Bài viết của Long Diên

[MINH HUỆ 15-12-2017]

Tiếp theo Phần 1

3. Khởi nguồn bí mật của Chủ nghĩa Cộng sản và Đảng cộng sản

Thần sẽ trở lại cứu người, đây là một trong những giáo nghĩa quan trọng nhất của rất nhiều tôn giáo, đây là sự kiện trong đại nhất của nhân loại. Ví dụ, rất nhiều Pha-ra-ông cổ Ai Cập cũng đồng thời là đại tế tư, họ biết vào thời khắc cuối cùng của nhân loại Thần sẽ đến cứu nhân loại, do đó các Pha-ra-ông bảo mọi người, sau khi ông chết, ướp xác ông, mục đích là đợi đến tương lai khi Thần đến, từ đó hy vọng ông được cứu độ.

Đồng thời với việc lịch sử Trung Quốc vì nhân loại có thể cuối cùng được đắc cứu đã đặt định ra cơ sở một cách có hệ thống, Sa-tăng xuất phát từ mục đích tà ác không để nhân loại được đắc cứu, cũng đã hành động, thế là ở ngoài Trung Quốc, một dòng chảy ngầm tà ác đã xuất hiện trong các đoàn thể bí mật và các giáo phái bí mật, cuối cùng xuất hiện Chủ nghĩa Cộng sản, đồng thời tiến vào Trung Quốc, mục đích của nó là cắt đứt con đường đắc cứu của nhân loại, từ đó cuối cùng hủy diệt nhân loại.

3.1. Khởi nguồn bí mật hình thái ý thức xã hội lý tưởng Chủ nghĩa Cộng sản

Trong lịch sử nhân loại, người người đều có nguyện vọng sống cuộc sống hạnh phúc, mọi người đều hy vọng xã hội có thể đem lại cho con người hy vọng và nhân sinh tốt đẹp, do vậy muốn cho con người biến xã hội thành xã hội đạo đức bại hoại, khiến người người đều trụy lạc thành người xấu một cách rõ ràng, từ đó mất đi cơ hội được đắc cứu, thì bản tính thiện lương của con người khiến cho đa số đều không chủ động tự nguyện làm, do đó Sa-tăng chỉ có thể dùng lừa bịp và dối trá mê hoặc con người để đạt được mục đích, mà dối trá, lừa bịp chính là đặc tính cơ bản của Sa-tăng.

Để thấy rõ quá trình lừa bịp này, chúng ta cùng xem hàm ý ẩn chứa sau Thần thoại Hy Lạp được lưu truyền rộng rãi nhất.

Trong thần thoại cổ Hy Lạp, ban đầu, phụ thân của Saturn thống trị Thiên giới, Saturn dùng lưỡi liềm thiến cha hắn, lật đổ sự thống trị của cha, thay cha trở thành người thống trị Thiên giới. Saturn là người đầu tiên tạo phản. Truyền thuyết Thần thoại còn nói, trong thời kỳ Saturn thống trị, đã xuất hiện “Thời đại hoàng kim”. Sau này một người con trai của Saturn là Jupiter (cũng là Zeus) đã lật đổ sự thống trị của Saturn, từ đó Zeus trở thành người thống trị Thiên giới, “Thời đại hoàng kim” cũng biến mất.

Phương Tây thời cổ đại, luôn luôn tồn tại sùng bái bí mật đối với Saturn, và còn kéo dài đến ngày nay. Trong giới tinh anh sùng bái Saturn (tổ chức bí mật và giáo phái bí mật), đời đời truyền thừa một lời dối trá bí mật, chính là trong tương lai sẽ kiến lập lại một “Thời đại hoàng kim” mới trên toàn thế giới. Mà cái gọi là “thời đại hoàng kim” mới này chính là xã hội lý tưởng Chủ nghĩa Cộng sản, là cái gọi là thiên đường chốn nhân gian. Đây chính là khởi nguồn của hình thái ý thức Chủ nghĩa Cộng sản. Vì “Thời đại hoàng kim” xuất hiện trong thời kỳ Saturn thống trị, do đó lời dối trá của Chủ nghĩa Cộng sản có quan hệ mật thiết với việc sùng bái Saturn.

3.2. Đảng cộng sản rốt cuộc tin cái gì?

