Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-06-2004] Tôi đã từng là một học viên có chấp trước rất mạnh mẽ vào sắc dục. Kết quả là, tôi đã phải trải qua nhiều khổ nạn vì chấp trước này. Sau đây là một vài trải nghiệm của tôi. Hy vọng rằng, chia sẻ những kinh nghiệm này có thể giúp ích đối với một vài đồng tu có cùng vấn đề với tôi.

1.“…Tôi không phải người bình thường, tôi là người luyện công; các vị chớ đối xử với tôi như thế; tôi là [người] tu Pháp Luân Đại Pháp.”(Chuyển Pháp Luân) Những lời trên là từ bài giảng Pháp của Sư phụ và là một phần của Đại Pháp, chứa đựng Pháp lực vô biên.

Nhiều lần khi tôi gặp ma sắc trong giấc mơ hoặc lúc luyện tĩnh công, tôi đã không vượt qua được khảo nghiệm vì những ý niệm sai lầm. Có nhiều lần, chủ ý thức của tôi đã chiến đấu cực nhọc với ma sắc, chúng đã dùng hết sức để lôi tôi vào việc nhìn hoặc nghĩ đến những thứ vật chất sắc dục. Tôi đã nhiều lần đau khổ vì điều này, nhưng vẫn không vượt qua được khổ nạn.

Sư phụ giảng,

“Chỉ cần chư vị coi bản thân mình là người luyện công, thì đúng thời điểm ấy chư vị sẽ nghĩ ra được, [nên] chư vị có thể ước chế bản thân mình, cái quan này chư vị có thể vượt qua được.” (Chuyển Pháp Luân).

Từ đó về sau, khi tôi gặp khảo nghiệm tương tự, tôi nhẩm đi nhẩm lại trong tâm nhiều lần, “… Tôi không phải người bình thường, tôi là người luyện công; các vị chớ đối xử với tôi như thế; tôi là [người] tu Pháp Luân Đại Pháp.” Những ma sắc ấy trở nên yếu dần cho tới cuối cùng chúng đã không thể ảnh hưởng đến tôi được nữa.

2. Tôi đã nghĩ: “Bởi vì tôi tu luyện giữa người thường, nên tôi phải phù hợp với người thường”, nhưng đây đúng là can nhiễu của ma. Trong cuộc sống đời thường, khi gặp khảo nghiệm sắc dục, tôi đã rơi rớt không biết bao nhiêu lần. Sau mỗi lần như thế, tôi nhận ra rằng đồng thời lúc đó cũng có ma can nhiễu rất mạnh. Rồi tôi nhận ra Sư phụ yêu cầu chúng ta tu luyện phải phù hợp tối đa với người thường chứ không phải phù hợp với người thường. Khi minh bạch ra ý niệm trên là từ can nhiễu của ma, tôi đã đề cao thể ngộ về Đại Pháp ở phương diện này. Khi những ý niệm như thế đến can nhiễu tôi lần nữa, tôi tự nói với chính mình, “Tôi là một người tu luyện, tôi không phải người thường.” Dần dần, loại can nhiễu này trở nên càng ngày càng ít.

3. Sư phụ đã giảng rõ về vấn đề ma sắc. Trong Chuyển Pháp Luân Sư phụ còn giảng về tính nghiêm trọng của ma sắc. Kỳ thực, nhiều người có thể ngộ chưa tốt về điểm này. Người thường trong xã hội hiện đại nghĩ rằng sắc dục là tốt và đó là một nhu cầu bình thường của con người. Và kết quả là, toàn thể xã hội đều ở trong trạng thái như thế, đã tạo ra rất nhiều can nhiễu đến người tu luyện.

Nhiều kênh truyền thông đăng tải tràn lan về sắc dục và giới tính. Tôi nghĩ rằng là người tu luyện, chúng ta không nên đọc hoặc nhìn những thứ này. Sư phụ giảng, “Con người tựa như đồ chứa đựng, cho mang chứa cái gì thì là như thế.” (“Hòa tan trong Pháp”, Tinh tấn yếu chỉ) Tôi còn thấy rằng ma sắc có thể gây tổn hại nặng nề cho con người thế gian, làm cho ma tính của con người cường mạnh lên trong thời gian ngắn. Và do vậy, nhiều người thế gian có chấp trước mạnh mẽ vào sắc dục thì cũng có ma tính nặng nề.

Người xưa Trung Quốc có câu: “Vạn ác dâm vi thủ.” Là người tu luyện, chúng ta nên nhận thức rõ ràng sự phương hại gây ra bởi ma sắc đến mặt tốt của chúng ta. Hãy nhận thức rõ ràng về ma sắc và tâm sắc dục và tu bỏ chúng.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/6/18/77326.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/emh/articles/2004/7/19/50382.html

Đăng ngày 14-2-2018. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share