vào những cái đó. Mà càng không toàn diện thì còn mừng, nhìn xem chư vị ai thấy được chỗ không hoàn mỹ của việc đó mà có thể làm được nó cho tốt, nhìn xem ai khiến những chỗ thiếu sót của việc đó làm thành tốt đẹp, là vì khi thực hiện việc gì thì cũng có tu luyện của chư vị ở trong đó, ấy là nhìn tu luyện của chư vị! Chứ không phải chỉ học mà không [đem ra] dùng, chư vị có chủ động tu hay không, [hay là] chư vị là bị động bị dẫn dắt đi, biểu hiện ra vẫn là vấn đề chư vị tu hay không tu.

弟子:香港景點缺人,台灣有同修主動不定期組織不固定的同修到各縣市交流,鼓勵大家到香港景點講真相。有同修說,這是亂法。

Đệ tử: Hương Cảng cảnh điểm khuyết nhân, Đài Loan hữu đồng tu chủ động bất định kỳ tổ chức bất cố định đích đồng tu đáo các huyện thị giao lưu, cổ lệ đại gia đáo Hương Cảng cảnh điểm giảng chân tướng. Hữu đồng tu thuyết, giá thị loạn Pháp.

Đệ tử: Những điểm du lịch ở Hồng Kông thiếu người, một số đồng tu Đài Loan chủ động tổ chức một cách không định kỳ việc đến và giao lưu ở các huyện thị [tại Đài Loan] nhưng không thường xuyên, khích lệ mọi người tới các điểm du lịch Hồng Kông để giảng chân tướng. Có đồng tu nói, rằng đó là loạn Pháp.

師父:講真相這不是亂法。針對人去講真相,這還是重要的。交流的目地是為了提高與救人,沒有不理性的做法,那救人還是重要的。要是做法上有問題,或者想法有問題,那必然會帶來阻力。

Sư phụ: Giảng chân tướng giá bất thị loạn Pháp. Châm đối nhân khứ giảng chân tướng, giá hài thị trọng yếu đích. Giao lưu đích mục địa thị vi liễu đề cao dữ cứu nhân, một hữu bất lý tính đích tố pháp, na cứu nhân hài thị trọng yếu đích. Yếu thị tố pháp thượng hữu vấn đề, hoặc giả tưởng pháp hữu vấn đề, na tất nhiên hội đới lai trở lực.

Sư phụ: Giảng chân tướng ấy không phải là loạn Pháp. Giảng chân tướng nhắm vào người ta, đây vẫn là việc trọng yếu. Mục đích giao lưu là để đề cao cứu người, không phải là cách làm không có lý tính, thì cứu người ấy vẫn là điều trọng yếu. Nếu như cách làm có vấn đề, hoặc lối nghĩ có vấn đề, thì ắt sẽ dẫn đến lực cản trở.

弟子:我們地區有學員以隱藏姓名的方式在學員內部用電子郵件發表文章,佛學會建議用實名,但有些學員堅持認為沒有問題。

Đệ tử: Ngã môn địa khu hữu học viên dĩ ẩn tàng tính danh đích phương thức tại học viên nội bộ dụng điện tử bưu kiện phát biểu văn chương, Phật Học Hội kiến nghị dụng thực danh, đãn hữu ta học viên kiên trì nhận vi một hữu vấn đề.

Đệ tử: Địa phương chúng con có những học viên dùng phương thức gửi thư điện tử nặc danh để phát biểu các bài viết trong nội bộ học viên, Phật Học Hội kiến nghị hãy dùng tên thật, nhưng một số học viên vẫn kiên trì nhìn nhận rằng [làm vậy] là không sao.

師父:如果是在大陸以外,用實名比較好,大家有問題容易跟你交流。你來一個假名放上誰也不知道你是誰,有問題也沒辦法交流。

Sư phụ: Như quả thị tại Đại Lục dĩ ngoại, dụng thực danh tỷ giảo hảo, đại gia hữu vấn đề dung dị cân nhĩ giao lưu. Nhĩ lai nhất cá giả danh phóng thượng thuỳ dã bất tri đạo nhĩ thị thuỳ, hữu vấn đề dã một biện pháp giao lưu.

Sư phụ: Nếu đây là ở ngoài [Trung Quốc] Đại Lục, thì dùng tên thật sẽ tốt hơn, mọi người có vấn đề thì dễ giao lưu với chư vị. Chư vị xuất hiện bằng tên giả thì không ai biết chư vị là ai, có vấn đề cũng không cách nào giao lưu [trao đổi].

也許你早就考慮這問題了──反正我胡來,你也找不著我。是不是?可是你動甚麼念頭那神不在看嗎?你說你修煉,甚麼是修煉哪?給人看見那是修煉?那是假的!你那思想怎麼動的,那才是真實的。那誰能看見你的思想呢?你們同修之間互相能看到思想活動?他只能看到你思想帶動下的外在表現,但是你根本目地是甚麼他還看不見。誰能看見?神能看見!師父的法身能看見!宇宙無量無計的生命都能看的見!

Dã hứa nhĩ tảo tựu khảo lự giá vấn đề liễu ——phản chính ngã hồ lai, nhĩ dã trảo bất trước ngã. Thị bất thị? Khả thị nhĩ động thậm ma niệm đầu na Thần bất tại khán ma? Nhĩ thuyết nhĩ tu luyện, thậm ma thị tu luyện nả? Cấp nhân khán kiến na thị tu luyện? Na thị giả đích! Nhĩ na tư tưởng chẩm ma động đích, na tài thị chân thực đích. Na thuỳ năng khán kiến nhĩ đích tư tưởng ni? Nhĩ môn đồng tu chi gian hỗ tương năng khán đáo tư tưởng hoạt động? Tha chỉ năng khán đáo nhĩ tư tưởng đới động hạ đích ngoại tại biểu hiện, đãn thị nhĩ căn bản mục địa thị thậm ma tha hài khán bất kiến. Thuỳ năng khán kiến? Thần năng khán kiến! Sư phụ đích Pháp thân năng khán kiến! Vũ trụ vô lượng vô kế đích sinh mệnh đô năng khán đích kiến!

Có lẽ từ đầu chư vị đã nhắc vấn đề này rồi: ‘Dù ta có làm lộn xộn thế nào, các vị cũng không tìm được ta’. Phải vậy không? Nhưng chư vị máy động bất kể một niệm gì thì chẳng phải Thần đều thấy sao? Chư vị nói chư vị tu luyện, vậy hỏi tu luyện là gì? Những gì để con người thấy có phải tu luyện chăng? Đó là giả! Tư tưởng kia của chư vị máy động thế nào, ấy mới là chân thực. Vậy ai có thể nhìn thấy tư tưởng của chư vị? Giữa các đồng tu chư vị với nhau là có thể nhìn thấy hoạt động tư tưởng của nhau chăng? Họ chỉ có thể thấy biểu hiện ra bên ngoài do tư tưởng của chư vị gây ra thôi, nhưng mục đích căn bản của chư vị là gì thì họ vẫn là không nhìn thấy. Hỏi ai có thể nhìn thấy? Thần có thể nhìn thấy! Pháp thân của Sư phụ có thể nhìn thấy! Vô lượng vô kể các sinh mệnh trong vũ trụ có thể nhìn thấy!

你做甚麼事情啊,除了人看不見,全都太公開了!你知道嗎?你在做甚麼,比人看電影還公開啊!你的思想怎麼活動的,全宇宙都知道,那全宇宙的生命都看著。你說這麼大一件事情眾神能放心嗎?包括舊勢力,它們不得看嗎?!牽扯到宇宙中每個生命留存的問題,它們不得去關注嗎?有多少生命在看著你們!

Nhĩ tố thậm ma sự tình a, trừ liễu nhân khán bất kiến, toàn đô thái công khai liễu! Nhĩ tri đạo ma? Nhĩ tại tố thậm ma, tỷ nhân khán điện ảnh hài công khai a! Nhĩ đích tư tưởng chẩm ma hoạt động đích, toàn vũ trụ đô tri đạo, na toàn vũ trụ đích sinh mệnh đô khán trước. Nhĩ thuyết giá ma đại nhất kiện sự tình chúng Thần năng phóng tâm ma? Bao quát cựu thế lực, tha môn bất đắc khán ma?! Khiên xả đáo vũ trụ trung mỗi cá sinh mệnh lưu tồn đích vấn đề, tha môn bất đắc khứ quan chú ma? Hữu đa thiểu sinh mệnh tại khán trước nhĩ môn!

Chư vị làm những việc gì, trừ con người không nhìn thấy, toàn bộ đều quá công khai rồi! Chư vị biết chăng? Chư vị đang làm gì, thì còn công khai hơn cả người ta xem phim! Tư tưởng của chư vị hoạt động thế nào, toàn vũ trụ đều biết, các sinh mệnh toàn vũ trụ đều đang nhìn. Chư vị nói xem một sự kiện lớn nhường này thì chư Thần có thể không lo sao? Kể cả cựu thế lực, chúng chẳng phải nhất định đang nhìn sao?! Liên quan đến vấn đề lưu lại và tồn tại của mỗi từng sinh mệnh trong vũ trụ, chúng chẳng phải nhất định tới chăm chú vào sao? Có hằng bao nhiêu sinh mệnh đang nhìn vào chư vị!

弟子:用戶的廣告效應效果不好,是甚麼原因?是講真相力度不夠,還是專業不夠標準,還是舊勢力干擾?

Đệ tử: Dụng hộ đích quảng cáo hiệu ứng hiệu quả bất hảo, thị thậm ma nguyên nhân? Thị giảng chân tướng lực độ bất cú, hài thị chuyên nghiệp bất cú tiêu chuẩn, hài thị cựu thế lực can nhiễu?

Đệ tử: Hiệu quả của hiệu ứng quảng cáo qua khách hàng không được tốt, là vì nguyên nhân gì? Phải chăng lực độ giảng chân tướng chưa đủ, hay là chuyên nghiệp chưa đạt tiêu chuẩn, hay là do cựu thế lực can nhiễu?

師父:廣告的效果呀,這個與商家本身也很有關係,與現在經濟形勢也有關係。你說我做了廣告了,客人就應該多起來了,不一定全會這樣,廣告就是廣告。

Sư phụ: Quảng cáo đích hiệu quả nha, giá cá dữ thương gia bản thân dã ngận hữu quan hệ, dữ hiện tại kinh tế hình thế dã hữu quan hệ. Nhĩ thuyết ngã tố liễu quảng cáo liễu, khách nhân tựu ưng cai đa khởi lai liễu, bất nhất định toàn hội giá dạng, quảng cáo tựu thị quảng cáo.

Sư phụ: Hiệu quả quảng cáo, điều ấy rất có quan hệ với bản thân doanh nghiệp, rất có quan hệ với hình thế kinh tế hiện nay. Chư vị bảo ‘tôi đã làm quảng cáo rồi, đọc giả nên chăng càng ngày càng đông’, không nhất định hoàn toàn sẽ như vậy, quảng cáo chỉ là quảng cáo.

弟子:有學員在同修中推廣傳銷、直銷的商品,聽不進別人的善意。

Đệ tử: Hữu học viên tại đồng tu trung suy quảng truyền tiêu, trực tiêu đích thương phẩm, thính bất tiến biệt nhân đích thiện ý.

Đệ tử: Có một số học viên quảng cáo hàng hoá của bán hàng đa cấp và bán trực tiếp trong các đồng tu, và không nghe thiện ý của người khác.