Trong việc sùng bái các Thần bí mật ở phương Tây cổ đại, Saturn kỳ thực đại diện cho ma quỷ Sa-tăng, từ Sa-tăng này cũng là từ Saturn mà ra. Một cách giải thích khác là, trong 5 đại hành tinh của Hệ Mặt trời gồm Kim (Venus), Mộc (Jupiter), Thủy (Mercury), Hỏa (Mars), Thổ (Saturn), Saturn cách xa Mặt trời nhất (xem hình dưới), vì vậy tiếp nhận rất ít năng lượng Mặt trời, do đó mọi người cho rằng Saturn đen tối, giá lạnh và không có sức sống (tức đã chết), Saturn tiêu biểu cho mặt tương phản với Mặt trời, do đó Saturn cũng được gọi là “Mặt trời đen”, những người lấy Saturn để sùng bái chính là biểu thị sùng bái ma quỷ. (Tuy nhiên lưu ý là khái niệm Saturn của phương Tây khác với khái niệm sao Thổ trong ngũ hành cổ đại Trung Quốc).


Sơ đồ Hệ Mặt trời

Chúng ta đều biết Chủ nghĩa Cộng sản sản đếu từ phương Tây. Điều mọi người không biết là, Chủ nghĩa Cộng sản có nguồn gốc từ sùng bái bí mật Saturn (Sa-tăng). Câu đầu tiên trong “Tuyên ngôn Đảng cộng sản” chính là: “Một bóng ma của chủ nghĩa cộng sản đang ám ảnh Châu Âu”. Hiện nay chúng ta đã hoàn toàn minh bạch, bóng ma này chính là tà linh cộng sản (con rồng ác màu đỏ), Chủ nghĩa Cộng sản có nguồn gốc từ sùng bái bí mật Sa-tăng. Chủ nghĩa cộng sản tuyên bố không tin Thần, nhưng điều mà các đảng viên không biết là, bản thân Đảng cộng sản là tà linh, tà linh cộng sản và Sa-tăng cùng đội ngũ, cái nó tin kỳ thực là ma quỷ Sa-tăng.

Nói khái quát, Chủ nghĩa Cộng sản là “Thời đại hoàng kim” mới do ma quỷ Sa-tăng (Saturn) lãnh đạo, đằng sau Chủ nghĩa Cộng sản là tà linh cộng sản. Con người là do Thần tạo ra, Sa-tăng thù hận Thần và chính nghĩa, vì vậy thù hận nhân loại và văn minh nhân loại do Thần tạo ra. Tà linh cộng sản là do vật chất thù hận cấu thành, nó thù hận nhân loại, mục đích cuối cùng của nó là hủy diệt nhân loại, nó và Sa-tăng tà tính tương đồng, nó và Sa-tăng cùng đội ngũ, cùng gây họa cho nhân loại, hủy hoại nhân loại. Ma quỷ không có chuẩn mực đạo đức tối thiểu, Chủ nghĩa Cộng sản hủy hoại đạo đức, hủy hoại tín ngưỡng của con người đối với Thần, khiến con người không có chuẩn đạo đức tối thiểu, khiến con người trụy lạc đến mức như động vật, Chủ nghĩa Cộng sản biến nhân gian thành địa ngục, do đó đối với ma quỷ Sa-tăng mà nói, Chủ nghĩa Cộng sản là “Thời đại hoàng kim”, là “thiên đường chốn nhân gian”. Cũng có nghĩa là, Chủ nghĩa Cộng sản là thiên đường chốn nhân gian của ma quỷ, là địa ngục của nhân loại.

Quan hệ của Chủ nghĩa Cộng sản và ma quỷ Sa-tăng, từ cờ đảng của nó có thể nhìn ra.

Cờ đảng của Đảng cộng sản do búa và lưỡi liềm hợp thành. Saturn tạo phản, dùng lưỡi liềm thiến cha hắn, lật đổ sự thống trị của cha, do đó lưỡi liềm có nguồn gốc từ Saturn. Trong việc sùng bái các thần cổ Hy Lạp và cổ La Mã, mọi người cho rằng Saturn là Thần tàn khốc, hơn nữa còn ăn cả con đẻ. Sau này người La Mã cũng coi Saturn là “Nông Thần”, vì lưỡi liềm có thể dùng thu hoạch hoa màu. Nhưng đây là chuyện sau này, chứ không phải hàm nghĩa chân chính và ý nghĩa gốc của Saturn, hơn nữa “Nông Thần” còn có một hàm nghĩa bí mật, chính là dùng lưỡi liềm cắt lấy linh hồn của con người, do đó ở văn hóa thông tục phương Tây, ma quỷ luôn luôn cầm một lưỡi liềm (lưỡi hái), đó chính là Sa-tăng cắt lấy linh hồn con người đem xuống địa ngục, lưỡi liềm tiêu biểu cho cái chết.

