Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-12-2017] Tôi rất mừng khi nghe tin một học viên trong khu vực của tôi đã được thả ra sau khi bị bắt giam. Tôi bắt đầu có ý nghĩ: “Tôi nên nói cho anh ấy biết rằng tôi suýt mất việc vì đưa luật sư đến gặp anh ấy. Tôi không biết tôi có cơ hội gặp anh ấy không. Anh ấy có lẽ chẳng bao giờ biết. Cũng không sao. Tôi không có ý muốn được lưu danh gì cả.” Rồi đột nhiên, tôi nhận ra những suy nghĩ ấy chẳng phải tâm cầu danh hay sao? Chẳng phải tôi muốn có được đồng tu đó mang ơn? Đó có phải động cơ thực sự của tôi không?

Mấy năm nay, tôi vẫn cố gắng trừ bỏ tâm vị tư của mình. Theo nhận thức của cá nhân tôi, nếu chúng ta lấy việc giải cứu thành công một học viên làm mục đích, nhưng lại không hiểu được mối quan hệ giữa việc phản bức hại và chính Pháp, thì cũng đồng như chỉ đối đãi với việc cá nhân giúp đỡ các đồng tu khác, chứ không phải là chứng thực Pháp. Tư tưởng này là vị tư, bởi tôi chỉ chú trọng vào những gì đã làm cho học viên khác.

Năm ngoái, khi giúp đỡ một học viên bị bắt khác tìm sự hỗ trợ về pháp luật, tôi được biết rằng học viên này chưa nhận thức tốt về Pháp và không kiên định trong tu luyện. Tôi luôn không chủ động lắm trong việc giúp đỡ những học viên này, nhưng vẫn thấy rất buồn vì người nhà anh ấy có quan điểm tiêu cực về Đại Pháp.

Tôi tìm được một luật sư biện hộ cho học viên này. Một người nhà của anh ấy đồng ý trả tiền thuê luật sư, nhưng vợ anh ấy lại không đồng ý. Tôi nói rõ với họ: “Tùy cô thôi. Tôi cũng không giận nếu cô không trả tiền thuê luật sư. Tôi thuê luật sư chủ yếu vì muốn khôi phục lại thanh danh của Đại Pháp và để cứu những người chưa biết chân tướng về Đại Pháp.”

Mọi việc đã diễn ra như tôi hy vọng. Người nhà của học viên đó, từng có quan điểm tiêu cực về Đại Pháp, đã khóc khi nghe lời biện hộ của luật sư tại phiên toà: “Trước hết, việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không có gì sai trái.”

Nghĩ lại, nếu chủ đích của tôi chỉ hạn cuộc ở việc giải cứu các học viên bị bắt giam, thì tầm nhìn hạn hẹp của tôi có thể trở thành một sơ hở. Có thể tôi lo bị tổn thất tài chính, và nghĩ rằng đã chi tiền vô ích vì đồng tu không hành xử không phù hợp trong thời gian bị giam cầm.

Nếu những gì tôi làm chỉ là vì học viên ấy chứ không phải vì Pháp, thì tôi sẽ lo ngại về hành xử của học viên đó, về chi phí, và về quan điểm cá nhân tôi về học viên đó. Quan niệm cá nhân có thể khởi tác dụng và sinh ra tâm vị tư. Cũng như khí của một người không thể chế ước khí của người khác, như vậy sẽ thể xảy ra điều siêu thường. Cuối cùng, tôi có thể đã tạo nghiệp khi đổ lỗi cho anh ấy, và gây ảnh hưởng tiêu cực.

Những học viên không nhận thức sâu về Pháp dễ bị cựu thế lực lợi dụng. Làm sao chúng ta có thể cứu anh ấy thoát khỏi khổ nạn? Cách duy nhất để phá trừ bức hại là vượt lên khỏi được và mất của cá nhân, trợ Sư chính Pháp, và hiểu rõ rằng cựu thế lực không nên tồn tại, cũng như đệ tử Đại Pháp không nên bị bức hại.

Chúng ta đến đây là vì Pháp. Chứng thực Pháp sẽ khiến những việc chúng ta làm trở nên ý nghĩa.

Một năm qua, tôi cảm nhận rõ những gì chúng ta làm vẫn chưa tương xứng với những gì Pháp đã ban cho chúng ta. Lấy ví dụ, một học viên nhờ tôi đi cùng luật sư hay người nhà của học viên bị bắt giam tới giảng chân tướng cho các cơ quan an ninh. Mặc dù lúc đó, tôi đang chịu đau đớn trên thân thể, tôi không bao giờ từ chối. Nhiều lần, tôi gần như ngã quỵ trước khi đi, nhưng thân thể tôi đã được tịnh hóa và trở nên nhẹ nhõm khi trở về. Tất cả những gì tôi làm là một chuyến đi. Biểu hiện ở không gian này là tôi đi trợ Sư chính Pháp. Tôi không nghĩ mình ở cảnh giới cao gì, thậm chí còn thua kém tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp chân chính. Tất cả những gì tôi muốn là cứu những chúng sinh trong thể hệ vũ trụ của tôi. Tuy nhiên, Sư Phụ đã ban cho tôi những điều tôi muốn và nhiều hơn thế nữa.

Mỗi khi nghĩ về những gì Sư Phụ đã ban cho, tôi muốn nói lên rằng Sư Phụ và Đại Pháp là ý nghĩa duy nhất trong đời tôi. Tất cả những gì tôi làm là để chứng thực Pháp.

Một khi chúng ta vượt lên trên sự vị tư, chúng ta sẽ không bị quan niệm người thường chi phối nữa, những gì mình thích hay không thích, được và mất của bản thân, không còn tư tưởng hẹp hòi, toan tính nữa. Chúng ta sẽ biết được ý nghĩa của cuộc sống, nhận thức sự việc rõ ràng hơn và từ bi hơn với tất cả.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/29/只有去掉为私为我-才能证实法-357278.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/12/8/166673.html

Đăng ngày 13-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.