[MINH HUỆ 14-5-2018]

Đệ tử Đại Pháp tại 10 nước sau đây ở hải ngoại mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Mỹ quốc (03); New York (10); Colorado; Đức; giáo đường Whitechapel, Phần Lan; Anh quốc (02); Canada (02); Toronto, Canada; Venezuela; Sydney, Úc; Melbourne, Úc; Hàn Quốc (17); Nhật Bản (02); Singapore (02).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/14/366437.html

Đăng ngày 17-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.