Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế Miền Tây Mỹ quốc năm 2013

二零一三年美西國際法會講法

Nhị linh nhất tam niên Mỹ Tây quốc tế Pháp hội giảng Pháp

Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế Miền Tây Mỹ quốc năm 2013

(二零一三年十月十九日,美國洛杉磯)

(Nhị linh nhất tam niên thập nguyệt thập cửu nhật, Mỹ quốc Lạc Sam Cơ)

Ngày 19 tháng 10, năm 2013, Los Angeles Mỹ quốc

(全場長時間熱烈鼓掌)當年強大的羅馬帝國怎麼也沒有想到敗在基督徒的手裏,說清楚點,是迫害基督徒把它自己迫害倒台了。不可一世的中共邪黨在當今社會好像誰也不敢觸動它,可是東歐說解體就解體了。神在控制著一切。中共邪黨迫害法輪功也是像羅馬帝國當初迫害基督徒一樣,不可一世,毫無理喻,怎麼也沒有想到它們的今天,就像當初迫害大法弟子一樣,惶惶不可終日。還不止這樣,它們所做的一切,都會回報的,一定的。我早就講過,我說人哪,在這個世界上無論誰做了甚麼,都得自己去承擔;無論做了甚麼,都得在業報中償還。有現世現報的,那是在提醒人、警示人。也有過後報應的。

(Toàn trường trường thời gian nhiệt liệt cổ chưởng) Đương niên cường đại đích La Mã Đế quốc chẩm ma dã một hữu tưởng đáo bại tại Cơ Đốc đồ đích thủ lý, thuyết thanh sở điểm, thị bách hại Cơ Đốc đồ bả tha tự kỷ bách hại đảo đài liễu. Bất khả nhất thế đích Trung Cộng tà đảng tại đương kim xã hội hảo tượng thuỳ dã bất cảm xúc động tha, khả thị Đông Âu thuyết giải thể tựu giải thể liễu. Thần tại khống chế trước nhất thiết. Trung Cộng tà đảng bách hại Pháp Luân Công dã thị tượng La Mã Đế quốc đương sơ bách hại Cơ Đốc đồ nhất dạng, bất khả nhất thế, hào vô lý dụ, chẩm ma dã một hữu tưởng đáo tha môn đích kim thiên, tựu tượng đương sơ bách hại Đại Pháp đệ tử nhất dạng, hoàng hoàng bất khả chung nhật. Hài bất chỉ giá dạng, tha môn sở tố đích nhất thiết, đô hội hồi báo đích, nhất định đích. Ngã tảo tựu giảng quá, ngã thuyết nhân nả, tại giá cá thế giới thượng vô luận thuỳ tố liễu thậm ma, đô đắc tự kỷ khứ thừa đảm; vô luận tố liễu thậm ma, đô đắc tại nghiệp báo trung thường hoàn. Hữu hiện thế hiện báo đích, na thị tại đề tỉnh nhân, cảnh thị nhân. Dã hữu quá hậu báo ứng đích.

(Toàn hội trường vỗ tay nhiệt liệt thời gian lâu) Năm ấy Đế quốc La Mã hùng mạnh sao không nghĩ rằng sẽ bại trong tay các [tín] đồ Cơ Đốc, nói rõ ra, đó là kẻ bức hại [tín] đồ Cơ Đốc đã tự mình vì bức hại mà rớt đài thôi. Tà đảng Trung Cộng kiêu căng hống hách ở xã hội hiện nay dường như là không ai dám động chạm đến nó, nhưng [cộng sản] Đông Âu nói giải thể liền giải thể rồi. Thần đang khống chế tất cả. Tà đảng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công cũng giống thuở xưa Đế quốc La Mã bức hại [tín] đồ Cơ Đốc, kiêu căng hống hách, chẳng thèm nói lý, sao không nghĩ rằng nó sẽ có hôm nay, sẽ tựa như đệ tử Đại Pháp ngày đầu bị bức hại, bàng hoàng lo sợ. Mà không chỉ như thế, hết thảy những gì chúng làm, đều sẽ [có] báo ứng, đó là nhất định. Từ đầu tôi đã giảng, tôi nói rằng con người ấy, tại thế giới này dù ai làm ra điều gì, thì đều phải tự mình gánh vác [trách nhiệm]; bất kể là làm gì, đều phải hoàn trả trong nghiệp báo. Có [người] là ‘hiện thế hiện báo’, đó là đánh thức con người, cảnh tỉnh con người. Cũng có [người] là báo ứng về sau này.

不管怎麼樣,歷史上所有的邪惡政權都沒有好下場。歷史的教訓非常的多,但是惡人在瘋狂的時候,在邪惡充滿頭腦的時候、妒嫉沖昏頭腦的時候,就怎麼也說不聽了。這場迫害像當年羅馬帝國對基督徒的迫害一樣,有過之而無不及:在這個星球上從來沒有過的罪惡──竟然賊膽包天活摘大法徒器官,而且數量非常大,全天體的神都在看著這罪惡!

Bất quản chẩm ma dạng, lịch sử thượng sở hữu đích tà ác chính quyền đô một hữu hảo hạ trường. Lịch sử đích giáo huấn phi thường đích đa, đãn thị ác nhân tại phong cuồng đích thời hậu, tại tà ác sung mãn đầu não đích thời hậu, đố tật xung hôn đầu não đích thời hậu, tựu chẩm ma dã thuyết bất thính liễu. Giá trường bách hại tượng đương niên La Mã Đế quốc đối Cơ Đốc đồ đích bách hại nhất dạng, hữu quá chi nhi vô bất cập: Tại giá cá tinh cầu thượng tùng lai một hữu quá đích tội ác — cánh nhiên tặc đảm bao thiên hoạt trích Đại Pháp đồ khí quan, nhi thả số lượng phi thường đại, toàn thiên thể đích Thần đô tại khán trước giá tội ác!

Dù sao đi nữa, tất cả những chính quyền tà ác trong lịch sử đều không có kết cục tốt đẹp. Có quá nhiều bài học giáo huấn trong lịch sử, nhưng những kẻ ác khi điên cuồng, khi tà ác chứa đầy đầu, khi đố kỵ xung lên mụ mẫm cả đầu, thì có nói thế nào cũng không nghe. Cuộc bức hại này giống như bức hại mà Đế quốc La Mã năm xưa nhắm vào [tín] đồ Cơ Đốc, thậm chí còn tệ hại hơn: Trên tinh cầu này xưa nay chưa từng có tội ác như thế —ngang nhiên dám liều lĩnh mổ cướp tạng sống các đồ [đệ] Đại Pháp, hơn nữa số lượng rất lớn— chư Thần khắp toàn thiên thể đang nhìn vào tội ác này!

大法徒,修煉的人,大家都知道修煉人對於轉眼即逝的人生是不看重的。看重甚麼?修煉後的正果。每個人來到世上都有自己的使命。每個人來到這個世上都有一個目地。在正法初期,很多神就對我講,現在世上的人都是為這法來的,但是可不都是為你這法起正面作用的。不管怎麼樣吧,不管甚麼樣的人,在這部大法面前,大家知道從古到今所有的那些個先知先覺、聖哲們,都沒有把宇宙的根本理、修煉的理、人與神的關係說清楚。可以說這次傳法是天機盡洩,就看你去不去看,就看你去不去修。你想看、你想修,甚麼都在裏邊。

Đại Pháp đồ, tu luyện đích nhân, đại gia đô tri đạo tu luyện nhân đối ư chuyển nhãn tức thệ đích nhân sinh thị bất khán trọng đích. Khán trọng thậm ma? Tu luyện hậu đích chính quả. Mỗi cá nhân lai đáo thế thượng đô hữu tự kỷ đích sứ mệnh. Mỗi cá nhân lai đáo giá cá thế thượng đô hữu nhất cá mục địa. Tại Chính Pháp sơ kỳ, ngận đa Thần tựu đối ngã giảng, hiện tại thế thượng đích nhân đô thị vi giá Pháp lai đích, đãn thị khả bất đô thị vi nhĩ giá Pháp khởi chính diện tác dụng đích. Bất quản chẩm ma dạng ba, bất quản thậm ma dạng đích nhân, tại giá bộ Đại Pháp diện tiền, đại gia tri đạo tùng cổ đáo kim sở hữu đích na ta cá tiên tri tiên giác, thánh triết môn, đô một hữu bả vũ trụ đích căn bản Lý, tu luyện đích Lý, nhân dữ Thần đích quan hệ thuyết thanh sở. Khả dĩ thuyết giá thứ truyền Pháp thị Thiên cơ tận duệ, tựu khán nhĩ khứ bất khứ khán, tựu khán nhĩ khứ bất khứ tu. Nhĩ tưởng khán, nhĩ tưởng tu, thậm ma đô tại lý biên.

