[MINHHUỆ 24-9-2017]

Một đồng tu gần đây đã chia sẻ với tôi về chuyện xảy ra với con gái của chị ấy. Trong kỳ nghỉ lễ, con gái chị ấy gặp một học viên ở trên tàu. Sau khi họ nói chuyện với nhau, cô đã gọi điện cho mẹ và nói: “Người học viên con gặp nói rằng Tập Cận Bình sẽ khôi phục danh tiếng của Pháp Luân Công và sớm chấm dứt cuộc bức hại. Tại sao mẹ không nói với con điều đó?” Mẹ cô ấy đã không biết phải nói gì.

Khi giảng chân tướng, chúng ta không thể không Chân, vì chúng ta tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta là những người tu luyện và sứ mệnh của chúng ta là cứu độ chúng sinh. Chúng ta nên nói với mọi người những gì chúng ta biết, thay vì đưa thêm ý kiến cá nhân hoặc tạo dựng câu chuyện.

Đối với chính quyền ở Trung Quốc, Sư phụ đã từng giảng về việc này. Theo thể ngộ của tôi, chúng ta không khen ngợi hay chỉ trích các quan chức. Chúng ta không tham gia làm chính trị hay bình luận, bởi vì họ cũng đang lựa chọn tương lai cho mình. Rất nhiều quan chức cấp cao đã ngã ngựa, đó chính là báo ứng đối với các thành viên tập đoàn Giang Trạch Dân đã bức hại Pháp Luân Công, Tập Cận Bình là thuận theo thiên ý mà tiến hành, và đó là tất cả những gì chúng ta nên nói với mọi người. Họ sẽ suy nghĩ về điều đó và đưa ra phán xét của chính họ. Chúng ta không nên đặt hy vọng vào người chủ tịch đương thời cho dù ông ấy có chấm dứt cuộc bức hại hay không. Nếu chúng ta chấp trước vào vấn đề này, cựu thế lực sẽ lợi dụng kẽ hở này. Chúng ta đã từng trải qua những giáo huấn đau thương rồi.

Là người tu luyện, chúng ta đang đóng vai chính trong nhân thế, người thường đều là những chúng sinh cần được cứu độ, đều đang đối diện với chân tướng mà lựa chọn tương lai cho mình. Nếu chúng ta tu luyện tốt và giảng chân tướng một cách thích hợp, chúng sinh sẽ đưa ra quyết định đúng đắn và cuộc bức hại sẽ hiển nhiên kết thúc.

Tuy nhiên, nếu chúng ta hy vọng người thường sẽ kết thúc cuộc bức hại cho chúng ta, thì có thể chúng ta sẽ thu được kết quả ngược lại và rất nhiều chúng sinh sẽ mất đi cơ hội được đắc cứu.

Khi chúng ta gửi các bài chia sẻ lên trang web Minh Huệ hay phân phát tài liệu giảng chân tướng, chúng ta nên chú ý đến nội dung bên trong và kiểm tra xem những điều trong đó có chính xác hay không. Chúng ta không nên thêm vào đó những suy nghĩ từ trí tưởng tượng của chính mình, hoặc chúng ta không nên phóng đại những sự việc thực tế. Đây là một vấn đề nghiêm trọng có thể ảnh hưởng tới hình ảnh và độ tin cậy của Pháp Luân Công. Chúng ta mong muốn cứu độ được chúng sinh, vì thế chúng ta phải chân, sự việc như thế nào thì nói như vậy, có thể nói bao nhiêu thì nói bấy nhiêu, có thể khởi bao nhiêu tác dụng thì khởi bấy nhiêu tác dụng. Kỳ thực tại Trung Quốc Đại lục, biểu hiện ngay chính của đệ tử Đại Pháp đã khởi tác dụng cứu độ chúng sinh rồi, nếu như chúng ta làm tốt hơn một chút, hiệu quả giảng chân tướng sẽ càng tốt hơn nữa.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/24/讲真相不要违背“真”-354107.html

Bản tiếng Anh http://en.minghui.org/html/articles/2017/12/10/166693.html

Đăng ngày 14-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share