師父:誰在學員中傳播那些不屬於正法的事情,誰就在干擾大法弟子、破壞正法形勢!比魔幹的罪還大,按照那個舊勢力說,比魔幹的還兇。是真正的在破壞。過去我說過,誰能破壞了大法弟子修煉形式啊?外在的因素,經過這場迫害,破壞了嗎?只是鍛煉成熟了大法弟子,篩下去的是沙子。誰能真正的把這個修煉團體破壞了?把大法破壞了?誰都做不到,實踐證實了。我說過,就是這樣,干擾的是有執著的人,法是破壞不了的。能夠起到壞作用的,只有內部人。是凡幹這樣事的人都不是大法弟子,你就不要把他當作大法弟子對待,不管他修了多長時間。

Sư phụ: Thuỳ tại học viên trung truyền bá na ta bất thuộc ư Chính Pháp đích sự tình, thuỳ tựu tại can nhiễu Đại Pháp đệ tử, phá hoại Chính Pháp hình thế! Tỷ ma cán đích tội hài đại, án chiếu na cá cựu thế lực thuyết, tỷ ma cán đích hài hung. Thị chân chính đích tại phá hoại. Quá khứ ngã thuyết quá, thuỳ năng phá hoại liễu Đại Pháp đệ tử tu luyện hình thức a? Ngoại tại đích nhân tố, kinh quá giá trường bách hại, phá hoại liễu ma? Chỉ thị đoạn luyện thành thục liễu Đại Pháp đệ tử, si hạ khứ đích thị sa tử. Thuỳ năng chân chính đích bả giá cá tu luyện đoàn thể phá hoại liễu? Bả Đại Pháp phá hoại liễu? Thuỳ đô tố bất đáo, thực tiễn chứng thực liễu. Ngã thuyết quá, tựu thị giá dạng, can nhiễu đích thị hữu chấp trước đích nhân, Pháp thị phá hoại bất liễu đích. Năng cú khởi đáo hoại tác dụng đích, chỉ hữu nội bộ nhân. Thị phàm cán giá dạng sự đích nhân đô bất thị Đại Pháp đệ tử, nhĩ tựu bất yếu bả tha đương tác Đại Pháp đệ tử đối đãi, bất quản tha tu liễu đa trường thời gian.

Sư phụ: Ai truyền bá những điều không thuộc về Chính Pháp trong các học viên, thì người đó chính là can nhiễu đệ tử Đại Pháp, và phá hoại hình thế Chính Pháp! Tội còn to lớn hơn cả [tội mà] ma làm, theo [cách] cựu thế lực nói, còn hung hơn cả ma làm. [Đây] là thật sự đang phá hoại. Trước đây tôi từng nói, rằng ai có thể phá hoại được hình thức tu luyện của đệ tử Đại Pháp? Những nhân tố bên ngoài, thông qua cuộc bức hại này, thì có phá hoại được chăng? [Chúng] chỉ là rèn luyện thành thục các đệ tử Đại Pháp, sàng lọc bỏ cát đi. Ai có thể thật sự phá hoại đoàn thể tu luyện này? Phá hoại Đại Pháp? Không ai làm được hết, thực tế đã chứng thực rồi. Tôi đã nói, chính là như thế, [bị] can nhiễu là người có chấp trước, không thể phá hoại Pháp được đâu. Có thể khởi tác dụng phá hoại, là chỉ có người trong nội bộ. Hễ ai làm như thế thì đều không phải đệ tử Đại Pháp, cho nên chư vị không được coi họ như đệ tử Đại Pháp mà đối đãi, bất kể họ đã tu bao nhiêu lâu.

弟子:我們電視媒體是否要豐富更多的娛樂節目來吸引人?在製作內容上,常人媒體非常刺激人的性情,很吸引現在的常人觀眾。

Đệ tử: Ngã môn điện thị môi thể thị phủ yếu phong phú cánh đa đích ngu nhạc tiết mục lai hấp dẫn nhân? Tại chế tác nội dung thượng, thường nhân môi thể phi thường thích kích nhân đích tính tình, ngận hấp dẫn hiện tại đích thường nhân quan chúng.

Đệ tử: Kênh truyền hình của chúng ta phải chăng cần phong phú hơn nữa các tiết mục giải trí để hấp dẫn người ta? Về chế tác nội dung, các kênh thông tấn của người thường là hết sức kích thích tình cảm con người, rất hấp dẫn khán thính giả người thường.

師父:甚麼樣的媒體都有,甚麼樣的藝術形式都有,不要管那些。品質低下的人他就喜歡三流的東西。可是主流社會的人哪,他不喜歡三流的東西。大家做神韻才知道,不管現代舞蹈與音樂怎麼流行,主流社會的人就看芭蕾舞、聽交響樂。針對的是主流人群,作為一個媒體來講,你要成為一個很有威望的主流媒體,從那個三流的東西上起步,你永遠都起不來。這些東西要在主流社會裏邊出現,人就把你的媒體當作是三流的東西。雖然你們是華文媒體,品質也要高。

Sư phụ: Thậm ma dạng đích môi thể đô hữu, thậm ma dạng đích nghệ thuật hình thức đô hữu, bất yếu quản na ta. Phẩm chất đê hạ đích nhân tha tựu hỷ hoan tam lưu đích đông tây. Khả thị chủ lưu xã hội đích nhân nả, tha bất hỷ hoan tam lưu đích đông tây. Đại gia tố Thần Vận tài tri đạo, bất quản hiện đại vũ đạo dữ âm nhạc chẩm ma lưu hành, chủ lưu xã hội đích nhân tựu khán ba lôi vũ, thính giao hưởng nhạc. Châm đối đích thị chủ lưu nhân quần, tác vi nhất cá môi thể lai giảng, nhĩ yếu thành vi nhất cá ngận hữu uy vọng đích chủ lưu môi thể, tùng na cá tam lưu đích đông tây thượng khởi bộ, nhĩ vĩnh viễn đô khởi bất lai. Giá ta đông tây yếu tại chủ lưu xã hội lý biên xuất hiện, nhân tựu bả nhĩ đích môi thể đương tác thị tam lưu đích đông tây. Tuy nhiên nhĩ môn thị Hoa văn môi thể, phẩm chất dã yếu cao.

Sư phụ: [Trên đời này] có đủ loại kênh thông tin, có đủ loại hình thức nghệ thuật, [chư vị] đừng quản những cái đó. Những người phẩm chất thấp ấy họ là thích những thứ ‘tam lưu’ [như thế]. Nhưng mà người của xã hội chủ lưu, họ không thích những thứ ‘tam lưu’ đâu. Mọi người làm Thần Vận rồi mới biết, mặc kệ vũ đạo và âm nhạc hiện đại nay lưu hành thế nào, người của xã hội chủ lưu [vẫn] là xem múa ba-lê, nghe nhạc giao hưởng. [Đã] nhắm vào quần thể những người chủ lưu, làm một kênh thông tấn mà nói, chư vị cần trở thành một kênh thông tấn chủ lưu rất có uy tín, [nếu] đi lên từ những thứ ‘tam lưu’, thì chư vị vĩnh viễn không thành như thế được. Những thứ đó một khi xuất hiện tại xã hội chủ lưu nơi đây, thì người ta sẽ coi kênh thông tấn của chư vị là thứ đồ tam lưu. Tuy rằng chư vị là kênh thông tấn tiếng Hoa, thì phẩm chất cũng phải cao.

你們有你們媒體的長處,大家現在知道了,全世界都在關注大紀元、新唐人的報導,目前只有你們敢報導那個真實情況。你們的新聞,包括很多東西,很有份量,也很吸引人。把內容再豐富豐富。包括藝術形式,表現的那些個藝術活動,節目內容,也要有質量,人一看就知道這是品質高、可信度強的媒體,那樣就更有威信。

Nhĩ môn hữu nhĩ môn môi thể đích trường xứ, đại gia hiện tại tri đạo liễu, toàn thế giới đô tại quan chú Đại Kỷ Nguyên, Tân Đường Nhân đích báo đạo, mục tiền chỉ hữu nhĩ môn cảm báo đạo na cá chân thực tình huống. Nhĩ môn đích tân văn, bao quát ngận đa đông tây, ngận hữu phân lượng, dã ngận hấp dẫn nhân. Bả nội dung tái phong phú phong phú. Bao quát nghệ thuật hình thức, biểu hiện đích na ta cá nghệ thuật hoạt động, tiết mục nội dung, dã yếu hữu chất lượng, nhân nhất khán tựu tri đạo giá thị phẩm chất cao, khả tín độ cường đích môi thể, na dạng tựu cánh hữu uy tín.

Chư vị có sở trường của kênh thông tấn của chư vị, hiện nay mọi người đã biết rồi, toàn thế giới đều đang chú ý vào những bài của Đại Kỷ Nguyên và Tân Đường Nhân, hiện nay chỉ có chư vị mới dám báo cáo tình huống chân thực. Tin tức của chư vị, kể cả rất nhiều điều, đều rất có trọng lượng, cũng rất hấp dẫn người ta. Hãy làm nội dung thật là phong phú hơn. Kể cả hình thức nghệ thuật, những hoạt động nghệ thuật biểu hiện, nội dung các tiết mục, đều cần có chất lượng, người ta hễ xem liền biết được đây là kênh thông tấn phẩm chất tốt, có độ đáng tin cao, như vậy mới càng có uy tín hơn.

弟子:現在香港正流傳一種由大陸學員製作的錄音卡,裏面有師父早期講法,包括濟南、大連等,煉功音樂也有明慧網沒有發表的,還有其它明慧交流及講真相文章。賣七十元一個。聽說佛學會已叫學員停止傳賣,但還有人做。現在已到美國,弟子想問一下這個東西能不能夠傳?

Đệ tử: Hiện tại Hương Cảng chính lưu truyền nhất chủng do Đại Lục học viên chế tác đích lục âm tạp, lý diện hữu Sư phụ tảo kỳ giảng Pháp, bao quát Tế Nam, Đại Liên đẳng, luyện công âm nhạc dã hữu Minh Huệ võng một hữu phát biểu đích, hài hữu kỳ tha Minh Huệ giao lưu cập giảng chân tướng văn chương. Mại thất thập nguyên nhất cá. Thính thuyết Phật Học Hội dĩ khiếu học viên đình chỉ truyền mại, đãn hài hữu nhân tố. Hiện tại dĩ đáo Mỹ quốc, đệ tử tưởng vấn nhất hạ giá cá đông tây năng bất năng cú truyền?

Đệ tử: Hiện nay Hồng Kông đang lưu truyền một loại card thẻ thu âm do học viên [Trung Quốc] Đại Lục chế tác, trong đó có giảng Pháp của Sư phụ vào thời kỳ đầu, gồm cả [giảng Pháp] tại Tế Nam và Đại Liên, v.v., nhạc luyện công, cũng có những thứ mà Minh Huệ Net chưa từng công bố, còn có những bài khác của Minh Huệ về giao lưu [chia sẻ] và giảng chân tướng. Bán 70 đồng một cái. Nghe nói rằng Phật Học Hội đã bảo học viên hãy chấm dứt ngay việc truyền bán những thứ đó, nhưng vẫn có người làm. Hiện nay đã [lan] tới Mỹ quốc rồi, đệ tử muốn hỏi một chút rằng những thứ đó có thể [lưu] truyền hay không?

師父:干擾大法弟子修煉的方式是以多種多樣形式出現的。最亂的時候哪,迫害嚴重的時候,甚麼都來。看似正面的,其實是在干擾。七十元一個,那錢上哪去?誰在幹?大法弟子無償給大家提供了很多東西,除了正式開書店的,基本上是不收費的,網上也有。出發點是甚麼?為了方便大家學法,也得向佛學會、向管發行出版的學員談好才行。

Sư phụ: Can nhiễu Đại Pháp đệ tử tu luyện đích phương thức thị dĩ đa chủng đa dạng hình thức xuất hiện đích. Tối loạn đích thời hậu nả, bách hại nghiêm trọng đích thời hậu, thậm ma đô lai. Khán tự chính diện đích, kỳ thực thị tại can nhiễu. Thất thập nguyên nhất cá, na tiền thượng nả khứ? Thuỳ tại cán? Đại Pháp đệ tử vô thường cấp đại gia đề cung liễu ngận đa đông tây, trừ liễu chính thức khai thư điếm đích, cơ bản thượng thị bất thu phí đích, võng thượng dã hữu. Xuất phát điểm thị thậm ma? Vi liễu phương tiện đại gia học Pháp, dã đắc hướng Phật Học Hội, hướng quản phát hành xuất bản đích học viên đàm hảo tài hành.