[Là] đồ [đệ] Đại Pháp, [là] người tu luyện, mọi người đều biết người tu luyện đều không coi trọng đời người vốn trôi qua chỉ trong nháy mắt này. Hỏi coi trọng điều gì? [Là coi trọng] chính quả sau tu luyện. Mỗi người tới thế gian đều có sứ mệnh của mình. Mỗi người tới thế gian đều có một mục đích. Vào thời đầu Chính Pháp, rất nhiều vị Thần nói với tôi, ‘người ở thế gian hiện nay đều là vì Pháp mà đến, nhưng không phải đều để khởi tác dụng chính diện đối với Pháp của Ngài’. Dù sao đi nữa, dù là người thế nào, trước mặt bộ Pháp này, như mọi người đều biết từ xưa đến nay đều có những bậc tiên tri tiên giác, các nhà thánh triết, [họ] đều không nói rõ ra Lý căn bản của vũ trụ, cái Lý của tu luyện, [cũng như] quan hệ giữa người và Thần. Có thể nói rằng lần truyền Pháp này là đưa hết Thiên cơ ra, chính là để xem chư vị có tới đọc hay không, chính là để xem chư vị có tới tu hay không. Chư vị muốn đọc, chư vị muốn tu, thì hết thảy đều ở trong đó.

人活在世上,各種各樣的執著使人的心安定不下來。特別現在的中國社會,中共邪黨為了達到敗壞中國人的思想、社會文明與道德,一直在潛移默化中系統的在幹著,非常系統。大家看看現在全中國那的人,這麼大的人群,幾乎每個人的腦子裏都在想著發財、一夜致富。邪黨就叫人在這上用心,別管它們邪黨怎麼幹。中國人那沸騰的心連一時都不能安寧。全中國的人群都這樣了,這正常嗎?大家都知道,在西方社會、正常國家,人們有吃有喝,有一個正常的工作,這就是生活的一部份,人們就在正常的生活、在享受著人生帶來的生活本身,全世界的人都是這種狀態,不是中國人被邪黨搞成的這樣。人的窮富是前世造成的業果,沒有的就是沒有。就這個安定不下來的心使人聽不進真相,他們不知大法弟子是在救他們,神佛大怒的後果快到了。還不止這些,當然邪惡灌輸的謊言使人對講真相的大法弟子排斥。當然還不止這些,還有許許多多邪惡的因素在人的背後,甚至於人的身體裏邊也有邪惡因素控制著人,不讓他聽真相。

Nhân hoạt tại thế thượng, các chủng các dạng đích chấp trước sử nhân đích tâm an định bất hạ lai. Đặc biệt hiện tại đích Trung Quốc xã hội, Trung Cộng tà đảng vi liễu đạt đáo bại hoại Trung Quốc nhân đích tư tưởng, xã hội văn minh dữ đạo đức, nhất trực tại tiềm di mặc hoá trung hệ thống đích tại cán trước, phi thường hệ thống. Đại gia khán khán hiện tại toàn Trung Quốc na đích nhân, giá ma đại đích nhân quần, cơ hồ mỗi cá nhân đích não tử lý đô tại tưởng trước phát tài, nhất dạ trí phú. Tà đảng tựu khiếu nhân tại giá thượng dụng tâm, biệt quản tha môn tà đảng chẩm ma cán. Trung Quốc nhân na phí đằng đích tâm liên nhất thời đô bất năng an ninh. Toàn Trung Quốc đích nhân quần đô giá dạng liễu, giá chính thường ma? Đại gia đô tri đạo, tại Tây phương xã hội, chính thường quốc gia, nhân môn hữu ngật hữu hát, hữu nhất cá chính thường đích công tác, giá tựu thị sinh hoạt đích nhất bộ phận, nhân môn tựu tại chính thường đích sinh hoạt, tại hưởng thụ trước nhân sinh đới lai đích sinh hoạt bản thân, toàn thế giới đích nhân đô thị giá chủng trạng thái, bất thị Trung Quốc nhân bị tà đảng cảo thành đích giá dạng. Nhân đích cùng phú thị tiền thế tạo thành đích nghiệp quả, một hữu đích tựu thị một hữu. Tựu giá cá an định bất hạ lai đích tâm sử nhân thính bất tiến chân tướng, tha môn bất tri Đại Pháp đệ tử thị tại cứu tha môn, thần Phật đại nộ đích hậu quả khoái đáo liễu. Hài bất chỉ giá ta, đương nhiên tà ác quán thâu đích hoang ngôn sử nhân đối giảng chân tướng đích Đại Pháp đệ tử bài xích. Đương nhiên hài bất chỉ giá ta, hài hữu hứa hứa đa đa tà ác đích nhân tố tại nhân đích bối hậu, thậm chí ư nhân đích thân thể lý biên dã hữu tà ác nhân tố khống chế trước nhân, bất nhượng tha thính chân tướng.

Con người sống ở thế gian, các chủng các dạng chấp trước khiến tâm người ta không an định xuống được. Nhất là ở xã hội Trung Quốc hiện nay, để đạt được bại hoại tư tưởng người Trung Quốc cũng như văn minh và đạo đức của xã hội nên tà đảng Trung Cộng luôn không ngừng biến đổi ngấm ngầm một cách có hệ thống, rất có hệ thống. Mọi người hãy xem người ở khắp Trung Quốc hiện nay, cả một quần thể người đông đúc thế, hầu như trong đầu mỗi người đều muốn phát tài, giàu có sau một đêm. Tà đảng chính là khiến người ta đặt tâm vào cái đó, đừng quan tâm đến tà đảng ra sao. Cái tâm sôi trào ấy của người Trung Quốc không thể an tĩnh dù chỉ một lúc. Toàn thể người Trung Quốc đều như thế cả, cái đó có bình thường chăng? Mọi người đều biết, ở xã hội Tây phương, các quốc gia bình thường, thì người ta có ăn có mặc, có một công tác bình thường, đó chính là một phần của cuộc sống, người ta đều đang sinh sống bình thường, đang hưởng thụ bản thân cuộc sống mà đời người đưa tới, con người toàn thế giới đều là trạng thái như vậy, chứ không như người Trung Quốc bị tà đảng biến thành thế kia. Giàu và nghèo của người ta là nghiệp quả đời trước tạo thành, không có điều gì thì sẽ không có. Chính cái tâm không an định xuống kia là khiến người ta không tiếp thu chân tướng, họ không biết đệ tử Đại Pháp đang cứu họ, và hậu quả của Thần Phật đại nộ đang nhanh tới rồi. Mà không chỉ những điều ấy, tất nhiên những vu khống mà tà đảng nhồi nhét vào khiến người ta bài xích đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng. Đương nhiên không chỉ có vậy, còn có rất nhiều nhân tố tà ác ở đằng sau con người, thậm chí bên trong thân thể người cũng có nhân tố tà ác đang khống chế người ta, không để họ nghe chân tướng.