Cái búa trong cờ đảng có quan hệ với Saturn. Truyền thuyết Thần thoại dân gian Trung Quốc có chuyện về ông Sấm bà Sét, phương Tây cũng có chuyện ông Sấm tương tự. Thần Sấm (Thor) của phương Tây tay cầm binh khí là một cái búa lớn, mà ông Sấm này cũng là một tên khác của Saturn (Saturn trong các văn hóa và khu vực khác nhau có các tên khác nhau). Ông Sấm của phương Tây phóng sấm sét trong địa ngục, trừng phạt những tiểu quỷ trong địa ngục. Cái búa mà Hội Tam điểm dùng cũng có nguồn gốc từ đó, những cái này đều có quan hệ với sùng bái Saturn, việc này cũng không nói thêm nữa.

Tóm lại, cái búa và lưỡi liềm trên cờ cộng sản đều có nguồn gốc từ Saturn (Sa-tăng), cái búa tiêu biểu cho bạo lực (chính quyền tàn bạo), lưỡi liềm tiêu biểu cho chết chóc, Đảng cộng sản sùng bái chết chóc (The Death Cult). Saturn (Sa-tăng) có hai màu sắc tiêu biểu, màu đen và màu đỏ, màu đỏ của cờ đảng tiêu biểu cho sự thống trị tanh máu của Đảng cộng sản. Lịch sử giết người của các quốc gia Đảng cộng sản trên thế giới đều đã chứng minh đầy đủ những điều này.

Tất cả những điều này đã cho thấy rõ ràng đầy đủ rằng, Chủ nghĩa Cộng sản là tà giáo, cờ đảng búa liềm của Đảng cộng sản tiêu biểu cho ma quỷ Saturn, Đảng cộng sản tin vào ma quỷ Saturn. Tà linh cộng sản thù hận nhân loại, mục đích cuối cùng của Đảng cộng sản là hủy diệt nhân loại.

3.3. Phong trào cách mạnh Chủ nghĩa Cộng sản thế giới

Trong truyền thuyết Thần thoại cổ Hy Lạp, Saturn được cho là người đầu tiên tạo phản, sau đó lại bị Zeus tạo phản, lật đổ thống trị của cha mình là Saturn, do đó muốn xây dựng lại “Thời đại hoàng kim”, ắt phải tạo phản, lật đổ nền văn minh nhân loại và chế độ xã hội hiện hành, lại xác lập sự thống trị của Saturn, thực hiện cái gọi là “Thời đại hoàng kim Chủ nghĩa Cộng sản”. Tinh thần tạo phản trong truyền thuyết Thần thoại đã trở thành “tinh thần cách mạng” của Đảng cộng sản sau này, đây chính là khởi nguồn tư tưởng phong trào cách mạng Chủ nghĩa Cộng sản thế giới (World Communism Revolutionary Movement), gọi tắt là “Phong trào cách mạng thế giới” (World Revolutionary Movement).

Mao Trạch Đông đã nói, chủ nghĩa Max muôn vạn đầu mối, thực ra chỉ một câu: tạo phản có lý. Do đó “Tạo phản có lý, cách mạng vô tội” trở thành một trong các khẩu hiệu chủ yếu của phái tạo phản trong Cách mạng Văn hóa.

Người phụ trách thư viện nghị viện, và là nhà sử học trứ danh hiện nay của Mỹ James H. Billington thông qua nghiên cứu có hệ thống, trong trước tác riêng của ông về cách mạng Chủ nghĩa Cộng sản thế giới cũng chỉ ra, ngọn lửa phong trào cách mạng Chủ nghĩa Cộng sản thế giới có nguồn gốc từ tinh thần tạo phản trong truyền thuyết Thần thoại Hy Lạp.

Mục đích phong trào cách mạng thế giới chính là thông qua hủy hoại văn minh nhân loại để thực hiện Chủ nghĩa Cộng sản tà ác toàn cầu (thời đại hoàng kim mới), mà muốn làm phong trào cách mạng thế giới, thì phải cần một đảng cách mạng, làm cách mạng bạo lực “đập tan thế giới cũ”, hủy hoại văn minh nhân loại. Đảng cách mạng này chính là Đảng cộng sản, đây là nguồn gốc tư tưởng của Đảng cộng sản.

