Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 27-11-2017] Các học viên Pháp Luân Công ở Geneva đã dựng quầy thông tin tại một hội chợ đường phố để cho công chúng và du khách biết về môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một du khách từ Anh cho biết ông đã nhìn thấy một quầy thông tin Pháp Luân Công ở London: “Họ [những học viên ở London] làm như vậy quanh năm suốt tháng, không kể nắng mưa”, ông nói thêm. Ông nói ông rất khâm phục sự nỗ lực của các học viên và đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

e8804de07c2796b5fd25faa5dd0f5314.jpgNâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tại Trung Quốc tại một hội chợ đường phố ở Geneva vào ngày 22 tháng 11 năm 2017

Một phụ nữ làm việc tại Liên Hợp Quốc đã lấy thêm một tờ thỉnh nguyện khác sau khi cô ký tên vào bản thỉnh nguyện. Cô nói: “Tôi sẽ mang nó đến văn phòng cho các đồng nghiệp của tôi cùng ký.“

Một người đàn ông vô gia cư đã dừng lại và đọc các tài liệu. “Tôi rất tiếc tôi không thể giúp được gì nhiều, vì tôi chẳng có gì”, ông nói và sau đó ký tên vào bản thỉnh nguyện. “Nhưng cuộc bức hại này thật tồi tệ, nó khiến tôi phải hành động.”

Một người đàn ông nói anh thường theo dõi tình hình nhân quyền ở Trung Quốc và đã ký tên vào bản thỉnh nguyện không chút do dự. Anh xin một vài tờ thỉnh nguyện khác và nói: “Tôi sẽ cho bạn bè và hàng xóm của tôi biết về tội ác này.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/27/357190.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/11/30/166577.html

Đăng ngày: 4-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.