當然現在形勢在巨變,邪惡的因素被銷毀的是越來越多。正法洪勢從微觀向表面上來,甚麼叫鋪天蓋地?那也形容不了。大家想想從最微觀往表面上來,那密度多大?比水的密度還大無數倍,無所不包,無所遺漏。誰幹了甚麼,誰的思想一念一動,做過甚麼,歷史上幹過甚麼,那都清清楚楚。全人類不管經過了一億年、兩億年的歷史,都等著最後這一天。全人類都知道人類走到最危險的境地上來了。不是聳人聽聞吧?不是師父在這誇張、說玄而又玄的東西吧?誰都知道。甚至有些國家政府更清楚,就在穩定著走過人這段歷史吧,等待著也許會出現奇蹟,也許神會開恩。可是有些神都在被正法中再造。

Đương nhiên hiện tại hình thế tại cự biến, tà ác đích nhân tố bị tiêu huỷ đích thị việt lai việt đa. Chính Pháp hồng thế tùng vi quan hướng biểu diện thượng lai, thậm ma khiếu phô thiên cái địa? Na dã hình dung bất liễu. Đại gia tưởng tưởng tùng tối vi quan vãng biểu diện thượng lai, na mật độ đa đại? Tỷ thuỷ đích mật độ hài đại vô số bội, vô sở bất bao, vô sở di lậu. Thuỳ cán liễu thậm ma, thuỳ đích tư tưởng nhất niệm nhất động, tố quá thậm ma, lịch sử thượng cán quá thậm ma, na đô thanh thanh sở sở. Toàn nhân loại bất quản kinh quá liễu nhất ức niên, lưỡng ức niên đích lịch sử, đô đẳng trước tối hậu giá nhất thiên. Toàn nhân loại đô tri đạo nhân loại tẩu đáo tối nguy hiểm đích cảnh địa thượng lai liễu. Bất thị tủng nhân thính văn ba? Bất thị Sư phụ tại giá khoa trương, thuyết huyền nhi hựu huyền đích đông tây ba? Thuỳ đô tri đạo. Thậm chí hữu ta quốc gia chính phủ cánh thanh sở, tựu tại ổn định trước tẩu quá nhân giá đoạn lịch sử ba, đẳng đãi trước dã hứa hội xuất hiện kỳ tích, dã hứa Thần hội khai ân. Khả thị hữu ta Thần đô tại bị Chính Pháp trung tái tạo.

Tất nhiên hình thế hiện nay đang biến đổi rất lớn, nhân tố tà ác bị tiêu huỷ càng ngày càng nhiều. Hồng thế Chính Pháp đang đến từ vi quan lên tới bề mặt, thế nào gọi là ‘phô thiên cái địa’? [Nhóm từ] đó cũng không miêu tả nổi. Mọi người hãy nghĩ là đến từ vi quan nhất lên tới bề mặt, mật độ ấy lớn ngần nào? Gấp vô số lần mật độ của nước, ‘vô sở bất bao, vô sở di lậu’. Ai từng làm gì, từng ý từng niệm của bất kể ai hễ động, từng thực hiện điều chi, trong lịch sử từng làm gì, thì đều vô cùng rõ ràng. Toàn nhân loại dẫu trải qua 100 triệu năm, 200 triệu năm lịch sử, thì đều đang đợi ngày cuối cùng này. Toàn nhân loại đều biết rằng nhân loại đã đi tới hoàn cảnh nguy hiểm nhất rồi. Không phải tin giật gân sao? Không phải ở đây Sư phụ đang khoa trương sao, đang nói những điều huyền hoặc hơn cả huyền hoặc sao? Ai cũng biết cả. Thậm chí chính phủ của một số quốc gia còn rõ ràng hơn, chính là đang ổn định vượt qua đoạn lịch sử con người này, đang chờ đợi kỳ tích mà có lẽ sẽ xuất hiện, Thần có lẽ sẽ khai ân. Vậy mà một số vị Thần trong ấy đang được tái tạo trong Chính Pháp.

目前邪惡被清除之後人就稍有清醒,最起碼人能夠自己思考問題了。你跟他講真相,是他自己在思考了,不是邪惡在控制人了,特別是在中國大陸。其實在邪惡最猖獗的時候,那可不光是中國大陸,全世界的人都被邪惡控制著。現在不一樣了,人們漸漸的在清醒。

Mục tiền tà ác bị thanh trừ chi hậu nhân tựu sảo hữu thanh tỉnh, tối khởi mã nhân năng cú tự kỷ tư khảo vấn đề liễu. Nhĩ cân tha giảng chân tướng, thị tha tự kỷ tại tư khảo liễu, bất thị tà ác tại khống chế nhân liễu, đặc biệt thị tại Trung Quốc Đại Lục. Kỳ thực tại tà ác tối xương quyết đích thời hậu, na khả bất quang thị Trung Quốc Đại Lục, toàn thế giới đích nhân đô bị tà ác khống chế trước. Hiện tại bất nhất dạng liễu, nhân môn tiệm tiệm đích tại thanh tỉnh.

Hiện nay sau khi tà ác bị thanh trừ thì con người có phần thanh tỉnh, con người ít nhất cũng có thể tự mình suy xét vấn đề rồi. Chư vị giảng chân tướng cho họ, là họ đã tự mình suy xét, không phải tà ác đang khống chế người ta nữa, nhất là ở Trung Quốc Đại Lục. Kỳ thực lúc tà ác hung hăng nhất, thì không chỉ riêng Trung Quốc Đại Lục, mà người trên toàn thế giới đều bị tà ác khống chế. Hiện nay đã khác rồi, người ta dần dần đang thanh tỉnh ra.

大家知道,中共邪黨的黨員在大法弟子講真相中退黨的非常多,很壯觀,退的人數越來越多。我剛才講,還有別的因素使人不往正處想,被中共邪黨搞亂的人的思想還在想著發財啊、想著其它不好的東西呀。這麼大的一個人群都不是人應有的狀態了,同時也在影響著人聽真相,很危險。

Đại gia tri đạo, Trung Cộng tà đảng đích đảng viên tại Đại Pháp đệ tử giảng chân tướng trung thoái đảng đích phi thường đa, ngận tráng quan, thoái đích nhân số việt lai việt đa. Ngã cương tài giảng, hài hữu biệt đích nhân tố sử nhân bất vãng chính xứ tưởng, bị Trung Cộng tà đảng cảo loạn đích nhân đích tư tưởng hài tại tưởng trước phát tài a, tưởng trước kỳ tha bất hảo đích đông tây nha. Giá ma đại đích nhất cá nhân quần đô bất thị nhân ưng hữu đích trạng thái liễu, đồng thời dã tại ảnh hưởng trước nhân thính chân tướng, ngận nguy hiểm.

Mọi người biết, đảng viên của tà đảng Trung Cộng khi đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng đã thoái đảng hết sức nhiều, rất quy mô, người thoái càng ngày càng nhiều. Tôi vừa giảng, vẫn còn những nhân tố khiến người ta không nghĩ về phía [ngay] chính, tư tưởng người mà bị tà đảng Trung Cộng làm rối loạn vẫn đang nghĩ về phát tài, nghĩ về những thứ bất hảo. Một quần thể người đông đúc ngần ấy đều không còn là trạng thái con người nên có nữa, đồng thời cũng đang ảnh hưởng việc người ta nghe chân tướng, [điều này] rất nguy hiểm.

我在正法初期就講,中國人都是不簡單的。世界上為甚麼搞民主?我過去給你們講過。現在人覺的民主政權很好,其實也是神安排的。一來是要這麼做,這是形勢需要;二來各個國家的王都不在位了,不在原來那國家了。過去王者去世了,轉生回來他還是王,因為這個民族是他從天上帶下來的。他自己天國的眾生先到中國結緣,坐一朝天下,然後都轉生到世界各地成為一個民族。大法開傳之前各個民族不同歷史時期的王,很多,都轉生到中國去了。近代高層次上來得法的代表、天上更大的王,也轉生到中國去了。很多歷史上的大德之士也都轉生到中國去了,因為大法要在那裏傳,舊勢力干擾中致使他們要在那個環境中經受最嚴酷的考驗。舊勢力認為他們一旦得救,就代表著他背後龐大的生命群得救。邪惡的舊勢力看到了這一點,所以它們就加緊利用低層邪惡生命與壞人迫害大法弟子,破壞中把人的思想搞亂,包括常人,叫你沒有正念,對大法動搖,使常人聽不進去真相,甚至於隨著邪惡去迫害大法弟子、誹謗大法弟子,因此造成的罪惡太大了。

