Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nevada

[MINH HUỆ 5-1-2017] Học viên Pháp Luân Đại Pháp Nevada đã tham dự Lễ hội Ăn chay Vegas (Vegas Vegfest) bên ngoài Tòa nhà Chính phủ Hạt Clark hôm 30 tháng 9 năm 2017. Họ quảng bá Pháp Luân Đại Pháp với khách tham dự sự kiện – những người quan tâm tới thực phẩm sạch và lối sống lành mạnh.

2017-10-4-nevada-vegetarian-festival_01--ss.jpg

2017-10-4-nevada-vegetarian-festival_02--ss.jpg

Biểu diễn các bài công pháp tại Lễ hội Ăn chay Vegas

2017-10-4-nevada-vegetarian-festival_03--ss.jpg

2017-10-4-nevada-vegetarian-festival_04--ss.jpg

Học các bài công pháp tại Lễ hội Ăn chay Vegas

2017-10-4-nevada-vegetarian-festival_05--ss.jpg

2017-10-4-nevada-vegetarian-festival_06--ss.jpg

2017-10-4-nevada-vegetarian-festival_07--ss.jpg

Học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với khách tham dự lễ hội

Một số người quan tâm tới Pháp Luân Đại Pháp và học các bài công pháp ngay tại chỗ. Nhiều người khác lấy tài liệu giới thiệu và nói rằng họ muốn đọc sách và xem các video hướng dẫn luyện công trên mạng.

Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) là một môn tu luyện tự thân thượng thừa của Phật gia, do ông Lý Hồng Chí sáng lập. Đây là một pháp môn yêu cầu đồng hóa với đặc tính tối cao của vũ trụ là Chân – Thiện – Nhẫn; đây cũng là nền tảng của pháp môn. Pháp Luân Đại Pháp được chỉ đạo bởi những đặc tính tối cao này, và dựa trên quy luật căn bản tạo nên sự phát triển của vũ trụ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/5/355110.html

Bản tiến Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/10/8/165986.html

Đăng ngày 13-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share