Sư phụ: Can nhiễu hình thức tu luyện của đệ tử Đại Pháp là xuất hiện dưới nhiều loại và nhiều hình thức khác nhau. Thời loạn nhất, thời bức hại nghiêm trọng ấy, thì cái gì cũng có. Xem ra là chính diện, nhưng thực ra là đang can nhiễu. 70 đồng một cái, chỗ tiền đó đi đâu? Ai đang làm? Đệ tử Đại Pháp cung cấp rất nhiều thứ miễn phí cho mọi người, ngoại trừ nhà sách chính thức ra, thì về cơ bản là không thu phí, trên mạng Internet cũng có. Xuất phát điểm là gì? Để thuận tiện cho mọi người học Pháp, thì cũng phải thoả thuận với Phật Học Hội, với học viên quản việc phát hành xuất bản thì mới được.

弟子:在新加坡公共場所擺真相展板需要警署申請,但從未獲得批准。有學員十幾年來堅持講真相,因此多次被警察以莫須有的罪名告上法庭,學員中爭議很大。

Đệ tử: Tại Tân Gia Pha công cộng trường sở bài chân tướng triển bản nhu yếu cảnh thử thân thỉnh, đãn tùng vị hoạch đắc phê chuẩn. Hữu học viên thập kỷ niên lai kiên trì giảng chân tướng, nhân thử đa thứ bị cảnh sát dĩ mạc tu hữu đích tội danh cáo thượng pháp đình, học viên trung tranh nghị ngận đại.

Đệ tử: Bày biển bảng chân tướng ở những nơi công cộng tại Singapore là phải xin phép cảnh sát, nhưng chưa từng bao giờ được phê chuẩn. Có học viên mười mấy năm nay kiên trì giảng chân tướng, vì thế mà nhiều lần bị cảnh sát lấy những tội danh vô lý để đưa ra toà, [việc này] tranh cãi rất nhiều trong các học viên.

師父:師父在這講也是在公開場合講,所以我不想公開場合講。講真相一定要做,至於怎麼講,各地學員根據自己情況看。新加坡這些年對大法弟子的做法上跟中共邪黨走的太近了,迫害法輪功方面快成為中國一個省了。

Sư phụ: Sư phụ tại giá giảng dã thị tại công khai trường hợp giảng, sở dĩ ngã bất tưởng công khai trường hợp giảng. Giảng chân tướng nhất định yếu tố, chí ư chẩm ma giảng, các địa học viên căn cứ tự kỷ tình huống khán. Tân Gia Pha giá ta niên đối Đại Pháp đệ tử đích tố pháp thượng cân Trung Cộng tà đảng tẩu đích thái cận liễu, bách hại Pháp Luân Công phương diện khoái thành vi Trung Quốc nhất cá tỉnh liễu.

Sư phụ: Sư phụ giảng ở đây là giảng ở trường hợp công khai, cho nên tôi không muốn giảng công khai [vấn đề này]. Giảng chân tướng là [việc] nhất định phải làm, còn như giảng như thế nào, học viên các nơi căn cứ theo tình huống của mình mà xét. Những năm qua Singapore có lối làm việc đối với đệ tử Đại Pháp là đã đi quá gần với tà đảng Trung Cộng, về phương diện bức hại Pháp Luân Công thì sắp thành một tỉnh của Trung Quốc rồi đó.

弟子:小弟子玩電子遊戲問題。

Đệ tử: Tiểu đệ tử ngoạn điện tử du hí vấn đề.

Đệ tử: Vấn đề tiểu đệ tử chơi trò chơi điện tử.

師父:這個電子遊戲機太害人了,它不只是針對大法弟子的孩子。它很吸引人,它對常人也起了一種非常消極的作用,讓你幹不好工作,睡不好覺,休息不好,讓你沒有人情,讓你不管家庭,讓你學生不管學習,吸引著你,讓你走進這裏去,同樣是在毀壞人類。電子遊戲機的那些商人為了推廣它,不斷的翻花樣,就大力的這樣的搞、這樣推。人造了這麼巨大的罪業怎麼辦?是在敗壞人類呀。

Sư phụ: Giá cá điện tử du hí cơ thái hại nhân liễu, tha bất chỉ thị châm đối Đại Pháp đệ tử đích hài tử. Tha ngận hấp dẫn nhân, tha đối thường nhân dã khởi liễu nhất chủng phi thường tiêu cực đích tác dụng, nhượng nhĩ cán bất hảo công tác, thuỵ bất hảo giác, hưu tức bất hảo, nhượng nhĩ một hữu nhân tình, nhượng nhĩ bất quản gia đình, nhượng nhĩ học sinh bất quản học tập, hấp dẫn trước nhĩ, nhượng nhĩ tẩu tiến giá lý khứ, đồng dạng thị tại huỷ hoại nhân loại. Điện tử du hí cơ đích na ta thương nhân vi liễu suy quảng tha, bất đoạn đích phiên hoa dạng, tựu đại lực đích giá dạng đích cảo, giá dạng suy. Nhân tạo liễu giá ma cự đại đích tội nghiệp chẩm ma biện? Thị tại bại hoại nhân loại nha.

Sư phụ: Những trò chơi điện tử quá hại người rồi, chúng không chỉ nhắm vào con của đệ tử Đại Pháp. Chúng rất hấp dẫn người ta, đối với người thường thì chúng gây tác hại hết sức tiêu cực, khiến chư vị không làm công tác được tốt, ngủ không ngon, nghỉ ngơi cũng không tốt, khiến chư vị mất đi tình người, khiến chư vị không quản gia đình, khiến học sinh các vị không quản việc học tập, hấp dẫn chư vị, làm chư vị đi vào trong đó, cũng tương đương với huỷ hoại nhân loại. Những người bán trò chơi điện tử vì để quảng bá chúng, vẫn không ngừng tán dương đổi mới đa dạng, chính là đưa ra, thúc đẩy rất mạnh như thế. Người ta tạo thành tội nghiệp rất lớn thì làm sao đây? Đó là làm bại hoại nhân loại.

弟子:大法弟子辦的公司之間的三角債怎麼解決?

Đệ tử: Đại Pháp đệ tử biện đích công ty chi gian đích tam giác trái chẩm ma giải quyết?

Đệ tử: Nợ tay ba giữa các công ty do đệ tử Đại Pháp làm thì giải quyết như thế nào?

師父:怎麼解決?那得給人家。你說你印報紙不給錢,工廠怎麼辦?你是大法項目,它也是呀,那怎麼辦呢?沒經營好是自己沒做好,那就得下功夫。大法弟子之間欠債,要還錢。都是大法弟子,你的就是我的了,哪有這說法啊?(眾笑)那能行嗎?作為一個獨立的生命來講,你就是你,他就是他。他在修煉中代替不了你,你也代替不了他。包括父母、兄弟、夫妻、子女,誰也代替不了誰。

Sư phụ: Chẩm ma giải quyết? Na đắc cấp nhân gia. Nhĩ thuyết nhĩ ấn báo chí bất cấp tiền, công xưởng chẩm ma biện? Nhĩ thị Đại Pháp hạng mục, tha dã thị nha, na chẩm ma biện ni? Một kinh doanh hảo thị tự kỷ một tố hảo, na tựu đắc hạ công phu. Đại Pháp đệ tử chi gian khiếm trái, yếu hoàn tiền. Đô thị Đại Pháp đệ tử, nhĩ đích tựu thị ngã đích liễu, nả hữu giá thuyết pháp a? (chúng tiếu) Na năng hành ma? Tác vi nhất cá độc lập đích sinh mệnh lai giảng, nhĩ tựu thị nhĩ, tha tựu thị tha. Tha tại tu luyện trung đại thế bất liễu nhĩ, nhĩ dã đại thế bất liễu tha. Bao quát phụ mẫu, huynh đệ, phu thê, tử nữ, thuỳ dã đại thế bất liễu thuỳ.

Sư phụ: Giải quyết như thế nào? Vậy phải đưa [tiền] cho người ta. Chư vị bảo chư vị in báo chí [nên] không đưa tiền, [thì] công xưởng làm sao đây? Chư vị là hạng mục Đại Pháp, thì họ cũng thế, thì làm thế nào? Chưa kinh doanh được tốt thì tức mình chưa làm tốt, thế thì phải bỏ công phu vào thôi. Giữa các đệ tử Đại Pháp mà nợ, thì phải trả tiền. ‘Đều là đệ tử Đại Pháp cả, của bạn cũng là của tôi’, lẽ nào nói như vậy? (mọi người cười) Như thế có được chăng? Làm một sinh mệnh độc lập mà nói, chư vị là chư vị, họ là họ. Trong tu luyện thì họ cũng không thay cho chư vị được, chư vị cũng không thay cho họ được. Kể cả cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái, không ai thay được cho ai.

弟子:媒體工作環境很複雜,周圍同修也有同感。有時勾心鬥角比常人還多。

Đệ tử: Môi thể công tác hoàn cảnh ngận phức tạp, chu vi đồng tu dã hữu đồng cảm. Hữu thời câu tâm đấu giác tỷ thường nhân hài đa.

Đệ tử: Hoàn cảnh công tác truyền thông rất phức tạp, các đồng tu chung quanh cũng có cảm nhận tương đồng. Đôi lúc đấu đá còn hơn cả người thường.

師父:互相誰也不信任,都不說真話,相互之間碰不了,都不向內找,那當然複雜。你說你是甚麼媒體?你說你們這幫人在幹啥?修煉?這麼強的執著!你們電視台也好,大紀元也好,其它媒體也好,從現在開始,把你們的狀態改變改變,不像修煉人了!我早就說了,你們還要等到甚麼時候?你們還要等到甚麼時候?!沒有時間了。(熱烈鼓掌)

Sư phụ: Hỗ tương thuỳ dã bất tín nhiệm, đô bất thuyết chân thoại, tương hỗ chi gian bính bất liễu, đô bất hướng nội trảo, na đương nhiên phức tạp. Nhĩ thuyết nhĩ thị thậm ma môi thể? Nhĩ thuyết nhĩ môn giá bang nhân tại cán xá? Tu luyện? Giá ma cường đích chấp trước! Nhĩ môn điện thị đài dã hảo, Đại Kỷ Nguyên dã hảo, kỳ tha môi thể dã hảo, tùng hiện tại khai thuỷ, bả nhĩ môn đích trạng thái cải biến cải biến, bất tượng tu luyện nhân liễu! Ngã tảo tựu thuyết liễu, nhĩ môn hài yếu đẳng đáo thậm ma thời hậu? Nhĩ môn hài yếu đẳng đáo thậm ma thời hậu?! Một hữu thời gian liễu. (nhiệt liệt cổ chưởng)

Sư phụ: [Mọi người] với nhau không tín nhiệm ai, đều không nói lời chân thật, [mọi người] với nhau không động đến nổi, đều không hướng nội tìm, thế thì tất nhiên sẽ phức tạp. Chư vị nói xem chư vị là kênh thông tin gì? Chư vị nói xem nhóm chư vị đang làm gì vậy? Tu luyện ư? Chấp trước mạnh mẽ nhường ấy! Chư vị dù là đài truyền hình cũng vậy, Đại Kỷ Nguyên cũng vậy, các kênh thông tin khác cũng vậy, từ giờ trở đi, hãy cải biến cải biến trạng thái của chư vị, đừng như người thường! Tôi đã nói [điều này] từ lâu rồi, chư vị muốn đợi đến bao giờ nữa? Chư vị còn muốn đợi đến khi nào?! Không có thời gian nữa đâu. (vỗ tay nhiệt liệt)