Ngã tại Chính Pháp sơ kỳ tựu giảng, Trung Quốc nhân đô thị bất giản đơn đích. Thế giới thượng vi thậm ma cảo dân chủ? Ngã quá khứ cấp nhĩ môn giảng quá. Hiện tại nhân giác đích dân chủ chính quyền ngận hảo, kỳ thực dã thị Thần an bài đích. Nhất lai thị yếu giá ma tố, giá thị hình thế nhu yếu; nhị lai các cá quốc gia đích Vương đô bất tại vị liễu, bất tại nguyên lai na quốc gia liễu. Quá khứ vương giả khứ thế liễu, chuyển sinh hồi lai tha hài thị Vương, nhân vi giá cá dân tộc thị tha tùng thiên thượng đới hạ lai đích. Tha tự kỷ thiên quốc đích chúng sinh tiên đáo Trung Quốc kết duyên, toạ nhất triều thiên hạ, nhiên hậu đô chuyển sinh đáo thế giới các địa thành vi nhất cá dân tộc. Đại Pháp khai truyền chi tiền các cá dân tộc bất đồng lịch sử thời kỳ đích Vương, ngận đa, đô chuyển sinh đáo Trung Quốc khứ liễu. Cận đại cao tầng thứ thượng lai đắc Pháp đích đại biểu, thiên thượng cánh đại đích Vương, dã chuyển sinh đáo Trung Quốc khứ liễu. Ngận đa lịch sử thượng đích đại đức chi sỹ dã đô chuyển sinh đáo Trung Quốc khứ liễu, nhân vi Đại Pháp yếu tại na lý truyền, cựu thế lực can nhiễu trung trí sử tha môn yếu tại na cá hoàn cảnh trung kinh thụ tối nghiêm khốc đích khảo nghiệm. Cựu thế lực nhận vi tha môn nhất đán đắc cứu, tựu đại biểu trước tha bối hậu bàng đại đích sinh mệnh quần đắc cứu. Tà ác đích cựu thế lực khán đáo liễu giá nhất điểm, sở dĩ tha môn tựu gia khẩn lợi dụng đê tầng tà ác sinh mệnh dữ hoại nhân bách hại Đại Pháp đệ tử, phá hoại trung bả nhân đích tư tưởng cảo loạn, bao quát thường nhân, khiếu nhĩ một hữu chính niệm, đối Đại Pháp động dao, sử thường nhân thính bất tiến khứ chân tướng, thậm chí ư tuỳ trước tà ác khứ bách hại Đại Pháp đệ tử, phỉ báng Đại Pháp đệ tử, nhân thử tạo thành đích tội ác thái đại liễu.

Thời đầu Chính Pháp tôi từng giảng, rằng người Trung Quốc không hề đơn giản. Trên thế giới tại sao làm ra ‘dân chủ’? Quá khứ tôi giảng cho chư vị rồi. Con người hiện nay cảm thấy chính quyền dân chủ rất là tốt, kỳ thực cũng là Thần an bài. Một là cần làm thế, đây là hình thế yêu cầu; hai là vì những vị Vua các quốc gia đã không còn tại vị nữa, không còn ở các quốc gia nguyên lai nữa. Ngày xưa vương giả qua đời rồi, chuyển sinh lại thì vị ấy vẫn là Vua, bởi vì dân tộc đó là vị ấy mang từ thiên thượng xuống. Chúng sinh ở thiên quốc của bản thân vị ấy trước tiên tới Trung Quốc kết duyên, ở đó [trong] một triều thiên hạ, sau đó đều chuyển sinh tới các nơi trên thế giới thành một dân tộc. Trước lúc Đại Pháp khai truyền thì Vua các thời kỳ lịch sử khác nhau của mỗi từng dân tộc, nhiều lắm, đều chuyển sinh vào Trung Quốc. Cận đại thì các đại biểu từ tầng thứ cao tới đắc Pháp, các vị Vua lớn hơn từ thiên thượng, cũng chuyển sinh vào Trung Quốc. Rất nhiều kẻ sỹ đại đức trong lịch sử cũng đều chuyển sinh vào Trung Quốc, vì Đại Pháp sắp truyền ra ở nơi ấy, trong can nhiễu của cựu thế lực khiến cho họ phải ở hoàn cảnh đó mà trải qua khảo nghiệm nghiêm khắc nhất. Cựu thế lực nhìn nhận rằng một khi họ được cứu, thì là đại biểu cho quần thể chúng sinh bàng đại sau lưng họ được cứu. Cựu thế lực tà ác nhìn thấy điểm ấy, cho nên chúng tăng cường lợi dụng sinh mệnh tà ác ở tầng thấp và người xấu để bức hại đệ tử Đại Pháp, khi phá hoại thì làm rối loạn tư tưởng con người, kể cả người thường, khiến chư vị không có chính niệm, dao động đối với Đại Pháp, khiến người thường không tiếp thu chân tướng, thậm chí thuận theo tà ác mà bức hại đệ tử Đại Pháp, và phỉ báng đệ tử Đại Pháp, vì thế mà tạo thành tội ác quá to lớn.

不管怎麼樣,大法洪傳,現在我還在叫大家救度眾生。至於說將來怎麼樣,將來看。眼下大法弟子就是要去救人,所以我一直在看各地講真相情況。有些講真相的點做的很好。現在大陸的旅遊團越來越多,這就是安排人換個環境聽真相。其實真相點那裏才是第一線,講真相的第一線。我們有些地區把這個放棄了,忙於其它項目。當然也是有效了,都該做,大法弟子的項目我都是肯定的,講真相救人都能起作用,但是現在這麼多旅遊團的,特別是中國大陸出來的那些人很多是聽不到真相的。

Bất quản chẩm ma dạng, Đại Pháp hồng truyền, hiện tại ngã hài tại khiếu đại gia cứu độ chúng sinh. Chí ư thuyết tương lai chẩm ma dạng, tương lai khán. Nhãn hạ Đại Pháp đệ tử tựu thị yếu khứ cứu nhân, sở dĩ ngã nhất trực tại khán các địa giảng chân tướng tình huống. Hữu ta giảng chân tướng đích điểm tố đích ngận hảo. Hiện tại Đại Lục đích lữ du đoàn việt lai việt đa, giá tựu thị an bài nhân hoán cá hoàn cảnh thính chân tướng. Kỳ thực chân tướng điểm na lý tài thị đệ nhất tuyến, giảng chân tướng đích đệ nhất tuyến. Ngã môn hữu ta địa khu bả giá cá phóng khí liễu, mang ư kỳ tha hạng mục. Đương nhiên dã thị hữu hiệu liễu, đô cai tố, Đại Pháp đệ tử đích hạng mục ngã đô thị khẳng định đích, giảng chân tướng cứu nhân đô năng khởi tác dụng, đãn thị hiện tại giá ma đa lữ du đoàn đích, đặc biệt thị Trung Quốc Đại Lục xuất lai đích na ta nhân ngận đa thị thính bất đáo chân tướng đích.

Dù sao đi nữa, Đại Pháp hồng truyền, hiện nay tôi vẫn đang bảo chư vị cứu độ chúng sinh. Còn về tương lai sẽ ra sao, thì tương lai xem. Trước mắt đệ tử Đại Pháp chính là cần cứu người, cho nên tôi vẫn luôn nhìn xem tình huống các nơi giảng chân tướng. Có một số điểm giảng chân tướng làm được rất tốt. Hiện nay càng ngày càng nhiều đoàn du khách [từ Trung Quốc] Đại Lục, đó chính là an bài người ta thay đổi hoàn cảnh để nghe chân tướng. Kỳ thực ở các điểm chân tướng mới là tuyến thứ nhất, tuyến đầu của giảng chân tướng. Một số khu vực chúng ta đã buông bỏ việc này, [vì] bận rộn [làm] hạng mục khác. Đương nhiên cũng có hiệu quả, đều nên làm, các hạng mục của đệ tử Đại Pháp thì tôi đều khẳng định, giảng chân tướng cứu người đều có thể có tác dụng, nhưng hiện nay có nhiều đoàn du khách đến thế, nhất là những người từ Trung Quốc Đại Lục vốn chưa nghe chân tướng.

正法期間很多事情都不是簡單的,而且都不是單一的,神安排事情都是多重因素的。那人到國外來,他在國內聽不到真相,是不是就是叫他到國外聽真相啊?你們不能放棄這些人,所以咱們各地區講真相的旅遊點還得做好。

Chính Pháp kỳ gian ngận đa sự tình đô bất thị giản đơn đích, nhi thả đô bất thị đơn nhất đích, Thần an bài sự tình đô thị đa trùng nhân tố đích. Na nhân đáo quốc ngoại lai, tha tại quốc nội thính bất đáo chân tướng, thị bất thị tựu thị khiếu tha đáo quốc ngoại thính chân tướng a? Nhĩ môn bất năng phóng khí giá ta nhân, sở dĩ cha môn các địa khu giảng chân tướng đích lữ du điểm hài đắc tố hảo.

Thời kỳ Chính Pháp rất nhiều sự việc đều không đơn giản, hơn nữa đều không đơn nhất đâu, việc mà Thần an bài đều là nhiều nhân tố trùng [điệp]. Người ta ra nước ngoài, họ ở trong nước chưa nghe chân tướng, phải chăng đó là để họ ra nước ngoài để nghe chân tướng? Chư vị không thể buông bỏ những người đó, cho nên chúng ta ở các khu vực thì các điểm giảng chân tướng cho du khách vẫn phải làm cho tốt.

