[MINH HUỆ 14-5-2018]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây ở Trung Quốc Đại lục mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Cam Túc (02); Hà Bắc (05); Tứ Xuyên; Sơn Đông (14); Quảng Đông (02); Hắc Long Giang (03); Nội Mông Cổ (02); Phúc Kiến (02); Liêu Ninh (06); Trùng Khánh; Hà Nam; Thượng Hải; Đại Lục; Sơn Tây; Trường Xuân (02); Hồ Bắc (03); Bắc Kinh; Nam Kinh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/14/366469.html

Đăng ngày 17-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.