大法弟子,每一個都算上,你們曾經是王,你們曾經帶了很大的福份來到人世,你們都不要了,要助師正法。你們現在不用心。你真的想要用錢,你真的想當官,你真的想說了算,你在人類社會真的是個精英,你真能做的到,可是你們沒要。你們都走到這一步了,為甚麼還放不下那點東西?!甚麼都放下,坦坦蕩蕩的作為一個修煉的人。從現在開始你們互相之間看看,誰的面貌改了,誰就聽了師父的話;誰沒改,誰就沒聽師父的話!(熱烈鼓掌)

Đại Pháp đệ tử, mỗi nhất cá đô toán thượng, nhĩ môn tằng kinh thị Vương, nhĩ môn tằng kinh đới liễu ngận đại đích phúc phận lai đáo nhân thế, nhĩ môn đô bất yếu liễu, yếu trợ Sư Chính Pháp. Nhĩ môn hiện tại bất dụng tâm. Nhĩ chân đích tưởng yếu dụng tiền, nhĩ chân đích tưởng đương quan, nhĩ chân đích tưởng thuyết liễu toán, nhĩ tại nhân loại xã hội chân đích thị cá tinh anh, nhĩ chân năng tố đích đáo, khả thị nhĩ môn một yếu. Nhĩ môn đô tẩu đáo giá nhất bộ liễu, vi thậm ma hài phóng bất hạ na điểm đông tây?! Thậm ma đô phóng hạ, thản thản đãng đãng đích tác vi nhất cá tu luyện đích nhân. Tùng hiện tại khai thuỷ nhĩ môn hỗ tương chi gian khán khán, thuỳ đích diện mạo cải liễu, thuỳ tựu thính liễu Sư phụ đích thoại; thuỳ một cải, thuỳ tựu một thính Sư phụ đích thoại! (nhiệt liệt cổ chưởng)

Các đệ tử Đại Pháp, mỗi từng người đều tính [trong đó], chư vị từng là các Vương, chư vị từng mang theo phúc phận rất to lớn mà đến thế gian con người, [cái gì] chư vị đều không muốn, [chỉ] muốn trợ Sư Chính Pháp. Chư vị bây giờ chẳng dụng tâm. Nếu chư vị thật sự muốn dùng tiền, chư vị thật sự muốn làm quan, chư vị thật sự quyết định như thế, chư vị thật sự là tinh anh trong xã hội nhân loại, chư vị thật sự làm được như thế, nhưng mà chư vị không muốn [những thứ đó]. Chư vị đã đi đến bước này rồi, thì tại sao không buông bỏ những thứ nhỏ nhoi đó đi?! Cái gì cũng buông bỏ hết, hết sức đường hoàng mà làm một người tu luyện. Từ nay trở đi giữa chư vị với nhau hãy thử nhìn xem, ai thay đổi diện mạo, người đó là nghe theo lời của Sư phụ; ai không thay đổi, thì người đó không nghe theo lời của Sư phụ! (vỗ tay nhiệt liệt)

師父這樣要求了,回到現實中,你們互相之間一看又不順眼。回到現實中,被那現實的利益、個人的執著帶動著,你們又不是現在這個心態了!你們要知道你們是修煉人哪,你們有多大的責任哪!將來你們就知道,那個時候你們只有後悔!

Sư phụ giá dạng yêu cầu liễu, hồi đáo hiện thực trung, nhĩ môn hỗ tương chi gian nhất khán hựu bất thuận nhãn. Hồi đáo hiện thực trung, bị na hiện thực đích lợi ích, cá nhân đích chấp trước đới động trước, nhĩ môn hựu bất thị hiện tại giá cá tâm thái liễu! Nhĩ môn yếu tri đạo nhĩ môn thị tu luyện nhân nả, nhĩ môn hữu đa đại đích trách nhiệm nả! Tương lai nhĩ môn tựu tri đạo, na cá thời hậu nhĩ môn chỉ hữu hậu hối!

Sư phụ đã yêu cầu như vậy, [khi] quay về hiện thực, giữa chư vị với nhau hễ nhìn một cái lại không thấy thuận mắt. [Khi] quay về hiện thực, bị những lợi ích hiện thực và chấp trước cá nhân dẫn động, thì chư vị không còn là tâm thái như hiện nay nữa! Chư vị phải biết rằng chư vị là người tu luyện, chư vị có trách nhiệm to lớn ngần nào! Tương lai chư vị sẽ biết, lúc bấy giờ chư vị chỉ có hối hận mà thôi!

弟子:常人講究避免說不吉利的話,最近修煉人之間流行說只能講正面的、別講負面的,說神韻就是這樣做的,但這樣交流很多問題解決不了。

Đệ tử: Thường nhân giảng cứu tỵ miễn thuyết bất cát lợi đích thoại, tối cận tu luyện nhân chi gian lưu hành thuyết chỉ năng giảng chính diện đích, biệt giảng phụ diện đích, thuyết Thần Vận tựu thị giá dạng tố đích, đãn giá dạng giao lưu ngận đa vấn đề giải quyết bất liễu.

Đệ tử: Người thường chú trọng việc tránh nói lời xúi quẩy, gần đây giữa người tu luyện với nhau lưu hành thuyết rằng chỉ có thể giảng chính diện, đừng giảng phụ diện, nói rằng Thần Vận chính là đang thực thi như thế, nhưng mà giao lưu [chia sẻ] kiểu như thế thì rất nhiều vấn đề là không giải quyết nổi.

師父:常人愛聽甚麼就講甚麼吧,反正救他嘛,你也不能把他當作修煉人去他的執著。你現在去他的執著不就把他去跑了嗎?(眾笑)為了救他,還得說他愛聽的話。那就得這樣,救人難哪。那你們修煉人需要這樣嗎?誰不願聽意見他就不是修煉人,誰講話不善同樣不是修煉人的行為。

Sư phụ: Thường nhân ái thính thậm ma tựu giảng thậm ma ba, phản chính cứu tha ma, nhĩ dã bất năng bả tha đương tác tu luyện nhân khứ tha đích chấp trước. Nhĩ hiện tại khứ tha đích chấp trước bất tựu bả tha khứ bào liễu ma? (chúng tiếu) Vi liễu cứu tha, hài đắc thuyết tha ái thính đích thoại. Na tựu đắc giá dạng, cứu nhân nan nả. Na nhĩ môn tu luyện nhân nhu yếu giá dạng ma? Thuỳ bất nguyện thính ý kiến tha tựu bất thị tu luyện nhân, thuỳ giảng thoại bất Thiện đồng dạng bất thị tu luyện nhân đích hành vi.

Sư phụ: Người thường thích nghe gì thì hãy giảng cái đó, dù sao cũng là cứu họ mà, chư vị không được coi họ là người tu luyện và đi tống khứ chấp trước của họ. Hiện nay chư vị tống khứ chấp trước của họ thì chẳng phải là khiến họ chạy mất sao? (mọi người cười) Để cứu họ, thì vẫn phải nói lời họ thích nghe. Chính là phải như vậy, cứu người khó thế. Còn người tu luyện chư vị thì yêu cầu như thế chăng? Ai không muốn nghe ý kiến [phê bình] thì họ không phải người tu luyện, ai nói lời bất Thiện cũng đồng dạng không phải là hành vi của người tu luyện.

弟子:海外五十多個國家和地區,中國大陸八十多個城市、省份,大法弟子向師父問好。

Đệ tử: Hải ngoại ngũ thập đa cá quốc gia hoà địa khu, Trung Quốc Đại Lục bát thập đa cá thành thị, tỉnh phần, Đại Pháp đệ tử hướng Sư phụ vấn hảo.

Đệ tử: Các đệ tử Đại Pháp ở hơn 50 quốc gia và địa khu hải ngoại, hơn 80 thành thị và tỉnh của Trung Quốc Đại Lục, xin có lời vấn an Sư phụ.

師父:謝謝大家。(鼓掌)因為大家向我問好的條子我告訴他們一律不給我遞上來,他們就寫了一個總的。(眾笑)哇,這還是寫了一大堆,不念啊。

Sư phụ: Tạ tạ đại gia. (cổ chưởng) Nhân vi đại gia hướng ngã vấn hảo đích điều tử ngã cáo tố tha môn nhất luật bất cấp ngã đệ thượng lai, tha môn tựu tả liễu nhất cá tổng đích. (chúng tiếu) Oa, giá hài thị tả liễu nhất đại đôi, bất niệm a.

Sư phụ: Cảm ơn mọi người. (vỗ tay) Là vì với những tờ mà mọi người vấn an tôi thì tôi bảo họ rằng hết thảy đừng đưa lên, [cho nên] họ bèn viết ra một tờ tổng hợp. (mọi người cười) A, đây vẫn còn một chồng lớn [vấn an như thế] được viết ra, [tôi] không đọc.

弟子:我住在越南一個小市鎮。最近有傳聞說法輪功發起募款運動,募款的目地是用來在美國興建寺廟和資助新唐人電視台。不久前妹妹曾去美國南加州探親,遇到當地個別學員自稱是募款負責人,妹妹捐了。在越南的學員是否需要響應?

Đệ tử: Ngã trụ tại Việt Nam nhất cá tiểu thị trấn. Tối cận hữu truyền văn thuyết Pháp Luân Công phát khởi mộ khoản vận động, mộ khoản đích mục địa thị dụng lai tại Mỹ quốc hưng kiến tự miếu hoà tư trợ Tân Đường Nhân điện thị đài. Bất cửu tiền muội muội tằng khứ Mỹ quốc Nam Gia Châu thám thân, ngộ đáo đương địa cá biệt học viên tự xưng thị mộ khoản phụ trách nhân, muội muội quyên liễu. Tại Việt Nam đích học viên thị phủ nhu yếu hưởng ứng?

Đệ tử: Con sống tại một thị trấn nhỏ ở Việt Nam. Gần đây có nghe nói rằng Pháp Luân Công phát khởi vận động gây quỹ, mục đích của quỹ là dùng để xây chùa ở Mỹ quốc và tài trợ đài truyền hình Tân Đường Nhân. Mới đây em gái [của con] đã tới Mỹ quốc thăm thân nhân ở miền nam California, gặp học viên khác ở địa phương đó tự xưng là người phụ trách quỹ này, và em gái đã quyên tiền. Học viên ở Việt Nam có nên hưởng ứng hay không?

師父:沒有這種事,沒有這種事。有的學員可能有這個心,千萬不要做,千萬不要做!要做我就做了。我說一句「大家給師父點錢,咱們建廟」,我知道你們都會留錢。那我做多好呢,我用你做幹啥呀?(熱烈鼓掌)不要做啊,千萬千萬不要做。

Sư phụ: Một hữu giá chủng sự, một hữu giá chủng sự. Hữu đích học viên khả năng hữu giá cá tâm, thiên vạn bất yếu tố, thiên vạn bất yếu tố! Yếu tố ngã tựu tố liễu. Ngã thuyết nhất cú “đại gia cấp Sư phụ điểm tiền, cha môn kiến miếu”, ngã tri đạo nhĩ môn đô hội lưu tiền. Na ngã tố đa hảo ni, ngã dụng nhĩ tố cán xá nha? (nhiệt liệt cổ chưởng) Bất yếu tố a, thiên vạn thiên vạn bất yếu tố.

Sư phụ: Không có chuyện [gây quỹ] đó đâu, không có loại chuyện đó. Có học viên có thể có cái tâm ấy, [nhưng] nhất định là không được làm [thế], quyết không được làm! Nếu cần làm thì tôi đã làm rồi. [Nếu] tôi nói một câu “mọi người đưa chút tiền cho Sư phụ, chúng ta xây chùa”, [thì] tôi biết chư vị đều sẽ đưa tiền. Như vậy tôi làm có tốt hơn không, tôi cần chư vị làm chi? (vỗ tay nhiệt liệt) Không được làm thế, nhất định nhất quyết không làm thế.

