Nhĩ tái cuồng

你再狂

跳腳狂
喉舌謊言嚎如狼
人惡似鬼助瘋浪
不見善念喪天良
秋風起紅變黃
張狂不見日慌慌
現世報應無漏網
人做惡都得償
不信你再狂

李洪志
二零一四年七月十五日


Phiên âm:
 
Nhĩ tái cuồng
 
Khiêu cước cuồng
Hầu thiệt hoang ngôn hào như lang
Nhân ác tự quỷ trợ phong lãng
Bất kiến thiện niệm táng thiên lương
Thu phong khởi hồng biến hoàng
Trương cuồng bất kiến nhật hoảng hoảng
Hiện thế báo ứng vô lậu võng
Nhân tố ác đô đắc thường
Bất tín nhĩ tái cuồng

Lý Hồng Chí
Nhị linh nhất tứ niên thất nguyệt thập ngũ nhật


Diễn nghĩa:
 
Ngươi cứ cuồng nữa đi
 
Nhảy nhót cuồng điên
Miệng lưỡi vu khống như sói tru
Người ác như quỷ hùa vào làm ác
Thiện niệm, thiên tính lương thiện mất hết
Gió Thu nổi lên, đỏ biến thành vàng
Điên cuồng nay hoảng sợ không dám ló mặt
Báo ứng trong đời, không lọt lưới
Cái ác đều phải bồi thường
Ngươi không tin thì cứ cuồng điên nữa đi
 
Lý Hồng Chí
15 tháng Bảy, 2014


● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2014/7/17/294812.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/7/17/2084.html
Dịch ngày 18-7-2014. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.