人的思想很複雜,我過去跟你們講,我說人的這個大腦它只不過是個加工廠,從娘胎裏生出來了,就是父母的血肉,吃五穀雜糧長大的,死了埋在土裏也好、火化也好,就是一把土。這個大腦本身,嚴格的說,它不是思想的來源。人不是有元神嗎?身體不是還有層層微觀上不在表面空間的部份嗎?都能產生思想。有人說人體是個小宇宙,大家想想,人的大腦裏面有多少細胞?細胞是由多少分子構成的?大腦裏的這些分子是多少更微觀粒子構成的?每個微觀粒子在空間中的位置與人眼看天體一樣,大家都往外看,這個大宇宙,每個星球上都有生命,它只不過不在這個表面空間,你看不到它。說美國的航天技術很發達,上去看,沒有啊,荒涼的世界。可那邊不荒涼,人的科技太淺了。宇宙中有多少星球?人的大腦裏那些細胞,那些分子,更微觀粒子,它的排列和我們看到的宇宙的排列,連程序都是一樣的。你的人體裏有多少粒子?有多少星球在你腦子裏邊?在那麼微觀下粒子(星球)上的生命,那個粒子上的生命看見粒子布滿大腦空間,和人看星球看宇宙有甚麼兩樣?這樣看看人的腦子裏是不是個大宇宙?那裏有多少生命、有多少神、有多少那個空間的更大的生命?那麼多不計其數的生命都有思想,人的思想到底從哪來的?極其複雜。

Nhân đích tư tưởng ngận phức tạp, ngã quá khứ cân nhĩ môn giảng, ngã thuyết nhân đích giá cá đại não tha chỉ bất quá thị cá gia công xưởng, tùng nương thai lý sinh xuất lai liễu, tựu thị phụ mẫu đích huyết nhục, ngật ngũ cốc tạp lương trường đại đích, tử liễu mai tại thổ lý dã hảo, hoả hoá dã hảo, tựu thị nhất bả thổ. Giá cá đại não bản thân, nghiêm cách đích thuyết, tha bất thị tư tưởng đích lai nguyên. Nhân bất thị hữu nguyên thần ma? Thân thể bất thị hài hữu tầng tầng vi quan thượng bất tại biểu diện không gian đích bộ phận ma? Đô năng sản sinh tư tưởng. Hữu nhân thuyết nhân thể thị cá tiểu vũ trụ, đại gia tưởng tưởng, nhân đích đại não lý diện hữu đa thiểu tế bào? Tế bào thị do đa thiểu phân tử cấu thành đích? Đại não lý đích giá ta phân tử thị đa thiểu cánh vi quan lạp tử cấu thành đích? Mỗi cá vi quan lạp tử tại không gian trung đích vị trí dữ nhân nhãn khán thiên thể nhất dạng, đại gia đô vãng ngoại khán, giá cá đại vũ trụ, mỗi cá tinh cầu thượng đô hữu sinh mệnh, tha chỉ bất quá bất tại giá cá biểu diện không gian, nhĩ khán bất đáo tha. Thuyết Mỹ quốc đích hàng thiên kỹ thuật ngận phát đạt, thượng khứ khán, một hữu a, hoang lương đích thế giới. Khả na biên bất hoang lương, nhân đích khoa kỹ thái thiển liễu. Vũ trụ trung hữu đa thiểu tinh cầu? Nhân đích đại não lý na ta tế bào, na ta phân tử, cánh vi quan lạp tử, tha đích bài liệt hoà ngã môn khán đáo đích vũ trụ đích bài liệt, liên trình tự đô thị nhất dạng đích. Nhĩ đích nhân thể lý hữu đa thiểu lạp tử? Hữu đa thiểu tinh cầu tại nhĩ não tử lý biên? Tại na ma vi quan hạ lạp tử (tinh cầu) thượng đích sinh mệnh, na cá lạp tử thượng đích sinh mệnh khán kiến lạp tử bố mãn đại não không gian, hoà nhân khán tinh cầu khán vũ trụ hữu thậm ma lưỡng dạng? Giá dạng khán khán nhân đích não tử lý thị bất thị cá đại vũ trụ? Na lý hữu đa thiểu sinh mệnh, hữu đa thiểu Thần, hữu đa thiểu na cá không gian đích cánh đại đích sinh mệnh? Na ma đa bất kế kỳ số đích sinh mệnh đô hữu tư tưởng, nhân đích tư tưởng đáo để tùng nả lai đích? Cực kỳ phức tạp.

Tư tưởng con người rất phức tạp, trước đây tôi từng giảng cho chư vị, tôi nói rằng đại não người nó chẳng qua là xưởng gia công, từ thai mẹ sinh ra ấy, chính là huyết nhục của cha mẹ, ăn lương thực ngũ cốc mà lớn lên, chết đi rồi chôn trong đất hay hoả thiêu cũng vậy, thì chỉ là một nắm đất đó thôi. Bản thân đại não ấy, nói một cách nghiêm khắc, nó không phải nguồn lai nguyên của tư tưởng. Người ta chẳng phải có nguyên thần? Thân thể chẳng phải có các bộ phận không ở bề mặt mà ở tầng tầng vi quan? Đều có thể sinh ra tư tưởng. Có người nói [thân] thể người là ‘tiểu vũ trụ’, mọi người nghĩ xem, trong đại não người có bao nhiêu tế bào? Tế bào là do bao nhiêu phân tử cấu thành? Các phân tử trong đại não kia là do bao nhiêu lạp tử vi quan hơn cấu thành? Mỗi lạp tử vi quan tại vị trí trong không gian thì cũng như một thiên thể mà mắt người nhìn thấy, mọi người đều đang nhìn ra ngoài, đại vũ trụ này, trên mỗi tinh cầu đều có sinh mệnh, chúng chẳng qua không tại không gian bề mặt này, chư vị nhìn không thấy chúng. Chẳng hạn nói kỹ thuật hàng không của Mỹ rất phát triển, [bay] lên đó nhìn, [thấy] chẳng có gì, thế giới hoang vu. Nhưng phía kia không hoang vu đâu, khoa học kỹ thuật của con người quá nông cạn. Trong vũ trụ có bao nhiêu tinh cầu? Trong đại não người thì những tế bào ấy, những phân tử ấy, những lạp tử vi quan hơn, sự sắp xếp của chúng và sự sắp xếp của vũ trụ mà ta nhìn thấy, thì đến cả trình tự cũng như nhau. Trong [thân] thể người chư vị có bao nhiêu lạp tử? Có bao nhiêu tinh cầu trong bộ não chư vị? Những sinh mệnh trên các lạp tử ở vi quan (tinh cầu), sinh mệnh trên các lạp tử nhìn những lạp tử đầy khắp trong không gian đại não, thì có khác chi chúng ta nhìn tinh cầu và nhìn vũ trụ? Nhìn nhận như vậy thì trong não người chẳng phải là đại vũ trụ? Trong đó có bao nhiêu sinh mệnh, có bao nhiêu Thần, có bao nhiêu sinh mệnh to lớn hơn nữa của không gian đó? Nhiều vô kể vô số những sinh mệnh như thế đều có tư tưởng, hỏi tư tưởng của người ta rốt cuộc là đến từ đâu? Cực kỳ phức tạp.

那是不是人就沒辦法了?有辦法。甚麼辦法?表面大腦與主元神是有組成表達出表面想法的主動性的,包括指導行為。想法出來之前,選擇甚麼很主要。同時宇宙的一切生命都是法造的,是同化法的。你自己把自己表面觀念污染了、變壞了,或者是執著甚麼,或者是灌滿了現代社會中邪惡的東西,或者是迫害大法弟子中邪黨的謊言,迫害中造假灌輸的負面思想,就會擋住你聽到大法弟子的真相,失去得救的機會。

Na thị bất thị nhân tựu một biện pháp liễu? Hữu biện pháp. Thậm ma biện pháp? Biểu diện đại não dữ chủ nguyên thần thị hữu tổ thành biểu đạt xuất biểu diện tưởng pháp đích chủ động tính đích, bao quát chỉ đạo hành vi. Tưởng pháp xuất lai chi tiền, tuyển trạch thậm ma ngận chủ yếu. Đồng thời vũ trụ đích nhất thiết sinh mệnh đô thị Pháp tạo đích, thị đồng hoá Pháp đích. Nhĩ tự kỷ bả tự kỷ biểu diện quan niệm ô nhiễm liễu, biến hoại liễu, hoặc giả thị chấp trước thậm ma, hoặc giả thị quán mãn liễu hiện đại xã hội trung tà ác đích đông tây, hoặc giả thị bách hại Đại Pháp đệ tử trung tà đảng đích hoang ngôn, bách hại trung tạo giả quán thâu đích phụ diện tư tưởng, tựu hội đáng trụ nhĩ thính đáo Đại Pháp đệ tử đích chân tướng, thất khứ đắc cứu đích cơ hội.