我們大法弟子做生意的,還有一些經濟非常好非常好的,拿出一些贊助,拿出來的也真的能解決一些問題,其它的都不要。我知道在這些年中,大法弟子講真相,都在自己掏腰包,那負擔已經很重了。你們知道飛天學校為甚麼不收學費?為甚麼去了完全是山上在養?我就是想減輕大法弟子的負擔。(鼓掌)孩子在山上有的時候表現狀態不好的,我就知道家裏的父母沒修好。(鼓掌)

Ngã môn Đại Pháp đệ tử tố sinh ý đích, hài hữu nhất ta kinh tế phi thường hảo phi thường hảo đích, nã xuất nhất ta tán trợ, nã xuất lai đích dã chân đích năng giải quyết nhất ta vấn đề, kỳ tha đích đô bất yếu. Ngã tri đạo tại giá ta niên trung, Đại Pháp đệ tử giảng chân tướng, đô tại tự kỷ đào yêu bao, na phụ đảm dĩ kinh ngận trọng liễu. Nhĩ môn tri đạo Phi Thiên học hiệu vi thậm ma bất thu học phí? Vi thậm ma khứ liễu hoàn toàn thị sơn thượng tại dưỡng? Ngã tựu thị tưởng giảm khinh Đại Pháp đệ tử đích phụ đảm. (cổ chưởng) Hài tử tại sơn thượng hữu đích thời hậu biểu hiện trạng thái bất hảo đích, ngã tựu tri Đạo gia lý đích phụ mẫu một tu hảo. (cổ chưởng)

Những đệ tử Đại Pháp chúng ta mà làm kinh doanh, còn có một số có kinh tế hết sức tốt, xuất ra một chút để tài trợ, xuất ra cũng thật sự giải quyết một số vấn đề, [trường hợp] khác thì đều không cần. Tôi biết rằng những năm qua, các đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng, đều là tự rút từ túi tiền của mình ra, gánh nặng ấy đã rất nặng rồi. Chư vị có biết tại sao trường Phi Thiên không thu học phí? Vì sao đến đó thì hoàn toàn nuôi ở trên núi? Tôi chính là muốn giảm nhẹ gánh nặng cho các đệ tử Đại Pháp. (vỗ tay) Trẻ em trên núi có những lúc trạng thái biểu hiện rất không tốt, thì tôi biết cha mẹ ở gia đình tu không được tốt. (vỗ tay)

弟子:我悟到大法弟子生生世世在輪迴,但並不是在六道中輪迴。除大法弟子外,以前其他的生命都是在六道中輪迴,這樣理解對嗎?因為有些宗教徒不相信六道輪迴,但相信人死後靈魂再次轉生為人。應該怎樣講真相並引導宗教人士得法?

Đệ tử: Ngã ngộ đáo Đại Pháp đệ tử sinh sinh thế thế tại luân hồi, đãn tịnh bất thị tại lục đạo trung luân hồi. Trừ Đại Pháp đệ tử ngoại, dĩ tiền kỳ tha đích sinh mệnh đô thị tại lục đạo trung luân hồi, giá dạng lý giải đối ma? Nhân vi hữu ta tông giáo đồ bất tương tín lục đạo luân hồi, đãn tương tín nhân tử hậu linh hồn tái thứ chuyển sinh vi nhân. Ưng cai chẩm dạng giảng chân tướng tịnh dẫn đạo tông giáo nhân sĩ đắc Pháp?

Đệ tử: Con ngộ được rằng các đệ tử Đại Pháp luân hồi đời này qua đời khác, nhưng không hề luân hồi trong lục đạo. Ngoại trừ đệ tử Đại Pháp, những sinh mệnh trước đó thì đều luân hồi trong lục đạo, lý giải như thế đúng không? Vì môn đồ một số tôn giáo không tin vào lục đạo luân hồi, mà tin rằng người ta sau khi chết đi thì linh hồn lần nữa tái sinh làm người. Nên giảng chân tướng như thế nào để dẫn những người trong tôn giáo như thế đắc Pháp?

師父:為了叫人得法也不能說謊。人哪,就是在六道中輪迴,過去的人都是。地上的生命基本上都是這樣,其中包括大法弟子,只是轉生人與天人時候多而已。

Sư phụ: Vi liễu khiếu nhân đắc Pháp dã bất năng thuyết hoang. Nhân nả, tựu thị tại lục đạo trung luân hồi, quá khứ đích nhân đô thị. Địa thượng đích sinh mệnh cơ bản thượng đô thị giá dạng, kỳ trung bao quát Đại Pháp đệ tử, chỉ thị chuyển sinh nhân dữ thiên nhân thời hậu đa nhi dĩ.

Sư phụ: Dù để người ta đắc Pháp thì cũng không được nói sai sự thật. Con người ấy, chính là luân hồi trong lục đạo, con người quá khứ đều như thế. Các sinh mệnh trên trái đất về cơ bản đều như thế, trong đó gồm cả đệ tử Đại Pháp, chỉ là thường hay chuyển sinh thành người và người trời hơn mà thôi.

弟子:我來自日本,做媒體。網站維持相當艱難,到現在一直靠學員的錢來維持。

Đệ tử: Ngã lai tự Nhật Bản, tố môi thể. Võng trạm duy trì tương đương gian nan, đáo hiện tại nhất trực kháo học viên đích tiền lai duy trì.

Đệ tử: Con là đến từ Nhật Bản, làm kênh thông tin. Việc duy trì website tương đối gian nan, cho đến nay vẫn luôn dựa vào tiền của học viên để duy trì.

師父:媒體不能長期叫學員這樣去做。不做市場,完全都是靠著學員這麼供給著做,那是傳單,不是媒體公司,長期會出問題的。學員自己也得去打工,生活也得能夠自理。無論怎樣,作為媒體來講,不能長期的靠學員那麼贊助。

Sư phụ: Môi thể bất năng trường kỳ khiếu học viên giá dạng khứ tố. Bất tố thị trường, hoàn toàn đô thị kháo trước học viên giá ma cung cấp trước tố, na thị truyền đơn, bất thị môi thể công ty, trường kỳ hội xuất vấn đề đích. Học viên tự kỷ dã đắc khứ đả công, sinh hoạt dã đắc năng cú tự lý. Vô luận chẩm dạng, tác vi môi thể lai giảng, bất năng trường kỳ đích kháo học viên na ma tán trợ.

Sư phụ: Kênh thông tin là không thể trường kỳ làm theo cách dựa vào học viên như vậy. Không làm thị trường, hoàn toàn dựa vào cung cấp từ học viên mà làm, thế thì là truyền đơn, không phải công ty làm thông tin, thời gian lâu sẽ xuất hiện vấn đề. Bản thân học viên cũng phải làm công, cuộc sống cũng phải đủ để tự lo cho mình. Dù thế nào đi nữa, là một kênh thông tin mà giảng, không thể trường kỳ dựa vào tài trợ của học viên.

現在大法弟子辦的媒體都被世人很關注,威信在上升。這是甚麼時候啊?如果常人懂得商機的,他就明白了,這正好是抓商機的大好時期。人們對它有好感、有威信,那你這個時候你不把客戶群穩定住、拉住,用大量的人手做市場,那你還等啥時候啊?等天上真的掉餡餅?公司是甚麼?是經濟產物,是賺錢用的。有資金才能辦好媒體,才能良性運作,才能有條件講真相,才能有條件救人。

Hiện tại Đại Pháp đệ tử biện đích môi thể đô bị thế nhân ngận quan chú, uy tín tại thượng thăng. Giá thị thậm ma thời hậu a? Như quả thường nhân đổng đắc thương cơ đích, tha tựu minh bạch liễu, giá chính hảo thị trảo thương cơ đích đại hảo thời kỳ. Nhân môn đối tha hữu hảo cảm, hữu uy tín, na nhĩ giá cá thời hậu nhĩ bất bả khách hộ quần ổn định trụ, lạp trụ, dụng đại lượng đích nhân thủ tố thị trường, na nhĩ hài đẳng xá thời hậu a? Đẳng thiên thượng chân đích điệu hãm bính? Công ty thị thậm ma? Thị kinh tế sản vật, thị trám tiền dụng đích. Hữu tư kim tài năng biện hảo môi thể, tài năng lương tính vận tác, tài năng hữu điều kiện giảng chân tướng, tài năng hữu điều kiện cứu nhân.

Các kênh thông tin mà đệ tử Đại Pháp làm hiện nay đều được con người thế gian quan tâm chú ý, uy tín lên nhanh. Bây giờ là lúc nào? Nếu người thường biết cơ hội kinh doanh, thì họ đã minh bạch rồi, bây giờ chính là thời kỳ cực tốt tìm cơ hội kinh doanh. Người ta thấy chúng có hảo cảm, có uy tín, mà bây giờ chư vị không đem các nhóm khách hàng đó ổn định lại, kéo vào, dùng đại lượng nhân lực mà làm thị trường, thì chư vị còn đợi đến khi nào? Đợi đến khi bánh trái thật sự từ trời rơi xuống sao? Công ty là gì? Là của kinh tế, là dùng để kiếm tiền. Có tài chính mới có thể làm tốt kênh thông tin, mới có thể tuần hoàn bình ổn [có lãi], mới có thể có điều kiện giảng chân tướng, mới có thể có điều kiện cứu người.

弟子:有些老弟子因為佛學會個別負責人的執著而不大出來,自己找事或小範圍的跟同修接觸,有些脫離當地的集體環境。佛學會第一負責人對同修或項目的管理方式是否應該像媒體常人的管理形式一樣?

Đệ tử: Hữu ta lão đệ tử nhân vi Phật Học Hội cá biệt phụ trách nhân đích chấp trước nhi bất đại xuất lai, tự kỷ trảo sự hoặc tiểu phạm vi đích cân đồng tu tiếp xúc, hữu ta thoát ly đương địa đích tập thể hoàn cảnh. Phật Học Hội đệ nhất phụ trách nhân đối đồng tu hoặc hạng mục đích quản lý phương thức thị phủ ưng cai tượng môi thể thường nhân đích quản lý hình thức nhất dạng?

Đệ tử: Có những học viên tu lâu vì chấp trước của một số người phụ trách cá biệt của Phật Học Hội cho nên không bước hẳn ra, tự họ tìm việc [Đại Pháp để làm] hoặc tiếp xúc một phạm vi nhỏ các đồng tu, có [người] tách ly khỏi hoàn cảnh tập thể địa phương. Phương thức quản lý của người phụ trách cao nhất của Phật Học Hội đối với đồng tu hoặc hạng mục phải chăng nên giống hình thức quản lý người thường ở kênh thông tin?

師父:像甚麼媒體呢?像常人管理形式?常人管理形式它又不是修煉。作為大法弟子來講,不要老是把眼睛光看著負責人。他好了你就好,他看上你了你就修,他看不上你你就不修,你給他修啊?

Sư phụ: Tượng thậm ma môi thể ni? Tượng thường nhân quản lý hình thức? Thường nhân quản lý hình thức tha hựu bất thị tu luyện. Tác vi Đại Pháp đệ tử lai giảng, bất yếu lão thị bả nhãn tình quang khán trước phụ trách nhân. Tha hảo liễu nhĩ tựu hảo, tha khán thượng nhĩ liễu nhĩ tựu tu, tha khán bất thượng nhĩ nhĩ tựu bất tu, nhĩ cấp tha tu a?

Sư phụ: Giống kênh thông tin nào chứ? Giống hình thức quản lý người thường sao? Hình thức quản lý của người thường ấy nó không phải tu luyện. Làm đệ tử Đại Pháp mà giảng, không được cứ chỉ dán mắt nhìn vào người phụ trách. Họ tốt thì chư vị cũng tốt, họ coi trọng chư vị thì chư vị tu, họ không coi trọng chư vị thì chư vị không tu, [thế thì] chư vị là tu cho họ à?

