Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-8-2017] Hai phụ nữ ở thành phố Tửu Tuyền đã mất quyền kháng cáo lại bản án của mình vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị đàn áp bởi chế độ cộng sản Trung Quốc.

Bà Đào Nguyệt Nga và Phương Bình bị kết án lần lượt là bốn năm và ba năm tù. Tòa phúc thẩm địa phương đã phán quyết giữ nguyên bản án của họ, nhưng giảm án cho họ mỗi người một năm [tù].

Hai học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 8 năm 2015. Sáng hôm đó, cảnh sát đã bắt bà Phương ngay khi bà bước ra khỏi cửa. Sau đó, năm cảnh sát bao gồm Trình Trung, Trương Minh, Đoàn Tú Hồng, Trương Tuấn Vũ đã tiến hành lục soát nhà của người mẹ già của bà.

Nhiều giờ sau đó, năm cảnh sát khác đột nhập vào nhà của bà Đào. Bà phản đối và đã bị đánh đập. Con của bà đã cố gắng ngăn cảnh sát nhưng bị đẩy ngã xuống đất. Con bà đã bị còng tay và giam giữ suốt sáu tiếng đồng hồ.

Ngày 23 tháng 12 năm 2015, Viện kiểm sát quận Túc Châu đã trả lại vụ án cho cảnh sát, nhưng đã chấp nhận nó vài tuần sau, khi cảnh sát ngụy tạo thêm nhiều bằng chứng.

Ngày 23 tháng 12 năm 2016, tòa án địa phương đã kết án tù hai phụ nữ đó. Bà Phương và bà Đào đều đã đệ đơn kháng cáo yêu cầu một tuyên bố trắng án (vô hiệu hóa quyết định của tòa), vì không có luật nào ở Trung Quốc nói rằng tập Pháp Luân Công là phạm pháp.

Ngày 19 tháng 4 năm 2017, gia đình của họ được biết tin từ trại tạm giam huyện Túc Châu rằng tòa án địa phương cấp cao hơn đã quyết định giữ nguyên bản án.

Bà Đào bị chuyển đến Nhà tù nữ Lan Châu bốn tháng sau đó. Gia đình bà đã không được biết về việc đó cho đến khi họ không tìm thấy bà ở trại tạm giam.

Bà Phương hiện không rõ có vẫn đang bị giam giữ ở trại tạm giam đó hay không.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/18/-352668.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/8/26/165171.html

Đăng ngày 14-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share