[MINH HUỆ 23-9-2017] Tin tức từ Trung Quốc hôm nay bao gồm các vụ bức hại xảy ra tại 21 thành phố hoặc huyện tại 8 tỉnh. Theo báo cáo này, đã có 17 học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi trong trại giam và ít nhất 13 học viên bị bắt giữ phi pháp.

8a5e43383dcc0f0ba6773713c77f5f17.jpg

1. [Bắc Kinh] Bà Tả Nhã Lệ bị bắt giữ
2. [Bắc Kinh] Bà Tam Muội và ông Sử bị giam
3. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trương Huệ Minh bị bắt giữ
4. [Huyện Kim Đường, tỉnh Tứ Xuyên] Bản án của ông Phạm Minh Khải vẫn giữ nguyên
5. [Thiên Tân] Bà Vương Đông Mai và ông Triệu Kim Sơn bị bắt giữ
6. [Thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông] Ông Mạnh Tường Bưu và vợ bị bắt giữ
7. [Thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Thục Mẫn và bà Vương Ngọc Anh bị giam
8. [Huyện Quan, tỉnh Sơn Đông] Bà Hứa Cát Mai và bà Trần Tú Mai bị giam
9. [Huyện Bình Định, tỉnh Sơn Tây] Bà Vương Xảo Lan bị kết án
10. [Thành phố Huệ Dương, tỉnh Quảng Đông] Bà Vương Phương bị giam
11. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Bà Đào Tái Lan và ông Cố Siêu bị giam
12. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Bà Trương Tú Hoa bị bắt giữ
13. [Thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô] Bà Chung Tích Thải và ông Trần Vĩnh Truyện bị bắt giữ
14. [Thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam] Bà Khổng Ái Bình bị bức hại đến chết
15. [Thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam] Bà Lương Ngọc Hoa bị bắt giữ
16. [Thành phố Hàm Trữ, tỉnh Hồ Bắc] Anh Vương Lương Hạo và côTrương Hồng bị bắt giữ
17. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Quách Kim Đan bị giam
18. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Chín học viên bị kết án
19. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Phương bị bắt giữ
20. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ông Hàn Kế Mẫn bị giam
21. [Trùng Khánh] Bà Khương Xuân Yến bị đưa đến trung tâm tẩy não
22. [Trùng Khánh] Không rõ tung tích của bà Lại Hằng Hội
23. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Lý Thiểu Chí bị bắt giữ
24. [Huyện Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Khúc Quế Trân bị bắt giữ
25. [Thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Bàng Trung Diễm bị bắt giữ

1. [Bắc Kinh] Bà Tả Nhã Lệ bị bắt giữ

Ngày 21 tháng 9 năm 2017, bà Tả Nhã Lệ bị bắt giữ.

2. [Bắc Kinh] Bà Tam Muội và ông Sử bị giam

Ngày 25 tháng 8 năm 2017, bà Tam Muội cùng chồng là ông Sử, cả hai đều ở độ tuổi 70 đã bị người của Sở công an Tây Thành và Đồn công an Phụ Ngoại bắt giữ. Công an đã lục soát nhà và đưa họ đến trại tạm giam Tây Thành.

Tổ chức tham gia cuộc bức hại:

Đồn công an Phụ Ngoại: +86-10-68352650

3. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trương Huệ Minh bị bắt giữ

Ngày 27 tháng 8 năm 2017, bà Trương Huệ Minh đã bị người của Đồn công an Song Kiều Tử bắt giữ và đưa đến trại tạm giam Thành Đô.

4. [Huyện Kim Đường, tỉnh Tứ Xuyên] Bản án của ông Phạm Minh Khải vẫn giữ nguyên

Tháng 5 năm 2017, Toà án huyện Kim Đường đã kết án ông Phạm Minh Khải hai năm tù giam. Ông đã kháng án và Toà án Trung cấp Thành Đô vẫn giữ nguyên bản án của ông vào tháng 9.

5. [Thiên Tân] Bà Vương Đông Mai và ông Triệu Kim Sơn bị bắt giữ

Ngày 15 tháng 9 năm 2017, công an địa phương đã bắt giữ bà Vương Đông Mai. Công an đã tịch thu các tài liệu thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và các sách Pháp Luân Công.