作為負責人來講,你看看你起了多大的作用?久遠年代他們跟師父簽了約,你能讓他不修煉,你知道你將來承擔得了嗎?真是因為你他不願修了,你將來怎麼承擔?在那圓滿最後一刻的時候,你怎麼辦?

Tác vi phụ trách nhân lai giảng, nhĩ khán khán nhĩ khởi liễu đa đại đích tác dụng? Cửu viễn niên đại tha môn cân Sư phụ thiêm liễu ước, nhĩ năng nhượng tha bất tu luyện, nhĩ tri đạo nhĩ tương lai thừa đảm đắc liễu ma? Chân thị nhân vi nhĩ tha bất nguyện tu liễu, nhĩ tương lai chẩm ma thừa đảm? Tại na viên mãn tối hậu nhất khắc đích thời hậu, nhĩ chẩm ma biện?

Làm người phụ trách mà giảng, chư vị hãy thử xem chư vị khởi tác dụng lớn ngần nào? Từ thời xa xưa họ đã ký thệ ước với Sư phụ, chư vị có thể khiến họ không tu luyện, chư vị có biết tương lai chư vị sẽ gánh chịu [trách nhiệm] gì? Nếu quả thật vì chư vị mà họ không muốn tu nữa, thì tương lai chư vị sẽ gánh chịu những gì? Lúc cuối cùng thời khắc viên mãn ấy, thì chư vị làm sao đây?

所有沒做好的,現在師父就問你們一句,你們仔細聽:在最後圓滿的一刻,你們沒放下的執著、你們做錯的那些事情,你們怎麼交代?你們都去想吧。我是非常擔心!

Sở hữu một tố hảo đích, hiện tại Sư phụ tựu vấn nhĩ môn nhất cú, nhĩ môn tử tế thính: Tại tối hậu viên mãn đích nhất khắc, nhĩ môn một phóng hạ đích chấp trước, nhĩ môn tố thác đích na ta sự tình, nhĩ môn chẩm ma giao đại? Nhĩ môn đô khứ tưởng ba. Ngã thị phi thường đảm tâm!

Với tất cả [những ai] chưa làm được tốt, hiện nay Sư phụ hỏi chư vị một câu, chư vị hãy nghe cho kỹ: Vào thời khắc viên mãn tối hậu, những chấp trước mà chư vị chưa buông bỏ ấy, những việc mà chư vị làm sai ấy, thì chư vị bàn giao thế nào? Chư vị hãy nghĩ đi. Tôi là phi thường lo lắng!

弟子:在項目中某負責人經常背後誣陷同修,但一般人動不了他。針對這種情況,我們是一味修忍,還是盡力揭發?

Đệ tử: Tại hạng mục trung mỗ phụ trách nhân kinh thường bối hậu vu hãm đồng tu, đãn nhất ban nhân động bất liễu tha. Châm đối giá chủng tình huống, ngã môn thị nhất vị tu nhẫn, hài thị tận lực yết phát?

Đệ tử: Trong hạng mục có người phụ trách nọ thường hay vu cáo hãm hại sau lưng đồng tu, nhưng người bình thường không động đến anh ta nổi. Đối với loại tình huống này, chúng con là một mực tu Nhẫn, hay là hết sức vạch mặt ra?

師父:「揭發」也不對,黨文化用詞,(眾笑)這是批判手法。這要兩方面看。如果真的是在修你,他對你的態度卻影響不了項目,你的工作也不是太受影響,那我建議你還是忍,修。(師父笑)(眾鼓掌)

Sư phụ: “Yết phát” dã bất đối, đảng văn hoá dụng từ, (chúng tiếu) giá thị phê phán thủ pháp. Giá yếu lưỡng phương diện khán. Như quả chân đích thị tại tu nhĩ, tha đối nhĩ đích thái độ khước ảnh hưởng bất liễu hạng mục, nhĩ đích công tác dã bất thị thái thụ ảnh hưởng, na ngã kiến nghị nhĩ hài thị Nhẫn, tu. (Sư phụ tiếu) (chúng cổ chưởng)

Sư phụ: “Vạch mặt” là không đúng, [là] từ mà văn hoá đảng dùng, (mọi người cười) đó là thủ pháp phê phán. Việc này cần xét từ hai phương diện. Nếu thật sự là đang tu chư vị, thái độ của anh ta là không ảnh hưởng đến hạng mục, công tác của chư vị cũng không chịu ảnh hưởng lắm, vậy thì tôi kiến nghị rằng chư vị vẫn là Nhẫn, là tu. (Sư phụ cười) (mọi người vỗ tay)

為甚麼這麼說呢?大家知道啊,修煉人嘛,總講那麼一句話:你有那個心哪,你的心才會動;你沒有那個心哪,像風吹過一樣,你根本就沒感覺。有人說你要殺人放火,你聽了之後太有意思了,(師笑)這怎麼可能?一笑了之。根本就不當回事,因為你沒有那心,這話動不了你。沒有那心,碰不著你。你的心動了,就說明你有!你的心裏確實很不平,就說明這個東西還不小。(鼓掌)那不該修嗎?

Vi thậm ma giá ma thuyết ni? Đại gia tri đạo a, tu luyện nhân ma, tổng giảng na ma nhất cú thoại: Nhĩ hữu na cá tâm nả, nhĩ đích tâm tài hội động; nhĩ một hữu na cá tâm nả, tượng phong xuy quá nhất dạng, nhĩ căn bản tựu một cảm giác. Hữu nhân thuyết nhĩ yếu sát nhân phóng hoả, nhĩ thính liễu chi hậu thái hữu ý tư liễu, (Sư tiếu) giá chẩm ma khả năng? Nhất tiếu liễu chi. Căn bản tựu bất đương hồi sự, nhân vi nhĩ một hữu na tâm, giá thoại động bất liễu nhĩ. Một hữu na tâm, bính bất trước nhĩ. Nhĩ đích tâm động liễu, tựu thuyết minh nhĩ hữu! Nhĩ đích tâm lý xác thực ngận bất bình, tựu thuyết minh giá cá đông tây hài bất tiểu. (cổ chưởng) Na bất cai tu ma?

Tại sao nói như vậy? Mọi người biết, người tu luyện ấy, vẫn luôn giảng một câu này: Chư vị có cái tâm đó, thì tâm của chư vị mới động; chư vị không có cái tâm đó, thì tựa như gió thoảng qua, chư vị căn bản không cảm giác. Có người nói rằng chư vị sắp sát nhân phóng hoả, chư vị nghe xong cảm thấy quá thú vị rồi, (Sư phụ cười) ‘có thể vậy sao?’ Cười nhẹ một cái là xong. Hoàn toàn không coi đó vào đâu, là vì chư vị không có cái tâm đó, lời nói kia không động chư vị được. Không có cái tâm đó, đụng không tới chư vị. Nếu tâm chư vị động, thì nói lên rằng chư vị là có! Trong tâm chư vị xác thực rất bất bình, thì thuyết minh rằng những thứ ấy ở đó không nhỏ đâu. (vỗ tay) Đó chẳng phải nên tu sao?

那反過來講啊,老是對人家態度不好。大法弟子修善,你覺的你的同修比你修的好,你不用跟他來善,是不是?你是不是把他看的太高了?你跟他不講善,或者是他是迫害大法弟子那夥的,你不用跟他來善,是嗎?是參與迫害那夥的、上當受騙上賊船的,你也得對他善,你的同修你為甚麼不能對他善?他是師父的弟子,你知道嗎?(鼓掌)當你說話不注意的時候,你沒想到你那個時候跟魔一樣嗎?不是魔,我是說那個狀態。如果你老這樣的話,老跟魔一個狀態,你往魔道上修啊?老也看不著你的臉晴天,還老表現的那麼狡猾,你說你是甚麼狀態?神都看著你哪。

Na phản quá lai giảng a, lão thị đối nhân gia thái độ bất hảo. Đại Pháp đệ tử tu Thiện, nhĩ giác đích nhĩ đích đồng tu tỷ nhĩ tu đích hảo, nhĩ bất dụng cân tha lai Thiện, thị bất thị? Nhĩ thị bất thị bả tha khán đích thái cao liễu? Nhĩ cân tha bất giảng Thiện, hoặc giả thị tha thị bách hại Đại Pháp đệ tử na khoả đích, nhĩ bất dụng cân tha lai Thiện, thị ma? Thị tham dự bách hại na khoả đích, thượng đương thụ biển thượng tặc thuyền đích, nhĩ dã đắc đối tha Thiện, nhĩ đích đồng tu nhĩ vi thậm ma bất năng đối tha Thiện? Tha thị Sư phụ đích đệ tử, nhĩ tri đạo ma? (cổ chưởng) Đương nhĩ thuyết thoại bất chú ý đích thời hậu, nhĩ một tưởng đáo nhĩ na cá thời hậu cân ma nhất dạng ma? Bất thị ma, ngã thị thuyết na cá trạng thái. Như quả nhĩ lão giá dạng đích thoại, lão cân ma nhất cá trạng thái, nhĩ vãng ma đạo thượng tu a? Lão dã khán bất trước nhĩ đích kiểm tình thiên, hài lão biểu hiện đích na ma giảo hoạt, nhĩ thuyết nhĩ thị thậm ma trạng thái? Thần đô khán trước nhĩ nả.

Mà nói trở lại, vẫn luôn có thái độ không tốt với người ta. Đệ tử Đại Pháp là tu Thiện, chư vị cảm thấy đồng tu của chư vị tu tốt hơn chư vị, [thì] chư vị không cần Thiện với họ, phải vậy không? Chẳng phải chư vị coi họ quá cao rồi? Với họ thì chư vị không giảng Thiện, hoặc là họ là kẻ bức hại đệ tử Đại Pháp, chư vị [cũng] không cần Thiện với họ, phải vậy không? [Với ai] là kẻ tham gia bức hại, bị lừa dối mà lên thuyền [hải] tặc, chư vị cũng vẫn cần Thiện với họ, [vậy] đồng tu của chư vị thì tại sao chư vị không thể Thiện với họ? Họ là đệ tử của Sư phụ đó, chư vị biết chăng? (vỗ tay) Khi chư vị nói lời mà không chú ý, chư vị không nghĩ rằng chư vị lúc đó là cũng giống như ma đó sao? Không là ma, mà tôi nói về trạng thái đó. Nếu chư vị cứ nói [lời] như thế, cứ với trạng thái như của ma như thế, chư vị chẳng phải đang tu trên ma đạo? Cứ không thấy được mặt sáng sủa của chư vị, mà cứ biểu hiện ra sự giảo hoạt, chư vị nói xem chư vị là trạng thái nào? Chư Thần đang nhìn chư vị đó.

我告訴大家呀,我原來都沒有想到,那麼多的神在注視著大法弟子!是因為我越做越大,發現這個生命,簡直無可計量。我過去只看到他們發出的那個眼睛在看你們,現在我發現他們那個眼睛都擠的沒有地方。無量無計的生命都在注視著你們,而且目不轉睛啊!關係到整個宇宙啊。一個針尖那麼大都有無數億的生命在看你們。生命是不分大小的,智慧與能力也不按大小而論的。「麻雀雖小,五臟俱全。」我告訴你們呀,有的極高的那些神,比針尖還小呢,卻威力無比!瞬間會變成巨大的神。

Ngã cáo tố đại gia nha, ngã nguyên lai đô một hữu tưởng đáo, na ma đa đích Thần tại chú thị trước Đại Pháp đệ tử! Thị nhân vi ngã việt tố việt đại, phát hiện giá cá sinh mệnh, giản trực vô khả kế lượng. Ngã quá khứ chỉ khán đáo tha môn phát xuất đích na cá nhãn tình tại khán nhĩ môn, hiện tại ngã phát hiện tha môn na cá nhãn tình đô tễ đích một hữu địa phương. Vô lượng vô kế đích sinh mệnh đô tại chú thị trước nhĩ môn, nhi thả mục bất chuyển tình a! Quan hệ đáo chỉnh cá vũ trụ a. Nhất cá châm tiêm na ma đại đô hữu vô số ức đích sinh mệnh tại khán nhĩ môn. Sinh mệnh thị bất phân đại tiểu đích, trí huệ dữ năng lực dã bất án đại tiểu nhi luận đích. “Ma tước tuy tiểu, ngũ tạng câu toàn.” Ngã cáo tố nhĩ môn nha, hữu đích cực cao đích na ta Thần, tỷ châm tiêm hài tiểu ni, khước uy lực vô tỷ! Thuấn gian hội biến thành cự đại đích thần.

