[MINH HUỆ 14-5-2018]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây ở Trung Quốc Đại lục mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Liêu Ninh (11); Bắc Kinh (02); Tứ Xuyên (03); Thiểm Tây; Thượng Hải (02); Hà Bắc (06); Hồ Bắc (04); Hà Nam (02); Cáp Nhĩ Tân (02); Giang Tô; Cát Lâm (05); Trùng Khánh; Sơn Đông (02); Thiên Tân (02); An Huy; Quảng Đông; Đại Lục (03).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/14/366467.html

Đăng ngày 17-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.