Vậy phải chăng con người [bó tay] không có cách nào? Là có biện pháp. Biện pháp gì? Đại não ở bề mặt và chủ nguyên thần là có tính chủ động về tổ [hợp] thành biểu đạt ra suy nghĩ bề mặt, gồm cả chỉ đạo các hành vi. Trước khi suy nghĩ xuất ra, thì lựa chọn gì là rất chủ yếu. Đồng thời hết thảy sinh mệnh trong vũ trụ đều là Pháp tạo ra, là đồng hoá với Pháp. Bản thân chư vị khiến quan niệm bề mặt của mình bị ô nhiễm rồi, trở thành xấu rồi, hoặc chấp trước vào gì đó, hoặc bị nhồi nhét đầy những thứ tà ác trong xã hội hiện đại, hoặc những vu khống của tà đảng trong bức hại đệ tử Đại Pháp, nhồi nhét những tư tưởng phụ diện giả tạo trong bức hại, thì chính là sẽ ngăn trở chư vị nghe chân tướng đệ tử Đại Pháp, mất đi cơ hội được cứu.

我們在座的有些學員哪,我知道,不精進,有的甚至於很不精進,可是師父就在想,你怎麼辦哪?你怎麼就沒有正念呢?師父不是來救你、這部法不是來救你們的嗎?而且你身兼著救別人的職責,自己還做不好,怎麼辦呢?不兌現自己對神的誓約,後果是自己在誓約中定的。

Ngã môn tại toạ đích hữu ta học viên nả, ngã tri đạo, bất tinh tấn, hữu đích thậm chí ư ngận bất tinh tấn, khả thị Sư phụ tựu tại tưởng, nhĩ chẩm ma biện nả? Nhĩ chẩm ma tựu một hữu chính niệm ni? Sư phụ bất thị lai cứu nhĩ, giá bộ Pháp bất thị lai cứu nhĩ môn đích ma? Nhi thả nhĩ thân kiêm trước cứu biệt nhân đích chức trách, tự kỷ hài tố bất hảo, chẩm ma biện ni? Bất đoái hiện tự kỷ đối Thần đích thệ ước, hậu quả thị tự kỷ tại thệ ước trung định đích.

Chúng ta ngồi đây có những học viên, tôi biết, là không tinh tấn, có những [vị] thậm chí rất không tinh tấn, mà Sư phụ đang nghĩ, rằng chư vị làm sao bây giờ? Tại sao chư vị không có chính niệm? Sư phụ chẳng phải là tới cứu chư vị, bộ Pháp này chẳng phải là tới cứu chư vị? Hơn nữa trên thân chư vị còn kiêm cả chức trách cứu người khác, bản thân thực thi chưa tốt, thì làm sao bây giờ? Không thực hiện thệ ước của mình với Thần, thì hậu quả là mình đã định ra trong thệ ước.

正法中,地球雖小,天體中的生命誰都看到它是個安全的地方。到處是星球在解體爆炸。你們看到了天文學家們發布那些個信息了吧?宇宙中到處都在爆炸。為甚麼外星人這麼多?它們看到了地球最安全,都往這跑。當然大量的是截住了不准許它來到地球上。早期來的不允許它亂動,不然地球社會早大亂了。後來的都叫它們躲到太陽附近去,連月球上的都是早期來的。都看到這安全。為甚麼呢?這個地方在正法,是正法的中心。宇宙那些個、甚至於很大的神都轉生到這來了。但是最後安不安全,成敗還得看這次正法怎麼樣。如果這次正法不成,這個地球也不會有,宇宙都沒有了。

Chính Pháp trung, địa cầu tuy tiểu, thiên thể trung đích sinh mệnh thuỳ đô khán đáo tha thị cá an toàn đích địa phương. Đáo xứ thị tinh cầu tại giải thể bộc tạc. Nhĩ môn khán đáo liễu thiên văn học gia môn phát bố na ta cá tín tức liễu ba? Vũ trụ trung đáo xứ đô tại bộc tạc. Vi thậm ma ngoại tinh nhân giá ma đa? Tha môn khán đáo liễu địa cầu tối an toàn, đô vãng giá bào. Đương nhiên đại lượng đích thị tiệt trụ liễu bất chuẩn hứa tha lai đáo địa cầu thượng. Tảo kỳ lai đích bất duẫn hứa tha loạn động, bất nhiên địa cầu xã hội tảo đại loạn liễu. Hậu lai đích đô khiếu tha môn đoá đáo thái dương phụ cận khứ, liên nguyệt cầu thượng đích đô thị tảo kỳ lai đích. Đô khán đáo giá an toàn. Vi thậm ma ni? Giá cá địa phương tại Chính Pháp, thị Chính Pháp đích trung tâm. Vũ trụ na ta cá, thậm chí ư ngận đại đích Thần đô chuyển sinh đáo giá lai liễu. Đãn thị tối hậu an bất an toàn, thành bại hài đắc khán giá thứ Chính Pháp chẩm ma dạng. Như quả giá thứ Chính Pháp bất thành, giá cá địa cầu dã bất hội hữu, vũ trụ đô một hữu liễu.

Trong Chính Pháp, trái đất tuy nhỏ, [nhưng] các sinh mệnh trong thiên thể ai cũng thấy nó là nơi an toàn. Khắp nơi [khác] là các tinh cầu đang nổ tung giải thể. Chư vị xem tin tức mà các nhà thiên văn học công bố chưa? Các nơi trong vũ trụ đều đang nổ tung. Tại sao người ngoài hành tinh đông thế? Họ đã thấy rằng trái đất là an toàn nhất, và đều chạy tới đây. Đương nhiên một lượng lớn bị chặn lại không để chúng lên trái đất. [Người ngoài hành tinh] thời đầu tới đây [thì] không cho phép chúng loạn động, nếu không xã hội trên trái đất đã đại loạn từ lâu. Thời sau này tới đều để chúng núp ở vùng phụ cận mặt trời, ngay cả trên mặt trăng cũng có [người ngoài hành tinh] đến từ thời đầu. [Họ] đều nhìn thấy ở đây an toàn. Tại sao? Nơi đây đang Chính Pháp, là trung tâm của Chính Pháp. Những [sinh mệnh] ấy của vũ trụ, thậm chí cả Thần rất to lớn cũng đều chuyển sinh tới đây. Nhưng cuối cùng an toàn hay không, thành hay bại thì vẫn phải xem Chính Pháp lần này thế nào. Nếu lần Chính Pháp này bất thành, thì trái đất này cũng sẽ không có nữa, ngay cả vũ trụ cũng không có nữa.