Tôi bảo chư vị này, nguyên ban đầu tôi không nghĩ tới, rằng rất nhiều chư Thần đến thế đang chú ý nhìn vào các đệ tử Đại Pháp! Là vì tôi càng làm càng lớn, phát hiện rằng những sinh mệnh ấy, quả thực là không thể tính đếm. Quá khứ tôi chỉ nhìn được rằng họ xuất ra những con mắt đang nhìn chư vị, hiện nay tôi phát hiện rằng mắt của họ đều đầy chật đến không còn chỗ [trống]. Vô lượng vô số sinh mệnh đều đang chăm chú nhìn chư vị, hơn nữa nhìn chằm chằm không rời! Quan hệ đến toàn thể vũ trụ đó. Lớn như một đầu mũi kim thôi cũng có vô số ức các sinh mệnh đang nhìn chư vị. Các sinh mệnh là không phân biệt lớn nhỏ đâu, trí huệ và năng lực cũng không theo lớn hay nhỏ mà tính. “Chim sẻ dù nhỏ, ngũ tạng đều đủ”. Tôi bảo chư vị, có những vị Thần cực kỳ cao, mà còn nhỏ hơn cả đầu mũi kim, nhưng uy lực vô tỷ! Chỉ nháy mắt [có thể] biến thành vị Thần rất to lớn.

我一直在講,我說人間是大舞台,你在這上表演。觀眾是全宇宙眾神、眾天人,在劇院看戲哪。坐在台下,人看人的表演,看不著你思想的表現。那些神在看著你們的思想,看著你們的行為。你們腦袋朝上,看著你們腦子裏邊那個細胞怎麼動,還能看到心怎麼動。你們做出那些可笑的事情的時候,他們都忍不住樂。你們做出那些個大法弟子不該做的事情的時候,那他們非常嚴肅的,看著你。

Ngã nhất trực tại giảng, ngã thuyết nhân gian thị đại vũ đài, nhĩ tại giá thượng biểu diễn. Quan chúng thị toàn vũ trụ chúng Thần, chúng thiên nhân, tại kịch viện khán hí nả. Toạ tại đài hạ, nhân khán nhân đích biểu diễn, khán bất trước nhĩ tư tưởng đích biểu hiện. Na ta Thần tại khán trước nhĩ môn đích tư tưởng, khán trước nhĩ môn đích hành vi. Nhĩ môn não đại triều thượng, khán trước nhĩ môn não tử lý biên na cá tế bào chẩm ma động, hài năng khán đáo tâm chẩm ma động. Nhĩ môn tố xuất na ta khả tiếu đích sự tình đích thời hậu, tha môn đô nhẫn bất trụ lạc. Nhĩ môn tố xuất na ta cá Đại Pháp đệ tử bất cai tố đích sự tình đích thời hậu, na tha môn phi thường nghiêm túc đích, khán trước nhĩ.

Tôi vẫn luôn giảng rằng, tôi nói cõi người là sân khấu lớn, chư vị đang biểu diễn ở đó. Và khán giả là chư Thần, người trời toàn vũ trụ, [như] ở trong rạp mà xem vở diễn. Ngồi dưới bục diễn, [nếu là] người xem người biểu diễn, nhìn không thấy biểu hiện tư tưởng của chư vị. [Nhưng] những vị Thần kia là nhìn thấy tư tưởng của chư vị, nhìn thấy hành vi của chư vị. Đầu của chư vị trên đó, [họ] nhìn thấy trong đầu những tế bào [hoạt] động như thế nào, còn có thể thấy cái tâm của chư vị [máy] động ra sao. Khi chư vị làm ra những chuyện đáng cười ấy, họ đều không chịu được. Khi chư vị làm ra những việc mà đệ tử Đại Pháp không nên làm, thì họ phi thường nghiêm túc, nhìn chư vị.

弟子:大法弟子辦的媒體感覺過於重視內鬥,反而天怒人怨,不夠重視大法弟子證實法的內容,尤其動態網上。

Đệ tử: Đại Pháp đệ tử biện đích môi thể cảm giác quá ư trọng thị nội đấu, phản nhi thiên nộ nhân oán, bất cú trọng thị Đại Pháp đệ tử chứng thực Pháp đích nội dung, vưu kỳ Động Thái Võng thượng.

Đệ tử: Kênh thông tin do đệ tử Đại Pháp làm [thì con] cảm giác quá coi trọng đấu đá nội bộ, trái lại khiến thiên hạ đều oán trách, mà không chú trọng đúng mức về nội dung đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp, nhất là trên Động Thái Net.

師父:我看這話說的不準確。「天怒人怨」?內鬥?你的話要是站在中共邪黨的角度上,那你就是個有問題的人。你在說我們中國人內鬥,是不是?我們和中共邪黨不是一夥的。它是魔鬼,它在破壞中國人,表面上是中國的政府。我們就是揭露它為甚麼迫害大法弟子,同時告訴世人它是甚麼東西。

Sư phụ: Ngã khán giá thoại thuyết đích bất chuẩn xác. “Thiên nộ nhân oán”? Nội đấu? Nhĩ đích thoại yếu thị trạm tại Trung Cộng tà đảng đích giác độ thượng, na nhĩ tựu thị cá hữu vấn đề đích nhân. Nhĩ tại thuyết ngã môn Trung Quốc nhân nội đấu, thị bất thị? Ngã môn hoà Trung Cộng tà đảng bất thị nhất khoả đích. Tha thị ma quỷ, tha tại phá hoại Trung Quốc nhân, biểu diện thượng thị Trung Quốc đích chính phủ. Ngã môn tựu thị yết lộ tha vi thậm ma bách hại Đại Pháp đệ tử, đồng thời cáo tố thế nhân tha thị thậm ma đông tây.

Sư phụ: Tôi nhìn nhận rằng lời này nói không chuẩn xác. “Thiên hạ đều oán trách” ư? Đấu đá nội bộ ư? Nếu như lời đó của chư vị là đứng tại góc độ của tà đảng Trung Cộng, thì đó là vấn đề của cá nhân chư vị. Phải chăng chư vị là nói đấu đá nội bộ giữa người Trung Quốc chúng ta? Chúng ta không cùng với phe tà đảng Trung Cộng. Chúng nó là ma quỷ, chúng đang phá hoại người Trung Quốc, bề mặt là chính phủ Trung Quốc. Chúng ta chính là vạch trần vì sao chúng bức hại các đệ tử Đại Pháp, đồng thời bảo con người thế gian rằng chúng là thứ gì.

我這話也說在迫害之前了,我說中共邪黨會在迫害法輪功中把自己迫害倒。(鼓掌)我也不只是個預言哪,其實我看到了,因為舊勢力就是那麼安排的──把它當個小丑,耍完了就消滅它,目地是在這場迫害中嚴酷的去考驗大法弟子、去大法弟子的人心執著,因此才造了這麼一個東西,能讓它長久的留存嗎?

Ngã giá thoại dã thuyết tại bách hại chi tiền liễu, ngã thuyết Trung Cộng tà đảng hội tại bách hại Pháp Luân Công trung bả tự kỷ bách hại đảo. (cổ chưởng) Ngã dã bất chỉ thị cá dự ngôn nả, kỳ thực ngã khán đáo liễu, nhân vi cựu thế lực tựu thị na ma an bài đích ——bả tha đương cá tiểu sửu, sái hoàn liễu tựu tiêu diệt tha, mục địa thị tại giá trường bách hại trung nghiêm khốc đích khứ khảo nghiệm Đại Pháp đệ tử, khứ Đại Pháp đệ tử đích nhân tâm chấp trước, nhân thử tài tạo liễu giá ma nhất cá đông tây, năng nhượng tha trường cửu đích lưu tồn ma?

Lời này của tôi là nói ngay trước cuộc bức hại, tôi nói rằng tà đảng Trung Cộng sẽ trong khi bức hại Pháp Luân Công mà bức hại lật đổ chính mình. (vỗ tay) Tôi không chỉ là [có lời] dự ngôn, kỳ thực tôi là nhìn thấy, bởi vì cựu thế lực chính là an bài như thế: Khiến nó [đóng vai] hề xấu, diễn xong thì tiêu diệt nó, mục đích chính là trong cuộc bức hại mà khảo nghiệm một cách nghiêm khắc tàn khốc các đệ tử Đại Pháp, tống khứ nhân tâm chấp trước của các đệ tử Đại Pháp, từ đó mới tạo thành cái đó, liệu có thể để nó lưu tồn lâu dài [ở đó] sao?

弟子:公主嶺和長春大法弟子來了,不知是否該留下來?

Đệ tử: Công Chủ Lĩnh hoà Trường Xuân Đại Pháp đệ tử lai liễu, bất tri thị phủ cai lưu hạ lai?

Đệ tử: [Có] đệ tử Đại Pháp đến từ Công Chủ Lĩnh và Trường Xuân, [họ] không biết có nên lưu lại [Mỹ quốc] hay không?

師父:這是個人的事。你們覺的該留就留,你們覺的這有你們用武之地你們就留;你們覺的這裏沒有你用武之地,那你就不留。不管怎麼樣吧,反正現在大法弟子來美國呀,到世界各地去走一走,都很容易了,而且會越來越容易。隨著迫害的邪惡被揭露出來,世人也越來越刮目相看大法弟子。當真相全部揭開的時候,全世界的人都會敬仰大法弟子。(鼓掌)

Sư phụ: Giá thị cá nhân đích sự. Nhĩ môn giác đích cai lưu tựu lưu, nhĩ môn giác đích giá hữu nhĩ môn dụng võ chi địa nhĩ môn tựu lưu; nhĩ môn giác đích giá lý một hữu nhĩ dụng võ chi địa, na nhĩ tựu bất lưu. Bất quản chẩm ma dạng ba, phản chính hiện tại Đại Pháp đệ tử lai Mỹ quốc nha, đáo thế giới các địa khứ tẩu nhất tẩu, đô ngận dung dị liễu, nhi thả hội việt lai việt dung dị. Tuỳ trước bách hại đích tà ác bị yết lộ xuất lai, thế nhân dã việt lai việt quát mục tương khán Đại Pháp đệ tử. Đương chân tướng toàn bộ yết khai đích thời hậu, toàn thế giới đích nhân đô hội kính ngưỡng Đại Pháp đệ tử. (cổ chưởng)

Sư phụ: Đó là việc cá nhân. Chư vị cảm thấy nên lưu lại thì lưu lại, chư vị cảm thấy ở đây chư vị có đất dụng võ thì chư vị lưu lại; chư vị cảm thấy ở đây chư vị không có đất dụng võ, thì chư vị không lưu lại. Dù thế nào đi nữa, dù sao hiện nay các đệ tử Đại Pháp là tới Mỹ quốc, đi tới các nơi trên thế giới, đều dễ dàng rồi, hơn nữa sẽ càng ngày càng dễ dàng. Thuận theo sự tà ác của cuộc bức hại bị vạch trần ra, thì con người thế gian càng ngày càng mở to mắt [thán phục] nhìn đệ tử Đại Pháp. Khi chân tướng toàn bộ hiển lộ, con người toàn thế giới đều sẽ kính ngưỡng các đệ tử Đại Pháp. (vỗ tay)

