[MINH HUỆ 14-5-2018]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây ở Trung Quốc Đại lục mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Đại Lục (04); Tứ Xuyên (05); Thiên Tân; Hà Bắc (10); Bắc Kinh; Cam Túc; Sơn Tây (02); Hắc Long Giang (02); Liêu Ninh (04); Vân Nam; Thượng Hải; Trùng Khánh (02); Quảng Đông (02); Sơn Đông (02); Hồ Bắc (05); Nội Mông Cổ (02); An Huy; Cát Lâm; Thiểm Tây.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/14/366470.html

Đăng ngày 17-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.