3.4. Chủ nghĩa Cộng sản và Đảng cộng sản công khai xuất hiện

Lý luận và hình thái ý thức của Chủ nghĩa Cộng sản đã trải qua quá trình phát triển và hoàn thiện trong thời gian lâu dài, đến thế kỷ thứ 18, không chỉ về lý luận lừa bịp người đời đã thành thục, về hình thức tổ chức cũng tiến dần tới thành thục, cùng với nó là các hoạt động bí mật trong thời gian lâu dài cũng bước sang công khai. Bắt đầu từ thế kỷ 18, phong trào Cách mạng Chủ nghĩa Cộng sản thế giới bắt đầu công khai bước lên vũ đài thế giới.

Do phong trào Cách mạng Chủ nghĩa Cộng sản thế giới không thể nói với mọi người về mục đích cuối cùng của nó là hủy hoại nhân loại, hủy hoại tín ngưỡng của con người đối với Thần và hủy hoại đạo đức con người là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, do vậy, một mặt, con người không có tín ngưỡng và đạo đức, thì hoàn toàn mê mất rồi, thì sẽ mất đi cơ hội được cứu độ. Mặt khác, người tín Thần và có đạo đức thì sẽ không chủ động tham tham gia phong trào cách mạng thế giới, thậm chí còn chống lại phong trào Chủ nghĩa Cộng sản, do đó ở châu Âu thế kỷ 18 đã xuất hiện cái gọi là “phong trào khai sáng”, mục đích chủ yếu của nó là truyền bá “Thuyết vô Thần”, hủy hoại tín ngưỡng của mọi người đối với Thần. Gần như là đồng thời, ở châu Âu (đặc biệt là nước Pháp) đột nhiên xuất hiện hàng loạt tác phẩm văn học tình dục, mục đích của nó là phá hoại đạo đức và gia đình của con người. Những điều này đều không phải là ngẫu nhiên xuất hiện, là một số tổ chức và giáo phái bí mật đứng sau thao túng. Ví dụ, Hội Tam điểm Đại Đông Pháp tín phụng Thuyết vô Thần, là lực lượng chủ yếu thúc đẩy thuyết vô thần và phong trào Chủ nghĩa Cộng sản thế giới, Marx, Angel, Lenin và Stalin đều là hội viên cao cấp của Hội tam điểm theo Thuyết vô Thần này. Hội Tam điểm cũng là một trong những kẻ đầu trò quan trọng nhất truyền bá Thuyết tiến hóa Darwin, Thuyết tiến hóa Darwin bản thân có quá nhiều sơ hở, lại được những người này đôn lên thành “chân lý” (ông nội của Darwin là hội trưởng một Hội Tam điểm ở Anh, là một thành viên nổi tiếng của Hội Tam điểm).

Những tổ chức, giáo phái bí mật này đã bí mật trải qua nghiên cứu và chuẩn bị trong thời gian dài, vào đầu những năm 70 thế kỷ 18, đã ủy thác Adam Weishaupt – giáo sư dậy luật tại đại học ở Đức chỉnh lý hệ thống lý luận Chủ nghĩa Cộng sản, cung cấp cho ông ta tiền của dồi dào, tổ chức thành lập một tổ chức bí mật để thúc đẩy phong trào Cách mạng Chủ nghĩa Cộng sản thế giới. Ngày 1 tháng 5 năm 1776, Adam Weishaupt đã bí mật thành lập Hội kín Illuminati, (cũng gọi là Hội quang minh) ở Đức.

Cơ điểm của Hội kín Illuminati là: nền văn minh mấy nghìn năm của nhân loại là sai lầm, văn minh nhân loại phát triển trên con đường sai lầm … Văn minh nhân loại là sự trói buộc khiến con người không thể có được hạnh phúc, do đó phải trừ bỏ tất cả những cái gọi là “trói buộc” này, hủy hoại văn minh nhân loại. Tức là thách thức tất cả trật tự xã hội bình thường của nhân loại, hủy hoại giá trị quan, đạo đức quan và quan niệm truyền thống, mục đích của nó chính là trừ bỏ nền văn minh mấy nghìn năm của nhân loại, xây dựng chính phủ có tính toàn thế giới độc tài, vô thần, vô đạo đức, gọi xã hội chuyên chế độc tài vô đạo đức, không có nhân quyền này là “đại gia đình hạnh phúc và phồn vinh của nhân loại” – đại gia đình hạnh phúc Chủ nghĩa Cộng sản, tức “thời đại hoàng kim” mới.

