Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-6-2017] Hai tháng gần đây có rất nhiều trường hợp “gõ cửa” sách nhiễu trong khu vực chúng tôi. Trên bề mặt thì đây là việc xấu. Chính Pháp đã đi đến ngày hôm nay, tại sao còn có cảnh sát và cán bộ xã đi tới từng nhà học viên để chụp ảnh và xác minh xem người đó còn tu luyện Pháp Luân Công hay không?

Nhờ có Minh Huệ Net đưa tin kịp thời, chúng ta biết được “chiến dịch gõ cửa” đã vi phạm những điều luật nào, cũng như cần đối diện với tình huống này ra sao. Sư phụ đã giảng trong Pháp hội gần đây nhất tại New York về “tương kế tựu kế”:

“vũ trụ Chính Pháp đã tới bước này hôm nay, quả thực đã tới cuối cùng rồi, hơn nữa đã tới quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian rồi”

“dùng lời cựu thế lực mà nói— chính là như lò luyện đan của Lão Quân, lửa ấy ắt phải mạnh thế, thì mới luyện ra vàng ròng.”

(Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])

Thông qua học Pháp, chúng ta biết rằng quá trình tu luyện của chúng ta đi liền với tiến trình chính Pháp. Khi một người gõ cửa nhà chúng ta, đó là cơ hội tốt để chúng ta tăng cường chính niệm và cứu họ. Chúng ta cần tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng về Pháp Luân Công, từ đó chuyển biến việc xấu thành việc tốt.

Sử dụng luật để bảo vệ quyền hiến định của chúng ta

Các học viên địa phương đã làm nhiều bản sao những điều luật mà “chiến dịch gõ cửa” vi phạm, và phân phát chúng cho các học viên khác. Một số người ghi nhớ các điều luật này để có thể nói về chúng một cách trôi chảy. Những người lớn tuổi hoặc những người không có thời gian để học thuộc thì đọc cho cảnh sát và các cán bộ xã nghe khi họ tìm đến.

Chúng tôi nói cho họ biết rằng, tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp và vì sao lại hợp pháp; tại sao họ mới chính là những người chấp mê bất ngộ và vẫn đang trợ Trụ vi ngược. Trong những năm bức hại đệ tử Đại Pháp này, họ đã làm rất nhiều điều không phù hợp với pháp luật, nhưng chúng ta không đấu lại với họ mà chỉ cố gắng nói cho họ biết sự thật.

Thái độ của cảnh sát đã thay đổi

Cảnh sát không biết phải trả lời thế nào trước những câu hỏi của chúng tôi. Một lần, một học viên nói với cảnh sát: “Việc chụp ảnh vi phạm Điều 100 của Bộ luật Dân sự”, vị cảnh sát này biết mình đã sai liền tìm cớ để rời đi.

Một lần khác, các cán bộ xã và cảnh sát đã rời đi sau khi nghe một học viên đọc những điều luật mà “chiến dịch gõ cửa” vi phạm. Ngày hôm sau, họ quay lại và hỏi xin một bản sao các điều luật đó, họ nói rằng các cán bộ khác ở xã cũng muốn đọc.

Một số cảnh sát sau khi tới “gõ cửa”, khi gặp lại các học viên trên phố còn chủ động chào hỏi. Họ nói rằng họ không hề muốn tới sách nhiễu, nhưng họ buộc phải làm theo lệnh của cấp trên.

Họ nói rằng họ thật sự cảm nhận được sự từ bi của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người không bao giờ oán trách dù có bị đối xử tồi tệ như thế nào. Tất cả những gì các học viên làm là để nói cho họ biết sự thật về Pháp Luân Công. Họ nghĩ rằng những gì các học viên nói ra rất có trí huệ. Ngay cả những phụ nữ lớn tuổi và những người có trình độ học vấn thấp cũng có thể nói năng trôi chảy mạch lạc. Cảnh sát rất tôn trọng các học viên khi nói chuyện với họ.

Biến việc xấu thành việc tốt

Trên bề mặt, dù “chiến dịch gõ cửa” là việc tốt hay việc xấu, nó đều sẽ trở thành hảo sự. Các học viên đã đưa ra các điều luật mà cảnh sát vi phạm để vô hiệu hoá chiến dịch, duy trì công lý và chứng thực Pháp.

Chiến dịch này cũng là một cơ hội tốt để gia đình các học viên hiểu được rằng Pháp Luân Công được Hiến pháp bảo vệ. Khi cảnh sát tới sách nhiễu, họ sẽ thấy tự tin hơn khi đứng lên bảo vệ các học viên và Pháp Luân Công.

Sư phụ giảng:

“trong những việc chứng thực Pháp mà chư vị làm, bất kể gặp sự việc cụ thể như thế nào, tôi từng bảo chư vị rằng, đó đều là việc tốt; vì chư vị tu luyện rồi mới xuất hiện [nó]. Bất kể chư vị nhận phải ma nạn lớn đến mấy, thống khổ lớn đến đâu, thì đều là việc tốt; vì chư vị tu luyện rồi mới xuất hiện [nó]. Trong ma nạn có thể thanh trừ nghiệp lực, trong ma nạn có thể trừ bỏ nhân tâm, trong ma nạn có thể khiến chư vị đề cao lên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008)

Khi chúng ta luôn nhớ rằng chúng ta là người tu luyện thì “chiến dịch gõ cửa” lại là hảo sự!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/30/350412.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/9/12/165380.html

Đăng ngày 14-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share