Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-01-2018] Một tù nhân mới được thả từ Nhà tù Phạm Gia Thái ở tỉnh Hồ Bắc đã truyền ra ngoài một lá thư do ông Thiểm Phú Vinh gửi cho gia đình mình, trong đó ghi lại chi tiết những gì ông phải chịu đựng ở trong tù.

Ông Phạm, một nhân viên tại Nhà máy Giang Sơn, đã bị bắt vào tháng 12 năm 2015 vì nộp đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân đã tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Nhà của ông bị lục soát và bị tịch thu 20.000 Nhân dân tệ.

Ông bị tuyên án bốn năm tù, và đơn kháng án của ông vẫn đang bị treo.

Theo người đưa tin, nhà tù đã sử dụng hình thức giảm kỳ hạn tù và những hình thức khác để khuyến khích tù nhân hình sự đánh đập các học viên Pháp Luân Công. Nhà tù gần đây đã bổ nhiệm một người chuyên trách các vấn đề chính trị, người này thường ra lệnh cho các tù nhân đánh đập ông Phạm và các học viên bị cầm tù khác.

Gia đình ông Phạm đã phơi bày sự tàn bạo của nhà tù lên mạng. Nhà tù hiện đang tìm hiểu xem làm thế nào mà lá thư của ông Phạm lại bị lọt ra ngoài.

Giám đốc nhà tù, Trang Nghiễm Lăng, và các trưởng cai ngục Lưu Ngộ Cương và Tiếu Chánh Pháp phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc tra tấn ông Phạm.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/31/360263.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/2/1/167787.html

Đăng ngày 11-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share