Bài viết của một học viên trẻ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-10-2017] Gần đây, khi đọc một bài viết trên Tuần báo Minh Huệ, tôi đã suy nghĩ nhiều hơn về tâm tật đố.

Trước đây, tôi có một số nhầm lẫn về chấp trước này. Tôi hiểu một chút nhưng không nhiều. Tôi biết rằng tâm tật đố có biểu hiện ở nhiều phương diện.

Trong sách Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng:

“Vấn đề tâm tật đố rất nghiêm trọng, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến vấn đề chúng ta có thể tu viên mãn được hay không. Nếu tâm tật đố không dứt bỏ, thì hết thảy các tâm người ta tu luyện được đều biến thành yếu nhược.” (Chuyển Pháp Luân)

Trong Tinh Tấn Yếu Chỉ, Sư phụ giảng:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công.” (Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi bắt đầu suy nghĩ về chấp trước này nhiều hơn: Tâm tật đố chính xác là gì? Tôi nhận ra rằng việc coi thường người khác có liên quan đến tâm tật đố, vì vậy tôi cảm thấy không thoải mái khi người khác tốt hơn mình. Nhưng tại sao nó là gốc rễ của kẻ ác? Tại sao nó có thể gây nguy hại cho toàn bộ tu luyện của chúng ta? Ngoài ra nếu tâm tật đố biểu hiện thường xuyên như vậy thì tại sao tôi không tìm ra nó khi hướng nội?

Tôi đã suy nghĩ về chấp trước này trong thời gian dài. Tôi nhận ra tâm tật đố có liên quan đến tâm tranh đấu và cho thấy rằng một người không nghĩ cho người khác. Trên thực tế, nếu nghĩ cho người khác, chúng ta sẽ không cảm thấy khó chịu khi người khác tốt hơn và sẽ không hả hê với thành công của bản thân. Suy nghĩ nhiều hơn thì thấy chẳng phải một người được xem là ác khi anh ta hành xử như vậy sao? Như thế chẳng phải sẽ hủy hoại tu luyện của chúng ta, điều đáng lẽ nên dựa trên Chân-Thiện-Nhẫn sao?

Nhìn lại mấy tháng trước, tôi đã buồn rầu vì mình đã không từ bi, như thể tôi chỉ muốn hoàn thành các nhiệm vụ mà Sư phụ giao phó. Bây giờ tôi nhận ra điều này liên quan đến tâm tật đố và tâm tranh đấu. Kết quả là tôi không hoàn toàn nghĩ cho người khác. Khi một người không muốn nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, thậm chí tôi nghĩ: “Quên nó đi, dẫu sao cũng không phải lỗi của mình.” Thực sự thì những tư tưởng đó không phải xuất phát từ chân ngã của tôi.

Tâm tật đố quả thật nghiêm trọng và từ giờ tôi sẽ chú tâm đến nó.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/9/355260.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/11/3/166268.html

Đăng ngày 13-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share