Cương lĩnh chính trị của Hội kín Illuminati quy nạp thành mấy điểm sau:

  • Xóa bỏ tất cả các vương triều và chính phủ các nước (Abolition of all ordered governments)
  • Xóa bỏ tất cả tín ngưỡng tôn giáo (Abolition of religion). Dùng một cái gọi là “tôn giáo mới” để thay thế, cái tôn giáo mới này chính là thuyết vô thần trên cơ sở chủ nghĩa duy vật (về bản chất là ma quỷ Sa-tăng).
  • Xó bỏ tài sản tư hữu (Abolition of private property, tức là “cộng sản”)
  • Xóa bỏ kế thừa (Abolition of inheritance). (Chú thích: Xóa bỏ tài sản tư hữu, xóa bỏ kế thừa tài sản, như thế này tức là đem tất cả tài sản tư hữu, tài sản quốc hữu chuyển vào tay Hội kín Illuminati. Dự kiến ban đầu là thông qua phương thức thu thuế, sau này Đảng cộng sản trực tiếp thông qua phương thức “cộng sản” cướp đoạt bạo lực, vũ trang v.v..)
  • Xóa bỏ chủ nghĩa yêu nước (Abolition of patriotism), đề xướng chủ nghĩa quốc tế.
  • Xóa bỏ gia đình (Abolition of the family). Thông qua xóa bỏ hôn nhân, và các giá trị và đạo đức, luân lý liên quan đến gia đình (tức là “cộng thê” (vợ chung)).

Mục đích cuối cùng của Hội kín Illuminati, là thông qua phong trào cách mạng thế giới hủy hoại tất cả trật tự xã hội để xây dựng một chính phủ toàn thế giới hoàn toàn độc tài, không có nhân quyền và đạo đức do Hội kín Illuminati khống chế (Creation of a world government), đồng thời xây dựng hệ thống đặc vụ không nơi nào không có.

Cương lĩnh chính trị của Hội kín Illuminati chính là cương lĩnh chính trị của Chủ nghĩa Cộng sản.

Phong trào cách mạng thế giới đầu tiên nổ ra đại cách mạng Pháp, đem đến sự thống trị khủng bố cho nước Pháp. Năm 1848, “Đồng minh người chính nghĩa” do Hội kín Illuminati sáng lập đã tuyển dụng Marx, “Đồng minh người chính nghĩa” sau đó không lâu đổi thành “Đồng minh Chủ nghĩa Cộng sản”, Marx trên cơ sở cương lĩnh chính trị Chủ nghĩa Cộng sản của Hội kín Illuminati đã biên tập chỉnh lý “Tuyên ngôn Đảng cộng sản”. Năm 1871, phong trào cách mạng thế giới thành lập Công xã Paris ở Pháp. Sau này lại phát động “Cách mạng tháng 10” lật đổ Nga Sa hoàng xây dựng Chủ nghĩa Cộng sản Liên Xô. Sau đó phong trào cách mạng thế giới lợi dụng nước Nga, lấy nước Nga làm bàn đạp, truyền bá Chủ nghĩa Cộng sản vào Trung Quốc. Một loạt người Trung Quốc bị lời dối trá của Sa-tăng mê hoặc, trở thành công cụ của ma quỷ, làm những việc hại người hại mình, giúp Sa-tăng cướp đoạt chính quyền Trung Quốc. Thế là Đảng Cộng sản Trung Quốc (tà linh cộng sản) đã khống chế Trung Quốc…

Phong trào cách mạng thế giới không ngừng đem đến cho nhân loại chiến tranh và khổ nạn, nó đảo ngược các giá trị và quan niệm truyền thống, tạo thành sự hỗn loạn cực lớn cho tư tưởng nhân loại, cũng khiến cho đạo đức tổng thể của nhân loại trượt dốc nhanh chóng, nhân loại đã bước vào thời kỳ đen tối…