不管怎麼樣吧,師父其實最想說的就是,形勢在變化,大法弟子不能夠在修煉上隨著形勢變化。一定在任何情況下都不動!都像個大法弟子一樣,碰到任何問題都去修自己。(熱烈鼓掌)

Bất quản chẩm ma dạng ba, Sư phụ kỳ thực tối tưởng thuyết đích tựu thị, hình thế tại biến hoá, Đại Pháp đệ tử bất năng cú tại tu luyện thượng tuỳ trước hình thế biến hoá. Nhất định tại nhậm hà tình huống hạ đô bất động! Đô tượng cá Đại Pháp đệ tử nhất dạng, bính đáo nhậm hà vấn đề đô khứ tu tự kỷ. (nhiệt liệt cổ chưởng)

Dù sao đi nữa, điều mà Sư phụ muốn nói nhất ấy là, hình thế đang biến hoá, các đệ tử Đại Pháp về [phương diện] tu luyện là không thể thuận theo hình thế biến hoá. Nhất định là trong bất kể tình huống nào cũng đều bất động! Đều như một đệ tử Đại Pháp, đụng phải bất kể vấn đề gì thì đều tu bản thân mình. (vỗ tay nhiệt liệt)

師父就講這麼多吧,提問題的條子他們會務組可能還有。(熱烈鼓掌)我知道我坐這,每個人都解答完,你們不一定會把問題全提完,還會有問題。就說這麼多吧。師父只能從法理這方面講,修煉哪,那還得靠你們自己。在法會上,就此時此刻你們的心態要能夠維持下去,你必成!(熱烈鼓掌)

Sư phụ tựu giảng giá ma đa ba, đề vấn đề đích điều tử tha môn hội vụ tổ khả năng hài hữu. (nhiệt liệt cổ chưởng) Ngã tri đạo ngã toạ giá, mỗi cá nhân đô giải đáp hoàn, nhĩ môn bất nhất định hội bả vấn đề toàn đề hoàn, hài hội hữu vấn đề. Tựu thuyết giá ma đa ba. Sư phụ chỉ năng tùng Pháp Lý giá phương diện giảng, tu luyện nả, na hài đắc kháo nhĩ môn tự kỷ. Tại Pháp hội thượng, tựu thử thời thử khắc nhĩ môn đích tâm thái yếu năng cú duy trì hạ khứ, nhĩ tất thành! (nhiệt liệt cổ chưởng)

Sư phụ giảng bấy nhiêu thôi, nhóm làm Pháp hội có lẽ vẫn còn các tờ câu hỏi được đưa lên. (vỗ tay nhiệt liệt) Tôi biết rằng tôi ngồi tại đây, mỗi người đều giải đáp xong, [thì] chư vị vẫn không nhất định là đưa lên hết câu hỏi, vẫn còn có vấn đề. [Tôi] giảng bấy nhiêu thôi. Sư phụ chỉ có thể từ phương diện Pháp Lý mà giảng, tu luyện ấy, vẫn là dựa vào tự thân chư vị. Nếu có thể duy trì được tâm thái của chư vị tại Pháp hội này, tại chính thời khắc này, thì chư vị tất thành! (vỗ tay nhiệt liệt)

這個心哪,不要被常人社會的現實左右,不要被觀念左右,不要再回到現實中看同修還是那樣。這個法會不要白開。大法的法會,是為了你們能夠提高、能夠升起正念、在修煉上能夠有幫助,才開的。所以我希望大家呀,把你們此時此刻這個心態保持下去,像個大法弟子樣。形勢逼人,那麼多生命等著你們救度,我非常的急!

Giá cá tâm nả, bất yếu bị thường nhân xã hội đích hiện thực tả hữu, bất yếu bị quan niệm tả hữu, bất yếu tái hồi đáo hiện thực trung khán đồng tu hài thị na dạng. Giá cá Pháp hội bất yếu bạch khai. Đại Pháp đích Pháp hội, thị vi liễu nhĩ môn năng cú đề cao, năng cú thăng khởi chính niệm, tại tu luyện thượng năng cú hữu bang trợ, tài khai đích. Sở dĩ ngã hy vọng đại gia nha, bả nhĩ môn thử thời thử khắc giá cá tâm thái bảo trì hạ khứ, tượng cá Đại Pháp đệ tử dạng. Hình thế bức nhân, na ma đa sinh mệnh đẳng trước nhĩ môn cứu độ, ngã phi thường đích cấp!

Cái tâm ấy, đừng bị chi phối bởi hiện thực của xã hội người thường, đừng bị chi phối bởi quan niệm, không được quay về hiện thực nhìn đồng tu thì vẫn như cũ. Không được để Pháp hội này mở ra một cách lãng phí. Pháp hội của Đại Pháp, là vì để chư vị có thể đề cao, có thể thăng hoa chính niệm, có thể có trợ giúp trong tu luyện, thì mới mở ra. Cho nên tôi hy vọng rằng mọi người hãy bảo trì được tâm thái của thời khắc này, như một đệ tử Đại Pháp. Hình thế xô đẩy người ta, rất nhiều sinh mệnh đang đợi chờ chư vị tới cứu độ, tôi lo lắng phi thường!

來在世上的生命,當不上人,當動物、當植物,都等著大法弟子救度。你們做不好啊,不只是你們自己做不好,你發願要救度的那些生命,都將失去機會。你們責任重大,未來等著你們,宇宙眾多的生命都在等著你們。

Lai tại thế thượng đích sinh mệnh, đương bất thượng nhân, đương động vật, đương thực vật, đô đẳng trước Đại Pháp đệ tử cứu độ. Nhĩ môn tố bất hảo a, bất chỉ thị nhĩ môn tự kỷ tố bất hảo, nhĩ phát nguyện yếu cứu độ đích na ta sinh mệnh, đô tương thất khứ cơ hội. Nhĩ môn trách nhiệm trọng đại, vị lai đẳng trước nhĩ môn, vũ trụ chúng đa đích sinh mệnh đô tại đẳng trước nhĩ môn.

Những sinh mệnh tới thế [gian] này, không làm người, mà làm động vật, làm thực vật, cũng đều đang đợi đệ tử Đại Pháp cứu độ. Chư vị thực thi không tốt, thì không chỉ bản thân chư vị làm không tốt, những sinh mệnh mà chư vị phát nguyện cứu độ ấy, tương lai sẽ mất đi cơ hội. Trách nhiệm của chư vị là trọng đại, tương lai đang chờ chư vị, trong vũ trụ hằng bao nhiêu sinh mệnh vũ trụ đang chờ chư vị

修煉如初,必成!(弟子獻花,眾弟子長時間鼓掌)

Tu luyện như sơ, tất thành! (đệ tử hiến hoa, chúng đệ tử trường thời gian cổ chưởng)

Tu luyện như thuở đầu, sẽ tất thành! (đệ tử tặng hoa, các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt thời gian lâu)


● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2014/10/26/299489.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/11/3/146687.html
Dịch ngày: 28-12-2014; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

70 đồng: nếu tính là 70 nhân dân tệ (Đại Lục) thì là khoảng 240 nghìn VNĐ, nếu tính 70 đô-la Hồng Kông thì là khoảng 190 nghìn VNĐ (năm 2014).

bạch thoạivăn ngôn: cách biểu đạt kiểu văn nóivăn viết (diễn nghĩa bề mặt chữ); bạch thoại: lối hành văn với cách dùng từ gần với văn nói (chữ bạch là ngụ ý nói thẳng ra một cách đơn giản dễ hiểu); văn ngôn: lối hành văn kiểu văn viết với cách dùng từ ngữ và đặt câu kiểu cổ xưa (chi hồ giả dã), hàm súc, ý tứ sâu xa. Nói về bạch thoạivăn ngôn, là không phải nói về hình thức nói và viết, mà là nói về cách biểu đạt; nhiều khi là để phân biệt lối hành văn hiện đại và cổ xưa (ngày nay, dù là văn viết hay văn nói thì người ta là dùng lối bạch thoại, hầu như không còn dùng văn ngôn nữa).

bất khả tư nghị: không thể nghĩ bàn, khó tin, vượt khỏi khả năng hình dung và nhận thức thông thường.

bất tranh khí đích đệ tử thỉnh Sư phụ khai thị: Đệ tử không nỗ lực thỉnh Sư phụ hãy chỉ ra cho. Lối nói này của người Hoa là mang ý khiêm tốn, khiêm cung, chứ không nhất định là hiểu theo nghĩa đen của từ không nỗ lực; kiểu như cách nói: kẻ hèn này trộm nghĩ…, theo thiển ý của tôi…, đây là khuyển tử…, mời ngài đến hàn xá…

chủ lưu, nhất lưu, nhị lưu, tam lưu, bất nhập lưu, thượng lưu, hạ lưu: lối nói phân loại của người Hoa (lưu → dòng). Chủ lưu → dòng chính, thành phần chủ đạo. Nhất lưu → loại thượng đẳng, hạng nhất. Nhị lưu → không phải chủ đạo mang tính quyết định nhưng là thành phần lớn, lực lượng không nhỏ. Tam lưu → hạng xoàng, bình thường. Bất nhập lưu → hạng quá xoàng, quá bình thường, còn không đủ xếp vào nhất nhị tam lưu. Thượng lưu → cao cấp, thượng đẳng, đứng đầu. Hạ lưu → (ý chê, ý xấu) hạ đẳng, thấp kém, hèn hạ.

Dân Quốc: Ý nói Trung Hoa Dân Quốc, giai đoạn 1912–1949 trong lịch sử Trung Quốc, chính quyền của người Trung Quốc kế tiếp triều đại nhà Thanh, trước thời cộng sản cướp chính quyền.

đại lãng đào sa: tạm dịch là sóng lớn cuốn cát đi.

dongtaiwang: Động Thái Net, tên một website (dongtaiwang.com) khá chú trọng vào hiện trạng Trung Quốc Đại Lục.

hạo kiếp: đại nạn, thảm hoạ; hạo → rộng lớn, to lớn; kiếp → kiếp nạn, nạn lớn.

ma tước tuy tiểu, ngũ tạng câu toàn: chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, (thành ngữ) tuy nhỏ bé nhưng mọi thứ chi tiết đều đầy đủ.

Minh Huệ Võng: Minh Huệ Net, website MingHui.org.

phá tứ cựu: tên một cuộc vận động chính trị ở Trung Quốc (phá trừ tư tưởng cũ, văn hoá cũ, phong tục cũ, tập quán cũ), bắt đầu năm 1966, thời kỳ đầu Cách mạng Văn hoá. Trong giai đoạn đó, rất nhiều công trình và di sản văn hoá bị phá huỷ.

tán thán: ca ngợi, thán phục.

thẻ xanh: green card, thẻ biểu thị trạng thái ‘cư dân vĩnh viễn’ (permanent resident) của người dân di trú ở Mỹ quốc.

thiên nộ nhân oán: (thành ngữ) trời giận người oán trách, tạm dịch là thiên hạ đều oán trách.

thượng tặc thuyền: lên thuyền [hải] tặc, lối nói ngụ ý rằng bị lừa dối mà buộc phải cùng phe cánh với kẻ xấu.

truyền tiêutrực tiêu: trong bài này được dịch là bán hàng đa cấp (multi-level marketing) và bán hàng trực tiếp (direct selling).

Tuần thị tổ: tên một cơ cấu trong tà đảng Trung Cộng, tên đầy đủ là Trung ương Tuần thị Công tác Lãnh đạo Tiểu tổ, có chức năng giám sát (kiểu như “tuần sát sứ” thời xưa) thành lập 2009; tiền thân của nó có từ 2003.

thiết đả đích giang sơn: giang sơn làm bằng sắt, tạm dịch là giang sơn thành đồng vách sắt.

vong hồ sở dĩ: [vui quá, mải mê quá, kích động] đến nỗi quên cả trời đất.