從現在的情況大家看到了,對大法弟子幹的那些個所謂的邪惡考驗很快就結束了,每個人擺放甚麼位置已經基本上確定了,只是現在圓滿果位中在大力的救度世人。那些世人,大家想想,神早就都知道這個地球在正法時期會被邪惡污染到甚麼程度、破壞到甚麼程度,他們冒著天膽,從一個偉大的、神聖的、高潔的神,跳到這個糞坑裏來,跳到這個骯髒的世界裏來。過去誰敢來?他們不就是抱著對大法一旦洪傳就能夠得救的這種信心來的嗎?!就這樣的想法,這麼正的念,對於大法這麼信任,作為大法徒、大法弟子來講,不該救度他們嗎?而且他們背後都有龐大的生命群的,都是神,也許將來會是你正果範圍內的眾神、眾生呢。

Tùng hiện tại đích tình huống đại gia khán đáo liễu, đối Đại Pháp đệ tử cán đích na ta cá sở vị đích tà ác khảo nghiệm ngận khoái tựu kết thúc liễu, mỗi cá nhân bài phóng thậm ma vị trí dĩ kinh cơ bản thượng xác định liễu, chỉ thị hiện tại viên mãn quả vị trung tại đại lực đích cứu độ thế nhân. Na ta thế nhân, đại gia tưởng tưởng, Thần tảo tựu đô tri đạo giá cá địa cầu tại Chính Pháp thời kỳ hội bị tà ác ô nhiễm đáo thậm ma trình độ, phá hoại đáo thậm ma trình độ, tha môn mạo trước thiên đảm, tùng nhất cá vĩ đại đích, thần thánh đích, cao khiết đích Thần, khiêu đáo giá cá phân khanh lý lai, khiêu đáo giá cá khảng tảng đích thế giới lý lai. Quá khứ thuỳ cảm lai? Tha môn bất tựu thị bão trước đối Đại Pháp nhất đán hồng truyền tựu năng cú đắc cứu đích giá chủng tín tâm lai đích ma?! Tựu giá dạng đích tưởng pháp, giá ma chính đích niệm, đối ư Đại Pháp giá ma tín nhiệm, tác vi Đại Pháp đồ, Đại Pháp đệ tử lai giảng, bất cai cứu độ tha môn ma? Nhi thả tha môn bối hậu đô hữu bàng đại đích sinh mệnh quần đích, đô thị Thần, dã hứa tương lai hội thị nhĩ chính quả phạm vi nội đích chúng Thần, chúng sinh ni.

Từ tình huống hiện nay thì mọi người thấy rồi, cái gọi là khảo nghiệm tà ác làm ra nhắm vào đệ tử Đại Pháp sẽ rất nhanh kết thúc, mỗi người sắp xếp vị trí nào thì về cơ bản đã xác định rồi, chỉ là hiện nay trong khi viên mãn quả vị thì nỗ lực cứu độ con người thế gian. Những người thế gian, mọi người nghĩ xem, chư Thần từ lâu đã biết trái đất này vào thời Chính Pháp sẽ bị tà ác ô nhiễm tới mức độ nào, bị phá hoại tới mức độ nào, họ vô cùng dũng cảm, từ một vị Thần vĩ đại, thần thánh, và cao quý, đã nhảy vào ‘hố phân’ này, nhảy vào thế giới dơ bẩn này. Quá khứ ai dám tới? Họ chẳng phải ôm giữ cái tâm rằng sẽ được cứu hễ khi Đại Pháp hồng truyền sao?! Chính là suy nghĩ ấy, chính là niệm [chân] chính ấy, tín nhiệm đến thế vào Đại Pháp; làm đồ [đệ] Đại Pháp, làm đệ tử Đại Pháp mà giảng, thì không cần cứu độ họ chăng? Hơn nữa sau lưng họ đều có quần thể đông đảo các sinh mệnh, đều là Thần, có lẽ tương lai sẽ là chúng Thần, chúng sinh trong phạm vi chính quả của chư vị.

我們最近一個時期呀,從大陸出來不少學員到國外來。不管怎麼來的吧,有很多我都知道,在國內做的很好;有很多我也知道,做的很差。可是到了國外來呢,一看這環境寬鬆了,沒有迫害了,想過悠閒的日子。不兌現誓約很危險哪!為甚麼呢?你是有責任的!你是正法時期的大法弟子啊!這個時期的大法弟子要助師、要擔當救人的責任哪,你不去做!甚至於在國內被邪惡灌輸的那些東西,很長時間了還沒去掉。你做好三件事才能夠去除、才能把各種黨文化中的思想、包括怕心改變過來。中國大陸的邪黨環境是舊勢力利用壞人與其它空間邪惡生命搞出來的。舊勢力認為環境達到這麼邪惡你們能修出來它才承認,所以才被它們搞成那樣。現在事情已經搞到這一步上來了,就得將計就計了,就是這樣做了,以後的事情以後看。不管怎麼樣吧,我是師父,看到不足哪,我得告訴你們。

Ngã môn tối cận nhất cá thời kỳ nha, tùng Đại Lục xuất lai bất thiểu học viên đáo quốc ngoại lai. Bất quản chẩm ma lai đích ba, hữu ngận đa ngã đô tri đạo, tại quốc nội tố đích ngận hảo; hữu ngận đa ngã dã tri đạo, tố đích ngận sai. Khả thị đáo liễu quốc ngoại lai ni, nhất khán giá hoàn cảnh khoan túng liễu, một hữu bách hại liễu, tưởng quá du gian đích nhật tử. Bất đoái hiện thệ ước ngận nguy hiểm nả! Vi thậm ma ni? Nhĩ thị hữu trách nhiệm đích! Nhĩ thị Chính Pháp thời kỳ đích Đại Pháp đệ tử a! Giá cá thời kỳ đích Đại Pháp đệ tử yếu trợ Sư, yếu đảm đương cứu nhân đích trách nhiệm nả, nhĩ bất khứ tố! Thậm chí ư tại quốc nội bị tà ác quán thâu đích na ta đông tây, ngận trường thời gian liễu hài một khứ điệu. Nhĩ tố hảo tam kiện sự tài năng cú khứ trừ, tài năng bả các chủng đảng văn hoá trung đích tư tưởng, bao quát phạ tâm cải biến quá lai. Trung Quốc Đại Lục đích tà đảng hoàn cảnh thị cựu thế lực lợi dụng hoại nhân dữ kỳ tha không gian tà ác sinh mệnh cảo xuất lai đích. Cựu thế lực nhận vi hoàn cảnh đạt đáo giá ma tà ác nhĩ môn năng tu xuất lai tha tài thừa nhận, sở dĩ tài bị tha môn cảo thành na dạng. Hiện tại sự tình dĩ kinh cảo đáo giá nhất bộ thượng lai liễu, tựu đắc tương kế tựu kế liễu, tựu thị giá dạng tố liễu, dĩ hậu đích sự tình dĩ hậu khán. Bất quản chẩm ma dạng ba, ngã thị Sư phụ, khán đáo bất túc nả, ngã đắc cáo tố nhĩ môn.

Chúng ta vào thời gian gần đây, từ [Trung Quốc] Đại Lục có không ít học viên đã ra quốc ngoại. Bất kể tới đây như thế nào, có rất nhiều [người trong số đó] tôi biết rằng, ở trong nước làm được rất tốt; có rất nhiều [vị] tôi cũng biết rằng, làm rất kém. Nhưng hễ ra nước ngoài rồi, một khi thấy hoàn cảnh này rất lơi lỏng, không có bức hại nữa, bèn nghĩ muốn an nhàn. Không thực hiện thệ ước là rất nguy hiểm! Tại sao? Chư vị là có trách nhiệm! Chư vị là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp! Đệ tử Đại Pháp thời kỳ này cần ‘trợ Sư’, phải đảm đương trách nhiệm cứu người, [vậy mà] chư vị không đi làm! Thậm chí những thứ bị tà ác nhồi nhét vào [đầu khi xưa] ở trong nước, qua thời gian lâu vẫn không trừ bỏ đi. Chư vị làm tốt ba việc thì mới có thể trừ khử, mới có thể cải biến các loại tư tưởng trong văn hoá đảng, gồm cả tâm hoảng sợ. Hoàn cảnh tà đảng của Trung Quốc Đại Lục là cựu thế lực lợi dụng người xấu và các sinh mệnh tà ác ở không gian khác để làm ra. Cựu thế lực cho rằng hoàn cảnh đạt tới tà ác đến thế mà chư vị có thể tu xuất lai thì mới thừa nhận, cho nên mới bị chúng làm thành như thế. Những việc đó bây giờ đã làm tới bước này rồi, bèn phải tương kế tựu kế, chính là làm như thế này, những việc về sau này thì sau sẽ xem xét. Dù sao đi nữa, tôi là Sư phụ, nhìn thấy thiếu sót ở đâu, [thì] tôi cần bảo cho chư vị.

