[MINH HUỆ 14-5-2018]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây ở Trung Quốc Đại lục mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Hồ Bắc (03); Bắc Kinh (03); Liêu Ninh (02); Cát Lâm (02); Hà Bắc (20); Nội Mông Cổ; Sơn Đông (10); Tứ Xuyên (02); An Huy (02); Thiên Tân; Hải Nam; Sơn Tây.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/14/366471.html

Đăng ngày 17-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.