Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-8-2017] Trong những năm gần đây, tổng cộng có 15 cư dân quận Tần Hoài, thành phố Nam Kinh đã bị bắt vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp. 11 người đã bị kết án tù, hai người thì đang đợi phán quyết và những người còn lại thì đang phải đối diện với xét xử.

11 người bị kết án tù, kháng cáo bị bác bỏ

Ngày 23 tháng 3 năm 2015, bốn nữ học viên Tạ Lệ Hoa, Đường Tịnh Mai, Phan Tiểu Cầm và Phan Khánh Ninh đã bị bắt giữ và họ bị xét xử vào ngày 17 tháng 9 năm 2015. Ngày 9 tháng 10 năm 2016, họ bị kết án. Cô Tạ Lệ Hoa bị kết án ba năm tù và bị phạt 30.000 nhân dân tệ, cô Đường Tịnh Mai và cô Phan Tiểu Cầm đều bị kết án hai năm tù và bị phạt 20.000 nhân dân tệ, cô Phan Khánh Ninh bị kết án một năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ.

Ngày 24 tháng 5 năm 2015, cô Phục Ngọc Vinh (ngoài 40 tuổi) bị bắt và cô bị xét xử trong năm 2016. Ngày 27 tháng 5 năm 2017, cô bị kết án ba năm tù và bị phạt 30.000 nhân dân tệ.

Ngày 14 tháng 8 năm 2015, các nữ học viên Tịch Kiến Hà, Hùng Quế Trân, Trương Siêu Mỹ, Vương Huệ Lan và Nhạc Kim Lan bị bắt. Cô Phan Hán Ngọc bị bắt giữ sau đó hai ngày. Ngày 31 tháng 5 năm 2016, sáu học viên này bị đưa ra xét xử và bị kết án vào ngày 7 tháng 12 năm 2016. Cô Tịch Kiến Hà bị kết án bốn năm tù và bị phạt 40.000 nhân dân tệ. Ba học viên Phan Hán Ngọc, Hùng Quế Trân và Trương Siêu Mỹ đều bị kết án ba năm tù và phạt 30.000 nhân dân tệ. Cô Vương Huệ Lan bị kết án một năm rưỡi tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Cô Nhạc Kim Lan bị kết án một năm ba tháng tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ.

Tòa án địa phương cấp cao hơn đã bác bỏ kháng cáo của 11 học viên này và hiện giờ họ đang phải thụ án trong các nhà tù địa phương.

Hai người bị xét xử và đang đợi phán quyết

Đầu tháng 7 năm 2016, bà Quản Tú Lan, 64 tuổi, đã bị cảnh sát cưỡng chế lấy máu. Không lâu sau đó, nhà bà bị lục soát và bà bị đưa đến trại tạm giam Nam Kinh. Viện kiểm sát địa phương đã trả trường hợp của bà về cho cảnh sát, nơi đã bịa đặt nhiều bằng chứng và buộc tội bà. Ngày 12 tháng 7 năm 2017, bà bị xét xử và giờ đang đợi phán quyết. Trong thời gian chờ đợi, luật sư của bà đang làm việc để vụ việc của bà được bãi miễn.

Ngày 20 tháng 10 năm 2016, anh Tiêu Võ Quần bị bắt và bị xét xử vào ngày 30 tháng 3 năm 2017. Tòa án địa phương đã gửi trả trường hợp của anh cho Viện kiểm sát địa phương sau phiên tòa, nhưng Viện kiểm sát lại chuyển trường hợp của anh lên tòa án một lần nữa. Vào thời điểm viết bài này, tòa án vẫn chưa đưa ra phán quyết.

Hai người bị buộc tội và đang đối diện với xét xử

Bà Vu Huệ Ngọc, ngoài 70 tuổi, bị bắt giữ lần đầu tiên vào ngày 8 tháng 3 năm 2017. Nhưng do sức khỏe yếu, bà được thả sau đó vài giờ. Hai ngày sau, cảnh sát lại bắt và giam giữ bà ở trung tâm tẩy não địa phương trong ba ngày. Một nhân viên cảnh sát chưa rõ danh tính, đã thả bà căn cứ theo giấy bảo lãnh nhưng không hề đưa cho bà bản sao nào.

Ngày 16 tháng 5, cảnh sát đã nộp cáo trạng tới Viện kiểm sát. Họ buộc tội bà vì phân phát đĩa có chứa nội dung tài liệu Pháp Luân Công cho mọi người. Ngày 23 tháng 6, bà nhận được bản cáo trạng chính thức.

Anh Trần Đồng, hơn 20 tuổi, hiện đang bị giam giữ ở trại tạm giam quận Tần Hoài để đợi xét xử. Trước đây, Tòa án địa phương đã chuyển trả trường hợp của anh cho Viện kiểm sát địa phương nhưng không biết vì lý do gì mà sau đó tòa án đã chấp nhận trường hợp của anh.

Những bài viết liên quan:

Cô Phục Ngọc Vinh ở tỉnh Giang Tô bị giam giữ hai năm mà không có phán quyết

Một phụ nữ Nam Kinh vẫn đang bị giam giữ sau 11 ngày giằng co với cảnh sát

Mười phụ nữ ở Nam Kinh bị bắt giữ và kết án


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/26/352999.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/8/30/165230.html

Đăng ngày 13-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share