我知道在座的我的大法弟子有很多非常的了不起,無論是國內的還是國際上的。在生死中走過來的,在最艱苦環境中走過來的,非常了不起。當然了,作為大法弟子,不管怎麼苦,他們都知道,他們求得的不是人的安逸,是生命的永生,是被代表的眾多生命的得救,所以他們做的很好。這樣的大法弟子,為數也相當的多,做的很好。法會就是要在交流中看一看別人怎麼做的,自己怎麼樣去做好,不是來聽新奇來了,因為你也是大法弟子。

Ngã tri đạo tại toạ đích ngã đích Đại Pháp đệ tử hữu ngận đa phi thường đích liễu bất khởi, vô luận thị quốc nội đích hài thị quốc tế thượng đích. Tại sinh tử trung tẩu quá lai đích, tại tối gian khổ hoàn cảnh trung tẩu quá lai đích, phi thường liễu bất khởi. Đương nhiên liễu, tác vi Đại Pháp đệ tử, bất quản chẩm ma khổ, tha môn đô tri đạo, tha môn cầu đắc đích bất thị nhân đích an dật, thị sinh mệnh đích vĩnh sinh, thị bị đại biểu đích chúng đa sinh mệnh đích đắc cứu, sở dĩ tha môn tố đích ngận hảo. Giá dạng đích Đại Pháp đệ tử, vi sổ dã tương đương đích đa, tố đích ngận hảo. Pháp hội tựu thị yếu tại giao lưu trung khán nhất khán biệt nhân chẩm ma tố đích, tự kỷ chẩm ma dạng khứ tố hảo, bất thị lai thính tân kỳ lai liễu, nhân vi nhĩ dã thị Đại Pháp đệ tử.

Tôi biết rằng những đệ tử Đại Pháp của tôi ngồi đây có rất nhiều vị hết sức xuất sắc, vô luận là [đệ tử] ở trong nước hay là ở quốc tế. Những [vị] đã vượt qua sinh tử, vượt qua hoàn cảnh gian khổ nhất, là phi thường xuất sắc. Đương nhiên, làm đệ tử Đại Pháp, dù khổ thế nào, họ đều biết rằng, điều họ cầu đắc không phải là an nhàn của con người, mà là ‘vĩnh sinh’ của sinh mệnh, là sự đắc cứu của rất nhiều chúng sinh được đại diện, cho nên họ làm được rất tốt. Những đệ tử Đại Pháp như vậy, đếm ra cũng rất là nhiều, làm được rất là tốt. Pháp hội chính là cần qua giao lưu để xem xem người khác làm thế nào, bản thân mình [nên] làm sao cho tốt, chứ không phải tới nghe những gì tân kỳ, bởi vì chư vị cũng là đệ tử Đại Pháp.

師父不把這些話告訴你們,師父不安心。甚麼事情都快走到最後了,你們也看了,地球就是宇宙的一個對應的反映,正義的越來越顯露出來,邪惡的越來越走向下坡路了,甚至於直接參與迫害大法弟子的那些人,惶惶不可終日。他們當年使大法弟子怎麼擔驚受怕的,他們現在都在承受。那麼走到這一步了,大家想一想,那路還有多遠呢?大法弟子救度眾生、完成自己的使命這條路啊,真的不會太遠了。

Sư phụ bất bả giá ta thoại cáo tố nhĩ môn, Sư phụ bất an tâm. Thậm ma sự tình đô khoái tẩu đáo tối hậu liễu, nhĩ môn dã khán liễu, địa cầu tựu thị vũ trụ đích nhất cá đối ứng đích phản ánh, chính nghĩa đích việt lai việt hiển lộ xuất lai, tà ác đích việt lai việt tẩu hướng hạ pha lộ liễu, thậm chí ư trực tiếp tham dự bách hại Đại Pháp đệ tử đích na ta nhân, hoàng hoàng bất khả chung nhật. Tha môn đương niên sử Đại Pháp đệ tử chẩm ma đảm kinh thụ phạ đích, tha môn hiện tại đô tại thừa thụ. Na ma tẩu đáo giá nhất bộ liễu, đại gia tưởng nhất tưởng, na lộ hài hữu đa viễn ni? Đại Pháp đệ tử cứu độ chúng sinh, hoàn thành tự kỷ đích sử mệnh giá điều lộ a, chân đích bất hội thái viễn liễu.

Sư phụ không nói những lời này cho chư vị, thì Sư phụ không an tâm. Sự tình nào thì cũng nhanh tới cuối cùng rồi, chư vị cũng đã thấy, trái đất chính là một phản ánh đối ứng từ vũ trụ, những gì chính nghĩa càng ngày càng hiển lộ ra, những gì tà ác càng ngày càng đi xuống rồi, thậm chí những kẻ trực tiếp tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp, [nay] bàng hoàng lo sợ. Năm xưa chúng khiến đệ tử Đại Pháp kinh sợ thế nào, thì hiện nay chúng đang chịu đựng. Vậy là đã tới bước này, mọi người hãy nghĩ xem, liệu con đường còn bao xa? Con đường đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh và hoàn thành sứ mệnh của mình, thật sự sẽ không còn xa lắm đâu.

以前我說過,我說中共邪黨能不能挺過十年,其實何止啊?不讓它挺過五年都行。可是你們知道嗎?有多少世人不能得救,被邪惡掩蓋著;有多少大法弟子在迫害中消沉下去了、不能走出來。結束了有甚麼用?正法不是為了救人嗎?就我一個人走了,創世幹甚麼?史前安排的一切都白做了。時間的延續是為了你們、為了眾生。

Dĩ tiền ngã thuyết quá, ngã thuyết Trung Cộng tà đảng năng bất năng đĩnh quá thập niên, kỳ thực hà chỉ a? Bất nhượng tha đĩnh quá ngũ niên đô hành. Khả thị nhĩ môn tri đạo ma? Hữu đa thiểu thế nhân bất năng đắc cứu, bị tà ác yểm cái trước; hữu đa thiểu Đại Pháp đệ tử tại bách hại trung tiêu trầm hạ khứ liễu, bất năng tẩu xuất lai. Kết thúc liễu hữu thậm ma dụng? Chính Pháp bất thị vi liễu cứu nhân ma? Tựu ngã nhất cá nhân tẩu liễu, sáng thế cán thậm ma? Sử tiền an bài đích nhất thiết đô bạch tố liễu. Thời gian đích diên tục thị vi liễu nhĩ môn, vi liễu chúng sinh.

Trước đây tôi từng nói, tà đảng Trung Cộng có thể đứng vững qua 10 năm hay không, kỳ thực ngần ấy sao? Không cho nó đứng vững qua 5 năm cũng được thôi. Nhưng chư vị biết chăng? [Nếu thế] có bao nhiêu người thế gian không thể đắc cứu, bị tà ác che đậy; có bao nhiêu đệ tử Đại Pháp bị tiêu trầm đi xuống trong bức hại, không thể bước ra được. Kết thúc xong nào có tác dụng gì? Chính Pháp chẳng phải vì để cứu người? Chỉ một mình tôi rời đi, sáng [tạo] thế [giới] để làm gì? Hết thảy an bài [từ] tiền sử đều làm cũng như không. Kéo dài thời gian là vì chư vị, vì chúng sinh.

我就說這麼多吧,謝謝大家!(熱烈鼓掌)大家辛苦了,大法弟子們辛苦了!(眾弟子:師父辛苦!眾弟子鼓掌)我代表那些個被救度的眾生謝謝大家!(全場熱烈鼓掌)

Ngã tựu thuyết giá ma đa ba, tạ tạ đại gia! (nhiệt liệt cổ chưởng) Đại gia tân khổ liễu, Đại Pháp đệ tử môn tân khổ liễu! (Chúng đệ tử: Sư phụ tân khổ! Chúng đệ tử cổ chưởng) Ngã đại biểu na ta cá bị cứu độ đích chúng sinh tạ tạ đại gia! (toàn trường nhiệt liệt cổ chưởng)

Tôi chỉ nói bấy nhiêu thôi, cảm ơn mọi người! (vỗ tay nhiệt liệt) Mọi người vất vả quá, các đệ tử Đại Pháp vất vả quá! (Các đệ tử: Sư phụ vất vả! Các đệ tử vỗ tay) Tôi thay mặt chúng sinh được cứu độ cảm ơn mọi người! (toàn hội trường vỗ tay nhiệt liệt)


● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2013/10/26/281804.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/10/28/142936.html
Dịch ngày 1-11-2013, sửa ghi chú ngày 3-11-2013. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

vất vả quá: có nghĩa đen để nói rằng bạn vất vả quá, và cũng có nghĩa chuyển với ngữ khí khách khí hoặc là hỏi thăm (cách nói của người Hoa).

hiện thế hiện báo: (cách nói của người Hoa) thường được hiểu là quá báo tức thời, quả báo nhãn tiền, cũng có thể hiểu là quả báo trong đời này; hiện thế → đời này.