Lưu trữ - tháng 12, năm 2018
Theo năm
Theo tháng
31-12-2018:  Sư phụ Lý bảo hộ người dân trong một vụ tai nạn xe Buýt
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (23 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (24 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại An Huy kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (22 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (29 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (22 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Tây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (24 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Quảng Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (29 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Tân Cương kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (18 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Giang Tô kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (25 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Giang Tây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (24 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (18 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Hà Nam kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (24 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (28 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (26 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (27 lời chúc)

31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (34 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (30 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (25 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (31 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (23 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (31 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (27 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Vân Nam kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (20 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Nội Mông Cổ kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (23 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (24 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (29 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Tây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (20 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Giang Tô kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (21 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (26 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Hà Nam kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (22 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (21 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Cam Túc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (19 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (19 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (22 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (23 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (19 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Đường Sơn kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (27 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Đường Sơn kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (29 lời chúc)
31-12-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Đại Khánh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (23 lời chúc)

Video: Vụ dàn dựng tự thiêu

Video

Video: Một thập niên dũng cảm

Video