Ông Triệu Kim Sơn bị bắt giữ vào ngày 17 tháng 9 năm 2017 vì nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

6. [Thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông] Ông Mạnh Tường Bưu và vợ bị bắt giữ

Ông Mạnh Tường Bưu và vợ bị bắt giữ và công an đã lục soát nhà họ vào ngày 21 tháng 9 năm 2017.

7. [Thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Thục Mẫn và bà Vương Ngọc Anh bị giam

Ngày 21 tháng 9 năm 2017, bà Trương Thục Mẫn và bà Vương Ngọc Anh đã bị người của Đội An ninh Nội địa thành phố Lai Châu bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Họ đã bị đưa đến trại tạm giam thành phố Yên Đài.

8. [Huyện Quan, tỉnh Sơn Đông] Bà Hứa Cát Mai và bà Trần Tú Mai bị giam

Ngày 21 tháng 9 năm 2017, bà Hứa Cát Mai và bà Trần Tú Mai bị người của Toà án huyện Quan bắt giữ và bị đưa đến trại tạm giam Liêu Thành.

9. [Huyện Bình Định, tỉnh Sơn Tây] Bà Vương Xảo Lan bị kết án

Ngày 22 tháng 9 năm 2017, Toà án huyện Bình Định đã kết án bà Vương Xảo Lan sáu năm tù. Gia đình bà đã kháng án.

10. [Thành phố Huệ Dương, tỉnh Quảng Đông] Bà Vương Phương bị giam

Tháng 4 năm 2017, bà Vương Phương bị người của Đồn công an Sa Điền, khu Đạm Thuỷ bắt giữ. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Sa Điền.

Tổ chức tham gia bức hại bà Vương:

Đồn công an Sa Điền: +86-752-3752021

11. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Bà Đào Tái Lan và ông Cố Siêu bị giam

Ngày 18 tháng 9 năm 2017, người của Đồn công an trấn Vĩnh Dương đã bắt giữ bà Đào Tái Lan và ông Cố Siêu vì nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Hiện họ bị giam tại trại tạm giam Nam Kinh.

12. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Bà Trương Tú Hoa bị bắt giữ

Ngày 20 tháng 9 năm 2017, người của Phòng 610 Tê Hà và Đồn công an Nghiêu Hoá Môn đã bắt giữ bà Trương Tú Hoa và lục soát nhà bà.

13. [Thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô] Bà Chung Tích Thải và ông Trần Vĩnh Truyện bị bắt giữ

Bà Chung Tích Thải và chồng là ông Trần Vĩnh Truyện bị người của khu Chá Uông bắt giữ. Ông Trần đã được thả ra sau đó vì lý do sức khoẻ.

14. [Thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam] Bà Khổng Ái Bình bị bức hại đến chết

Ngày 14 tháng 9 năm 2017, bà Khổng Ái Bình, 64 tuổi đã bị bức hại đến chết.

Ngày 20 tháng 7 năm 2017, người của Đội An ninh Nội địa thành phố Chu Khẩu đã bắt giữ bà. Bà bị kết án ba năm tù với ba năm giám sát tại nhà. Thụ án bên ngoài nhà tù, bà vẫn liên tục bị sách nhiễu và hăm doạ. Sau khi bị bức hại, bà trở nên hốc hác nghiêm trọng.

15. [Thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam] Bà Lương Ngọc Hoa bị bắt giữ

Gần đây công an đã bắt giữ bà Lương Ngọc Hoa.

16. [Thành phố Hàm Trữ, tỉnh Hồ Bắc] Anh Vương Lương Hạo và cô Trương Hồng bị bắt giữ

Ngày 14 tháng 9 năm 2017, anh Vương Lương Hạo và cô Trương Hồng bị bắt giữ tại thành phố Nhãn Tỉnh, tỉnh Cát Lâm vì gửi thư có thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Người con ba tuổi cũng phải đi cùng với họ.

17. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Quách Kim Đan bị giam

Bà Quách Kim Đan hiện đang bị giam tại trại tạm giam số 1 Tam Chi Câu, khu Đông Tây Hồ.

18. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Chín học viên bị kết án

Ngày 28 tháng 6 năm 2016, có chín học viên bị bắt giữ là ông Lưu Nhân Thu, ông Thịnh Kiệt, bà Vương Hồng Ngọc, ông Cốc Thụ Xuân, bà Kim Thục Nguyệt, bà Vương Kim Vinh và ông Vu Vĩnh Phú.

Từ ngày 17 đến 19 tháng 1 năm 2017, Toà án Lữ Thuận đã xét xử họ. Đến thời điểm này, bà Kim bị kết án 1,5 năm tù, bà Vương Kim Vinh bị kết án một năm bốn tháng tù, và ông Vu bị kết án một năm ba tháng tù. Ông Lưu và bà Vương Hồng Ngọc bị xét xử lại vào ngày 28 tháng 9.

Các cá nhân tham gia bức hại chín học viên:

Trịnh Gia Vi (郑家为), công tố viên của Viện kiểm sát Lữ Thuận: +86-411-86628666, +86-13500725863

Doãn Thanh Nguyên (尹清元), phó công tố viên: +86-411-86622717, +86-411-83630655, +86-13304111580

Tôn Xuân Thăng (孙春升), phó công tố viên: +86-411-86612736, +86-411-39363086, +86-13332228768

Vu Viễn Minh (于远明), chánh án Toà án Lữ Thuận: +86-411-86365866, +86-411-82876377, +86-13322244888

Dương Toàn Hồng (杨全红), phó chánh án: +86-411-86365888, +86-411-86630255, +86-13050567377

19. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Phương bị bắt giữ

Ngày 20 tháng 9 năm 2017, bà Lưu Phương bị bắt giữ và bị đưa đến Đồn công an Công Nông.

20. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ông Hàn Kế Mẫn bị giam

Ông Hàn Kế Mẫn, độ tuổi 50 đã bị công an thường phục bắt giữ vào ngày 20 tháng 9 năm 2017. Công an đã lục soát nhà ông và tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công cùng các thiết bị sản xuất tài liệu. Hiện ông đang bị giam tại một trại tạm giam địa phương.

21. [Trùng Khánh] Bà Khương Xuân Yến bị đưa đến trung tâm tẩy não

Ngày 20 tháng 9 năm 2017, người của Đồn công an Bắc Tuyền đã bắt giữ bà Khương Xuân Yến và đưa đến một trung tâm tẩy não.

Các tổ chức tham gia bức hại bà Khương:

Đồn công an Bắc Tuyền ở khu Bưu Biên: +86-23-68316153

Trường Đảng khu Bưu Biên: +86-23-68317011

22. [Trùng Khánh] Không rõ tung tích của bà Lại Hằng Hội

Ngày 20 tháng 9 năm 2017, bà Lại Hằng Hội cùng người chồng không phải là học viên đã bị bắt giữ. Chồng bà đã được thả, còn bà không rõ tung tích.

23. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Lý Thiểu Chí bị bắt giữ

Ngày 22 tháng 9 năm 2017, ông Lý Thiểu Chí đã bị công an thành phố Cáp Nhĩ Tân bắt giữ tại nhà.

24. [Huyện Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Khúc Quế Trân bị bắt giữ

Ngày 21 tháng 9 năm 2017, người của Sở công an huyện Tân và Đồn công an Trường An đã bắt giữ bà Khúc Quế Trân. Bà đã bị đưa đến thành phố Cáp Nhĩ Tân để giam giữ.

25. [Thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Bàng Trung Diễm bị bắt giữ

Bà Bàng Trung Diễm đã bị công an địa phương bắt giữ vào ngày 17 tháng 9 năm 2017.

Các cá nhân tham gia bức hại bà Bàng:

Quan Hiểu Phong (关晓峰), trưởng Đồn công an Số 6: +86-468-3721433

Khâu Tân Sanh (邱新生), công an: +86-468-3721433, +86-13251680789

Tào Ngạn Học (曹彦学), công an: +86-468-3721433, +86-13634683439, +86-18646812102


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/23/354057.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/10/15/166064.html

Đăng ngày 12-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share