[MINH HUỆ 14-5-2018]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây ở Trung Quốc Đại lục mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sơn Tây (02); Thiên Tân; Hắc Long Giang (03); Liêu Ninh (03); Hà Bắc (04); Trùng Khánh (02); Quảng Đông; Sơn Đông (07); Hà Nam (02); Tương Dương; Bắc Kinh; Cát Lâm (03); Giang Tô; Hồ Nam (02); Hồ Bắc (03); Quảng Tây.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/14/366473.html

Đăng ngày 17-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share