3.5. Đảng cộng sản là thế lực chống người Hoa, phản nhân loại

Từ phân tích trên chúng ta có thể thấy, Chủ nghĩa Cộng sản là lời dối trá và bịp bợm lớn nhất của nhân loại. Chủ nghĩa Cộng sản rêu rao vật chất cực kỳ dồi dào (từ trên trời rơi xuống chăng?), mọi người “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”, đây đều là lời dối trá lừa bịp con người, không làm mà hưởng này cũng chính là trái với lẽ Trời.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nói hết lời tốt đẹp rồi, các việc xấu xa cũng làm hết rồi. Đảng Cộng sản Trung Quốc yếu nhược đối với bên ngoài, tàn ác với bên trong, luôn luôn đối địch với nhân dân Trung Quốc, biến Trung Quốc thành nơi có rừng luật lệ không có tín ngưỡng, không có đạo đức, tạo thành bất công xã hội nghiêm trọng, giả, ác, ma túy, mại dâm, lừa đảo thịnh hành. Các nhóm đặc quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc mượn danh cộng sản chiếm đoạt lượng lớn tài sản quốc hữu, sau đó chuyển tài sản ra nước ngoài, gia quyến, con cái định cư Âu Mỹ. Đồng thời, Đảng Cộng sản Trung Quốc kích động nhân dân thù hận các quốc gia tự do Âu Mỹ. Đảng Cộng sản Trung Quốc tàn hại nhân dân, hiện nay trong các văn bản của chính quyền vẫn còn xuất hiện cách gọi cực kỳ kỳ thị nhân dân “nhân khẩu bậc thấp” này. Tà linh cộng sản lừa bịp công nông để họ cướp chính quyền, sau đó giẫm đạp lên họ, hàng loạt công nhân thất nghiệp, nông dân luôn luôn là công dân hạng hai.

Hiện nay rất nhiều người Trung Quốc cũng cảm thấy Đảng cộng sản bất hảo, cũng chửi Đảng cộng sản, nhưng vẫn chỉ là dừng lại ở bề ngoài, ở cảm tính, mà chưa thể từ lý tính nhận thức sâu sắc hơn về đảng cộng sản và bản chất tà ác của Chủ nghĩa Cộng sản. Khi chúng ta thấy rõ nguồn gốc và mục đích của Chủ nghĩa Cộng sản và Đảng cộng sản, chúng ta không khó nhận ra, tà linh cộng sản hủy hoại đạo đức, hủy hoại văn hóa truyền thống Trung Quốc, hủy hoại tín ngưỡng của con người đối với Thần, hủy hoại văn minh nhân loại bao gồm cả văn minh Trung Hoa, mục đích chính là muốn hủy hoại nhân loại, chặt đứt tương lai của nhân loại.

tà linh cộng sản thù hận nhân loại, Đảng cộng sản là phản nhân loại. Đảng Cộng sản Trung Quốc là thế lực chống người Hoa lớn nhất.

Chủ nghĩa Cộng sản là thiên đường chốn nhân gian của ma quỷ, Chủ nghĩa Cộng sản là thời đại hoàng kim của ma quỷ. Đảng Cộng sản Trung Quốc là tổ chức tà giáo lớn nhất trên thế giới.

3.6. Chủ nghĩa Cộng sản xuất hiện là sai lầm lớn nhất của nhân loại

Đi sâu phân tích lịch sử nhân loại, chúng ta phát hiện ra quỷ Sa-tăng lừa bịp rất nhiều người, lợi dụng thiện tâm của con người và nguyện vọng tốt đẹp mưu cầu cuộc sống hạnh phúc, đã tạo ra Chủ nghĩa Cộng sản tà ác hại người hại mình, khiến cho tà linh cộng sản gây họa loạn cho nhân gian.

Trung Quốc là khu vực tai họa nặng của tà linh cộng sản. Trên quốc tế, hiện nay vẫn còn một số người bí mật sùng bái Sa-tăng (Saturn), bị lời dối trá của Sa-tăng mê hoặc, bị “Thời đại hoàng kim” dẫn lầm đường lạc lối, vẫn ngầm ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, làm những việc hại người hại mình, cuối cùng có thể trở thành vật tùy táng của tà linh cộng sản.

Chủ nghĩa Cộng sản xuất hiện là sai lầm và bi kịch lớn nhất của nhân loại, hy vọng càng có nhiều người hơn có thể nhận rõ bản chất tà ác của Chủ nghĩa Cộng sản và Đảng cộng sản, chớ có đứng trong đội ngũ của nó.

Phân tích tường tận chi tiết toàn diện về chủ nghĩa tà ác cộng sản, xin hãy xem “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản” của Ban biên tập “cửu bình

(Còn tiếp)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/15/357856.html

Đăng ngày 26-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.