[MINH HUỆ 14-5-2018]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây ở Trung Quốc Đại lục mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sơn Đông (07); Hà Bắc (06); Hắc Long Giang (06); Thiểm Tây; Giang Tô; Nội Mông Cổ; Liêu Ninh (03); Hà Nam (03); Bắc Kinh (03); Cát Lâm (02); Hồ Nam (04); Hội Ninh; Tứ Xuyên (02); Sơn Tây; Hồ Bắc (02); Quảng Đông (02); Trùng Khánh; Thập Lý Đình; Trung Quốc Đại lục; Những người ủng hộ Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/14/366472.html

Đăng ngày 17-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.