Bài viết của một học viên tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 3-11-2017] Các học viên Pháp Luân Công ở Hiroshima, Nhật Bản đã tham gia lễ hội “Hòa bình và Tình yêu” năm thứ 13 liên tiếp. Lễ hội là một sự kiện quốc tế nhằm thúc đẩy hoạt động trao đổi thông tin giữa nhiều nền văn hóa. Sự kiện diễn ra với sự tham gia của 10.000 người nước ngoài đến từ 90 quốc gia đang sống trong thành phố.

2cf57435c50ff0297e988caffd40c9f2.jpg

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

b37c46dbea22d7fcbdf10b104f9e29c5.jpg

Các học viên biểu diễn trống lưng truyền thống Trung Quốc

Các học viên đã phát tặng tài liệu, biểu diễn các bài công pháp, và hướng dẫn môn tu luyện cho những người quan tâm tại lễ hội.

9d8e55aaba0ebb83b3776985cc1eec95.jpg

2b231626048d22a15e2eccc378611901.jpg

Nhiều người muốn tìm hiểu về môn tu luyện cả tâm lẫn thân này

bfba6aadc10de6b5db1586b9ac2602b5.jpg

bcdb7aa509d56922d071a58f33fc085e.jpg

Một phóng viên từ một đài truyền hình địa phương đã chụp ảnh quầy thông tin Pháp Luân Công và phỏng vấn một học viên


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/3/356283.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/11/5/166291.html

Đăng ngày 7-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.